Evrim Ağacı
Reklamı Kapat

COVID-19 Yönetim Yaklaşımları ve Klinik Pratikler: Hafif veya Orta Şiddetli COVID-19 Nasıl Tedavi Edilir?

COVID-19 Yönetim Yaklaşımları ve Klinik Pratikler: Hafif veya Orta Şiddetli COVID-19 Nasıl Tedavi Edilir?
COVID-19
Pixabay
Tavsiye Makale
Reklamı Kapat

Bu yazı, The New England Journal of Medicine isimli kaynaktan birebir çevrilmiştir. Çevirmen tarafından, metin içerisinde (varsa) açıkça belirtilen kısımlar haricinde, herhangi bir ekleme, çıkarma veya değişiklik yapılmamıştır. Bu içerik, diğer tüm içeriklerimiz gibi, İçerik Kullanım İzinleri'ne tabidir.

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik, profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

COVID-19 için onaylanmış bir tedavi yoktur (sadece "yönetilebilir" veya "idare edilebilir"); bu nedenle, COVID-19 hastaları klinik çalışmalara yönlendirilmelidir. Birkaç ajan, COVID-19 için tedavi olarak lanse edilmiştir ancak bu noktada veriler, klinik ajanların dışında bu ajanların kullanımına yönelik veya bunlara karşı bir öneriyi bildirmekte yetersizdir; iyi yürütülen randomize (rastlantısal) çalışmalar COVID-19'un nasıl tedavi edileceğini belirlemede kritik olacaktır.

Bu çalışmada, hafif veya orta şiddetli COVID-19 hastalarının nasıl seyrettiğini ve nasıl idare edildiğini anlatacağız.

Hafif veya Orta Şiddetli COVID-19 Hastalığında Anahtar Klinik Noktalar

 • COVID-19 (SARS-CoV-2'nin neden olduğu hastalık) öksürük de dahil olmak üzere bir dizi klinik bulguya sahiptir. Bunlar; ateş, halsizlik, miyalji (bir grup kas ağrısı), gastrointestinal semptomlar, anosmia (koku duyusu kaybı) ve ageusia (tat duyusu kaybı) şeklindedir.
 • COVID-19 tanısı; genellikle bir nazofaringiyal (burun ve yutak ile ilgili) PCR testi ile SARS-CoV-2'nin saptanmasına dayanır. Eküvyon ile sürüntü-swab veya başka bir numune yoluyla…
 • COVID-19'un değerlendirilmesi ve tedavisi hastalığın şiddetine bağlıdır; hafif (semptomu az veya semptomsuz) hastalar, genellikle evde iyileşerek atlatır.
 • Orta veya şiddetli COVID-19 hastaları, genellikle gözlem ve destekleyici bakım için hastaneye yatırılır.
 • COVID-19 için kanıtlanmış tedavi yoktur; bu nedenle hastaların klinik çalışmalara yönlendirilmesi önemlidir.
 • Enfeksiyon kontrol ve önleme çalışmaları; sağlık çalışanları, sosyal mesafeler ve testler ile kişisel koruyucu ekipmanlara odaklanmaktadır.

Hafif veya Orta Şiddetli COVID-19 Tablosunun Yönetimi

Hafif bir seyri olan COVID-19 hastaları genellikle evde, kılavuzlara göre destekleyici bakım ve izolasyonla iyileşir. Komplikasyon riski yüksek olan kişiler için oksijen doygunluğunu kendi kendine izlemek üzere nabız oksimetresi (arteryel/atardamar temiz kanı içerisindeki oksijen miktarını belirlemeye yardımcı olur) kullanmak faydalı olabilir.

Orta veya şiddetli hastalığı olan hastalar ise genellikle hastanede izlenir. Bakteriyel pnömoninin klinik kanıtı varsa, ampirik (deneysel) antibakteriyel tedavi makul bir seçenektir, ancak en kısa zamanda durdurulmalıdır. İnfluenza için ampirik tedavi, spesifik testlerin sonuçları bilinene kadar mevsimsel grip bulaşmasının gerçekleştiği dönemde düşünülebilir.

