Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

2018 Nobel Kimya Ödülü, Evrimin Kimya Alanındaki Uygulamalarına Verildi!

2018 Nobel Kimya Ödülü, Evrimin Kimya Alanındaki Uygulamalarına Verildi! Nature
8 dakika
11,128
 • Evrimsel Biyoloji
 • Bilim Haberciliği
Tarihi Geçmiş Haber

Bu haber 3 yıl öncesine aittir. Haber güncelliğini yitirmiş olabilir; ancak arşivsel değeri ve bilimsel gelişme/ilerleme anlamındaki önemi dolayısıyla yayında tutulmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça bu içerik de güncellenebilir.

2018 Nobel Kimya Ödülü kazananları 3 Ekim 2018'de açıklandı: ABD'nin Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden kimya mühendisi Frances H. Arnold ödülün %50'sine, ABD'nin Missouri Üniversitesi'nden biyolog George P. Smith ile İngiltere'nin M.R.C. Moleküler Biyoloji Laboratuvarı'ndan biyokimyager Sir Gregory P. Winter ise ödülün geri kalan %50'sini yarı yarıya paylaşmaya layık görüldü. Her üç akademisyen de, doğadaki evrim yasasını ve evrimsel biyolojinin teorik temellerini kendi alanlarına uygulayıp, bilimde çığır açtıkları için bu ödüllere layık görüldü. Nobel Komitesi'nde bulunan Claes Gustafsson, bunu şöyle izah ediyor:

Bu araştırmacıların yaptığı, evrimi kullanarak bir devrim yaratmak oldu.

Üç akademisyenin evrimi kullanarak geliştirdikleri ürünler arasında yeni ilaçlar, kimyasalların üretimini daha verimli ve daha az toksik kılan tepkimeler ve son olarak, benzin, gaz ve kömürün yerini alma potansiyeli olan bitki-temelli yakıtlar bulunuyor.

Bu Reklamı Kapat

Ödülün yarısını alan Dr. Arnold, bir Nobel Kimya Ödülü almayı başaran beşinci kadın, son 50 yıldaki ikinci kadın ve 2009 yılından beri ilk kadın olmayı da başardı. Nobel Kimya Ödülü, bugüne kadar 168 kişiye verildi.

Bu senenin ödülü, biyoloji ile kimyanın bazı alanları arasındaki sınırları ortadan kaldıran, interdisipliner evrim araştırmalarının ve evrimsel biyoloji uygulamalarının önemini vurgulamak adına verildi. Dr. Arnold, bu başarısını şöyle izah ediyor:

Bu Reklamı Kapat

Ben hep bir protein mühendisi olmak istemişimdir. Biyolojik dünyanın mühendisi olmak istiyordum. Uzun yıllar boyunca "rasyonel (mantıklı) tasarım" dediğimiz bir yönteme başvurduk. Mantık ve bilgimizi kullanarak yeni enzimler, yani kimyasal tepkimeleri hızlandıran proteinler yaratmaya çalıştık. Ancak enzimler çok sayıda aminoasitten oluşan, karmaşık moleküllerdir ve ufak değişimlerin protein fonksiyonunda ne gibi değişime sebep olacağını öngörmek zordur. Bu nedenle evrime başvurmak zorunda kaldık. Doğanın ürettiklerini kopyalamaya çalıştık ve evrim adını verdiğimiz bu harika sürece döndük. Evrim sayesinde molekülleri, tıpkı kedileri veya köpekleri yaptığımız gibi evrimleştirmek mümkün!

Yönlendirilmiş Evrim: Bilinçsiz Evrime İnsan Bilinci Katmak...

Buna evrimsel biyolojide ve biyokimyada yönlendirilmiş evrim adı veriliyor. Doğada evrim, hiçbir dış bilince veya akla ihtiyaç olmaksızın, tamamen doğal süreçlerle yaşanmaktadır. Popülasyon içinde durmaksızın rastgele çeşitlilik var olur; ancak bunlardan sadece bir kısmı bulunulan ve durmaksızın değişen çevre ile uyumludur. Bunlar arasından en uyumlu kombinasyonlar hayatta kalır ve daha çok ürer, dolayısıyla kendilerini avantajlı kılan kopyalardan daha çok yaratırlar. Daha uyumsuz olanlarsa elenirler ve pek fazla üreyemezler - böylece onlarla birlikte, kendilerine benzer kopyaları da üretilemeyerek yok olmuş olur. Böylece popülasyon, her bir üreme döngüsünde (nesilde) biraz daha çevreye uyumlu hale gelir.

