Evrim Ağacı

COVID-19 Yönetim Yaklaşımları ve Klinik Pratikler: Hafif veya Orta Şiddetli COVID-19 Nasıl Tedavi Edilir?

COVID-19 Yönetim Yaklaşımları ve Klinik Pratikler: Hafif veya Orta Şiddetli COVID-19 Nasıl Tedavi Edilir?
COVID-19
Pixabay
Tavsiye Makale

Bu yazı, The New England Journal of Medicine isimli kaynaktan birebir çevrilmiştir. Çevirmen tarafından, metin içerisinde (varsa) açıkça belirtilen kısımlar haricinde, herhangi bir ekleme, çıkarma veya değişiklik yapılmamıştır. Bu içerik, diğer tüm içeriklerimiz gibi, İçerik Kullanım İzinleri'ne tabidir.

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik, profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

COVID-19 için onaylanmış bir tedavi yoktur (sadece "yönetilebilir" veya "idare edilebilir"); bu nedenle, COVID-19 hastaları klinik çalışmalara yönlendirilmelidir. Birkaç ajan, COVID-19 için tedavi olarak lanse edilmiştir ancak bu noktada veriler, klinik ajanların dışında bu ajanların kullanımına yönelik veya bunlara karşı bir öneriyi bildirmekte yetersizdir; iyi yürütülen randomize (rastlantısal) çalışmalar COVID-19'un nasıl tedavi edileceğini belirlemede kritik olacaktır.

Bu çalışmada, hafif veya orta şiddetli COVID-19 hastalarının nasıl seyrettiğini ve nasıl idare edildiğini anlatacağız.

Hafif veya Orta Şiddetli COVID-19 Hastalığında Anahtar Klinik Noktalar

 • COVID-19 (SARS-CoV-2'nin neden olduğu hastalık) öksürük de dahil olmak üzere bir dizi klinik bulguya sahiptir. Bunlar; ateş, halsizlik, miyalji (bir grup kas ağrısı), gastrointestinal semptomlar, anosmia (koku duyusu kaybı) ve ageusia (tat duyusu kaybı) şeklindedir.
 • COVID-19 tanısı; genellikle bir nazofaringiyal (burun ve yutak ile ilgili) PCR testi ile SARS-CoV-2'nin saptanmasına dayanır. Eküvyon ile sürüntü-swab veya başka bir numune yoluyla…
 • COVID-19'un değerlendirilmesi ve tedavisi hastalığın şiddetine bağlıdır; hafif (semptomu az veya semptomsuz) hastalar, genellikle evde iyileşerek atlatır.
 • Orta veya şiddetli COVID-19 hastaları, genellikle gözlem ve destekleyici bakım için hastaneye yatırılır.
 • COVID-19 için kanıtlanmış tedavi yoktur; bu nedenle hastaların klinik çalışmalara yönlendirilmesi önemlidir.
 • Enfeksiyon kontrol ve önleme çalışmaları; sağlık çalışanları, sosyal mesafeler ve testler ile kişisel koruyucu ekipmanlara odaklanmaktadır.

Hafif veya Orta Şiddetli COVID-19 Tablosunun Yönetimi

Hafif bir seyri olan COVID-19 hastaları genellikle evde, kılavuzlara göre destekleyici bakım ve izolasyonla iyileşir. Komplikasyon riski yüksek olan kişiler için oksijen doygunluğunu kendi kendine izlemek üzere nabız oksimetresi (arteryel/atardamar temiz kanı içerisindeki oksijen miktarını belirlemeye yardımcı olur) kullanmak faydalı olabilir.

Orta veya şiddetli hastalığı olan hastalar ise genellikle hastanede izlenir. Bakteriyel pnömoninin klinik kanıtı varsa, ampirik (deneysel) antibakteriyel tedavi makul bir seçenektir, ancak en kısa zamanda durdurulmalıdır. İnfluenza için ampirik tedavi, spesifik testlerin sonuçları bilinene kadar mevsimsel grip bulaşmasının gerçekleştiği dönemde düşünülebilir.

COVID-19 için onaylanmış bir tedavi yoktur; bu nedenle, COVID-19 hastaları klinik çalışmalara yönlendirilmelidir. Birkaç ajan COVID-19 için tedavi olarak lanse edilmiştir ancak bu noktada veriler, klinik ajanların dışında bu ajanların kullanımına yönelik veya bunlara karşı bir öneriyi bildirmekte yetersizdir; iyi yürütülen randomize (rastlantısal) çalışmalar COVID-19'un nasıl tedavi edileceğini belirlemede kritik olacaktır.

Azitromisinli Hidroksiklorokin ve Klorokin Kombinasyonu

Klorokin ve hidroksiklorokin, belki de endosomal taşınmayı engelleyerek SARS-CoV-2'ye karşı in vitro (canlı dışında, yapay ortamda, tüp içinde) aktiviteye sahiptir. Hidroksiklorokin ayrıca antienflamatuar (iltihabi reaksiyonu önleyen) etkilere sahiptir.

COVID-19'un tedavisi için Çin'de klorokin önerilir, ancak yüksek kaliteli veriler, bunun veya hidroksiklorokinin bu endikasyon için güvenli ve etkili olup olmadığını göstermekte eksiktir. Fransa'dan yapılan küçük bir açık etiketli, randomize olmayan çalışma, hidroksiklorokin ile tedavi edilen 14 hastada, katılmayı reddeden hastalara göre 6. günde daha yüksek SARS-CoV-2 klerensi (temizlenme) göstermiştir.