COVID-19 için onaylanmış bir tedavi yoktur; bu nedenle, COVID-19 hastaları klinik çalışmalara yönlendirilmelidir. Birkaç ajan COVID-19 için tedavi olarak lanse edilmiştir ancak bu noktada veriler, klinik ajanların dışında bu ajanların kullanımına yönelik veya bunlara karşı bir öneriyi bildirmekte yetersizdir; iyi yürütülen randomize (rastlantısal) çalışmalar COVID-19'un nasıl tedavi edileceğini belirlemede kritik olacaktır.

Azitromisinli Hidroksiklorokin ve Klorokin Kombinasyonu

Klorokin ve hidroksiklorokin, belki de endosomal taşınmayı engelleyerek SARS-CoV-2'ye karşı in vitro (canlı dışında, yapay ortamda, tüp içinde) aktiviteye sahiptir. Hidroksiklorokin ayrıca antienflamatuar (iltihabi reaksiyonu önleyen) etkilere sahiptir.

COVID-19'un tedavisi için Çin'de klorokin önerilir, ancak yüksek kaliteli veriler, bunun veya hidroksiklorokinin bu endikasyon için güvenli ve etkili olup olmadığını göstermekte eksiktir. Fransa'dan yapılan küçük bir açık etiketli, randomize olmayan çalışma, hidroksiklorokin ile tedavi edilen 14 hastada, katılmayı reddeden hastalara göre 6. günde daha yüksek SARS-CoV-2 klerensi (temizlenme) göstermiştir.

Azitromisin ile kombine hidroksiklorokin alan 6 hastada etkilerin daha büyük olduğu görülmüştür; hidroksiklorokin grubundaki 6 hasta, sonuçları potansiyel olarak saptıran bir faktör olarak analizden çıkarılmıştır. Bir vaka serisi, hidroksiklorokin artı azitromisin ile tedavi edilen hastalarda yüksek oranda viral klerens ve klinik iyileşme göstermiştir.

Bununla birlikte, her iki çalışmada da yeterli karşılaştırma gruplarının bulunmaması da dahil olmak üzere önemli metodolojik sınırlamalar vardı. Çalışma sınırlamaları kesin sonuçları engeller. Hidroksiklorokin ve azitromisin ile ilgili güvenlik endişeleri, her iki ajan birlikte kullanıldığında daha büyük olan QTc uzaması (kalp ritim bozukluğu) potansiyelini içerir. Hastaların yüksek doz klorokin aldığı bir çalışma, aşırı yüksek mortaliteye (ölüm) doğru bir eğilim nedeniyle durduruldu.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Lopinavir-Ritonavir*

* İlaç etkinliğini artırmak amacıyla kombinasyon halinde kullanılır.

Bir HIV-1 proteaz inhibitörü (proteaz enzimlerinin işlevini engelleyen ilaçlar) olan Lopinavir-ritonavir, bir tedavi olarak önerilmiştir, ancak SARS-CoV-2 proteazını inhibe etmek için yeterli ilaç seviyelerinin bu ilacı alan Covid-19'lu kişilerde güvenilir bir şekilde elde edilip edilemeyeceği bilinmemektedir.

199 hastanede yatan hastayı içeren açık etiketli randomize bir çalışmada, standart bakıma lopinavir-ritonavir eklenmesi SARS-CoV-2 RNA seviyelerinde daha hızlı klinik iyileşme veya daha hızlı düşüşlere neden olmamıştır. Şu anda çoğu uzman, klinik çalışmaların dışında Covid-19 tedavisi için lopinavir-ritonavir veya başka bir HIV-1 proteaz inhibitörünün kullanılmasına karşı tavsiyede bulunmaktadır.

