Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Hayvan Hareketleri Çalışmasında Pasif Bütünleşik Transponder (PBT) Etiketler

Hayvan Hareketleri Çalışmasında Pasif Bütünleşik Transponder (PBT) Etiketler Pixabay
11 dakika
1,975
 • Etoloji
 • İmplantlar

Pasif Bütünleşik Transponder (PBT) (Ç.N. Transponder: Telekomünikasyonda, belirli bir alış işaretine otomatik olarak tepki veren ve belirlenmiş bir mesajı gönderen alıcı verici düzeni.) etiketler, güvenilir bir hayat boyu ‘barkod’ hizmeti vermek suretiyle, tek tek organizmaları izlemekte bilim insanlarına yardımcı oluyor.

Hayvan göçünü anlamanın önemli bir boyutu, zaman ve mekân boyunca tek tek hayvanları tanıma ve izleme yeteneğidir (Boarman ve ark. 1998). Onlarca yıllık bir süreç sonucunda ulaştığımız teknolojik gelişmeler, bizlere, bir nesil önce "akıl almaz" olarak nitelendirilebilecek bir şekilde , hayvanları dijital olarak izleme imkânı veriyor. Radyo ve uydu telemetrisinin (Ç.N. Telemetri: Bir sistemin uzaktan izlenmesi.) hayvan hareketleri konusunda birçok şeyi açığa çıkarmasına karşın pil gerektiriyor olması bu imkânı sınırlar; kullanılan pilin ağırlığı izlenecek hayvanın boyutuna bir üst sınır koyar (Roussel ve ark. 2000).

Bu Reklamı Kapat

Harici etiketler de (ör. kulak ve bacak halkaları, kılçık etiketler, boya işaretleri, pulların kırpılması) hayvan takibini kolaylaştırmıştır. Bunların maliyeti görece avantajlıdır, ancak harici olmaları kaybolma, çizilme, tekrar bulunduğunda okunamayacak durumda olma ve okunma sırasında insan hatasına maruz kalma konusunda bu etiketler için zaaf oluşturur (Gibbons & Andrews 2004). Ayıbalıkları (Mirounga leonina) gibi hayvanlarda kullanılan dağlayarak damgalama ise sıklıkla hayvanlara acı çektirir, bu bakımdan insanlık dışı bir yöntem olarak değerlendirilir (Galimberti & Sanvito 2000). Bu durumda, bir hayvanı yıllar boyunca tanımlayarak takip etmek isterseniz ne yapmanız gerekir? Bu yazıda biz, hayvan hareketlerini inceleme konusunda pasif bütünleşik transponder etiketlemenin kullanımını, faydalarını ve sınırlarını gözden geçireceğiz.

Dahili Tanımlama Etiketleri

Dahili PBT etiketlerin kullanımı 1980’lerin ortalarında bilim insanlarının balık hareketlerini incelemeleri sırasında başlamıştır. O zamandan günümüze kadar ise memelilerin, amfibiklerin, sürüngenlerin, kuşların ve omurgasız hayvanların hareketlerini de içerecek şekilde kullanımı genişlemiştir (Gibbons & Andrews 2004). PBT etiketler aynı zamanda veterinerler tarafından evcil hayvanları tanımlamak için ve çiftlik hayvanları ile hayvanat bahçesindeki hayvanları izlemek için de kullanılmaktadır. PBT etiket bir entegre devre çipi, kapasitör ve cam kaplamalı bir anten bobini içerir (Roussel ve ark. 2000). PBT etiketler, incelenen hayvana bağlı olarak boyut ve şekil bakımından değişkenlik gösterir. Genel olarak bu etiketler yaklaşık 8-32 mm uzunluğunda ve 1-4 mm çapında bir silindir şeklinde olmakla birlikte bazen de disk şeklinde olabilirler. Bir PBT etiket özünde, belirli bir hayvana özgü yaşam boyu bir barkoddur, insanlardaki sosyal güvenlik numarasına (Ç.N. Ülkemiz için TC Kimlik no gibi) benzer ve taranabildiği ölçüde de bir parmak izi kadar güvenilirdir (Gibbons & Andrews 2004). PBT etiketler aktive edilene kadar uyku modundadır, bu yüzden kullanım süreleri boyunca dahili  bir enerji kaynağı gerektirmezler. Etiketi aktive etmek için, yakın mesafe elektromanyetik alan üreten bir tarama cihazı tarafından düşük frekanslı radyo dalgası yayınlanır. Bu gerçekleştiğinde, etiket, okuyucuya tekrarlanmayan bir alfanumerik kod gönderir (Keck 1994). Bahsedilen tarayıcılar elde taşınabilen, portatif, pille çalışan şekilde ya da otomatik tarama yapmak için kullanılan sabit, otomatik modeller şeklinde mevcuttur.  

