Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

En Küçük Yıldız Ne Kadar Küçük Olabilir? Örneğin Jüpiter, Bir Yıldıza Dönüşebilir mi?

En Küçük Yıldız Ne Kadar Küçük Olabilir? Örneğin Jüpiter, Bir Yıldıza Dönüşebilir mi? INSH
7 dakika
6,393
Tüm Reklamları Kapat

NASA'nın Galileo uzay aracı, 8 yıl boyunca Jüpiter'i ve uydularını araştırdıktan sonra, görev süresini doldurdu. Uzmanlar, araç ile irtibatın kesileceğinden ve kontrolün yitirileceğinden endişe ederek, aracı Jüpiter'e çakılacak şekilde yönlendirmeye karar verdiler. Aslında bir uydusuna da düşürebilirlerdi; ancak bu uydularda yaşam olma ihtimali bulunduğundan, bu gök cisimlerini kontamine etme riskini almak istemediler.

Ama Jüpiter'e çakılmak konusunda da endişeleri olanlar vardı. Galileo aracı, ufak bir plütonyum termal reaktörü ile çalışıyordu. Plütonyum, hidrojen bombalarında kullanıldığından ve Jüpiter'in atmosferinde de bolca hidrojen bulunduğundan, bu reaktörün Jüpiter'de kontrolsüz bir termonükleer tepkimeye neden olabileceğinden endişe ediliyordu. Bu zincirleme tepkime, Jüpiter'i bir yıldıza dönüştürebilir miydi?

Tüm Reklamları Kapat

Jüpiter, Bir Yıldıza Dönüşebilir mi?

Cevap, hayır. Ne Galileo'nun çarpması, ne bir başka gök cismi, ne de bir atom bombasının patlaması Jüpiter'i yıldıza dönüştüremezdi. Ama bu, Jüpiter'in gerçekten de ilginç olduğu gerçeğini değiştirmiyor: Jüpiter, Güneş sistemimizdeki en büyük gezegendir ve diğer tüm gezegenlerin toplamının iki katından daha büyük kütleye sahiptir. Tıpkı Güneş gibi, katı bir çekirdeğe sahip değildir ve yıldızımız Güneş ile aynı elementlere sahiptir. Hatta Jüpiter'e bazen, kısmen hatalı bir şekilde, "başarısız olmuş bir yıldız" bile denir; çünkü yıldızlarda bolca gördüğümüz hidrojen ve helyuma bol miktarda sahiptir; ancak bir yıldız değildir. Bu durumda Jüpiter neden bir yıldız değil? Şu anda değilse bile, ileride olabilir mi? Olursa, Güneş Sistemi'nde neler olurdu?

Ne yazık ki, devasa kütlesine rağmen, Jüpiter'in kütlesi bir yıldızı "yıldız" yapan fiziksel tepkime olan nükleer füzyon başlatmak için yeterli değildir. Jüpiter'in kütlesi yaklaşık 1.89×1027 kilogram; Güneş'inki ise 1.98×1030 kilogramdır. Yani Güneş, Jüpiter'in kütlesinin yaklaşık 1048 katıdır. Bunu şöyle de ifade edebiliriz: Jüpiter, Güneş'in kütlesinin %0.1'inden daha az kütleye sahiptir. Araştırmalara göre, Evren'de en yaygın olan yıldızlar, Güneş'in kütlesinin yaklaşık dörtte birine sahip olanlardır. Bu kütle, hala Jüpiter'in kütlesinin neredeyse 262 katıdır.

Tüm Reklamları Kapat

Ama Evren'de daha küçük yıldızlar da vardır. Gökbilimciler, bir yıldız çekirdeğindeki nükleer füzyon için gereken ısı ve basıncın miktarına dayanarak, en küçük yıldızların sınırının Güneş kütlesinin 0.08 katı (Güneş kütlesinin %8'i) civarında olabileceğini düşünüyorlar. Bu bile Jüpiter'in kütlesinin yaklaşık 84 katıdır. Bugüne kadar keşfedilen en küçük yıldız olan EBLM J0555-57Ab, Jüpiter'in kütlesinin yaklaşık 85 katı kütleye sahiptir.

