Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Editör Kuralları

Editör Kuralları PxHere
7 dakika
2,266

Editörler bir yazılı içeriğin ihtiva ettiği bilgileri ve Evrim Ağacı kurallarına uygunluğunu denetlemekten sorumludur. Eğer ki uygun görmedikleri bir içeriğe rastlarlarsa, gerekli düzeltmelerin yapılması için çevirmenleri uyarırlar ve yazıyı iade ederler. Bir içeriğin tamamen uygun olduğuna kanaat getirdiklerinde, içeriği uygun kişilere iletmekle veya gerekli yetkilere sahipse doğru Evrim Ağacı Yönetim Paneli'ne yüklemekle (veya doğrudan Panel'e yüklenmiş içerikleri yayına almakla) sorumludurlar. Ancak tüm bunları yaparken, kendilerinin de uymak zorunda olduğu bazı kurallar vardır.

Burada, bir editörün Evrim Ağacı için üretilmiş içerikleri kontrol ederken dikkat etmesi gereken kuralları bulacaksınız. Bir içeriği yayına almadan önce, buradaki kontrol listesinin hepsine uygun olduğuna lütfen dikkat ediniz.

Kurallar ve Yönergeler:

1) Yayına almaya karar verdiğiniz bütün içeriklerde sizin imzanız olacağı gerçeğini unutmayın! Dolayısıyla editörlüğünü yaptığınız bir yazının, kendi yazınızdan hiçbir farkı olmayacak. Yazıya dair tüm başarılı taraflar ve bütün hatalar sizin sorumluluğunuz olacak. Bunun bilincinde olarak, altına imzanızı rahatlıkla atacağınız bir içerik olduğundan emin olun.

2) Başlıkları kontrol edin. Başlıkların çok kısa veya aşırı genel olmadığından emin olun. Başlıktaki bağlaçlar ve soru ekleri hariç tüm kelimelerin ilk harfini büyük yapın. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uygunluğundan emin olun.

3) Yayınlanma tarihini doğru belirleyin. Eğer yazı uzun bir süredir taslak olarak bekliyorsa, yayın tarihinin gerçekten de yayının "yayına girme" tarihi olması için içeriği yayına almadan önce yayınlanma tarihini o günün tarihini yansıtacak şekilde seçin. Bu tarih, otomatik olarak yazının ilk oluşturulduğu andaki tarih olarak gelmektedir.

4) İçerik üreticisinin adı ve unvanı mutlaka yazılmalıdır. Evrim Ağacı okurlarına ve emektarlarına emeklerinin kredisini vermeyi birincil sorumluluğu olarak görür. Dolayısıyla bir içerik üreticisinin adı ve unvanı Yönetim Paneli'nden mutlaka doğru bir şekilde seçilmelidir. 

5) İçerik özgünlüğü ve tipi doğru bir şekilde belirlenmelidir. Eğer bir içerik birebir çeviri ise "Çeviri" olarak, belirli bir yazının çevirisini omurga olarak kullanıyor ama üzerine yazar tarafından eklemeler yapıldıysa "Türev" olarak, tamamen özgün bir derleme, deneme veya içerikse "Özgün" olarak işaretlenmelidir. İçerik eğer makale değil de Sözlük, Gerçeklik Analizi, İngilizce, Taksonomi veya bir başka tipte içerikse, Yönetim Paneli'nden ilgili seçim yapılmalıdır.

6) Editör seçimini gözden geçirin. Normalde editör olarak kendinizi atadığınız bir içerikte editör seçimi otomatik olarak yapılacaktır. Ancak bir başkası adına denetleme yaptığınız veya eski Evrim Ağacı içeriklerini denetlediğiniz durumlarda editörün isminin doğru seçildiğinden emin olunuz.

7) Öne Çıkarılan Görsel kurallarına dikkat edin! İçeriklerin ana görseli, ön sitede başlığın arkasında çıkacak olan görseldir. Bu görsel, metin içinde tekrar gösterilmeyecektir! Bu görseli, Öne Çıkarılan Görsel kısmında anlatılan kurallara uygun bir şekilde seçin. "Görsel Seç" ile görselinizi seçip, gerekli zoom ve yerleştirme ayarlarını yaptıktan sonra "Görsel Kaydet" ile siteye kaydetmeniz gerekmektedir. Bu ikinci adımı atlarsanız, görseliniz çıkmayacaktır. Seçtiğiniz görselin kaynağını da girmeyi unutmayın. Eğer bu görseli metin içinde de kullanmak istiyorsanız, mümkünse yazının en tepesinde (metnin kendisinden önce) tekrar kullanılmadığından emin olunuz. Araya bir miktar yazı koyduktan sonra görseli kullanınız.