Ek olarak, HIV-1'li kişiler, Covid-19'un tedavisi veya önlenmesi için bu tür ilaçların kullanımını destekleyen veri eksikliği göz önüne alındığında, antiretroviral (immün yetersizlik virüsü (HIV) üzerinde etkili ilaç) rejimlerini bir HIV-1 proteaz inhibitörü içeren bir tedaviye değiştirmekten vazgeçmelidir.

Remdesivir

RNA bağımlı RNA polimerazın bir inhibitörü olan Remdesivir, SARS-CoV-2'ye karşı in vitro ve çeşitli hayvan modellerinde diğer koronavirüslere karşı aktiviteye sahiptir. Şefkatli ilaç kullanım programı* ile remdesivir alan ciddi Covid-19 hastalarını içeren bir vaka serisinde, hastaların çoğunda oksijen desteğine duyulan ihtiyaç azaldı, ancak karşılaştırma grubu yoktu. Devam eden faz 3, randomize, kontrollü çalışmaların sonuçları beklenmektedir.

* Bir araştırma ilacı (deneysel ilaç) veya tıbbi cihaz (henüz FDA tarafından onaylanmamış) kullanılmasını ifade eder.

İmmünomodülasyon

Hiperenflamatuar bir durumun Covid-19'un ciddi belirtilerinin çoğunu yönlendirebileceği endişeleri nedeniyle, büyük ölçüde ağır hastalığı olan hastalarda glukokortikoidler, konvelesan (iyileşen) plazması ve antisitokin tedavisi dahil olmak üzere çeşitli immünomodülatör (bağışıklığı düzenleyici) tedaviler araştırılmaktadır.

Bu yazımızda sözü edilen akademik makalenin yöntemi veya sonuçları ile ilgili bir sorunuz veya sorununuz mu var? Aşağıda, akademik makalenin yazarlarının iletişim adreslerini bulabilirsiniz.

Evrim Ağacı sadece bilimsel bir çalışmayı duyurmak ile mükelleftir; araştırmayı, araştırmacıları veya araştırmanın sonuçlarını savunmaz. Akademik bir makalenin sonuçlarını geçersiz kılmanın ana yöntemi, orijinal çalışmanın yöntemi, sonuçları veya tartışması ile ilgili hatalı noktaları tespit etmek ve bunu hakemli dergilerde yayınlamaktır. Bu yapılacak olursa, Evrim Ağacı o çalışmaları da memnuniyetle duyuracak ve/veya bu çalışmayı güncelleyecektir.

Makalenin Yazışmadan Sorumlu Yazarı :
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Umut Verici! 4
 • Merak Uyandırıcı! 4
 • Tebrikler! 2
 • Muhteşem! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Üzücü! 1
 • İğrenç! 1
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Grrr... *@$# 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: The New England Journal of Medicine | Arşiv Bağlantısı

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 22/10/2020 12:30:04 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/8724

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Reklamı Kapat
Güncel
Karma
Agora
Instagram
Kanser Tedavisi
Psikoloji
Stres
Çağ
Öğrenme Teorileri
Ses Kaydı
Gerçek
Skeptisizm
Deizm
Popülasyon
Sağlık
Karbonhidrat
Kuşlar
Maske
Richard Dawkins
Genetik Müdahale
Kuyruk
İspat
Felsefe
Beslenme
Evrim Ağacı Duyurusu
Yeni Koronavirüs
Enerji
Astronot
Doğa Olayları
Daha Fazla İçerik Göster
Daha Fazla İçerik Göster
Reklamı Kapat
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Türkiye'deki bilimseverlerin buluşma noktasına hoşgeldiniz!

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
“Herkes dahidir. Ancak eğer bir balığın zekasını, ağaca tırmanma yeteneğine göre sınayacak olursanız hayatını aptal olduğunu düşünerek geçirir.”
Anonim
Geri Bildirim Gönder