Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Bipedalizm Nedir? İnsanlar ve Diğer Bipedal Hayvanlar Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bipedalizm Nedir? İnsanlar ve Diğer Bipedal Hayvanlar Arasındaki Farklar Nelerdir? ThoughtCo
15 dakika
1,970
 • Omurgalı Anatomisi

Bipedal kelimesi sözlükte, "iki ayak üzerinde yürümek ya da bu hareketle ilişkili olmak" anlamına gelmektedir.[1] Her ne kadar bazen tüm hayvanların "kuadrupedal" (Lat: "quadrupedal") yani "dört ayaklı" veya "dört ayak üzerinde yürüyen" olduklarını düşünülse de bipedal hayvanların sayısı da azımsanamayacak kadar çoktur:

 • İnsanlar, kuşlar ve zaman zaman da maymunlar iki ayak üzerinde yürürler, yani bipedal hayvanlardır.
 • Ayrıca yine insanlar, kuşlar, çoğu kertenkele ve hamamböcekleri (yüksek hızlara ulaştıklarında) iki ayak üzerinde koşarlar.
 • Kangurular, bazı kemirgenler ve birçok kuş da iki ayak üzerinde zıplayabilir.
 • Ayrıca kır fareleri ve kargalar da zıplayarak yürürler.

Bipedal yürüme ve koşma esnasında ayaklar, birbirleriyle bir faz dışı yarım döngü ile, değişmeli olarak hareket ederler. Bu tarz hareketler genelde "görev faktörü" (her bir ayağın yerde olduğu sürenin kesri) 0.5'ten büyükse "yürüme", 0.5'ten küçükse de "koşma" olarak sınıflandırılır. Ancak kır fareleri ve kargalar tuhaf bir faz dışı zıplamayla yürürler. Bu yürüyüşte ayaklar arasındaki faz farkı ne sıfır ne de yarım bir döngüdür.[2] Bunun gibi yürüyüşler bazen "zıplama" olarak adlandırılır.[3]

Tüm Reklamları Kapat

Maymunlar genelde kuadrupedal olarak, yani dört ayaklarını da kullanarak hareket ederler; bipedal olmayı tercih ettikleri zamanlar görece daha azdır. Zamanlarının çoğunu ağaçlarda geçiren kuşların hızlı yürüyüş olarak atlamayı ve diğer kuşların koşmayı tercih etme eğilimi var gibi görünmektedir. Kertenkeleler, bipedalizmi kullanmalarına göre çeşitlilik gösterirler. Birçok kertenkele türü tamamen kuadrupedaldir. Uma gibi bazı cinsler ise adımlarının bazı kısımlarında bipedaldirler; ancak Callisaurus, çoğu ardışık adımında sıklıkla bipedaldir.[4] Basilicus, su yüzeyinde kısa mesafeleri bipedal olarak koşma yeteneğiyle bilinir.[5] Hamamböceklerinden olan Periplaneta ise düşük hızlarda altı bacağını kullanarak koşarken yüksek hızlarda (1 m/s - 1.5 m/s) koşularının neredeyse yarısını dört ayak üzerinde yapar.[6]

Dinamik Benzerlik

Bipedal hareket kalıpları, hızla birlikte değişir. Örneğin insanlar normal hızlarda yürür ve hızlı hareket etmek istediklerinde de koşarlar. Tüm bu hareket boyunca adım uzunluğu, hız arttıkça değişir. Bunu daha iyi kavrayabilmek için farklı boyutlardaki birçok hayvanı ortalama bir insanla karşılaştırmak faydalı olabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Bunun için dinamik benzerlik kavramını kullanacağız. Dinamik benzerlik kavramını şu örnekle açıklamak mümkündür: Farklı uzunluktaki iki sarkaç aynı açıyla sallanırken dinamik olarak benzerdirler. Eğer sarkaçların sallanmasında yer çekimi kuvveti ihmal edilmiyorsa dinamik benzerlik ancak eşit "Froude sayıları"nda hareket eden sistemler için mümkün olacaktır. Bu, şöyle hesaplanır: (hız)2 /(uzunluk .. yer çekimi ivmesi). Bu ifadede herhangi bir hız ve herhangi bir uzunluk kullanılabilir.

