Gece Modu

Bu yazı, Evrim Ağacı'na ait, özgün bir içeriktir. Konu akışı, anlatım ve detaylar, Evrim Ağacı yazarı/yazarları tarafından hazırlanmış ve/veya derlenmiştir. Bu içerik için kullanılan kaynaklar, yazının sonunda gösterilmiştir. Bu içerik, diğer tüm içeriklerimiz gibi, İçerik Kullanım İzinleri'ne tabidir.

Muhtemelen dikkatinizi çekmiştir. Yüzme, futbol, koşu, basketbol, voleybol, ağırlık veya herhangi bir Olimpiyat sahası... Her ne alanda olursa olsun, spor yapan dişilerin memeleri genellikle oldukça küçüktür; hatta kimi zaman dışarıdan görünmeyecek kadar küçük olabilir. Bu, tüm Dünya'da karşılaşılan bir durumdur ve son derece normaldir. Bu durumu açıklayan, biri doğrudan, diğeri dolaylı olarak etkili 2 neden vardır.

Sporcularda Küçük Meme Fizyolojisi

İlki, meme yapısıdır. Tüm memeli hayvanların (dolayısıyla insanın) dişilerinin memeleri, aynı temel anatomiyi paylaşır: bağ doku, lenf düğümleri, loplar, lopçuklar, süt kanalları ve yağ. Bir dişi memesinin dikkate değer bir kısmı adipoz doku olarak da bilinen yağ dokusundan oluşur. Sayısal olarak, ortalama bir dişi memesinin hacimce %7-56 arası, kütlece %3.6-37.6 arası yağ dokusudur. Geri kalanı ise, saydığımız diğer dokulardan oluşur. 

Spor sırasında vücutta yeterince şeker bulunmadığında, genellikle ikincil depo olarak yağlar kullanılır. Bunun için vücuttaki birçok depo seferber edilir ve nihayetinde, memelerdeki yağ dokusu da bundan nasibini alır. Spor yapan kadınlardaki meme küçülmesinin bir numaralı nedeni, spor yapmanın yağ dokusunu parçalıyor oluşudur. Hacimce normalde yarısından fazlası yağ olan memelerin içerisindeki yağ dokusu %6-7 dolaylarına indiğinde, meme de hacimce kabaca %50 küçülecektir.

Yeri gelmişken şunun da altını tekrar çizelim: Meme ile göğüs bilimsel olarak apayrı yapılardır. Göğüs, omurgalı (ve hatta omurgasız) hayvanlarda yer alan, boyun ile karın (abdomen) arasındaki tüm bölgeyi kaplayan, içerisinde geneellikle kemikleri, kalbi, akciğerleri, vb. çok sayıda organı barındıran anatomik bir bölgedir. Meme ise, göğüs adı verilen bu bölgede yer alan organlardan birisidir ve az önce sözünü ettiğimiz yapılardan oluşur. Meme ile göğüs, eş anlamlı sözcükler değildir. Bu nedenle, "göğüs kanseri" diye bir kanser türü yoktur. O kanserin adı, "meme kanseridir". Ağlamayan bebeğe göğüs değil, meme verilmez (örnekler çoğaltılabilir). Meme ayıp bir sözcük değil, biyolojik bir terimdir.

Küçük Memeler Sporcu Başarısını Olumlu Yönde Etkiliyor mu?

Bu konuda her ne kadar kapsamlı bir araştırma yoksa da, bazı uzmanlar çeşitli örneklere dikkat çekmekte ve bazı bilimsel verilere yer vermektedirler. Örneğin, her ne kadar aşırı güvenilir bir kaynak olmasa da, 2010 yılında Orange County Register popüler dergisinde yer alan bir derlemeye göre, memeleri daha küçük olan kadınların spor başarılarının arttığı söylenmektedir.

Bir diğer örnek, Romanyalı tenis oyuncusu Simona Halep'tir. Halep, büyük memeleri nedeniyle birçok erkek hayrana sahip olsa da, 2009 yılında hızlı bir şekilde tenis oynama sırasında acıyor olması sebebiyle büyük memelerinin reaksiyon (tepki) süresini uzatması nedeniyle meme boyutlarını küçültme kararı almıştır.

Simona Halep (2008)
Simona Halep (2008)
El Tiempo

Ne kadar etkisi vardır bilmek zor; ancak bu işlemden 1 sene önce, 2007 senesinde Kadınlar Tenis Derneği (Woman's Tennis Association, WTA) sıralamasında yıl sonunda 732. sıradaki tenisçi iken, 2017 ve 2018 yıllarında aynı sıralamada 1. sırada yer almaktadır.