Yönlendirilmiş evrimde ise bir dış bilinç vardır: insan. Bunun biyolojideki uygulamalarına Yapay Seçilim demekteyiz. Bir evrim mekanizması olan Yapay Seçilim'de, insan gibi zeki veya çevresine daha hakim bir tür, diğer bir türün bireylerini belli özelliklerine göre seçer, diğerlerini ise eler. Böylelikle doğada kısmen daha yavaş olan Doğal Seçilim'in görevini bu bilinç üstlenmiş olur. Bu bilinçli seçilim sayesinde, kısa sürede türlerde ciddi değişimler yaratmak mümkün olur. Öyle ki, evcilleştirilmiş hayvanların (köpekler, koyunlar, keçiler, inekler, vb.) tamamı ile ziraat ürünü kültür bitkilerinin (brokoli, lahana, mısır, şeftali, karpuz, vb.) tümü Yapay Seçilim yoluyla evrimleştirilmiş canlılardan ibarettir.

Aynı süreci moleküler düzeyde de tekrar etmek mümkündür. Çok çeşitte molekülden, en çok arzulanan özelliklere sahip olanları seçip, onların daha çok kopyasını üretip, diğerlerini eleyecek olursanız, yönlendirilmiş evrim uygulamış olursunuz. Doğada kimyasallar kimyasal evrim denen bir süreç ile zaman içinde değişmekte, farklılaşmakta, gelişmektedir. Bu, yavaş ve sancılı bir süreç olsa da, günümüzden 4 milyar yıl kadar önce, yaklaşık 600 milyon yıl süren bir deneme-yanılma ve moleküler seçilim süreci sonucunda, cansız moleküllerden canlı yapıların evrimleşmesini mümkün kılmıştır. Şimdi, insan bilinci ve mühendisliği sayesinde, doğada yüz milyonlarca yılda meydana gelen değişimleri, çok daha kısa sürede ve çok daha kontrollü bir şekilde yapmamız mümkün. İşte 2018 Nobel Kimya Ödülü'nün vurguladığı araştırmalar da, tam bu alandaki çalışmalar.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Evrim, İnsan Mühendisliğinden Kat Kat Verimli!

Dr. Arnold'un ta 1990'lı yıllara uzanan kimyasal evrim araştırmalarında, sadece 3 nesil boyu sürdürülen yönlendirilmiş evrim sonucunda, ilk nesildekinden tam 256 kat daha verimli moleküllerin evrimleşebileceğini göstermişti.

Bu araştırmaların üzerine, Hollandalı araştırmacı Dr. Willem P. C. Stemmer, bu kat kat verimli molekülleri çok daha geniş bir çeşitlilikte ve çok daha hızlı bir şekilde üretmenin yollarını geliştirdi. DNA Karması adı verilen bu yöntemde, bir genin farklı versiyonları kesilip, yeni bir varyant (çeşit) oluşturacak şekilde birleştirilmekteydi. Bu, iki hayvanın yavru üretirken genlerinin birbirine karışması gibi düşünülebilir. Ancak yapılan, moleküller arası karışmayı mümkün kılıyordu. Stemmer, eğer 2013 yılında hayatını kaybetmemiş olsaydı, 2018 Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülecekti.

Ancak bu yöntem, öyle kolay kabul görmedi. 90'lı yıllarda araştırmacılar, yeni enzimler üretmenin tek yönteminin akıl, mantık ve hesap kitap yoluyla olması gerektiğine inanıyordu. Bilgisayar başında oturup enzim tasarlamıyorsanız, alana katkı sunmuyorsunuz demekti. Dr. Arnold, doğadaki evrim yasasını kullanarak yeni enzimler yaratabileceğini söylediğinde ona pek aldırış eden olmadı. Şöyle söylüyor:

O zamanlar bu yöntem, yerleşik kültüre karşıydı. 25 yıl önce olsa, bu yaptığımı çılgınca ve bir fikir olarak görürlerdi. Bilim insanları böyle bir yönteme başvurmazdı. Centilmenler de aynı şekilde. Ama ben bir mühendisim ve bir centilmen değilim, dolayısıyla bu kültürle herhangi bir sorunum olmadı. Gerçekten de şimdi, yönlendirilmiş evrimi kullanmak, yeni enzimler üretmenin ana yöntemi.