Bu hipotez, farklı boyutlardaki benzer hayvanların karada eşit Froude sayılarında hareket etme eğiliminde olmalarını formüle eder.[7] Daima geçerli olan bir dinamik benzerlik mümkün değildir, çünkü farklı boyutlardaki hayvanlar genelde geometrik olarak benzer değildir. Mesela bir bufalo bir ceylan ile ya da bir fil bir fare ile geometrik olarak benzer değildir. Bu yüzden dinamik benzerlik hipotezi testlerimiz, Froude sayılarıyla hesaplanabilen uygun karakteristik hız ve uzunluk ölçülerine dayanmaktadır. Yazının ilerleyen bölümlerinde karakteristik hız için tam bir adım boyunca ölçülen ortalama hızı, karakteristik uzunluk içinse ayakta dururken kalça ekleminin yerden yüksekliğini baz alacağız. Kullanacağımız hız ve uzunluk değerlerini yukarıdaki denklemde yerine yazacağız.

Adım Uzunlukları ve Görev Faktörü

Göreli adım uzunluğu, bacak hareketinin bir tam döngüsünün kat ettiği mesafenin (aynı ayağın birbirini izleyen adımları arası mesafenin) seçilen karakteristik uzunluğa bölümüdür. Daha önce de bahsettiğimiz üzere görev faktörü, belirli bir ayağın yerde olduğu adımın süresinin kesridir. İki hayvan eşit göreli adım uzunluğuna ve eşit görev faktörlerine sahipse dinamik olarak benzer hareketler sergileyebilir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Aşağıdaki görselde göreli adım uzunluğu-boyutsuz hız (Froude sayısının karekökü) grafiği gösterilmektedir. Bu büyüklükler hesaplanırken alt bacak boyu karakteristik uzunluk (Froude denkleminde kullanacağımız uzunluk) olarak kullanılmıştır. Bu temelde insanların bipedal yürüyüşü için göreli adım uzunluğu ve boyutsuz hız arasındaki ilişki, şempanzeler (Pan troglodytes) ve bonobolar (cüce şempanzeler, P. paniscus) için olan göreli adım uzunluğu- boyutsuz hız ilişkisinden biraz farklıdır. Şempanzelerin iki türü de dört ayaklı yürümede daha fazla adım atmışlardır.

Çeşitli hayvan türleri için göreli adım uzunluğu - boyutsuz hız grafiği
Çeşitli hayvan türleri için göreli adım uzunluğu - boyutsuz hız grafiği
PubMed Central

Grafik eğer alt bacak uzunluğu yerine kalça yüksekliğine dayalı olsaydı, daha farklı bir sonuç verirdi. İnsanlar için alt bacak uzunluğu yaklaşık 0.54 metredir, bu yüzden kalça yüksekliğine dayalı göreli adım uzunluğu grafikteki değerin 0.54 katıdır ve boyutsuz hızlar da grafikte gösterilen değerin 54=0.73\sqrt[]{54}=0.73 katıdır. Ayrıca bipedal maymunlar için grafiği alt bacak uzunluğu yerine kalça yüksekliğine dayalı olarak oluştursaydık grafikteki noktaların konumları neredeyse hiç değişmeyecekti. Çünkü bipedal maymunların kalça yükseklikleri ve alt bacak uzunlukları neredeyse eşittir. Kalça yüksekliğine dayalı olan bu karşılaştırmalarsa bize aynı boyutsuz hızda maymunların insanlardan daha büyük göreli adım uzunluklarına sahip olduğunu göstermektedir.

İnsanların çok yavaş yürüyüşlerinde yaklaşık 0.7'ye, hızlı yürüyüşlerinde ise 0.55'e düşen bir görev faktörü ölçülmüştür. İki ayak üzerinde yürüyen bonobolar için de bu aralık gözlemlenen en düşük hızlarda yaklaşık 0.75, en yüksek hızlarda ise yaklaşık 0.58 ile benzer bir aralıktadır.[9]

Aşağıdaki görselde Human 1 ve Human 2 olarak temsil edilen iki insan ile kuşların göreli adım uzunlukları karşılaştırılmaktadır. Yatay eksen boyutsuz hızı göstermektedir ve kalça yüksekliği karakteristik uzunluk olarak kullanılmıştır.

