Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

COVID-19 Yönetim Yaklaşımları ve Klinik Pratikler: Hafif veya Orta Şiddetli COVID-19 Nasıl Tedavi Edilir?

COVID-19 Yönetim Yaklaşımları ve Klinik Pratikler: Hafif veya Orta Şiddetli COVID-19 Nasıl Tedavi Edilir? Pixabay
COVID-19
4 dakika
2,576
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat

COVID-19 için onaylanmış bir tedavi yoktur (sadece "yönetilebilir" veya "idare edilebilir"); bu nedenle, COVID-19 hastaları klinik çalışmalara yönlendirilmelidir. Birkaç ajan, COVID-19 için tedavi olarak lanse edilmiştir ancak bu noktada veriler, klinik ajanların dışında bu ajanların kullanımına yönelik veya bunlara karşı bir öneriyi bildirmekte yetersizdir; iyi yürütülen randomize (rastlantısal) çalışmalar COVID-19'un nasıl tedavi edileceğini belirlemede kritik olacaktır.

Bu çalışmada, hafif veya orta şiddetli COVID-19 hastalarının nasıl seyrettiğini ve nasıl idare edildiğini anlatacağız.

Tüm Reklamları Kapat

Hafif veya Orta Şiddetli COVID-19 Hastalığında Anahtar Klinik Noktalar

 • COVID-19 (SARS-CoV-2'nin neden olduğu hastalık) öksürük de dahil olmak üzere bir dizi klinik bulguya sahiptir. Bunlar; ateş, halsizlik, miyalji (bir grup kas ağrısı), gastrointestinal semptomlar, anosmia (koku duyusu kaybı) ve ageusia (tat duyusu kaybı) şeklindedir.
 • COVID-19 tanısı; genellikle bir nazofaringiyal (burun ve yutak ile ilgili) PCR testi ile SARS-CoV-2'nin saptanmasına dayanır. Eküvyon ile sürüntü-swab veya başka bir numune yoluyla…
 • COVID-19'un değerlendirilmesi ve tedavisi hastalığın şiddetine bağlıdır; hafif (semptomu az veya semptomsuz) hastalar, genellikle evde iyileşerek atlatır.
 • Orta veya şiddetli COVID-19 hastaları, genellikle gözlem ve destekleyici bakım için hastaneye yatırılır.
 • COVID-19 için kanıtlanmış tedavi yoktur; bu nedenle hastaların klinik çalışmalara yönlendirilmesi önemlidir.
 • Enfeksiyon kontrol ve önleme çalışmaları; sağlık çalışanları, sosyal mesafeler ve testler ile kişisel koruyucu ekipmanlara odaklanmaktadır.

Hafif veya Orta Şiddetli COVID-19 Tablosunun Yönetimi

Hafif bir seyri olan COVID-19 hastaları genellikle evde, kılavuzlara göre destekleyici bakım ve izolasyonla iyileşir. Komplikasyon riski yüksek olan kişiler için oksijen doygunluğunu kendi kendine izlemek üzere nabız oksimetresi (arteryel/atardamar temiz kanı içerisindeki oksijen miktarını belirlemeye yardımcı olur) kullanmak faydalı olabilir.

Orta veya şiddetli hastalığı olan hastalar ise genellikle hastanede izlenir. Bakteriyel pnömoninin klinik kanıtı varsa, ampirik (deneysel) antibakteriyel tedavi makul bir seçenektir, ancak en kısa zamanda durdurulmalıdır. İnfluenza için ampirik tedavi, spesifik testlerin sonuçları bilinene kadar mevsimsel grip bulaşmasının gerçekleştiği dönemde düşünülebilir.

Tüm Reklamları Kapat

COVID-19 için onaylanmış bir tedavi yoktur; bu nedenle, COVID-19 hastaları klinik çalışmalara yönlendirilmelidir. Birkaç ajan COVID-19 için tedavi olarak lanse edilmiştir ancak bu noktada veriler, klinik ajanların dışında bu ajanların kullanımına yönelik veya bunlara karşı bir öneriyi bildirmekte yetersizdir; iyi yürütülen randomize (rastlantısal) çalışmalar COVID-19'un nasıl tedavi edileceğini belirlemede kritik olacaktır.