Bu Reklamı Kapat

Dahili PBT etiketler,  büyük çapa sahip iğneler yoluyla ya da cerrahi olarak deri altına veya bir vücut boşluğuna yerleştirilir. Roussel ve ark. (2000), Atlantik somonunun (Salmo salar) karın zarı altındaki bir boşluğa PBT etiket yerleştirdiler ve bu cerrahi işlemden sonra -balıkların çok küçük olmaması ve operasyondan sonra dikiş atılması koşuluyla- hayvanların ölümüyle ya da etiketin bedenden atılmasıyla karşılaşmadılar. Wagner ve ark. (2011), doku hasarını ve enfeksiyon oranını en düşük düzeyde tutmak ve yaranın iyileşme hızını en yüksek düzeye çıkarmak için, farklı tiplerde ve boyutlarda hayvanlar için özel olarak belirlenmiş implantasyon (E.N : yerleştirme) teknikleri önermektedirler.

PBT Etiketlerin Kullanımı

PBT etiketleme büyüme oranları, hayatta kalma, besin ağları ve hareket örüntüleri gibi hususlardaki sorulara yanıt bulmakta kullanılabilir. Markalama-yeniden yakalama yöntemlerine göre önemli bir avantajı ise hayvanın yeniden yakalanmasını gerektirmemesi, sadece otomatik bir okuma sistemi anteninin (E.N : bir algılayıcının) yakınından geçmesinin yeterli olmasıdır. Bu türden sistemler, yarasalar gibi koloni halinde yuvalayan türler ve doğal darboğazlarda yol alan yumurtlama dönemindeki salmonidler (Ç.N. Somon ve alabalığın da dahil olduğu balık ailesi) gibi hayvanlar için çok kullanışlıdır. Roussel ve ark. (2000), sığ bir yumurtlama akıntısı üzerinde asılı bir anten kullanarak 1 metre derinlikteki Atlantik somonlarından veri elde etmeyi başarmışlardır.

Göçmen hayvanlar tarafından kullanılan araziler insanlar tarafından farklılaştırıldığı için, hayvanları tehlikeden uzak tutmak maksadıyla bazen patikalar ya da koridorlar oluşturulur. Otobanlar, hidroelektrik barajlar ya da boru hatları göçmen hayvanların güzergahları üzerinde yer alan en yaygın engellerdir . Otomatik PBT etiket okuyucuları, barajlardaki balık savaklarının ya da altgeçitlerin kullanışlılığını test etmek için, doğrudan gözlem yapma zahmetinden de kurtaran etkili araçlardır (Gibbons & Andrews 2004). Boarman ve ark. (1998), otomatik okuma anteni kullanarak, tehdit altında bir tür olan (IUCN 1996) çöl kaplumbağalarının (Gopherus agassizii), çöl otobanlarının altına inşa edilmiş olan fırtına menfezlerini kendi çıkarları için etkili bir biçimde kullandıklarını gösterdiler (Görsel 1). Bu durum, insan ürünü bir yapının kaplumbağa ölüm oranlarını azaltmasının bir örneğidir. Başka bir ilginç kullanım türüne ise, Tehlike Altındaki Türlerin Uluslar Arası Ticareti Komitesi’nde (Committee on the International Trade in Endangered Species -CITES) rastlamaktayız. Komite, korunaklı bölgelerde yetiştirilen hayvanların yasadışı toplanmasını ve risk altındaki türlerin uluslar arası ticaretini gözlemlemek için, PBT etiketleri kullanmaktadır (Gibbons & Andrews 2004).