Bu nedenle, Jüpiter'in hidrojeni füzyonlayarak helyuma dönüştürmeye başlayabilmesi için kütlesinin yaklaşık 84 katına ihtiyacı olacaktır. Bununla birlikte, gaz devinin üzerine 13 veya daha fazla Jüpiter'i istifleseydiniz, ulaşacağı bu yeni kütle, bildiğimiz füzyonda birbirine kaynayan hidrojen atomunun bir izotopu olan döteryumla sürdürülen döteryum füzyonunu başlatmak için yeterli olabilirdi. Bu bile, Jüpiter'i bir yıldız yapmazdı; fakat bir kahverengi cüce yapardı. Kahverengi cüceler ne yıldız ne de gezegen olarak kabul edilir; genellikle yıldız-altı nesne olarak isimlendirilirler. Yani gezegen ile yıldız arasında bir "geçiş grubu" olan bu gök cisimleri, döteryumu başka bir hidrojen izotopu olan Hidrojen-3'e füzyonlar.

Kahverengi cüce yıldız
Kahverengi cüce yıldız
Wikimedia

Jüpiter'e "başarısız olmuş bir yıldız" demek yanıltıcı bir isimlendirmedir; çünkü Jüpiter'i yıldız olmak konusunda özel kılan hiçbir şey yoktur. "Yıldız olmak", tamamen kütleyle ilişkili bir şeydir. Hangi cisim olursa olsun, ona yeterince kütle eklerseniz yıldıza dönüşebilecektir. Çünkü artan kütlenin etkisi altında yeterli sıcaklığa ve iç basınca erişebilen cisimler, nihayetinde yıldız olma eşiğini aşacak ve termonükleer faaliyet gösterecektir. Bu cisimlere de zaten "yıldız" adını veriyoruz. Dolayısıyla, eğer ki Jüpiter'e "başarısız olmuş bir yıldız" diyeceksek, yıldız olabilecek kütleye sahip olmayan her cisme bu ismi vermemiz gerekirdi - ki bu da anlamsız olurdu.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Jüpiter'i Yıldıza Dönüştürmek...

Ama diyelim ki 80-85 adet Jüpiter kütlesi kadar malzeme bulduk ve Jüpiter'in üzerine yığdık. Ne olurdu? Bu durumda bile gezegenin bir yıldıza evrimleşeceği kesin değildir; fakat ola ki bu olacak olursa, bu devasa kütle kendi üzerine çökerek gaz devini bir termonükleer reaktöre, yani bir yıldıza dönüştürürdü. Ama bu yıldız, Güneş'e hiç de benzemezdi.

Bu yeni yıldızımız her ne kadar şu anki Jüpiter'den çok daha büyük bir kütleye sahip olsa da çapı, kütleçekiminin etkisi dolayısıyla Jüpiter'in çapının sadece %20'sine eşit olurdu. Geriye kalan kütle, çok daha küçük bir hacme sıkışmış olurdu; yani bu yıldızın yoğunluğu, Jüpiter'inkinden çok daha büyük olurdu.

Oluşacak olan bu yıldız, bir kırmızı cüce yıldız olurdu. Bunlar, isimlerinden de anlaşılacağı üzere ufak, soğuk ve yakıt olarak hidrojen kullanan yıldızlardır. Diğer kırmızı cüceler gibi, Jüpiter'in oluşturacağı yıldız da pek parlak olmazdı. En fazla, Güneş'in %0.3'ü kadar parlaklığa sahip olurdu.

