Evrim Ağacı
Reklamı Kapat

Bakteriyografi ve Mikrobiyoloji Sanatı: Bakterilerden Portreler Yapmak...

Bakteriyografi ve Mikrobiyoloji Sanatı: Bakterilerden Portreler Yapmak...
Tavsiye Makale
Reklamı Kapat

Bu yazı, Evrim Ağacı'na ait, özgün bir içeriktir. Konu akışı, anlatım ve detaylar, Evrim Ağacı yazarı/yazarları tarafından hazırlanmış ve/veya derlenmiştir. Bu içerik için kullanılan kaynaklar, yazının sonunda gösterilmiştir. Bu içerik, diğer tüm içeriklerimiz gibi, İçerik Kullanım İzinleri'ne tabidir.

Mikroorganizmayı tanımlamak ve üretebilmek için en sık kullanılan yöntem o mikroorganizmanın, besiyeri içeren petri plaklarına çeşitli tekniklerle ekilmesidir. Bu teknikteki temel amaç, varlığı araştırılan organizmanın gelişebileceği besin (besiyeri içeriği), pH, sıcaklık, nem gibi şartları sağlayarak, organizmanın besiyerinde kendine ait özelliklerle (renk, koku, koloni şekli, kapsül varlığı) koloni oluşturmasını gözlemlemektir. Böylelikle, o mikroorganizmanın araştırılan örnekte var olabileceğine ilişkin bir ön değerlendirme yapılabilmektedir.

Mikroorganizma ve besiyerlerinin sahip olduğu bu özellikler, petri kaplarını adeta bir resim kağıdı, mikroorganizmaları da adeta boyalara dönüştürebilmektedir. American Society for Microbiology’de bu özelliği göz önünde bulundurarak her yıl Agar Art isimli yarışma düzenlemekte ve yarışma birincisini sosyal medyadan duyurmaktadır. Aşağıda bazı örnekleri görebilirsiniz.

NSUFlorida

Kuşkusuz petriyi tuval, mikroorganizmaları da boya olarak ustaca kullanabilmek için; mikroorganizmaların ve besiyerlerinin bazı özelliklerini iyi bilmek gerekmektedir. Gelin bunlara bir bakış atalım...

Mikroorganizma ve Besiyeri Özellikleri

Mikroorganizmalar, besin ihtiyaçları ve metabolizmaları sonucunda farklı besiyeri içeren ortamlarda farklı karakterde koloniler oluşturabilmektedir. Mikroorganizmalar besiyerinde üreyebilmek için su, pepton, karbon kaynağı gibi çok temel bileşenlere gereksinim duymaktadır. Bununla beraber; bazı organizmaların gelişebilmesi için ek maddelere de ihtiyaç duyulmaktadır. Besiyerinde bu maddelerin sindirimi sonucunda petri plaklarında farklı fiziksel görünümde koloniler meydana gelebilmektedir.

Mikrobiyal metabolizma yanında, mikroorganizmanın sahip olduğu piyosiyanin (mavi renk pigmenti), piyorubin (kırmızı renk pigmenti), piyoverdin (sarı-yeşil) gibi renk pigmentleri, hemolizin enzimi (alfa, beta veya gama), eskülini hidrolize etme yeteneği gibi özellikleri de mikroorganizmaların besiyerinde oluşturduğu koloni karakterizasyonunu etkilemektedir.

Besiyerleri ise fiziksel özelliklerine göre katı/yarı katı ve sıvı besiyerleri; içeriğine göre ise; doğal/ ayırıcı/ seçici/zenginleştirilmiş/ kompleks besiyerleri olarak sınıflandırılmaktadır.

 • a. Doğal Besiyeri; süt, yumurta, kan bitkisel ve hayvansal ekstraktlar gibi maddelerden hazırlanmış besiyerleridir.
 • b. Ayırıcı Besiyeri; Araştırılan mikroorganizmanın belirli bir görünüşte geliştiği besiyeridir. Örneğin; Escherichia coli; eozin metilen mavisi agarda metalik röfle oluştururken, Candida keyfr kanlı agarda metalik röfle oluşturmaktadır.
 • c. Zenginleştirilmiş Besiyeri; geliştirilmek istenen mikroorganizmanın gelişmesi için gerekli olan besin maddeleri ile zenginleştirilen besiyerleridir.
 • d. Seçici (Selektif) Besiyeri; istenmeyen mikroorganizmaların gelişmesini engelleyen sadece istenen mikroorganizmanın gelişmesine izin veren besiyerleridir.