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Görsel 1: Çöl kaplumbağalarını (Gopherus agassizii) tespit etmek için kullanılan fırtına menfezlerindeki otomatik tarama sistemleri. Görsel, Boarman ve ark. (1988) çalışmasından uyarlanmıştır.
Görsel 1: Çöl kaplumbağalarını (Gopherus agassizii) tespit etmek için kullanılan fırtına menfezlerindeki otomatik tarama sistemleri. Görsel, Boarman ve ark. (1988) çalışmasından uyarlanmıştır.
Nature

Göç Hakkındaki Soruları Cevaplamak

Skov ve ark. (2008), üç küçük sazan balığı türünün (Cyprinidae), sığ bir göl ekosisteminde kendilerinden büyük avcılardan kaçınmak için kullandıkları göç stratejilerini tespit etmekle ilgileniyorlardı. PBT etiketleri kullanarak, otomatik tarama sistemlerinin kendilerine, gözlem mahalinde bulunmaları gerekmeden 9 ay boyunca hangi balığın nereye göç ettiği hakkında sunduğu bilgileri izlediler. Kış boyunca farklı zamanlarda göl dışına hangi türlerin girip çıktığını belirlemek için akıntı girişlerinde ve göl çıkışlarına otomatik tarayıcılar kurdular. Skov ve ark. (2008) böylelikle, üç sazan türünden ikisinin, kendilerini avlayan balıklardan kaçabilmek için akıntıları kullandıklarını tespit edebildiler. Üçüncü türün ise, belirli bir boyuta ulaştığında tüm kışı gölde geçirdiğini buldular. Balıkların göçünün sıklıkla büyük ölçekte olduğu düşünülürdü (ör. salmonidler), ancak PBT etiket uygulaması, araştırmacılara, orta büyüklükte bir ekosistem içerisinde farklı göç stratejilerinin olduğunu gösterdi.

Semenderler, sıklıkla her yıl aynı üreme göletine dönerler. Ancak iki üreme dönemi arasında nerede olduklarını tespit etmek her zaman güç olmuştur. Charney ve ark. (2009), ABD’nin Massachusetts eyaletinde tehdit altında bir tür olan mermer semenderlerin (Ambystoma opacum) hareket oranlarını tahmin etmek için PBT etiketler kullandılar. Sulak arazilerde, bu habitata bağımlı olan organizmaları ve süreçleri koruyabilmek amacıyla tampon bölgeler kurulmuştu ancak araştırmalar, semenderlerin hayatlarının çoğunu geçirdikleri, yukarılarda bulunan habitatlara ulaşabilmek için bu tampon bölgeleri geçtiklerini ortaya çıkarmıştır. Araştırmacılar aynı zamanda, PBT etiketli hayvanların, radyo vericisi takılı hayvanlardan daha hızlı yol aldıklarını da göstermişlerdir; bu durum, radyo vericili etiketlemenin olumsuz etkisi olduğunu göstermektedir. PBT etiketler aynı zamanda, Avrupa semenderlerinin (Salamandra salamandra) yaşam alanı sınırları üzerine yapılan tahminlerin gözden geçirilmesinde de kullanılmıştır (Schulte ve ark. 2007).