Simona Halep (2019)
Simona Halep (2019)
WTA

Elbette ki bir sporcu, kendi gelişimi sırasında birçok faktöre bağlı olarak başarı yakalamış olabilir; dolayısıyla meme boyutu farkının bundaki etkisini tespit etmek zordur. Ancak plastik cerrah Dr. Val Lambros bu konuda son derece net konuşuyor ve ilginç bir örnek veriyor:

Büyük memelerin engel olduğu konusunda hiçbir şüphe yok. Sayısız kadın bu nedenle memelerini küçültmeyi tercih ediyor. Bu normal bir şey. Amazonlar olarak bilinen kadın savaşçıların da memelerini keserek küçülttükleri biliniyor. Bu sayede, ok ve yay kullanımının kolaylaştığı düşünülüyor.

Bu iddia etimolojik olarak mantıklı; çünkü Amazon sözcüğü, eksiklik belirten a- öneki ile "meme" anlamına gelen mazos (μαζός) sözcüklerinin birleşiminden oluşmaktadır; yani memesiz anlamına gelmektedir. Halk efsanelerine göre Amazonlu kadınlar gerçekten de memelerinden bir tanesini keserdi veya ateşle yakardı. Ne var ki Amazonlara yönelik antik sanat eserlerinde Amazon kadınlarının her iki memesi de gösterilmektedir ve bu halk efsanesini doğrulayacak güvenilir bir kaynak henüz bulunmamaktadır.

Sporcularda Küçük Memelere Yönelik "İstatistiki Önyargı"

Ancak genellikle sportif dişilerdeki meme küçüklüğünün tek nedeni sporun yağ yakıcı etkisi değildir. İkincil ve daha dolaylı bir neden, boy ile basketbol arasındaki ilişki gibidir.

Bilimsel olarak, basketbol oynama ile boy uzaması arasında doğrudan hiçbir (veya hiçbir dişe dokunur) ilişki bugüne kadar tespit edilememiştir. Ancak basketbolcuların genellikle uzun olmasının bir nedeni vardır: Daha uzun boylu olmaya yatkın olanlar, uzunluğun genellikle avantaj görüldüğü basketbolda daha başarılı olurlar ve ünlenirler. Bu nedenle ünlü basketbolcular, genellikle uzun kişiler arasından çıkar. Yoksa onların neredeyse hiçbiri, basketbol oynadıkları için uzamış insanlar değildir. Bunu bir çeşit istatistiki önyargı olarak görmek mümkündür.

Aynı zamanda bu, bir nevi "doğal seçilim"dir: Basketbol sektörü uzun boylu bireylerden yana tercihini kullanır ve böylece başarılı olarak medyaya yansıyan basketbolcular çoğu zaman uzundur. Çocuklar spor yapmaya genellikle tam da büyüme çağlarında başladıkları için, basketbola meraklı olanların boy uzamasının nedeninin basketbol oynamaları olduğu sanılır. Halbuki aynı birey, futbol oynayacak olsa da hemen hemen aynı derecede boy atacaktır. Ancak boyu uzamaya meyilli olanlar, basketbolda daha başarılı oldukları için o alana yönelecek ve eğer gerçekten başarı yakalarlarsa, bu uzun boylular arasından seçilenler NBA gibi medya potansiyeli yüksek araçlara ve sektörlere erişecektir.

Benzer bir şekilde, sportif kadın memelerinin genellikle küçük olması, birçok sporda bu meme yapısının dezavantajlı olması olabilir. Örneğin yüzme gibi hidrodinamik yapı gerektiren sporlarda ve futbol, basketbol, voleybol gibi fiziksel güce dayalı sporlarda, daha küçük memeli kadınlar daha avantajlı olabilirler. Memeler genellikle ek ağırlık ve engel olarak görev görürler ve oldukça hassas oldukları için, sert sporlarda memelerine alacakları darbeler, kadınlara büyük acılar ve zararlar verebilir. Bu nedenle daha küçük memeli olmak bu tür sporlarda avantajlıdır. Böylece bu kadınlar, o sporların profesyonelce icra edildiği kurumlar tarafından daha fazla seçilecek ve göz önündeki kadın spocuların memeleri daha küçük olacaktır. Ancak boy ve basketbol arasındaki durumun aksine, spor ile meme yağlarını yakma arasındaki ilişki çok bariz ve bilindiktir. Dolayısıyla kadın sporcuların memelerinin küçük olmasının asıl nedeni yağ yakma, ikincil nedeniyse kulüp seçiciliğidir.

Golf, tenis ve fitness gibi sporlarla uğraşan kadınlarda, birebir fiziksel mücadele veya meme bölgesine alınan darbeler olmadığı için, genellikle memede sadece yağ kaybına bağlı kayıplar olur. Ancak unutulmamalıdır ki, bu yağ miktarının kaybı ve dolayısıyla memenin küçülme miktarı, kişinin beslenmesine, yaptığı sporun türü ve şiddetine ve genetik faktörlere göre oldukça farklılık gösterebilir.

