Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Bilkent Üniversitesi'nden Holografi Alanında Büyük Atılım!

Bilkent Üniversitesi'nden Holografi Alanında Büyük Atılım! Wookieepedia
8 dakika
13,430
 • Optik Fizik
 • Fotonik

Star Wars hayranlarının en büyük hayallerinden birisi holografinin gerçek olmasıdır. Şey, tamam tamam, önce ışın kılıcı, sonra holografi... Millennial Falcon?! Her neyse, sonuç olarak Star Wars evreninden isteyeceğimiz ilk 5 şeyden birisi muhtemelen holografi olacaktır. Çünkü holografi sayesinde, fiziksel olarak bulunmadığımız yerlerde üç boyutlu olarak bulunabilir, iletişim teknolojileri ve trafik güvenliği gibi alanlarda sıra dışı atılımların önünü açabiliriz.

Ancak holografi teknolojimiz halen emekleme evresinde. Hatta embriyolojik evrede olduğu bile söylenebilir. Çünkü karmaşık görüntülerin holografik yansımalarının derinlik kontrolüne halen sahip değiliz. Yani bir elmanın holografik görüntüsünü elde edebilmek için, elmanın farklı noktalardaki özelliklerini üç boyutlu olarak modelleyebilmeli ve ışığa tam da doğru şekilde hükmederek, elmanın geri kalanıyla uyumlu bir şekilde yansıtma işlemi yapmamız gerekmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Modern holografi teknolojisiyle üretilebilen bir şekil.
Modern holografi teknolojisiyle üretilebilen bir şekil.
Mashable

Günümüzde uzmanlar kısıtlı da olsa üç boyutlu holografinin temellerini atmış vaziyetteler. Bu holografik görüntüler, sadece birkaç katman üretime izin veriyor. Yani bir elmayı en altından en üstüne binlerce katmana böldüğünüzü düşünün. Holografik olarak bunlardan sadece birkaçını üretebilmekteyiz. Üstelik üretilen görüntüler çok dar bir alanda görüntülenebiliyor veya aşırı düşük çözünürlükte oluyor. Yani hem elmayı görememekle kalmıyorsunuz, gördüğünüz elma da elmaya pek benzemiyor.

Holografi teknolojisini bir adım öteye götürmeye çalışan ekiplerden birisi, Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü'nden Dr. Onur Tokel ve Dr. Ömer İlday'ın ekibi. Araştırma ekibinde Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nden Ghaith Makey, Parviz Elahi ve Serim İlday, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Bölümü'nden Özgün Yavuz, Denizhan K. Kesim ve Ahmet Turnalı da var.

Tüm Reklamları Kapat

Araştırma makalesine aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.
Araştırma makalesine aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.
Nature Photonics

Tokel'in 2017 yılında Nature dergisinde yayımladığı makalesi, üç boyutlu holografiye giden yolu açan en önemli makalelerden biri olarak kayda geçti. Türkiye'de hiç duyulmamış olsa da, bu büyük bilimsel atılımı Phys.org, ve IEEE gibi büyük bilim dergileri duyurmuştu.

Lazerlere Hükmetmek...

Aslında araştırmaları holografiden ziyade, 3 boyutlu bir malzeme üretim teknolojisi ile ilgiliydi. Normalde bir malzeme lazerle şekillendirilirken, lazerin şiddetine bağlı olarak çok büyük ve kontrolsüz değişimler yaratılabilir. Bu, aşırı hassas üretim teknikleri için kabul edilemez bir hatadır. Dr. Tokel, birçok diğer bilim insanının görmezden geldiği bir konu olan malzeme ile lazer arasındaki etkileşimi inceleyerek, bu lazer-malzeme etkileşimini bir üretim tekniğine dönüştürmeyi başardı. "Çip içi" (İng: "in-chip") adını verdikleri bu yöntem, özellikle de kızılötesi fotonik araştırmalarının geleceği için büyük önem arz ediyor. Tokel şöyle diyor:

Bu yöntemle üretilen parçalara 'çip-içi' deme nedenimiz, çipin 'üzerindeki' parçalardan ayırt edebilmekti. Şu anda silikon fotoniği alanı, tamamen çip üzeri parçalara odaklanmış vaziyette ve bunda muhteşem başarılar da elde edildi. Ancak biz, yeni geliştirdiğimiz çip-içi malzemelerle bunu bir adım daha öteye götürebileceğimizi düşünüyoruz.