PBT Etiket Uygulamasının Faydaları

Birçok çalışma, PBT etiketlerin kullanımının çok başarılı olduğunu bildirmiştir. Schooley ve ark. (1993), 1.200 Townsend yer sincabına (Spermophilus townsendii) PBT etiketler yerleştirdiler ve bu işlemden kaynaklanan bir ölüme rastlamadılar. Sadece  küçük ölçekli enfeksiyon vakaları gözlemlendi. Araştırmacılar, etiketin kaybolma oranının çok düşük oranlarda olduğunu gözlemlerken, kaybolanların da yerleştirmeden sonraki ilk 10 gün içerisinde gerçekleştiğini tespit ettiler. Bu yöntem, hayvanın dış kısmına yerleştirilen etiketlere göre daha cazipti; çünkü hem ufak kulaklara sahip olan sincaplarda kulağa etiket takmak zordu hem de hayvanın tırnaklarını kesmek, onun çukur kazma yeteneğini olumsuz etkilemekteydi. Yeni doğan yılanlarda radyo vericileri ve pul kırpma işlemleri kış ölüm oranlarını artırmakta, beslenme oranlarını düşürmekteydi. Oysa PBT etiket uygulaması büyüme oranını ya da hareket hızını değiştirmemiştir; bu da PBT etiketlerin hayvanları takip etmede güvenilir ve emniyetli olduğunu göstermektedir.

Büyük hayvanlarda PBT etiketler düzgünce yerleştirildiğinde neredeyse her zaman kalıcıdır ve hayvan üzerinde  hiçbir olumsuz etkisi yoktur. Etiketleme nadiren enfeksiyona yol açar ve hayvanın ölümünden sonra bile kullanılabilir (Wright ve ark. 1997, Neubaum ve ark. 2005, Semmens ve ark. 2007). PBT etiketler 7 gün 24 saat boyunca takip edilebilir, bu da onları gececil yarasalar gibi hayvanları izleme konusunda  özellikle kullanışlı kılar (Roussel ve ark. 2000). PBT etiket tanıma sisteminin bir avantajı da, tarama işleminin bir profesyonel tarafından yapılması gerekmediği için, ticari balıkçıların ağlarına yakalanan ahtapotlara ait verilerin taranarak ilgili araştırmacıya ulaştırılabilmesidir (Semmens ve ark. 2007). Üstelik PBT etiketlerin okunması otomatik bir işlemdir, bu da halihazırda bir gözlemci bulunması gerekliliğini ortadan kaldırır.

Güçlükler

PBT etiketleme, tamamen de sorunsuz olmamıştır. Polipropilen kaplamalı PBT etiketlerin, kaplamadaki sızıntı nedeniyle yüksek başarısızlık oranları bildirilmiştir. Ancak günümüzde artık bir üretim standardı olan cam kaplamalar kullanılmasına bağlı olarak bildirilen bir sızıntı olmamıştır (Schooley ve ark. 1993). Cam kaplamalar, etiketin yerleştirildiği bir yılanın başka bir yılan tarafından yenmesi durumunda bile işlevini sürdürebilmiştir (Gibbons & Andrews 2004). İmplantasyonun uygun olmayan bir şekilde gerçekleştirilmesi genellikle etiketin okunmasında kayba yol açmakta ya da okunmasını imkânsız hale getirmektedir. Bunun dışında enfeksiyona sebep olarak etiketin düşmesine ya da ilgili  hayvanın ölümüne yol açabilir. Feldheim ve ark. (2002), limon köpekbalıklarıyla gerçekleştirdikleri 5 yıllık  bir çalışmada, etiket düşme oranını %12 olarak bildirmişlerdir. Etiket düşmesi, sıklıkla yerinin kolaylıkla değişebileceği bölgelere takılan etiketler yüzünden ve hayvanın etiket yerleştirildikten sonra tam iyileşmeden salınmasından kaynaklanmaktadır. Yılanlarla yapılan birkaç çalışmada da, vücudun etiketi yabancı bir madde olarak algılayıp dışarı atmaya çalıştığı gözlenmiştir (Gibbons & Andrews 2004). Etiket kaybı ayrıca saldırgan davranışların bir sonucu da olabilir.

