Spor Yapan Kadınların Memeleri Neden Küçüktür?

Spor Yapan Kadınların Memeleri Neden Küçüktür? Pixabay
8 dakika
69,449 Okunma Sayısı
Notlarım
Reklamı Kapat

Muhtemelen dikkatinizi çekmiştir. Yüzme, futbol, koşu, basketbol, voleybol, ağırlık veya herhangi bir Olimpiyat sahası... Her ne alanda olursa olsun, spor yapan dişilerin memeleri genellikle oldukça küçüktür; hatta kimi zaman dışarıdan görünmeyecek kadar küçük olabilir. Bu, tüm Dünya'da karşılaşılan bir durumdur ve son derece normaldir. Bu durumu açıklayan, biri doğrudan, diğeri dolaylı olarak etkili 2 neden vardır.

Sporcularda Küçük Meme Fizyolojisi

İlki, meme yapısıdır. Tüm memeli hayvanların (dolayısıyla insanın) dişilerinin memeleri, aynı temel anatomiyi paylaşır: bağ doku, lenf düğümleri, loplar, lopçuklar, süt kanalları ve yağ. Bir dişi memesinin dikkate değer bir kısmı adipoz doku olarak da bilinen yağ dokusundan oluşur. Sayısal olarak, ortalama bir dişi memesinin hacimce %7-56 arası, kütlece %3.6-37.6 arası yağ dokusudur. Geri kalanı ise, saydığımız diğer dokulardan oluşur. 

Spor sırasında vücutta yeterince şeker bulunmadığında, genellikle ikincil depo olarak yağlar kullanılır. Bunun için vücuttaki birçok depo seferber edilir ve nihayetinde, memelerdeki yağ dokusu da bundan nasibini alır. Spor yapan kadınlardaki meme küçülmesinin bir numaralı nedeni, spor yapmanın yağ dokusunu parçalıyor oluşudur. Hacimce normalde yarısından fazlası yağ olan memelerin içerisindeki yağ dokusu %6-7 dolaylarına indiğinde, meme de hacimce kabaca %50 küçülecektir.

Reklamı Kapat

Yeri gelmişken şunun da altını tekrar çizelim: Meme ile göğüs bilimsel olarak apayrı yapılardır. Göğüs, omurgalı (ve hatta omurgasız) hayvanlarda yer alan, boyun ile karın (abdomen) arasındaki tüm bölgeyi kaplayan, içerisinde geneellikle kemikleri, kalbi, akciğerleri, vb. çok sayıda organı barındıran anatomik bir bölgedir. Meme ise, göğüs adı verilen bu bölgede yer alan organlardan birisidir ve az önce sözünü ettiğimiz yapılardan oluşur. Meme ile göğüs, eş anlamlı sözcükler değildir. Bu nedenle, "göğüs kanseri" diye bir kanser türü yoktur. O kanserin adı, "meme kanseridir". Ağlamayan bebeğe göğüs değil, meme verilmez (örnekler çoğaltılabilir). Meme ayıp bir sözcük değil, biyolojik bir terimdir.

Küçük Memeler Sporcu Başarısını Olumlu Yönde Etkiliyor mu?

Bu konuda her ne kadar kapsamlı bir araştırma yoksa da, bazı uzmanlar çeşitli örneklere dikkat çekmekte ve bazı bilimsel verilere yer vermektedirler. Örneğin, her ne kadar aşırı güvenilir bir kaynak olmasa da, 2010 yılında Orange County Register popüler dergisinde yer alan bir derlemeye göre, memeleri daha küçük olan kadınların spor başarılarının arttığı söylenmektedir.

Bir diğer örnek, Romanyalı tenis oyuncusu Simona Halep'tir. Halep, büyük memeleri nedeniyle birçok erkek hayrana sahip olsa da, 2009 yılında hızlı bir şekilde tenis oynama sırasında acıyor olması sebebiyle büyük memelerinin reaksiyon (tepki) süresini uzatması nedeniyle meme boyutlarını küçültme kararı almıştır.