Kırmızı cüce yıldız
Kırmızı cüce yıldız
SciTechDaily

588 milyon kilometre ile Dünya'nın Jüpiter'e olan mesafesi, Dünya'nın Güneş'e olan mesafesinin 4 katı kadar olduğu için, bu ufak yıldızdan Dünya'ya ulaşacak ısı ve ışık çok az olurdu. Bu açıdan bakacak olursak, Jüpiter'in bir yıldız olmasının Dünya'da yaşam açısından pek bir şeyi değiştirmeyeceği söylenebilir. Tabii gökyüzüne baktığımızda, bir dolunaydan birazcık daha parlak, ikinci bir yıldızı gökyüzünde görürdük ve bu durum, evrimsel süreci bir miktar etkileyebilirdi.

Kütleçekimi Etkisi

Peki ya kütleçekimi? Güneş Sistemi'ndeki ikinci bir yıldız, sistemi alt üst eder miydi?

Tüm Reklamları Kapat

Elbette bu ek kütlenin Güneş Sistemi üzerinde etkisi olacaktır; ancak Jüpiter yerine bir kırmızı cücenin bulunması, sistemi sandığınız kadar etkilemezdi. Henüz yıldız sistemlerinin oluşum dinamiklerini tamamen çözebilmiş değiliz; ancak birçok yıldız sistemi aslında ikili yıldızlardan oluşuyor gibi gözüküyor ve bu sayı kimi zaman 3, 4 ve hatta daha fazla sayıda yıldıza çıkabiliyor. Bu yıldız sistemlerinin etrafında da gezegenler bulunuyor.

Birçok yıldız sistemi, iki yıldızlı sistemlerdir. Güneş'in de başlangıçta "Nemesis" adı verilen bir ikizi olduğu düşünülmektedir.
Birçok yıldız sistemi, iki yıldızlı sistemlerdir. Güneş'in de başlangıçta "Nemesis" adı verilen bir ikizi olduğu düşünülmektedir.
ZME Science

Bizim sistemimizde tek bir yıldız bulunmasının nedeninin, sistemimizin oluşumu sırasında kütlenin dağılımının tek bir yıldıza izin verecek şekilde olması olduğu düşünülüyor. Jüpiter'in oluştuğu bölgedeki kütle, bir yıldızın (özellikle de Güneş'in) kütlesine yakın olacak biçimde dağılmadığından, ikili bir sistem de oluşmadı; çünkü birçok ikili yıldız sisteminde, yıldızların kütlesi birbirine az çok eşit olmaktadır.

Bunlardan yola çıkarak düşünecek olursak, Jüpiter'in de bir yıldıza dönüşmesi veya en başından bir yıldız olması halinde, tüm gezegenlerin ve hatta Güneş'in de yörüngesi, şu anda olduğundan farklı olacağı; ancak yine de sistemin genel düzeni benzer olacağı söylenebilir. Yani Jüpiter yerinde ufak bir kırmızı devin olması, gezegenlerin birbirine çarpmasına veya kaotik bir şekilde uzaya savrulmalarına neden olmazdı. Özellikle de Venüs, Merkür, Dünya ve Mars gibi iç gezegenler bundan neredeyse hiç etkilenmezdi.

Tabii belli başlı diğer değişimleri beklerdik: Örneğin Jüpiter yerinde daha iri bir kütlenin olması, Güneş Sistemi dışından geçen göktaşlarını sisteme çekebilir ve daha fazla sayıda meteor ile yüzleşmemize neden olabilirdi. Ama bu durumun biraz kaotik olduğunu bilmekte fayda var: Sonuçta, Jüpiter büyüklüğündeki bir gezegenin varlığında tam da Dünya ile çarpışacak bir yörüngede olan bir göktaşı da, Jüpiter yerine bir kırmızı cüce olması halinde bu yörüngesinden sapabilir ve Dünya'yı ıskalayabilirdi. Dolayısıyla genel geçer bir şey söylemek zor. Benzer şekilde, Uranüs, Neptün ve özellikle de Satürn gibi büyük gök cisimlerinin yörüngesi daha ciddi bir şekilde etkilenebilirdi; ancak daha iri bir Jüpiter'in kütlesinin 50 milyon kilometrelik yarıçapın ötesinde çok büyük bir etkiye sahip olmasını beklemezdik.