Bu Reklamı Kapat

Uygun bir şekilde yerleştirilen PBT etiketin bir hayvanın yaşamı boyunca üzerinde kalması olasılığı yüksektir. Yerleştirilme sırasında hayvanın içinde, etiketin hareket etmeyeceği uygun bir nokta bulunmalıdır, aksi takdirde verinin okunması güçleşebilir (Gibbons & Andrews 2004). Bazı hayvanların küçük boyutlu olması, etiketin yerleştirilmesine müsaade etmeyebilir, bazen de daha çok uğraş gerektiren, zahmetli ve maliyetli cerrahi operasyonlar tek çare olabilir. Hayvanın sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebilmesi için, bu prosedürlerden önce de sağlığının iyi olmasına dikkat edilmelidir.

Yerleştirme tamamlandıktan sonra PBT etiketler başka dokulara nüfuz etmeyen, etkisiz bir metot olarak hayvanları tanımak amacıyla kullanılabilir. Bazı küçük hayvanlarda, etiketin hayvanın normal fonksiyonlarının çalışmasını engellediği  durumlar rapor edilmiştir. Tatlısu inci midyelerinin tutulup etiketlenmesinin, bu hayvanın kendisini toprak altına sokma aktivitesini azalttığı, bunun sonucu olarak da hayvanın su akışına kapılıp sürüklendiği ya da avcılara yem haline geldiği bildirilmiştir (Wilson ve ark. 2010).

Teknoloji geliştikçe, PBT etiketler hayvanları uzun vadeli olarak takip etmek isteyen araştırmacılar için daha cazip hale gelmektedir. 2004 yılında bir etiketin maliyeti 6-7$ civarındadır. El okuyucuları da 800-1500$ arasındadır, bu da PBT’nin maliyetinin harici etiketlerden daha yüksek, ancak hala telemetri ekipmanından daha düşük olduğu anlamına gelir. Otomatik tarama, hayvanların okuyucuya yakın bulunduğu durumlarda, markalama-tekrar yakalama çalışmalarına göre zaman açısından çok avantajlıdır (Gibbons & Andrews 2004). Unutulmaması gereken bir nokta da, etiket yerleştirilmiş iki ayrı hayvan aynı anda aynı okuma istasyonundan geçerken, okuyucunun ikisini de okuyamayacağıdır. Halihazırda radyo ve uydu telemetrisi yöntemlerinin hayvanları PBT etiketlerden daha uzun mesafelerde takip edebilmesine karşın, teknoloji geliştikçe PBT etiketlerin tespit mesafesinin artması da oldukça olasıdır. Çoğu etiket okuyucuları suya dayanıklı değilse de, büyük deniz göçmenlerinin daha iyi incelenebilmesi için suya dayanıklı modeller zaman içerisinde geliştirilecektir.