İnsanlar ve çeşitli kuşlar için göreli adım uzunluğu-boyutsuz hız grafiği. Kesikli çizgiler yürümeden koşmaya geçişin yapıldığı hız aralığını göstermektedir.
İnsanlar ve çeşitli kuşlar için göreli adım uzunluğu-boyutsuz hız grafiği. Kesikli çizgiler yürümeden koşmaya geçişin yapıldığı hız aralığını göstermektedir.
PubMed Central

Bu karşılaştırma temelinde, bıldırcınlar (Excalfactoria) insanlardan daha uzun adımlar atmıştır. Ayrıca büyük kır fareleri (Rhea, Dromaius ve Struthio) herhangi bir boyutsuz hızda insanlardan daha kısa adımlar atmıştır. Grafiği incelediğimizde kuşlar ve insanlar arasındaki farkların sandığımızdan çok daha az olduğunu görürüz, nitekim grafikte yer alan insanlar (Human 1 ve Human 2) arasında beklediğimizden daha fazla fark vardır. Kuşlar ve insanlar arasındaki fark eğer alt bacak uzunluğu karakteristik uzunluk olarak seçilseydi çok çok daha az olurdu. Tibiotarsinin uzunluğu (maymunların alt bacak uzunluğuna kabaca eş değer bir uzunluk) 0.60 m (kalça yüksekliği), bıldırcınlar ve kır farelerindeyse bu uzunluk 0.39-0.46 m'dir (kalça yüksekliği). İnsanın alt bacak uzunluğu ise bu değerlerin arasındadır. Ayrıca şempanzelerle insanların yürüyüşünü karşılaştıran bir videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Tüm Reklamları Kapat

Kuşların görev faktörü insanların yürüme hızlarındaki görev faktörüne yakın ya da biraz daha küçüktür ancak kuşların koştukları esnada görev faktörü insanlarınkinden daha büyüktür.[8] Ayağın yerde kat ettiği mesafeye adım uzunluğu denir. İnsanlarla uçamayan kuşlar için yürüme ve koşma hızları boyunca adım uzunluğu aralığı, kalça yüksekliğine göre 0.8 - 1.2 m'dir. Bunun gibi uzun adımların mümkün olmasının sebebi bacak kemiklerinin toplam uzunluğunun kalça yüksekliğinden çok daha fazla olmasıdır.

Yavaş tempoda yürüyüş ile hızlı koşu esnasında Kuzey Amerika bıldırcını (Colinus), deve kuşu ve insanın uzuv pozisyonları.
Yavaş tempoda yürüyüş ile hızlı koşu esnasında Kuzey Amerika bıldırcını (Colinus), deve kuşu ve insanın uzuv pozisyonları.
PubMed Central

Başka bir çalışmada bilim insanları, koşu bandında maksimuma yakın sprint hızlarında koşan beş farklı kertenkele türünü incelediler. Callisaurus ve Dipsosaurus, analiz edilen adımlarının yaklaşık yarısında bipedaldi. Uma ve Cnemidophorus ise daha az bipedallik davranışı sergilerken Phrynosoma ise hiç koşmadı. Hiçbir durumda iki ya da dört ayaklı koşu arasında anlamlı bir fark gözlemlenemedi. Ne adım uzunluğu ne de görev faktörü, herhangi bir tür için iki ya da dört ayaklı adımlar arasında önemli ölçüde bir fark yaratamadı.[10]

Hamamböcekleri (Periplaneta) içinse göreli adım uzunlukları farklı sayıda bacak kullanarak yapılan yürüyüşler arasında ayrım yapılmadan raporlanmıştır.[6] Hamamböceklerinin adım uzunluğu-hız grafiğinde tüm noktalar tek bir doğru üzerinde uzanmaktadır, bu da bacak sayısının adım uzunluğuna çok küçük bir etkide bulunduğunu göstermektedir.

Duruş ve Eklem Açıları

Maymunların bipedal yürüyüşleri genel olarak bükülmüş kalça-bükülmüş diz yürüyüşü (İng: "bent-hip bent-knee walking")olarak tanımlanır. Bonobolar iki ayak üzerinde yürüdüklerinde gövdeleri kalçalarından yaklaşık 70°'lik bir açıyla yatayda öne doğru eğimlidir. Bu dört ayak üzerinde yürüdükleri durumdan çok daha dik bir pozisyondur çünkü bonobolar dört ayak üzerinde yürüdüklerinde gövde eğimleri yaklaşık 30° olmaktadır. Yine de iki ayak üzerinde yürüdükleri durumda bile insanlar kadar dik duramamaktadırlar. Bonoboların dizleri orta duruşta bükülmüştür; iki ayak üzerinde yürürken yaklaşık 100° ve dört ayak üzerinde yürürken de 90°'lik bir açı yapar. Bunun aksine, insanların yürürken orta duruşta bükülü diz açısı yaklaşık 170°'dir.[11]