Azitromisin ile kombine hidroksiklorokin alan 6 hastada etkilerin daha büyük olduğu görülmüştür; hidroksiklorokin grubundaki 6 hasta, sonuçları potansiyel olarak saptıran bir faktör olarak analizden çıkarılmıştır. Bir vaka serisi, hidroksiklorokin artı azitromisin ile tedavi edilen hastalarda yüksek oranda viral klerens ve klinik iyileşme göstermiştir.

Bununla birlikte, her iki çalışmada da yeterli karşılaştırma gruplarının bulunmaması da dahil olmak üzere önemli metodolojik sınırlamalar vardı. Çalışma sınırlamaları kesin sonuçları engeller. Hidroksiklorokin ve azitromisin ile ilgili güvenlik endişeleri, her iki ajan birlikte kullanıldığında daha büyük olan QTc uzaması (kalp ritim bozukluğu) potansiyelini içerir. Hastaların yüksek doz klorokin aldığı bir çalışma, aşırı yüksek mortaliteye (ölüm) doğru bir eğilim nedeniyle durduruldu.

Lopinavir-Ritonavir*

* İlaç etkinliğini artırmak amacıyla kombinasyon halinde kullanılır.

Bir HIV-1 proteaz inhibitörü (proteaz enzimlerinin işlevini engelleyen ilaçlar) olan Lopinavir-ritonavir, bir tedavi olarak önerilmiştir, ancak SARS-CoV-2 proteazını inhibe etmek için yeterli ilaç seviyelerinin bu ilacı alan Covid-19'lu kişilerde güvenilir bir şekilde elde edilip edilemeyeceği bilinmemektedir.

199 hastanede yatan hastayı içeren açık etiketli randomize bir çalışmada, standart bakıma lopinavir-ritonavir eklenmesi SARS-CoV-2 RNA seviyelerinde daha hızlı klinik iyileşme veya daha hızlı düşüşlere neden olmamıştır. Şu anda çoğu uzman, klinik çalışmaların dışında Covid-19 tedavisi için lopinavir-ritonavir veya başka bir HIV-1 proteaz inhibitörünün kullanılmasına karşı tavsiyede bulunmaktadır.

Ek olarak, HIV-1'li kişiler, Covid-19'un tedavisi veya önlenmesi için bu tür ilaçların kullanımını destekleyen veri eksikliği göz önüne alındığında, antiretroviral (immün yetersizlik virüsü (HIV) üzerinde etkili ilaç) rejimlerini bir HIV-1 proteaz inhibitörü içeren bir tedaviye değiştirmekten vazgeçmelidir.

Remdesivir

RNA bağımlı RNA polimerazın bir inhibitörü olan Remdesivir, SARS-CoV-2'ye karşı in vitro ve çeşitli hayvan modellerinde diğer koronavirüslere karşı aktiviteye sahiptir. Şefkatli ilaç kullanım programı* ile remdesivir alan ciddi Covid-19 hastalarını içeren bir vaka serisinde, hastaların çoğunda oksijen desteğine duyulan ihtiyaç azaldı, ancak karşılaştırma grubu yoktu. Devam eden faz 3, randomize, kontrollü çalışmaların sonuçları beklenmektedir.

* Bir araştırma ilacı (deneysel ilaç) veya tıbbi cihaz (henüz FDA tarafından onaylanmamış) kullanılmasını ifade eder.

İmmünomodülasyon

Hiperenflamatuar bir durumun Covid-19'un ciddi belirtilerinin çoğunu yönlendirebileceği endişeleri nedeniyle, büyük ölçüde ağır hastalığı olan hastalarda glukokortikoidler, konvelesan (iyileşen) plazması ve antisitokin tedavisi dahil olmak üzere çeşitli immünomodülatör (bağışıklığı düzenleyici) tedaviler araştırılmaktadır.

Bu yazımızda sözü edilen akademik makalenin yöntemi veya sonuçları ile ilgili bir sorunuz veya sorununuz mu var? Aşağıda, akademik makalenin yazarlarının iletişim adreslerini bulabilirsiniz.

Evrim Ağacı sadece bilimsel bir çalışmayı duyurmak ile mükelleftir; araştırmayı, araştırmacıları veya araştırmanın sonuçlarını savunmaz. Akademik bir makalenin sonuçlarını geçersiz kılmanın ana yöntemi, orijinal çalışmanın yöntemi, sonuçları veya tartışması ile ilgili hatalı noktaları tespit etmek ve bunu hakemli dergilerde yayınlamaktır. Bu yapılacak olursa, Evrim Ağacı o çalışmaları da memnuniyetle duyuracak ve/veya bu çalışmayı güncelleyecektir.

Makalenin Yazışmadan Sorumlu Yazarı :
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 1
 • Tebrikler! 2
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 2
 • Merak Uyandırıcı! 3
 • Üzücü! 1
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 1
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 01/06/2020 02:34:44 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/8724

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Evrim Ağacı %100 okur destekli bir bilim platformudur. Maddi destekte bulunarak Türkiye'de modern bilimin gelişmesine güç katmak ister misiniz?
Destek Ol
Gizle
Güncel
Deri
Balıklar
Lgbt
İlaç
Mit
Maymun
Ay Ve Dünya
Ara Geçiş Türleri
Böcekler
Ölüm
Oyun Teorisi
Yaşlılık
Farmakoloji
Genel Görelilik
Bilim Tarihi
Sağlık Personeli
Jinekoloji
Balıkçılık
Yapay Seçilim
Sağlık Bilimleri
Etimoloji
Önlem
Doğa Yasaları
Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması (Cmb)
Zehirli Mantar
Daha Fazla İçerik Göster
Daha Fazla İçerik Göster
Türkiye'deki bilimseverlerin buluşma noktasına hoşgeldiniz!

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
“Bilimle sihir yapabilirsiniz; ancak sihirle bilim yapamazsanız.”
Erica Dunning
Geri Bildirim Gönder