PBT Etiketlemenin Geleceği

Suya dayanıklı tarayıcıların tasarımıyla birlikte PBT etiketler tüplü dalgıçlar ve şnorkelle dalanlar tarafından da kullanılabilecektir, böylelikle deniz canlılarının incelenmesinde büyük teknelerin kullanımına göre hayvanın yaşam alanına daha az müdahale eden bir yöntem izlenecektir (Roussel ve ark. 2000). Sürü halinde göç eden hayvanlar için, kalabalık grup içinde bireysel hayvanların tespit edilebilmesi amacıyla uzaktan kontrol edilen tarayıcıların geliştirilmesi de çok faydalı bir gelişme olacaktır. Belirli sezonlarda merkezi bir lokasyon çevresinde toplanan grup halindeki deniz ayıları ya da morsları taramak için, tarayıcı taşıyan ufak ve uzaktan kontrol edilebilen bir bot, büyük bir motorlu tekneden çok daha az rahatsız edici olacaktır (Wright ve ark. 1997). Uzman olmayan insanların halkalı kuşları rapor etmesi gibi, gelecekte eko-turistlerin etiket yerleştirilmiş hayvanları raporlaması da mümkün olabilir.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 3
 • Tebrikler! 1
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: Nature | Arşiv Bağlantısı
 • Boarman, W. I. et al.. (Wildlife Society Bulletin 26, 886-891, 1998). A Passive Integrated Transponder System For Tracking Animal Movements.
 • Charney, N. D. et al.. (Journal of Wildlife Management 73, 1245-1250, 2009). Terrestrial Passive Integrated Transponder Antennae For Tracking Small Animal Movements.
 • Feldheim, K.A. et al.. (Journal of Fish Biology 61, 1309-1313, 2002). Genetic Tagging To Determine Passive Integrated Transponder Tag Loss In Lemon Sharks.
 • Galimberti, F. & Sanvito, S.. (Marine Mammal Science 16, 504-507, 2000). Marking Of Southern Elephant Seals With Passive Integrated Transponders.
 • Gibbons, J. W. & Andrews, K. M.. (BioScience 54, 447-454, 2004). Pit Tagging: Simple Technology At Its Best.
 • Keck M. B.. (Copeia 1994, 226-228, 1994). Test For Detrimental Effects Of Pit Tags In Neonatal Snakes.
 • Neubaum, D. J. et al.. (Journal of Mammalogy 86, 95-98, 2005). Survival And Condition Of Big Brown Bats (Eptesicus Fuscus) After Radiotagging.
 • Roussel, J. M. et al.. (Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 57, 1326-1339, 2000). Field Test Of A New Method For Tracking Small Fishes In Shallow Rivers Using Passive Integrated Transponder Technology.
 • Schooley, R. L. et al.. (Journal of Mammalogy 74, 480-484, 1993). Passive Integrated Transponders For Marking Free-Ranging Townsend's Ground Squirrels.
 • Schulte, U. et al.. (Amphibia-Reptilia 28, 531-536, 2007). A Pit Tag Analysis Of Annual Movement Patterns Of Adult Fire Salamanders (Salamandra Salamandra) In A Middle European Habitat.
 • Semmens, J. M. et al.. (Reviews in Fish Biology and Fisheries 17, 401-423, 2007). Approaches To Resolving Cephalopod Movement And Migration Patterns.
 • Skov, C. et al.. (Ecology of Freshwater Fish 17, 406-415, 2008). Inter- And Size-Specific Patterns Of Fish Seasonal Migration Between A Shallow Lake And Its Streams.
 • Wagner, G. N. et al.. (Reviews in Fish Biology and Fisheries 21, 71-81, 2011). Surgical Implantation Techniques For Electronic Tags In Fish.
 • Wilson, C.D. et al.. (Animal Behaviour 81, 341-346, 2010). The Pitfall With Pit Tags: Marking Freshwater Bivalves For Translocation Induces Short-Term Behavioural Costs.
 • Wright, I. E. et al.. (Marine Mammal Science 14, 641-645, 1997). Use Of Passive Integrated Transponder (Pit) Tags To Identify Manatees (Trichechus Manatus Latirostris).
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 10/08/2022 02:09:03 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/7241

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Eczacılık
Diş Sorunları
Jeoloji
Kara Delik
Organ
Yumurtalık
Kuyrukluyıldız
Lgbt
Endokrin Sistemi Hastalıkları
Obstetrik
Gerçek
Genetik
Doğum
Onkoloji
Editör Seçkisi
Koruma
Acı
Yangın
Genel Halk
Kamuflaj
Zehirli Mantar
Entropi
Diş
Yüksek
Beslenme Davranışları
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.