Simona Halep (2008)
Simona Halep (2008)
El Tiempo

Ne kadar etkisi vardır bilmek zor; ancak bu işlemden 1 sene önce, 2007 senesinde Kadınlar Tenis Derneği (Woman's Tennis Association, WTA) sıralamasında yıl sonunda 732. sıradaki tenisçi iken, 2017 ve 2018 yıllarında aynı sıralamada 1. sırada yer almaktadır.

Simona Halep (2019)
Simona Halep (2019)
WTA

Elbette ki bir sporcu, kendi gelişimi sırasında birçok faktöre bağlı olarak başarı yakalamış olabilir; dolayısıyla meme boyutu farkının bundaki etkisini tespit etmek zordur. Ancak plastik cerrah Dr. Val Lambros bu konuda son derece net konuşuyor ve ilginç bir örnek veriyor:

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Büyük memelerin engel olduğu konusunda hiçbir şüphe yok. Sayısız kadın bu nedenle memelerini küçültmeyi tercih ediyor. Bu normal bir şey. Amazonlar olarak bilinen kadın savaşçıların da memelerini keserek küçülttükleri biliniyor. Bu sayede, ok ve yay kullanımının kolaylaştığı düşünülüyor.

Bu iddia etimolojik olarak mantıklı; çünkü Amazon sözcüğü, eksiklik belirten a- öneki ile "meme" anlamına gelen mazos (μαζός) sözcüklerinin birleşiminden oluşmaktadır; yani memesiz anlamına gelmektedir. Halk efsanelerine göre Amazonlu kadınlar gerçekten de memelerinden bir tanesini keserdi veya ateşle yakardı. Ne var ki Amazonlara yönelik antik sanat eserlerinde Amazon kadınlarının her iki memesi de gösterilmektedir ve bu halk efsanesini doğrulayacak güvenilir bir kaynak henüz bulunmamaktadır.

Sporcularda Küçük Memelere Yönelik "İstatistiki Önyargı"

Ancak genellikle sportif dişilerdeki meme küçüklüğünün tek nedeni sporun yağ yakıcı etkisi değildir. İkincil ve daha dolaylı bir neden, boy ile basketbol arasındaki ilişki gibidir.

Bilimsel olarak, basketbol oynama ile boy uzaması arasında doğrudan hiçbir (veya hiçbir dişe dokunur) ilişki bugüne kadar tespit edilememiştir. Ancak basketbolcuların genellikle uzun olmasının bir nedeni vardır: Daha uzun boylu olmaya yatkın olanlar, uzunluğun genellikle avantaj görüldüğü basketbolda daha başarılı olurlar ve ünlenirler. Bu nedenle ünlü basketbolcular, genellikle uzun kişiler arasından çıkar. Yoksa onların neredeyse hiçbiri, basketbol oynadıkları için uzamış insanlar değildir. Bunu bir çeşit istatistiki önyargı olarak görmek mümkündür.

Aynı zamanda bu, bir nevi "doğal seçilim"dir: Basketbol sektörü uzun boylu bireylerden yana tercihini kullanır ve böylece başarılı olarak medyaya yansıyan basketbolcular çoğu zaman uzundur. Çocuklar spor yapmaya genellikle tam da büyüme çağlarında başladıkları için, basketbola meraklı olanların boy uzamasının nedeninin basketbol oynamaları olduğu sanılır. Halbuki aynı birey, futbol oynayacak olsa da hemen hemen aynı derecede boy atacaktır. Ancak boyu uzamaya meyilli olanlar, basketbolda daha başarılı oldukları için o alana yönelecek ve eğer gerçekten başarı yakalarlarsa, bu uzun boylular arasından seçilenler NBA gibi medya potansiyeli yüksek araçlara ve sektörlere erişecektir.