Tüm Reklamları Kapat

Şempanzelerin gövde eğimi, vücudun kütle merkezini kalçaya doğru taşır. Sabit hızlı bipedal yürümede ayaklardaki ortalama kuvvet, dikey ve vücudun kütle merkeziyle aynı doğrultuda olmak zorundadır. Bu yüzdendir ki her bir ayağın zemindeki pozisyonunu vücudun kütle merkeziyle aynı doğru üzerinde bulmayı bekleriz. İki ayak üzerinde yürüyen şempanzeler bunu, duruş sırasında dizini kalçanın önünde tutarak başarır. Örneğin; bonobolarda bipedal yürüyüşe geçildiğinde her iki ayak da yerdeyken uyluk, zeminle yaklaşık 150°'lik bir yapar ancak ayak parmakları yerden ayrılmadan hemen önce bu açı yaklaşık 98°'ye düşer.[11] İnsan yürüyüşünde buna karşılık gelen açı yaklaşık 116° ve 78°'dir.[12] İnsanlar gibi maymunlar da ayaklarının üzerinde yürüyen (İng: "plantigrade") yani ayak tabanlarının tamamı zemine temas eden hayvanlardır. İnsan yürüyüşünde topuk, ayağın diğer kısımlarından önce zemine temas eder ancak şempanzelerde ayağın orta-yanal kısmı topukla aynı anda zemine temas eder.[13]

Penguenler gövdeleri dik olarak yürürler ancak diğer kuşlar penguenler kadar dik bir gövdeyle yürüyemez. Örneğin; Gine tavuğu (Numida) hızı 0.2 m/s iken yavaş tempolu yürüyüşünde dikey olarak yaklaşık 25°'lik, hızı 3 m/s olan hızlı koşusunda 11°'ye yakın bir açı yapar. Maymunlarda olduğu gibi vücudun kütle merkezi yine kalçanın ilerisindedir. Ve yine maymunlarda olduğu gibi duruş pozisyonundayken dizler kalçanın ilerisinde kalır fakat uyluğun zeminle olan açısı maymunlardakinden farklı olarak düşük hızlarda biraz daha az değişir. Örneğin; Gine tavuğunda hızlı koşuda bu açı yaklaşık 140°'den 100°'ye düşmesine rağmen, yavaş yürüme boyunca bu açı 155°'dir.[14]

Kuvvetler ve Mekanik Enerji

Bir hayvanın ayaklarının, yere uyguladığı kuvvetlerin ağırlığını dengelemesi gerekir fakat bu kuvvetler hareket esnasında sabit değildir. Kuvvetin zemine göre dikey bileşeni daima vücut ağırlığına eşit bir ortalama değer etrafında dalgalanır. Aşağıdaki görselde birkaç olasılık gösterilmektedir. Her bir şematik grafik, dikey kuvvet- zaman grafiğini göstermektedir. Sürekli çizgiler sağ ve sol ayak tarafından uygulanan kuvvetleri; kesikli çizgiler ise sağ ve sol ayağın ikisi de yerdeyken uyguladıkları toplam dikey kuvveti göstermektedir. (i) ve (ii) durumlarında insan yürüyüşünde olduğu gibi, bir ayağın uyguladığı kuvvet her bir adım için iki kez maksimum değere ulaşır. Fakat (iii) ve (iv) durumlarında her bir ayak için her adımda sadece bir kez maksimum değere ulaşılır.

Zemin üzerinde uygulanan dört farklı yürüme tipi için dikey kuvvet( F) - zaman (t) grafiği.
Zemin üzerinde uygulanan dört farklı yürüme tipi için dikey kuvvet( F) - zaman (t) grafiği.
PubMed Central