Azitromisinli Hidroksiklorokin ve Klorokin Kombinasyonu

Klorokin ve hidroksiklorokin, belki de endosomal taşınmayı engelleyerek SARS-CoV-2'ye karşı in vitro (canlı dışında, yapay ortamda, tüp içinde) aktiviteye sahiptir. Hidroksiklorokin ayrıca antienflamatuar (iltihabi reaksiyonu önleyen) etkilere sahiptir.

COVID-19'un tedavisi için Çin'de klorokin önerilir, ancak yüksek kaliteli veriler, bunun veya hidroksiklorokinin bu endikasyon için güvenli ve etkili olup olmadığını göstermekte eksiktir. Fransa'dan yapılan küçük bir açık etiketli, randomize olmayan çalışma, hidroksiklorokin ile tedavi edilen 14 hastada, katılmayı reddeden hastalara göre 6. günde daha yüksek SARS-CoV-2 klerensi (temizlenme) göstermiştir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Azitromisin ile kombine hidroksiklorokin alan 6 hastada etkilerin daha büyük olduğu görülmüştür; hidroksiklorokin grubundaki 6 hasta, sonuçları potansiyel olarak saptıran bir faktör olarak analizden çıkarılmıştır. Bir vaka serisi, hidroksiklorokin artı azitromisin ile tedavi edilen hastalarda yüksek oranda viral klerens ve klinik iyileşme göstermiştir.

Bununla birlikte, her iki çalışmada da yeterli karşılaştırma gruplarının bulunmaması da dahil olmak üzere önemli metodolojik sınırlamalar vardı. Çalışma sınırlamaları kesin sonuçları engeller. Hidroksiklorokin ve azitromisin ile ilgili güvenlik endişeleri, her iki ajan birlikte kullanıldığında daha büyük olan QTc uzaması (kalp ritim bozukluğu) potansiyelini içerir. Hastaların yüksek doz klorokin aldığı bir çalışma, aşırı yüksek mortaliteye (ölüm) doğru bir eğilim nedeniyle durduruldu.

Lopinavir-Ritonavir*

* İlaç etkinliğini artırmak amacıyla kombinasyon halinde kullanılır.

Bir HIV-1 proteaz inhibitörü (proteaz enzimlerinin işlevini engelleyen ilaçlar) olan Lopinavir-ritonavir, bir tedavi olarak önerilmiştir, ancak SARS-CoV-2 proteazını inhibe etmek için yeterli ilaç seviyelerinin bu ilacı alan Covid-19'lu kişilerde güvenilir bir şekilde elde edilip edilemeyeceği bilinmemektedir.

199 hastanede yatan hastayı içeren açık etiketli randomize bir çalışmada, standart bakıma lopinavir-ritonavir eklenmesi SARS-CoV-2 RNA seviyelerinde daha hızlı klinik iyileşme veya daha hızlı düşüşlere neden olmamıştır. Şu anda çoğu uzman, klinik çalışmaların dışında Covid-19 tedavisi için lopinavir-ritonavir veya başka bir HIV-1 proteaz inhibitörünün kullanılmasına karşı tavsiyede bulunmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Ek olarak, HIV-1'li kişiler, Covid-19'un tedavisi veya önlenmesi için bu tür ilaçların kullanımını destekleyen veri eksikliği göz önüne alındığında, antiretroviral (immün yetersizlik virüsü (HIV) üzerinde etkili ilaç) rejimlerini bir HIV-1 proteaz inhibitörü içeren bir tedaviye değiştirmekten vazgeçmelidir.

Remdesivir

RNA bağımlı RNA polimerazın bir inhibitörü olan Remdesivir, SARS-CoV-2'ye karşı in vitro ve çeşitli hayvan modellerinde diğer koronavirüslere karşı aktiviteye sahiptir. Şefkatli ilaç kullanım programı* ile remdesivir alan ciddi Covid-19 hastalarını içeren bir vaka serisinde, hastaların çoğunda oksijen desteğine duyulan ihtiyaç azaldı, ancak karşılaştırma grubu yoktu. Devam eden faz 3, randomize, kontrollü çalışmaların sonuçları beklenmektedir.

* Bir araştırma ilacı (deneysel ilaç) veya tıbbi cihaz (henüz FDA tarafından onaylanmamış) kullanılmasını ifade eder.