Tüm bunlar ne demek?

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Günümüzde bilgisayar ve telefon gibi tüm cihazların çalışmasını mümkün kılan mikroçipler gibi nano ve mikro boyuttaki ürünleri üretirken kullandığımız yöntemler maskeleme adı verilen bir basamağa ihtiyaç duyar. Bu yöntemde, amaca bağlı olarak malzemenin bazı kısımları özel bir maske ile kaplanır. Açıkta kalan kısımları ise kimyasallarla, elektronlarla veya lazerle aşındırılır. Böylece nano ve mikro boyutta üretim yapmak mümkün olur. Ancak maske üretimi aşırı masraflı ve oldukça zaman alan bir iştir. Dr. Tokel bunu şöyle anlatıyor:

Günümüzdeki bütün 3 boyutlu üretim tekniğinin süre, çözünürlük ve karmaşıklık açısından iyi ve kötü tarafları vardır. Bizim geliştirmek istediğimiz yöntem, bu üçünün en uygun noktasını bulmaya çalışıyor. Yöntemimizin en kritik noktası, bu boyutta üretilen cisimlerin çoğunun çubuk veya iğne benzeri yapıtaşları olmasıydı. Bizim yöntemimiz, bu tarz yapıtaşlarını hassaslıkla üretebiliyor ve bunu yaparken her bir bloğun 1 mikrometrelik genişliğini korumayı başarıyor. Hatta daha da iyisi, çubuk yapılar birleştirilerek 2 boyutlu katmanlar yaratılabilir; hatta ve hatta üç boyutlu katmanlar bile üretilebilir. Tüm bunlar, lazeri çip üzerinde gezdirmek kadar basit bir adımla yapılabilir.

Malzemelere doğrudan doğruya, istediğimiz derinlik ve biçimde malzemeye şekil verebilecek olsaydık, hem maddi olarak, hem de zamandan büyük tasarruf edebilirdik. İşte araştırma ekibinin geliştirdiği yeni yöntem, üretim teknolojilerinde maskeyi aradan çıkarabilir! Makalenin yazarlarından Dr. Serim İlday şöyle anlatıyor:

Geliştirdiğimiz yöntemin hiçbir maske kullanmaksızın, doğrudan lazer ile şekillendirme yöntemi olduğunu ve bunun iyonla veya elektronlarla aşındırarak malzemeyi şekillendirmeye göre çok daha ucuz olduğunu vurgulamak gerekiyor.

Lazerle üretimde pozitif geri bildirim önemli bir detaydır. Pozitif geri bildirimde, bir değişim meydana geldiğinde, sisteme geri bildirim yapılarak bu ufak değişimin etkisi katlanarak ve hızlı bir şekilde arttırılır. Bu da, malzemenin kısa sürede kalıcı olarak değişmesine neden olur. Ancak bu geri bildirim döngüsündeki doğrusal olmayan ("non-lineer") süreçlere hükmetmeyi başarabilirseniz, dijital dünyayı çalıştırmamızı sağlayan silikon-temelli elektronik parçalarını daha önce başarılmamış bir hassaslık ve yenilik ile şekillendirmeyi başarabilirsiniz. Makalenin yazarlarından Dr. Ömer İlday, çalışmayı şöyle özetliyor:

Bunu başarmak için yaptığımız, aşırı ufak lazer atımlarını, aşırı yüksek frekanslarda uygulamak oldu. Böylece, tek ve devasa bir lazer atımında olana kıyasla çok daha verimli, hızlı ve çok daha az ısıl hatayla malzemeyi işlemeyi başardık.

Bu yöntemin teknolojik araştırmalara katkısı oldukça büyük. Dr. İlday şöyle anlatıyor:

Bununla yapabileceklerimiz sınırsız. Bu yöntemin yepyeni çip-içi ürünler üretmesi çok olası. Örneğin yakın ve orta menzilli kızılötesi uygulamaları için silisyum-fotonik parçalar üretilebilir. Benzer şekilde, elektronik çipleri soğutmak için, menderesli bir nehir gibi kıvrılarak giden mikroakışkan kanallar üretilebilir.