Zemindeki toplam kuvvetin dalgalanması, görev faktörüne ve şekil faktörüne bağlıdır. Yukarıdaki görselde (i) şemasında hem görev faktörü hem de şekil faktörü görece yüksek değerdedir. Toplam kuvvet, her iki ayak da yerdeyken her adımda ikişer kez maksimum değere ulaşmıştır. Yine yukarıdaki görselde (iv) şemasında, her iki faktör de görece düşük değerlerdedir ve toplam kuvvet, vücudun kütle merkezini destekleyici olan ayağın (zemindeki ayak) üzerinden geçerken en büyük değerine ulaşmıştır. Yine her bir adım için iki kez maksimum değere ulaşılmıştır ancak (i) durumunda, grafikteki ikinci maksimum birinci değere ulaşılan konumdan bir döngünün dörtte biri kadar kaydırılmış olan yeni konumunda ulaşmıştır. (ii) ve (iii) durumlarındaki görev ve şekil faktörlerinin kombinasyonu, her adımda dört kez maksimum değere ulaşılmasıyla sonuçlanmıştır. Maksimum değer bu iki durumda adımın farklı aşamalarında ortaya çıkmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Hayvanın vücudunun kütle merkezi, yere uygulanan kuvvet en yüksek değerde olduğunda genellikle yere daha yakın olmak zorundadır; benzer şekilde yere uygulanan kuvvet en düşük değerde olduğunda ise yerden daha uzak olmak zorundadır. Aşağıdaki görsel, temsil edilen dört durumda kütle merkezinin yüksekliğinin bir adım sırasında nasıl değiştiğini göstermektedir. Görseldeki (i) durumunda dikey kuvvet, kütle merkezi destekleyici ayağın üzerinden geçerken maksimuma ulaşmıştır; (iv) durumunda her iki ayak da yerde olduğunda maksimuma ulaşmıştır. (ii) ve (iii) durumunda ise diyagramda yarım adım olarak gösterilen kısım boyunca iki maksimuma sahiptir.

(a) y ekseni kütle merkezinin yüksekliğini, x ekseni zamanı göstermektedir. (b) q şekil faktörü - B görev faktörü grafiği. Grafik dört hareket türünü de göstermek amacıyla bölgelere ayrılmıştır.
(a) y ekseni kütle merkezinin yüksekliğini, x ekseni zamanı göstermektedir.
(b) q şekil faktörü - B görev faktörü grafiği. Grafik dört hareket türünü de göstermek amacıyla bölgelere ayrılmıştır.
PubMed Central

Yukarıdaki görsel dikey eksende şekil faktörünü, yatayda ise görev faktörünü göstermektedir. Çizgiler, grafiği Görsel 4'te gösterilen dört olasılığa karşılık gelen grafiğin bölgelerine ayırır. (ii) durumu, grafiğin iki ayrı bölgesinde gerçekleşmektedir. (i) durumunun görev faktörü 0.5'ten büyük yürüyüşlerle sınırlı olduğuna dikkat edilmelidir. Fakat (iv) durumunda bu, şekil faktörü görev faktörü aralığı boyunca yeterince düşükse gerçekleşmektedir. (iv) durumundaki yürüme biçimi "uyumlu yürüme" olarak tanımlanmaktadır. Çünkü (i) durumundaki "sert yürüme" biçimine nazaran bacaklar daha fazla bükülmektedir.

Grafiğin b bölümünün (i) kısmı insanların sert yürüyüşlerini temsil etmektedir. İnsan koşusu için olan noktalar yürüme noktalarından çok iyi ayrılmış durumdadır ve (iv) bölgesiyle gösterilmektedir. Bıldırcınlar için ise (i) bölgesi yürümeyi; (iv) bölgesi koşmayı göstermektedir ancak yürüme ve koşma noktaları insanlarınkinden çok daha az keskin bir şekilde ayrılmıştır.[15] Ayrıca tavuklar da (i) bölgesinde yürür ve (iv) bölgesinde koşarlar.[16]

Şimdiye kadar hep zemine etki eden kuvvetin dikey bileşenini ele aldık. Ancak bu kuvvetin yatay bileşenleri de vücudun kütle merkezi ile ayaktaki kuvveti az ya da çok aynı hizada tutacak şekilde hareket eder. Ayağın biri vücudun önündeyken vücuda ileri ve aşağı yönlü bir kuvvet uygular, böylece vücudu yavaşlatır ve destekler. Sonraki adımda bu ayak vücudun gerisinde kalır; vücuda geri ve aşağı yönlü bir kuvvet uygular, böylece vücudu yeniden hızlandırır. Bu olay sırasında kütle merkezinin ileri yönlü olan hızı, destek olan ayağın üzerinden geçerken minimum değerine ulaşır. Tıpkı ucunda kütle asılı olan yayın salınım hareketinde kütlenin denge konumundan geçerken minimum hız değerine ulaşması durumundaki gibi. Hem yürüme hem koşma esnasında gerçekleşen bu durum, insan haricindeki bipedal hayvanlar için de geçerlidir.

