COVID-19 Yönetim Yaklaşımları ve Klinik Pratikler: Hafif veya Orta Şiddetli COVID-19 Nasıl Tedavi Edilir?

COVID-19 Yönetim Yaklaşımları ve Klinik Pratikler: Hafif veya Orta Şiddetli COVID-19 Nasıl Tedavi Edilir?
COVID-19
Pixabay
Yazar Rajesh T. Gandhi Çağrı Mert Bakırcı Editör Çağrı Mert Bakırcı
4 dakika
2,450 Okunma Sayısı
Notlarım
Reklamı Kapat
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al

COVID-19 için onaylanmış bir tedavi yoktur (sadece "yönetilebilir" veya "idare edilebilir"); bu nedenle, COVID-19 hastaları klinik çalışmalara yönlendirilmelidir. Birkaç ajan, COVID-19 için tedavi olarak lanse edilmiştir ancak bu noktada veriler, klinik ajanların dışında bu ajanların kullanımına yönelik veya bunlara karşı bir öneriyi bildirmekte yetersizdir; iyi yürütülen randomize (rastlantısal) çalışmalar COVID-19'un nasıl tedavi edileceğini belirlemede kritik olacaktır.

Bu çalışmada, hafif veya orta şiddetli COVID-19 hastalarının nasıl seyrettiğini ve nasıl idare edildiğini anlatacağız.

Hafif veya Orta Şiddetli COVID-19 Hastalığında Anahtar Klinik Noktalar

 • COVID-19 (SARS-CoV-2'nin neden olduğu hastalık) öksürük de dahil olmak üzere bir dizi klinik bulguya sahiptir. Bunlar; ateş, halsizlik, miyalji (bir grup kas ağrısı), gastrointestinal semptomlar, anosmia (koku duyusu kaybı) ve ageusia (tat duyusu kaybı) şeklindedir.
 • COVID-19 tanısı; genellikle bir nazofaringiyal (burun ve yutak ile ilgili) PCR testi ile SARS-CoV-2'nin saptanmasına dayanır. Eküvyon ile sürüntü-swab veya başka bir numune yoluyla…
 • COVID-19'un değerlendirilmesi ve tedavisi hastalığın şiddetine bağlıdır; hafif (semptomu az veya semptomsuz) hastalar, genellikle evde iyileşerek atlatır.
 • Orta veya şiddetli COVID-19 hastaları, genellikle gözlem ve destekleyici bakım için hastaneye yatırılır.
 • COVID-19 için kanıtlanmış tedavi yoktur; bu nedenle hastaların klinik çalışmalara yönlendirilmesi önemlidir.
 • Enfeksiyon kontrol ve önleme çalışmaları; sağlık çalışanları, sosyal mesafeler ve testler ile kişisel koruyucu ekipmanlara odaklanmaktadır.

Hafif veya Orta Şiddetli COVID-19 Tablosunun Yönetimi

Hafif bir seyri olan COVID-19 hastaları genellikle evde, kılavuzlara göre destekleyici bakım ve izolasyonla iyileşir. Komplikasyon riski yüksek olan kişiler için oksijen doygunluğunu kendi kendine izlemek üzere nabız oksimetresi (arteryel/atardamar temiz kanı içerisindeki oksijen miktarını belirlemeye yardımcı olur) kullanmak faydalı olabilir.

Reklamı Kapat

Orta veya şiddetli hastalığı olan hastalar ise genellikle hastanede izlenir. Bakteriyel pnömoninin klinik kanıtı varsa, ampirik (deneysel) antibakteriyel tedavi makul bir seçenektir, ancak en kısa zamanda durdurulmalıdır. İnfluenza için ampirik tedavi, spesifik testlerin sonuçları bilinene kadar mevsimsel grip bulaşmasının gerçekleştiği dönemde düşünülebilir.

COVID-19 için onaylanmış bir tedavi yoktur; bu nedenle, COVID-19 hastaları klinik çalışmalara yönlendirilmelidir. Birkaç ajan COVID-19 için tedavi olarak lanse edilmiştir ancak bu noktada veriler, klinik ajanların dışında bu ajanların kullanımına yönelik veya bunlara karşı bir öneriyi bildirmekte yetersizdir; iyi yürütülen randomize (rastlantısal) çalışmalar COVID-19'un nasıl tedavi edileceğini belirlemede kritik olacaktır.

Azitromisinli Hidroksiklorokin ve Klorokin Kombinasyonu

Klorokin ve hidroksiklorokin, belki de endosomal taşınmayı engelleyerek SARS-CoV-2'ye karşı in vitro (canlı dışında, yapay ortamda, tüp içinde) aktiviteye sahiptir. Hidroksiklorokin ayrıca antienflamatuar (iltihabi reaksiyonu önleyen) etkilere sahiptir.

COVID-19'un tedavisi için Çin'de klorokin önerilir, ancak yüksek kaliteli veriler, bunun veya hidroksiklorokinin bu endikasyon için güvenli ve etkili olup olmadığını göstermekte eksiktir. Fransa'dan yapılan küçük bir açık etiketli, randomize olmayan çalışma, hidroksiklorokin ile tedavi edilen 14 hastada, katılmayı reddeden hastalara göre 6. günde daha yüksek SARS-CoV-2 klerensi (temizlenme) göstermiştir.