Sporcuların Küçük Memelerinde Sütyen Etkisi

Spor yapan kadınlarda memelerin küçüldüğüne yönelik bir kuşku bulunmamaktadır. Ancak konuya yönelik önemli faktörlerden bir diğeri, meme büyüklüğüne yönelik algının giyilen kıyafetlere ve kullanılan sütyenin tasarımına göre değişiyor olmasıdır.

Kadınların giydikleri "göğüs dikleştirici sütyen" adı altında satılan "push-up" sütyenler, memelerin normalde olduğundan daha büyük gözükmesini sağlayacak şekilde, alt taraftan destekli bir biçimde tasarlanmıştır. Öte yandan sporcu kadınların giydiği sporcu sütyenleri, meme hareketini en aza indirip, göğüs bölgesini tamamen sıkarak yassılaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla aynı birey, farklı sütyenler içinde farklı meme boyutlarına sahipmiş gibi gözükebilir. Örneğin aşağıdaki videoda, tek yumurta ikizi iki kadından biri sütyensiz iken, diğeri spor sütyeni giymektedir. Meme hareketlerindeki ve büyüklük algısındaki fark gözle görülebilir boyuttadır:

Benzer şekilde, aşağıdaki videoda aynı kadının birden fazla çeşit sütyen denemesini izleyebilirsiniz:

Sonuç olarak, söz konusu meme farkı sadece sporla birlikte gelen fizyolojik değişimlerden değil; aynı zamanda istatistiki önyargı ve kıyafet tasarımından kaynaklı algısal farklılıklardan da etkilenmektedir.

Ne Yapmalı? Tersine Çevirmek Mümkün mü?

Öncelikle şunu anlamak gerekiyor: Sosyal normların meme boyutu konusunda yaptığı baskılara yenik düşmek için dikkate değer bir gerekçe bulunmuyor. Biyolojik olarak büyük ve yuvarlak memeler "sağlık" işareti olarak görülmektedir; ancak modern kültürümüz çerçevesinde potansiyel eş adaylarına sağlıklı olduğunuzu göstermenin tek yolu meme boyutlarınız değildir. Bir diğer deyişle her kadının kendi meme büyüklüğüyle, tam da olması gerektiği gibi olduğu söylenebilir. Bu konuda türümüz içinde (hemen her özellikte olduğu gibi) geniş bir çeşitlilik bulunmaktadır ve bu iyi bir şeydir!

Ancak eğer hem spor yapıp, hem de meme boyutundaki küçülmeyi azaltmak istiyorsanız (azaltmak diyoruz; çünkü tamamen durdurmanın suni müdahaleler haricinde pek bir yolu yok), sporun bir numaralı şartını takip etmelisiniz: dengeli beslenme! Spor yapmak, yukarıda anlattığımız gibi, memelerinizi sadece belli bir miktarda küçültebilir. Ancak dengeli bir beslenmeyle hem yağ oranlarınızın azalmasını kontrol altına alabilirsiniz, hem de sizin için kabul edilebilir bir düzeyde tutmanız mümkün olabilir. Benzer şekilde, östrojen içeren yeşil mercimek, nohut, lima fasülyesi, barbunya, yumurta, süt, çemen otu, adaçayı, yonca, kekik, elma, kiraz, erik, havuç gibi besinler tüketerek de meme büyüklüğünü destekleyebilirsiniz.

Bir diğer yöntem ise doğru egzersiz! Duvara basma, mekik, şınav gibi bazı tipik egzersizler göğüs kaslarını güçlendirip şişirerek, meme yağlarının erimesi sonucu olan düzleşmeyi kas kütlesini arttırarak destekleyebilir. Bu destekleme yağ dokusundan kaybı dengeleyemese de, ek bir destek sağlayabilir.

Son olarak, beklentilerinizi destekleyecek giyim tercihleriyle de insan algılarını doğru yönlendirmeniz mümkündür. Ancak dediğimizi unutmayın: Siz, olduğunuz gibi güzelsiniz!

Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 2
 • Tebrikler! 12
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 4
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 3
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 1
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 22/02/2020 03:24:03 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/3317

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Soru Sorun!
Öğrenmeye Devam Edin!
Evrim Ağacı %100 okur destekli bir bilim platformudur. Maddi destekte bulunarak Türkiye'de modern bilimin gelişmesine güç katmak ister misiniz?
Destek Ol
Gizle
Türkiye'deki bilimseverlerin buluşma noktasına hoşgeldiniz!

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
“Türlerin bağımsız olarak yaratıldıklarına yönelik ana akım görüş, bize hiçbir bilimsel açıklama sunamamaktadır.”
Charles Darwin
Geri Bildirim Gönder