Harcanan Metabolik Enerji

Bipedal yürüme ve koşma için harcanan metabolik enerji insanlar, şempanzeler ve çeşitli kuş türleri için ölçülmüştür. Yapılan araştırmalarda harcanan metabolik enerjiyi bulmak adına hız arttıkça metabolizma hızının da doğrusal olarak arttığını gösteren şu eşitlik bulunmuştur: Metabolizma hızı/ vücut kütlesi = A+B (hız). Burada A ve B türün her bir bireyi için bir sabittir. Bu eşitlik aslında bize bir hayvanın durağan haldeyken birim vücut kütlesi başına metabolizma hızının A ve yine birim kütle başına kat edilen mesafenin B kadar ek enerji kullanacağını söylemektedir.

Ayrıca yapılan çalışmalarda yürüme ve koşmanın harcadığı metabolik enerjinin görev faktörüne, şekil faktörüne ve adım uzunluğuna bağlı olmasının beklenebileceği gösterilmiştir. Bu çalışmada verilen herhangi bir hız değerinde modelimiz bu üç değişken için (görev faktörü, şekil faktörü ve adım uzunluğu) optimum bir değer kombinasyonu öngördü. Öngörülen görev faktörü daha düşük, şekil faktörü ise aynı hızda insanların genelde kullandıklarından daha yüksekti ancak hızda öngörülen değişiklikler gözlemlenenlerle paralellik gösteriyordu. Ancak model, insanlar gibi diğer bipedal hayvanların da hızlı yürürken yüksek şekil faktörleri kullanması gerektiğini öne sürse de bu durum gözlemlerimizle uyuşmuyor. Yine de en azından bazı bipedal hayvanların yürürken enerji maliyeti açısından yetersiz kaldıklarını öne sürebiliriz. Buna rağmen bu durum bipedal olmanın enerji maliyetlerini azalttığını söyleyebilmemiz için güçlü bir kanıt değildir.

Sonuç

Maymunlar, bonobolar, kertenkeleler, kuşlar ve daha birçok hayvan sürekli olmasa bile bipedal yürüme veya koşma davranışını sergiler. Fakat genel bir sonuç olarak insan harici bipedal hayvanların, insanlar gibi yürüyüp koşamadığını söyleyebiliriz. Çünkü diğer bipedal hayvanlara göre insanlar, çok daha dik bir vücuda sahiptir. Ayakta durduğumuzda bacaklarımız diğer hayvanlara göre çok daha düzdür. Aynı zamanda insanlar adım atarlarken önce topukları zeminle temas ederken diğer bipedal hayvanların ilk olarak topukları temas etmez. Yine de görüldüğü üzere bipedalizm, yalnızca insana ait bir özellik değildir.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
36
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Türev İçerik Kaynağı: Journal of Anatomy | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 20/03/2023 19:55:10 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13363

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Akış
İçerikler
Sosyal
Gündem
Yağ
Görme
Hastalık Kataloğu
Evrimsel
Sağlık Bakanlığı
Mühendislik
Doğru
Karanlık Enerji
Tespit
Diş Hastalıkları
Paleontoloji
Etimoloji
İmmünoloji
Hastalık
Öne Çıkan
Hücre Biyolojisi
Zooloji
Kan
Yeni Koronavirüs
Bilimsel
İnfografik
Hava
Sars-Cov-2 (Covid19 Koronavirüs Salgını)
Çiftleşme
Dil
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
R. M. Alexander, et al. Bipedalizm Nedir? İnsanlar ve Diğer Bipedal Hayvanlar Arasındaki Farklar Nelerdir?. (9 Aralık 2022). Alındığı Tarih: 20 Mart 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13363
Alexander, R. M., Üzücek, M., Alparslan, E. (2022, December 09). Bipedalizm Nedir? İnsanlar ve Diğer Bipedal Hayvanlar Arasındaki Farklar Nelerdir?. Evrim Ağacı. Retrieved March 20, 2023. from https://evrimagaci.org/s/13363
R. M. Alexander, et al. “Bipedalizm Nedir? İnsanlar ve Diğer Bipedal Hayvanlar Arasındaki Farklar Nelerdir?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, 09 Dec. 2022, https://evrimagaci.org/s/13363.
Alexander, R. McN. Üzücek, Melike. Alparslan, Eda. “Bipedalizm Nedir? İnsanlar ve Diğer Bipedal Hayvanlar Arasındaki Farklar Nelerdir?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, December 09, 2022. https://evrimagaci.org/s/13363.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Kural İhlali Seç
Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Kural İhlali Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.