Tüm Bunların Holografiyle İlgisi Ne?

Dr. Tokel ve ekibi, 2017 yılındaki araştırmalarının sonuçlarından yola çıkarak, bu alandaki deneyimlerini geliştirmeye ve biraz daha farklı bir alana uygulamaya karar verdiler: Holografik görüntü teknolojisi.

Tüm Reklamları Kapat

Lazerlere hükmedebilmenin en büyük getirisi, yazının başında sözünü ettiğimiz üç boyutlu görüntüleri oluşturacak katmanları farklı mesafelerde üretebilmek ve koruyabilmektir. Dolayısıyla lazerlerin çalışma prensiplerini ve ışığın hareketlerini kontrol etmemizi sağlayan her adım, bizi holografi teknolojisine de bir adım daha yaklaştırıyor.

İşte Dr. Tokel, Dr. İlday ve arkadaşları, bu alandaki deneyimleri sayesinde holografi teknolojisine sadece birkaç adım değil, onlarca kat fazla katkı yapmayı başardı.

Holografide katmanlar arası etkileşimi gösteren bir grafik.
Holografide katmanlar arası etkileşimi gösteren bir grafik.
Nature Photonics

Yeni Çalışmayı Nature Photonics Kapaktan Duyurdu!

Dr. Tokel, şimdi araştırmalarını bir adım daha öteye götürmeyi başardı: Türkiye'de bir ilki başararak, Nature Photonics dergisinin 22 Mart 2019'daki kapağından duyurulan bir çalışmaya imza attı.

Kapak Fotoğrafı
Kapak Fotoğrafı
Nature Photonics

Araştırma, holografinin en temel sorunlarından birisini hedef alıyor: 3 boyutlu bir cismin bütün detaylarını, 2 boyutlu bir şekilde saklayabilmek ve bunu yaparken, komşu katmanların diğer katmanlar ile üst üste binmesine engel olmak.

Tüm Reklamları Kapat

Dr. Tokel, yaptığı yeni çalışmasında lazerlerde görülen Fresnel saçılımını lokal (yerel) olarak azaltmayı hedeflediler. Bu sayede üretilen her bir katmana hükmetmeyi sağlayacak rastgele dalga fazlarını, katmanlarda oluşturulan görüntüye herhangi bir zarar vermeden kontrol edebilmeyi başardılar. Üstelik bu yöntem, katmanlar arası çakışmanın önüne geçmeyi de başarıyor!

Dr. Ömer İlday şöyle söylüyor:

Holografik katmanlar arasındaki girişimin sebebi fiziksel parçalarla ilgili sorunlar değildir. Matematiktir! Çok boyutlu rastgele vektörler ortogonal, yani birbirlerine dik olmaya meyillidirler. Bu, matematikteki Merkez Limit Teoremi ile Büyük Sayılar Kanunu'ndan ileri gelmektedir. Biz bu özelliği kullanıp, üzerine hoş ama oldukça basit bir ön dalga mühendisliği numarası ekleyerek her bir görüntüye rastgele bir faz katmayı başardık. Böylece hiçbir ek optik malzeme kullanmadan katmanlar arası çakışmayı durdurmayı başardık.

Bu çalışma sayesinde, holografide sadece 8-10 katmandan, kaç katmana geçtik dersiniz? Dr. Tokel ve ekibi, tam 1000 katmanlı bir holografik görüntü oluşturmayı başardılar! Bu görüntüde hiçbir katman etkileşimi bulunmaksızın derinlik kontrolünü yapabildiler.

Yeni teknolojiyle üretilen 3 boyutlu Fresnel hologramları
Yeni teknolojiyle üretilen 3 boyutlu Fresnel hologramları
Nature Photonics
Yeni teknolojiyle üretilen çok katmanlı holografik projeksiyonlara örnekler... Yüzler Maxwell ve Gabor'a ait.
Yeni teknolojiyle üretilen çok katmanlı holografik projeksiyonlara örnekler... Yüzler Maxwell ve Gabor'a ait.
Nature Photonics