Manchester Üniversitesi'nden organik kimyager Nicholas Turner, bu görüşe tamamen katılıyor:

Günümüzde ticari olarak kullanılan enzimlerin neredeyse hepsi, bir çeşit yönlendirilmiş evrim sürecinin ürünüdür.

Nobel Komitesi'nde bulunan Sara Snogerup Linse ise şöyle diyor:

Bu Reklamı Kapat

Dr. Arnold'un çalışmaları sayesinde artık tepkimeleri hızlandırmamız ve toksik kimyasallardan kurtulmamız mümkün!

Evde Deterjan Kullanıyorsanız, Evrim Araştırmalarına Teşekkür Edin!

2018 Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen araştırmacıların kimyasal evrim çalışmaları sırasında evrimleştirdikleri moleküller, çamaşır deterjanları içindeki leke çıkarıcı enzimlerin ve biyoyakıtların geliştirilmesini mümkün kıldı.

Ölümcül Hastalıklarla Mücadele Etmek İçin Evrimi Kullanmak Şart!

Ayrıca 2018 Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen diğer iki isim olan Dr. Smith ve Dr. Winter ise, bakterileri enfekte eden virüslerin ("bakteriyofajların") kullanılması yoluyla geliştirdikleri ilaçlar nedeniyle ödüle layık görüldüler. Bu ilaçlar, MS ve kanser gibi çok sayıda hastalığa yönelik yeni tedavinin önünü açabilir.

Bu ikili de, araştırmalarında evrimin temel prensiplerini kullandılar. Dr. Smith'in araştırması, 1980'li yıllara dayanıyor. Faj Görüntüleme adını verdikleri bir yöntem için bakteriyofajları kullandılar. Bu yöntemde bakteriyofajların dış kısımlarını kaplayan proteinler, belirli genlerin ürettikleri proteinlere karşılık gelecek şekilde düzenlenmektedir. Daha sonra, son derece spesifik hedeflere bağlanan antikorlar kullanılarak bu virüsler adeta "avlanır"; böylece araştırıcının ilgisini çeken özellikteki proteinleri taşıyan bakteriyofajlar tespit edilebilir. Böylece bir "seçilim baskısı" yaratılmış olur. Bu seçilen proteinlere karşılık gelen genler, yeniden bakteriyofajlara eklenir ve tekrardan seçilime tabi tutulur. Böylece, evrim kullanılarak, nesiller içinde giderek daha özelleşmiş proteinler elde edilebilir. Bu, tasarım illüzyonu yaratıyor olsa da (yani akıllı bir bilinç tarafından tasarlanmış gibi gözüken proteinlere erişilmesini sağlıyor olsa da), aslında tamamen doğal bir sürecin belirli özelliklere göre yönlendirilmesinin bir ürünüdür. Doğada bu görevi, doğanın öngörülemez şekilde süregelen değişimleri ve bu değişimlerden doğan seçilim baskıları yapar. Laboratuvarda ise bu yönlendirmeyi yapan insandır.

Dr. Winter ise, Dr. Smith'in araştırmasını ters yüz ederek yeni bir yaklaşım geliştirmiştir. Bakteriyofajların genlerine antikorlara ait genleri eklemiştir. Daha sonra bu bakteriyofajların dış kaplamalarındaki antikorları üretmesini sağlamıştır. Sonrasında ise ufak bir molekülü kullanarak istediği özellikteki proteinleri seçme işlemini yapmıştır. Bu yöntem sayesinde çok kısa sürede çok fazla sayı ve çeşitte antikor üretmek mümkün olmuştur. Dr. Winter şöyle diyor:

Bu Reklamı Kapat

Bu yöntem sayesinde artık çok daha yüksek verimliliğe ve çok daha az yan etkiye sahip antikor ilaçlar üretebiliyoruz. Günümüzde en çok satılan 15 ilaçtan 11 tanesi bu yöntem sayesinde geliştirilmiştir!