İmmünomodülasyon

Hiperenflamatuar bir durumun Covid-19'un ciddi belirtilerinin çoğunu yönlendirebileceği endişeleri nedeniyle, büyük ölçüde ağır hastalığı olan hastalarda glukokortikoidler, konvelesan (iyileşen) plazması ve antisitokin tedavisi dahil olmak üzere çeşitli immünomodülatör (bağışıklığı düzenleyici) tedaviler araştırılmaktadır.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
14
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

Bu yazımızda sözü edilen akademik makalenin yöntemi veya sonuçları ile ilgili bir sorunuz veya sorununuz mu var? Aşağıda, akademik makalenin yazarlarının iletişim adreslerini bulabilirsiniz.

Evrim Ağacı sadece bilimsel bir çalışmayı duyurmak ile mükelleftir; araştırmayı, araştırmacıları veya araştırmanın sonuçlarını savunmaz. Akademik bir makalenin sonuçlarını geçersiz kılmanın ana yöntemi, orijinal çalışmanın yöntemi, sonuçları veya tartışması ile ilgili hatalı noktaları tespit etmek ve bunu hakemli dergilerde yayınlamaktır. Bu yapılacak olursa, Evrim Ağacı o çalışmaları da memnuniyetle duyuracak ve/veya bu çalışmayı güncelleyecektir.

Makalenin Yazışmadan Sorumlu Yazarı:

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Umut Verici! 4
 • Merak Uyandırıcı! 4
 • Tebrikler! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Muhteşem! 1
 • Üzücü! 1
 • İğrenç! 1
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Grrr... *@$# 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: The New England Journal of Medicine | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 02/06/2023 17:47:30 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/8724

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Hominid
Alan
Çocuk
Newton
Biyokimya
Kanıt
Yaşamın Başlangıcı
Makine
Ara Tür
Çekirdek
Mitler Ve Gerçekler
Beslenme Davranışı
Yapay
Antibiyotik
Kan Hastalıkları
Samanyolu Galaksisi
Moleküler Biyoloji
Anne
Sars-Cov-2 (Covid19 Koronavirüs Salgını)
Nasa
Viral Enfeksiyon
Evrimsel Psikoloji
Çağ
Psikoloji
Üreme
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Zamanın İleri Aktığını Nereden Biliyoruz?
Zamanın İleri Aktığını Nereden Biliyoruz?
Karanlık Enerji: Evreni Genişleten Gizemli Enerjinin Kaynağı Ne?
Karanlık Enerji: Evreni Genişleten Gizemli Enerjinin Kaynağı Ne?
Büyük Deprem Nerede, Ne Zaman ve Ne Büyüklükte Olacak? | Deprem Tahmini!
Büyük Deprem Nerede, Ne Zaman ve Ne Büyüklükte Olacak? | Deprem Tahmini!
Hastayken Sesimiz Neden Kalın ve Boğuk Çıkıyor?
Hastayken Sesimiz Neden Kalın ve Boğuk Çıkıyor?
Elektrik Tellerindeki Renkli Toplar Ne İşe Yarıyor?
Elektrik Tellerindeki Renkli Toplar Ne İşe Yarıyor?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
R. T. Gandhi, et al. COVID-19 Yönetim Yaklaşımları ve Klinik Pratikler: Hafif veya Orta Şiddetli COVID-19 Nasıl Tedavi Edilir?. (16 Mayıs 2020). Alındığı Tarih: 2 Haziran 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/8724
Gandhi, R. T., Özcan, S., Bakırcı, Ç. M. (2020, May 16). COVID-19 Yönetim Yaklaşımları ve Klinik Pratikler: Hafif veya Orta Şiddetli COVID-19 Nasıl Tedavi Edilir?. Evrim Ağacı. Retrieved June 02, 2023. from https://evrimagaci.org/s/8724
R. T. Gandhi, et al. “COVID-19 Yönetim Yaklaşımları ve Klinik Pratikler: Hafif veya Orta Şiddetli COVID-19 Nasıl Tedavi Edilir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Sinem Özcan, Evrim Ağacı, 16 May. 2020, https://evrimagaci.org/s/8724.
Gandhi, Rajesh T.. Özcan, Sinem. Bakırcı, Çağrı Mert. “COVID-19 Yönetim Yaklaşımları ve Klinik Pratikler: Hafif veya Orta Şiddetli COVID-19 Nasıl Tedavi Edilir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Sinem Özcan. Evrim Ağacı, May 16, 2020. https://evrimagaci.org/s/8724.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close