Petri Plaklarıyla Sanat

Ekim Tekniğiyle Yapılan Sanat

Nöronlar - Dr. Mehmet Berkmen ve Maria Pernil
Nöronlar - Dr. Mehmet Berkmen ve Maria Pernil
Gaia Dergi

American Society for Microbiology tarafından 2015 yılında düzenlenen ilk yarışmanın birincisi, ‘Nöronlar’ isimli çalışma ile Mehmet Berkmen ve Maria Pernil olmuştur. Petride sarı koloni elde etmek için Nesterenkonia, turuncu koloni elde etmek için Deinococcus ve kırmızı koloni elde etmek için Sphingomonas organizmaları kullanılmıştır.

Van Gogh- Yıldızlı Gece
Van Gogh- Yıldızlı Gece
ABC News

Van Gogh'un Yıldızlı gece eserini tasvir etmek için Proteus mirabilis, Acinetobacter baumanii, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumonia bakterilerinden plaklara ekim yapılmıştır.

Büyük Dalga
Büyük Dalga

Cristina Marcos tarafından ortaya çıkan bu çalışma için SDA (Sabouruad Dextrose Agar)'ya Candida albicans, Candida glabrata ve Candida parapsilosis maya mantarlarının ekimi yapılmıştır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Harvest Season (Hasat Zamanı)
Harvest Season (Hasat Zamanı)
ABC News

Maria Eugenia Inda tarafından yapılan çalışmada Saccharomyces cerevisiae' dan yararlanılmıştır.

"It's not a beer!"
"It's not a beer!"
Pinterest

Bu çalışma için Staphylococcus aureus'dan yararlanılmıştır. Bu bakterinin katalaz pozitif özelliği sayesinde damlatılan katalaz sonucu oluşan kabarcıklar, biranın köpüğünü tasvir etmektedir.

İlk Yarış
İlk Yarış
Bilimma

Yüksek lisans öğrencisi olan Md. Zohorul Islam bu çalışmayla 2016 yılında ‘American Society for Microbiology’ tarafından düzenlenen yarışmada birinci olmuştur. Kırmızı koloni elde etmek için Staphylococcus aureus , yeşil koloni elde etmek için Staphylococcus xylosus , beyaz koloni elde etmek için Staphylococcus hyicus, sarı koloni elde etmek için L-glutamat ve L-lisin üreten ve endüstriyel üretimde kullanılan Corynebacterium glutamicum mikroorganizmalarını kullanmıştır.

''Seemingly Simple Elegance''
''Seemingly Simple Elegance''
National Geographic

Bu çalışma Arwa Hadid tarafından gerçekleştirilmiş ve 2019 yılı American Society for Microbiology birincilik ödülünü kazanmıştır. Çalışmada, Lotus çiçeği için Micrococcus luteus, yapraklar için E.coli, ana hat çizimi için Staphylococcus saprophyticus, Koi balığı için mukoid ve metalik bir organizma olan Klebsiella pneumoniae ve Staphylococcus aureus, yüzgeçler için Proteus mirabilis, gözler için Citrobacter freundii ve deniz için Enterococcus faecalis kullanılmıştır.

Bakteriyografi: Bakterilerden Portreler Yapmak...

Cincinnati Üniversitesi'nden mikrobiyolog olarak mezun olan Zachary Copfer, bilimden duyduğu heyecanı sanatla ifade etmenin ilginç bir yolunu keşfetmiş: bakteriyografi. Copfer, geliştirdiği bu ilginç sanat sayesinde doğadan ve bilimden daha büyük haz alabilmeye başladığını söylüyor. Sitesinde şöyle yazıyor:

Benim metotlarım çoğu zaman çağdaş sanat ile modern bilimsel uygulamaların bir bileşimidir. Bu sayede, bilimsel teoriler içerisinde yatan güzelliği ve şairane havayı daha derin bir şekilde araştırabiliyorum.