8) Denetlediğiniz içeriğin yapısına göre Yazılı İçerik Kuralları'nın ve Çeviri Kuralları'nın tümüne uygunluğunu kontrol edin. Çoğu zaman işe yeni başlayan editörler, yazıya şöyle bir göz atıp uygun olduğuna kanaat getirmekle yetinmektedirler. Bu, büyük bir hatadır. Editörler çevirinin tümünü okumakla yükümlüdürler. Ayrıca editörün bir çevirinin tamamını içerik, yapı, düzen, vb. açılardan kontrol etmesi zorunludur.

9) Rastgele bir şekilde en az 3 cümleyi ve 1 paragrafı orijinal kaynak ile karşılıklı olarak kontrol edin. Kimi zaman tüm yazıyı tek tek ve kelime kelime bütün yazıyı kontrol etmek zor olabilmektedir. Ancak zaten bir çevirinin dilinden çevirmen aslen sorumludur. Fakat olası hataları yakalamak editörlerin sorumluluğundadır. Dolayısıyla, eğer ki tüm yazıyı kontrol edemiyorsanız, her yazıda 1 tam paragrafı ve o paragrafa ait olmayan, ekstradan en az 3 ayrı cümleyi kontrol edin. Yapılan bir çeviri veya türev içerikse, bunun doğru yapılıp yapılmadığından emin olun.

10) Yazı içinden seçtiğiniz en az 3 cümleyi ve 1 paragrafı Google'da aratın. Böylece yazının orijinal olduğundan ve daha önceden bir başka sitede yayınlanmadığından (veya bir başkasının içeriğinden intihal yapılmadığından) emin olun.

11) Yazının tamamını mutlaka okuyun! Orijinal kaynakla kıyaslamaya vaktiniz olabilir veya olmayabilir (yukarıda olmadığı durumlarda ne yapmanız gerektiğinden bahsettik). Ancak vaktiniz olsa da, olmasa da, bir içeriği yayına almadan önce içeriği bir bütün olarak okumanız gerekmektedir. Anlam bütünlüğü var mı, akla yatkın olmayan iddialar var mı, bilimsel olarak şüpheye düşmenize neden olan unsurlar var mı, bunlara mutlaka dikkat edilmelidir. Şüpheli bir durumla karşılaşıldığında bizlere ulaşın ve danışın. Bir editör, yayınlanmış içeriğin okurlarımız tarafından ikinci bir defa okumaya gerek olmaksızın anlaşılabilir olacağından emin olmakla yükümlüdür.

12) Yazım, dil bilgisi ve noktalama işareti kurallarını kontrol edin. Normalde Evrim Ağacı'nda yayınlanması amacıyla gönderilen tüm yazıların Türkçe kurallarına %100 uyması gerekmektedir. Ancak çevirmenlerin gözünden kaçan tüm hataları bulmak ve düzeltmek editörün sorumluluğundadır. Eğer hata sayısı çok fazlaysa, editör içerik sahibine yazısını iade edebilir ve düzeltmesini isteyebilir.

13) Anlam bütünlüğünü ve akıcılığı kontrol edin. Özellikle çevirilerde İngilizceden çevrilen bazı cümleler, dil bilgisi farkından ötürü okuma zorluğu yaratmakta ve anlam bütünlüğünü bozmaktadır. Ayrıca özgün içeriklerin üretimi sırasında da kişinin dikkatinin dağınık olması veya birden fazla oturumda içeriği üretmiş olması anlam bütünlüğü ve akıcılığı bozabilmektedir. Eğer ki içerikte konuyla ilgili bir hata yoksa, akıcılık ve anlam bütünlüğünü sağlamak düzeltmek sadece içerik üreticisinin değil, aynı zamanda editörün işidir. Editörler, uygun buldukları değişiklikleri yaparak, orijinal anlamı bozmaksızın cümlelere ve paragraflara çeki düzen verebilirler ve anlaşılır hale getirebilirler.

14) Paragraf yapısını kontrol edin. Yazılı İçerik Kuralları'nda ve Çeviri Kuralları'nda belirtilen paragraflandırma kurallarına uygunluğunu kontrol edin. Kural dışı olan kullanımları düzeltin.