Sonuç

Holografiyle ilgili en büyük problem, üçüncü boyut problemi olmuştur. Halen çözülmesi gereken büyük problemler olsa da, Uzay Yolu'ndaki Holodeck veya Asimov'un Vakıf serisindeki Holovision tarzı bir teknolojiye bir adım daha yakın olduğumuzu bilmek heyecan vericidir. Araştırmacılar, yeni makalelerinde şöyle yazıyor:

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Epinox French Press Lux Inox 350 ml

Epinox French Press Lux Inox 350 ml

Devamını Göster
₺220.00
Epinox French Press Lux Inox 350 ml

Bizim yöntemimiz, gerçek zamanlı ve video kalitesinde dinamik holografiler üretmekte kullanılabilir. (...) Her ne kadar bu makalede daha ziyade 3 boyutlu görüntüleme uygulamalarına, özellikle de hacimsel gösterime odaklanmış olsak da, geliştirdiğimiz yöntem tıbbi görüntüleme, hava trafik kontrolü, modern elektro-optik cihazlar, mikroskop araştırmaları, lazer-malzeme etkileşimi çalışmaları gibi çok çeşitli alanlarda kullanılabilir.

Belki bugün yarın değil ama çok da uzak olmayan bir gelecekte, cep telefonlarımızın ve sinema ekranlarımızın 2 boyutlu doğasının değişeceğini öngörmek çok da zor değil. Teknoloji, hiper-realistik görüntüler üretebilmek yolunda azimle ilerlerken, dijital sohbet uygulamalarında birbirimizi her daim 2 boyutlu görmekle yetineceğimizi varsaymak absürt gözüküyor.

Er ya da geç, kıtalar arası mesafede bile üç boyutlu görüntülü konuşma yapabileceğiz.

Ve bunu başardığımızda, sayısız diğer bilim insanı ile birlikte, Dr. Onur Tokel, Dr. Ömer İlday ve araştırma ekiplerine borçlu olacağız.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
50
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 6
 • Bilim Budur! 5
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • İnanılmaz 1
 • Umut Verici! 1
 • Muhteşem! 0
 • Güldürdü 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • D. Johnson. New Laser Technique Promises Photonic Devices Inside Of Silicon. (3 Kasım 2017). Alındığı Tarih: 22 Mart 2019. Alındığı Yer: IEEE Spectrum | Arşiv Bağlantısı
 • B. University. Researchers Fabricate 3-D Silicon Structures With A Focused Infrared Laser. (11 Ekim 2017). Alındığı Tarih: 22 Mart 2019. Alındığı Yer: Phys | Arşiv Bağlantısı
 • G. Makey, et al. (2019). Breaking Crosstalk Limits To Dynamic Holography Using Orthogonality Of High-Dimensional Random Vectors. Nature Photonics, sf: 251-256. | Arşiv Bağlantısı
 • B. University. Elementary Mathematics Brings Star Trek's Holodeck Closer To Reality. (25 Mart 2019). Alındığı Tarih: 28 Mart 2019. Alındığı Yer: Eurekalert | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 24/03/2023 19:25:23 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/7701

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Akış
İçerikler
Sosyal
Gündem
Eğilim
Atmosfer
Karar Verme
Sars Mers
Yeşil
Nobel Ödülü
Makine
Çeviri
Toprak
Görme
Türlerin Kökeni
Seçilim
Kök Hücre
Test
Zehirli Mantar
İnsan Türü
Kanat
Besin Değeri
Şehir
Beslenme Davranışı
İklim
Kimya Tarihi
Ağız Sağlığı
Argüman
Hidrotermal Baca
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ç. M. Bakırcı. Bilkent Üniversitesi'nden Holografi Alanında Büyük Atılım!. (22 Mart 2019). Alındığı Tarih: 24 Mart 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/7701
Bakırcı, Ç. M. (2019, March 22). Bilkent Üniversitesi'nden Holografi Alanında Büyük Atılım!. Evrim Ağacı. Retrieved March 24, 2023. from https://evrimagaci.org/s/7701
Ç. M. Bakırcı. “Bilkent Üniversitesi'nden Holografi Alanında Büyük Atılım!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 22 Mar. 2019, https://evrimagaci.org/s/7701.
Bakırcı, Çağrı Mert. “Bilkent Üniversitesi'nden Holografi Alanında Büyük Atılım!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, March 22, 2019. https://evrimagaci.org/s/7701.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Kural İhlali Seç
Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Kural İhlali Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.