Bakteriyografi, basit tabiriyle istenen bir görüntüyü bakterileri kullanarak yaratmak anlamına geliyor. Yapılan ise basitçe, fotoğrafı çizilmek istenen görüntünün negatifini bir maske olarak kullanarak, bir petri kabını radyasyona maruz bırakmak. Radyasyonun geçtiği bölgelerde herhangi bir bakteri oluşumu görülmüyor; ancak geçmediği yerlerde bakteriler büyüyerek koloniler kuruyorlar. Ancak koloni kurabildikleri bölgeler, aynı zamanda çizilmek istenen figürün hatlarını oluşturmuş oluyor. Copfer şöyle anlatıyor:

Bu yöntem karanlık oda fotoğrafçılığına çok benziyor. İki farkı var: agrantisör (büyülteç) yerine radyasyon kaynağı kullanılıyor ve fotona duyarlı kağıt yerine bakteri emülsiyonuna sahip bir petri kabı kullanılıyor.
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • İnanılmaz 4
 • Tebrikler! 3
 • Umut Verici! 2
 • Muhteşem! 1
 • Bilim Budur! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • Bilimma. Mikrobiyoloji Sanatı: Agar Art 2017. (05 Eylül 2020). Alındığı Tarih: 05 Eylül 2020. Alındığı Yer: Bilimma | Arşiv Bağlantısı
 • Bilimma. Mikrobiyoloğun Rüyası: Agar Sanatı. (05 Eylül 2020). Alındığı Tarih: 05 Eylül 2020. Alındığı Yer: Bilimma | Arşiv Bağlantısı
 • American Society For Microbiology. Agar Art. (05 Eylül 2020). Alındığı Tarih: 05 Eylül 2020. Alındığı Yer: ASM | Arşiv Bağlantısı
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Bakterilerin Sınıflandırılması. (05 Eylül 2020). Alındığı Tarih: 05 Eylül 2020. Alındığı Yer: Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Arşiv Bağlantısı
 • M. T. Madigan, et al. (2020). Mikroorganizmaların Biyolojisi. ISBN: 9786053555964. Yayınevi: Palme Yayınevi.
 • Erciyes Üniversitesi. (PDF, 2020). Mikrobiyolojik Besiyerleri, Hazırlanmaları ve Aşılanmaları.
 • J. Melnick, et al. (2020). Lange Medical Microbiology. ISBN: 978-0-07-162496-1. Yayınevi: McGraw-Hill Education.
 • Mikrobiyoloji. Mikroorganizmalarla Sanat. (05 Eylül 2020). Alındığı Tarih: 05 Eylül 2020. Alındığı Yer: Mikrobiyoloji | Arşiv Bağlantısı
 • A. Seyer. Çeşi̇tli̇ Besi̇yerleri̇nde Candida Türleri̇ni̇n Morfoloji̇k Özelli̇kleri̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇. (01 Ocak 2009). Alındığı Tarih: 05 Eylül 2020. Alındığı Yer: ResearchGate doi: 10.13140/RG.2.2.13403.92969. | Arşiv Bağlantısı
 • Z. Copfer. Bacteriography. (12 Eylül 2019). Alındığı Tarih: 06 Eylül 2020. Alındığı Yer: Science to the Power of Art | Arşiv Bağlantısı

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 25/09/2020 01:42:59 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9293

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Reklamı Kapat
Güncel
Karma
Agora
Instagram
Hastalıkların Tedavisi
Maymun
Balık
Coğrafya
Bakteriler
Doğa Yasaları
Çocuklar İçin Bilim
Tüyler
Atmosfer
Yaşlılık
Oyun Teorisi
Acı
Protein
Safsata
Sars
Karadelik
Obezite
Dağılım
Viral
Diş
Gerçek
Kanıt
Alkol
Kültür
Elektrik
Daha Fazla İçerik Göster
Daha Fazla İçerik Göster
Reklamı Kapat
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Türkiye'deki bilimseverlerin buluşma noktasına hoşgeldiniz!

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
“Mantık bizi sadece çağdaşlarımızla değil, bizden binlerce yıl önce yaşamış ve çok sonra yaşayacak olanlarla birbirimize bağlar.”
Leo Tolstoy
Geri Bildirim Gönder