Azitromisin ile kombine hidroksiklorokin alan 6 hastada etkilerin daha büyük olduğu görülmüştür; hidroksiklorokin grubundaki 6 hasta, sonuçları potansiyel olarak saptıran bir faktör olarak analizden çıkarılmıştır. Bir vaka serisi, hidroksiklorokin artı azitromisin ile tedavi edilen hastalarda yüksek oranda viral klerens ve klinik iyileşme göstermiştir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bununla birlikte, her iki çalışmada da yeterli karşılaştırma gruplarının bulunmaması da dahil olmak üzere önemli metodolojik sınırlamalar vardı. Çalışma sınırlamaları kesin sonuçları engeller. Hidroksiklorokin ve azitromisin ile ilgili güvenlik endişeleri, her iki ajan birlikte kullanıldığında daha büyük olan QTc uzaması (kalp ritim bozukluğu) potansiyelini içerir. Hastaların yüksek doz klorokin aldığı bir çalışma, aşırı yüksek mortaliteye (ölüm) doğru bir eğilim nedeniyle durduruldu.

Lopinavir-Ritonavir*

* İlaç etkinliğini artırmak amacıyla kombinasyon halinde kullanılır.

Bir HIV-1 proteaz inhibitörü (proteaz enzimlerinin işlevini engelleyen ilaçlar) olan Lopinavir-ritonavir, bir tedavi olarak önerilmiştir, ancak SARS-CoV-2 proteazını inhibe etmek için yeterli ilaç seviyelerinin bu ilacı alan Covid-19'lu kişilerde güvenilir bir şekilde elde edilip edilemeyeceği bilinmemektedir.

199 hastanede yatan hastayı içeren açık etiketli randomize bir çalışmada, standart bakıma lopinavir-ritonavir eklenmesi SARS-CoV-2 RNA seviyelerinde daha hızlı klinik iyileşme veya daha hızlı düşüşlere neden olmamıştır. Şu anda çoğu uzman, klinik çalışmaların dışında Covid-19 tedavisi için lopinavir-ritonavir veya başka bir HIV-1 proteaz inhibitörünün kullanılmasına karşı tavsiyede bulunmaktadır.

Reklamı Kapat

Ek olarak, HIV-1'li kişiler, Covid-19'un tedavisi veya önlenmesi için bu tür ilaçların kullanımını destekleyen veri eksikliği göz önüne alındığında, antiretroviral (immün yetersizlik virüsü (HIV) üzerinde etkili ilaç) rejimlerini bir HIV-1 proteaz inhibitörü içeren bir tedaviye değiştirmekten vazgeçmelidir.

Remdesivir

RNA bağımlı RNA polimerazın bir inhibitörü olan Remdesivir, SARS-CoV-2'ye karşı in vitro ve çeşitli hayvan modellerinde diğer koronavirüslere karşı aktiviteye sahiptir. Şefkatli ilaç kullanım programı* ile remdesivir alan ciddi Covid-19 hastalarını içeren bir vaka serisinde, hastaların çoğunda oksijen desteğine duyulan ihtiyaç azaldı, ancak karşılaştırma grubu yoktu. Devam eden faz 3, randomize, kontrollü çalışmaların sonuçları beklenmektedir.

* Bir araştırma ilacı (deneysel ilaç) veya tıbbi cihaz (henüz FDA tarafından onaylanmamış) kullanılmasını ifade eder.

İmmünomodülasyon

Hiperenflamatuar bir durumun Covid-19'un ciddi belirtilerinin çoğunu yönlendirebileceği endişeleri nedeniyle, büyük ölçüde ağır hastalığı olan hastalarda glukokortikoidler, konvelesan (iyileşen) plazması ve antisitokin tedavisi dahil olmak üzere çeşitli immünomodülatör (bağışıklığı düzenleyici) tedaviler araştırılmaktadır.

Okundu Olarak İşaretle

Bu yazımızda sözü edilen akademik makalenin yöntemi veya sonuçları ile ilgili bir sorunuz veya sorununuz mu var? Aşağıda, akademik makalenin yazarlarının iletişim adreslerini bulabilirsiniz.

Evrim Ağacı sadece bilimsel bir çalışmayı duyurmak ile mükelleftir; araştırmayı, araştırmacıları veya araştırmanın sonuçlarını savunmaz. Akademik bir makalenin sonuçlarını geçersiz kılmanın ana yöntemi, orijinal çalışmanın yöntemi, sonuçları veya tartışması ile ilgili hatalı noktaları tespit etmek ve bunu hakemli dergilerde yayınlamaktır. Bu yapılacak olursa, Evrim Ağacı o çalışmaları da memnuniyetle duyuracak ve/veya bu çalışmayı güncelleyecektir.

Makalenin Yazışmadan Sorumlu Yazarı:
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Umut Verici! 4
 • Merak Uyandırıcı! 4
 • Tebrikler! 2
 • Muhteşem! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Üzücü! 1
 • İğrenç! 1
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Grrr... *@$# 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: The New England Journal of Medicine | Arşiv Bağlantısı

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 08/12/2021 15:34:51 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/8724

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Reklamı Kapat
Size Özel
İçerikler
Instagram
Oyun
Karanlık Madde
Tarım
Bilim
Diş
Etimoloji
Ortak Ata
Evrimsel Süreç
Kontrol
Hastalık Kontrolü
Endokrin Sistemi Hastalıkları
Gazetecilik
Hastalık Yayılımı
Botanik
Abiyogenez
Alkol
Egzersiz
İletişim
Araştırmacılar
Işık Hızı
İstatistik
Cinsel Seçilim
Sağlık Bakanlığı
Evrim Teorisi
Depresyon
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman [UP bilgi linki] mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et