Bu öylesine güçlü bir teknikti ki, 1990'larda ilk geliştirildiğinde, hiçbir ilaç firması böyle bir yönteme sahip değildi. Evrimin gücü sayesinde geliştirilen bu tekniği Dr. Winter şöyle anlatıyor:

90'lı yıllarda antikorların tedavide kullanılabileceğine kimse inanmıyordu. Bizim yöntemimizle geliştirilen ilk ilaç olan "adalimumab", Humira adı altında satıldı ve 2002'de onaylandıktan sonra rümatoid artirit, sedef hastalığı, inflamatuvar bağırsak hastalığı gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanıldı. Ürettiğimiz diğer antikorlar ise kanser hücrelerini öldürebiliyor, şarbonu etkisiz hale getirebiliyor, lupusun ilerlemesini yavaşlatabiliyor. Hatta bazı diğerleri Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde bile kullanılabilir!

Bu, Evrim Araştırmalarının İlk Nobel Ödülü Değil!

Evrimsel biyoloji ve uygulamaları ilk defa 2018'de Nobel Ödülü almadı. Bugüne kadar onlarca farklı çalışma, doğrudan veya dolaylı yollarla evrimi ve uygulamalarını kullanmaktaydı. Bunun en güncel örneklerinden birisi, 2001 yılında Amerikalı bilim insanı Leland Hartwell'in aldığı Nobel Ödülü idi.

Hartwell, 1965'te kanser araştırmaları üzerine çalışmaktaydı ve hücre bölünmesinin sırlarıyla ilgileniyordu. Araştırmasında ya maya mantarını kullanacaktı, ya da insan ve farelerden bol miktarda hücre toplaması gerekecekti. 60'lı yıllarda mayanın insan ile akrabalığı bilinmiyordu; çünkü insan genomu henüz dizilenmemişti. İnsan ve fare hücreleriyle çalışmak çok zordu; ancak maya mantarları da insana çok uzak olarak görüldüğü için araştırmalarda hiç kullanılmıyordu. Hartwell, hücre bölünmesi gibi çok temel konularda evrimsel süreçte temel bazı genlerin korunacağını öngördü ve maya mantarları ile çalışma yolunu seçti. Aradan geçen onlarca yıldan sonra, Hartwell'in bu evrimsel öngörüsü doğrulandı ve 2001 yılında Nobel Ödülü'ne layık görüldü.

ABD'nin Ulusal Bilim ve Eğitim Merkezi'nden James McCarter'ın 2005 yılında yaptığı bir incelemede, 1955-2005 yılları arasında verilen 50 Nobel Ödülü'nden 47'si evrimsel biyoloji ve uygulamalarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olduğunu belirtmektedir. Bu durum, evrimin bilim için ne kadar olmazsa olmaz olduğunu göstermektedir.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 5
 • Muhteşem! 3
 • Umut Verici! 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Bilim Budur! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • K. Chang. Nobel Prize In Chemistry Is Awarded To 3 Scientists For Using Evolution In Design Of Molecules. (3 Ekim 2018). Alındığı Tarih: 3 Ekim 2018. Alındığı Yer: The New York Times | Arşiv Bağlantısı
 • E. Gibney, et al. ‘Test-Tube’ Evolution Wins Chemistry Nobel Prize. (3 Ekim 2018). Alındığı Tarih: 3 Ekim 2018. Alındığı Yer: Nature | Arşiv Bağlantısı
 • J. Fischman. Revolution In Evolution Wins 2018 Nobel Prize In Chemistry. (3 Ekim 2018). Alındığı Tarih: 3 Ekim 2018. Alındığı Yer: Scientific American | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 29/05/2022 08:07:39 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/7413

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Cinsiyet
Sanat
Hızlı
Virüs
Yüzey
Beslenme Davranışı
Çevre
Dilbilim
Yılan
Tercih
Süpernova
İngiltere
Tıp
Dna
Cinsiyet Araştırmaları
Sinir
Beslenme Biçimi
Biliş
Şehir
Bilim İnsanı
Evrim
Uygulama
Güneş
Biyocoğrafya
Sinir Sistemi
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Alıntı Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et