Tüm Reklamları Kapat

Eğer Güneş Sistemi'ni alt üst etmek isterseniz, Jüpiter'i 80 kat değil, 1.000 kat kadar büyütmeniz gerekirdi. Bunu yapacak olursanız, gezegenler üzerindeki kütleçekim kuvveti öylesine değişirdi ki, yörüngeler şu ankinden çok daha farklı olur, birçok gezegen birbirine çarpar, bazıları Güneş Sistemi'nden savrularak dışarı fırlardı. Spesifik olarak Dünya'ya ne olurdu bilmek zor; ancak muhtemelen ya Güneş'e veya bu yeni yıldıza doğru savrulurduk ya da sistemin dışına doğru... Her halükarda, Jüpiter yerinde büyük bir yıldız olması hiç de hoş olmazdı.

Ama tüm bu senaryoları bir kenara bırakıp, gerçekte olana bakacak olursak: Jüpiter, Güneş Sistemi'nin sonuna kadar bir gezegen (spesifik olarak bir gaz devi) olarak kalmaya devam edecektir. Hiçbir zaman bir yıldıza dönüşmeyecektir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
51
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 24
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 10
 • Muhteşem! 5
 • İnanılmaz 4
 • Bilim Budur! 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Güldürdü 1
 • Umut Verici! 1
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Türev İçerik Kaynağı: Astronomy | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 30/09/2023 20:12:22 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9493

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Yeni Doğan
Yayılım
Hücreler
Akıl
Factchecking
Ornitoloji
Öğrenme Alanı
Alkol
Mikroevrim
Sinek
Evrim Teorisi
Ara Tür
Astronot
Hasta
Veri
Newton
Doğa
Odontoloji
Yapay Seçilim
Taklit
Modern
Enerji
Algı
İstatistik
Mars
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Uzayda Yaşam Dibimizde Olabilir mi?
Uzayda Yaşam Dibimizde Olabilir mi?
Işık Hızında Düşen Bir İğne, Dünyayı Yok Edebilir mi?
Işık Hızında Düşen Bir İğne, Dünyayı Yok Edebilir mi?
HAARP: Neyi Yapabilir, Neyi Yapamaz?
HAARP: Neyi Yapabilir, Neyi Yapamaz?
Titanik'te Batan İnsan Bedenlerine Ne Oldu?
Titanik'te Batan İnsan Bedenlerine Ne Oldu?
Su Altında Ateş Yakmak Mümkün mü?
Su Altında Ateş Yakmak Mümkün mü?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
A. Klesman, et al. En Küçük Yıldız Ne Kadar Küçük Olabilir? Örneğin Jüpiter, Bir Yıldıza Dönüşebilir mi?. (1 Kasım 2020). Alındığı Tarih: 30 Eylül 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/9493
Klesman, A., Mor, E., Bakırcı, Ç. M. (2020, November 01). En Küçük Yıldız Ne Kadar Küçük Olabilir? Örneğin Jüpiter, Bir Yıldıza Dönüşebilir mi?. Evrim Ağacı. Retrieved September 30, 2023. from https://evrimagaci.org/s/9493
A. Klesman, et al. “En Küçük Yıldız Ne Kadar Küçük Olabilir? Örneğin Jüpiter, Bir Yıldıza Dönüşebilir mi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 01 Nov. 2020, https://evrimagaci.org/s/9493.
Klesman, Alison. Mor, Emre. Bakırcı, Çağrı Mert. “En Küçük Yıldız Ne Kadar Küçük Olabilir? Örneğin Jüpiter, Bir Yıldıza Dönüşebilir mi?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, November 01, 2020. https://evrimagaci.org/s/9493.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close