15) Alıntılama yapısını kontrol edin. Yazılı İçerik Kuralları'nda ve Çeviri Kuralları'nda belirtildiği gibi Evrim Ağacı içeriklerinde bütün alıntılar (birebir, konuşanın ağzından yazılan ve tırnak içerisinde aktarılan cümleler) ayrı bir paragraf olarak verilmek zorundadır. Anlatım paragrafı içerisinde bir alıntı yer alamaz. Alacaksa, alıntı formatından çıkarılarak normal cümleye dönüştürülmelidir. Aslen bunu sağlamak çevirmenlerin işidir; ancak editörler bu hataları düzeltmekle yükümlüdürler.

16) Kullanılan görselleri kontrol edin. Düşük çözünürlüklü hiçbir görsel kullanılmadığından emin olun; düşük çözünürlüklü bu görselleri mümkünse daha yüksek çözünürlüklü alternatifleriyle değiştirin. Bütün görsellerin açıklamalarının ve kaynaklarının doğru bir şekilde girildiğinden emin olun. Açıklaması ve kaynakları girilmemiş hiçbir görseli kabul etmeyin.

17) Eksik içerikleri tamamlayın. Bazı çevirmenler ve içerik yazarları takıldıkları yerleri bırakmaktadırlar ve genelde kalın (veya renkli) yazarak işaretlemektedirler. Bu çevirileri tamamlamak sizin yükümlülüğünüzdür. Ancak bizden yardım alabilirsiniz. Eğer bir çevirmen yazının %30'undan fazlasını çevirmeden bıraktıysa, ya çevirmene geri iade edebilirsiniz ya da vaktiniz varsa çevirebilirsiniz.

18) Kaynaklar ve İleri Okuma kısmının açık ve net olarak düzenlendiğinden emin olun. Evrim Ağacı orijinal kaynaklara da gerekli krediyi vermeyi ana sorumluluğu olarak bilir. Dolayısıyla Yönetim Paneli'ndeki "Kaynak Ekle" seçeneği kullanılarak yazıda adı geçen veya referans olarak kullanılan bütün kaynaklar doğru şekilde eklenmelidir.

19) İçeriği olabildiğince isabetli bir şekilde kategorilendirin. Girilen her bir içerik, Bilim Ağacı üzerindeki ilgili alana veya alanlara yerleştirilmelidir. Mümkün olduğunca ağaçtaki daha derin dallara (daha spesifik alanlara) yerleştirmeye çalışın. Kararsız kalıyorsanız daha üst seviyelere yerleştirin.

20) İçeriğe en az 5, mümkünse en az 10 adet etiket ekleyin. Etiketler hem Bilim Ağacı üzerindeki kategorileri birbiriyle ilişkilendirmek, hem de arama motorlarında daha üst sırada çıkmak için çok önemli bir araç. İçeriği düzgün bir şekilde yansıtan etiketleri sistemden seçerek girin.

21) Katkı Sağlayanlar kısmını doldurun. Eğer bir içeriğe birden fazla kişi katkıda bulunduysa, bunlara kredilerin eksiksiz olarak verildiğinden emin olun. Bu kişilerin Evrim Ağacı hesabı yoksa, açmalarını isteyin ve sürecin takipçisi olun.

22) Gerekli notları girin. Eğer yazarlara veya yazının o versiyonuna herhangi bir not eklemek isterseniz, bunu notlar kısmına girin. Bu özellik, eğer yazarlara yazılarını geri gönderecekseniz bazı bilgiler vermek için kullanılabilir.

***

Evrim Ağacı'na yaptığınız tüm katkılar için teşekkürler!

Okundu Olarak İşaretle

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

İçerikle İlgili Sorular
Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 10
 • Tebrikler! 8
 • Umut Verici! 5
 • İnanılmaz 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Grrr... *@$# 2
 • Bilim Budur! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Güldürdü 1
 • Üzücü! 1
 • İğrenç! 1
 • Korkutucu! 1
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 25/09/2022 10:51:44 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/6983

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Kategoriler ve Etiketler
Tümünü Göster
Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Foton
Davranış
Yüz
Bilimsel
Komplo
Veri Bilimi
Viral
Radyasyon
Vegan
Dil
Evren
Obstetrik
Doktor
Sperm
Hukuk
Hayvan
Alkol
Avrupa
Enerji
Psikoloji
Enfeksiyon
Toplumsal Cinsiyet
Nöron Hücresi
Hekim
Eczacılık
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.