Reklamı Kapat

Benzer bir şekilde, sportif kadın memelerinin genellikle küçük olması, birçok sporda bu meme yapısının dezavantajlı olması olabilir. Örneğin yüzme gibi hidrodinamik yapı gerektiren sporlarda ve futbol, basketbol, voleybol gibi fiziksel güce dayalı sporlarda, daha küçük memeli kadınlar daha avantajlı olabilirler. Memeler genellikle ek ağırlık ve engel olarak görev görürler ve oldukça hassas oldukları için, sert sporlarda memelerine alacakları darbeler, kadınlara büyük acılar ve zararlar verebilir. Bu nedenle daha küçük memeli olmak bu tür sporlarda avantajlıdır. Böylece bu kadınlar, o sporların profesyonelce icra edildiği kurumlar tarafından daha fazla seçilecek ve göz önündeki kadın spocuların memeleri daha küçük olacaktır. Ancak boy ve basketbol arasındaki durumun aksine, spor ile meme yağlarını yakma arasındaki ilişki çok bariz ve bilindiktir. Dolayısıyla kadın sporcuların memelerinin küçük olmasının asıl nedeni yağ yakma, ikincil nedeniyse kulüp seçiciliğidir.

Golf, tenis ve fitness gibi sporlarla uğraşan kadınlarda, birebir fiziksel mücadele veya meme bölgesine alınan darbeler olmadığı için, genellikle memede sadece yağ kaybına bağlı kayıplar olur. Ancak unutulmamalıdır ki, bu yağ miktarının kaybı ve dolayısıyla memenin küçülme miktarı, kişinin beslenmesine, yaptığı sporun türü ve şiddetine ve genetik faktörlere göre oldukça farklılık gösterebilir.

Sporcuların Küçük Memelerinde Sütyen Etkisi

Spor yapan kadınlarda memelerin küçüldüğüne yönelik bir kuşku bulunmamaktadır. Ancak konuya yönelik önemli faktörlerden bir diğeri, meme büyüklüğüne yönelik algının giyilen kıyafetlere ve kullanılan sütyenin tasarımına göre değişiyor olmasıdır.

Kadınların giydikleri "göğüs dikleştirici sütyen" adı altında satılan "push-up" sütyenler, memelerin normalde olduğundan daha büyük gözükmesini sağlayacak şekilde, alt taraftan destekli bir biçimde tasarlanmıştır. Öte yandan sporcu kadınların giydiği sporcu sütyenleri, meme hareketini en aza indirip, göğüs bölgesini tamamen sıkarak yassılaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla aynı birey, farklı sütyenler içinde farklı meme boyutlarına sahipmiş gibi gözükebilir. Örneğin aşağıdaki videoda, tek yumurta ikizi iki kadından biri sütyensiz iken, diğeri spor sütyeni giymektedir. Meme hareketlerindeki ve büyüklük algısındaki fark gözle görülebilir boyuttadır:

Reklamı Kapat

Benzer şekilde, aşağıdaki videoda aynı kadının birden fazla çeşit sütyen denemesini izleyebilirsiniz:

Sonuç olarak, söz konusu meme farkı sadece sporla birlikte gelen fizyolojik değişimlerden değil; aynı zamanda istatistiki önyargı ve kıyafet tasarımından kaynaklı algısal farklılıklardan da etkilenmektedir.

Ne Yapmalı? Tersine Çevirmek Mümkün mü?

Öncelikle şunu anlamak gerekiyor: Sosyal normların meme boyutu konusunda yaptığı baskılara yenik düşmek için dikkate değer bir gerekçe bulunmuyor. Biyolojik olarak büyük ve yuvarlak memeler "sağlık" işareti olarak görülmektedir; ancak modern kültürümüz çerçevesinde potansiyel eş adaylarına sağlıklı olduğunuzu göstermenin tek yolu meme boyutlarınız değildir. Bir diğer deyişle her kadının kendi meme büyüklüğüyle, tam da olması gerektiği gibi olduğu söylenebilir. Bu konuda türümüz içinde (hemen her özellikte olduğu gibi) geniş bir çeşitlilik bulunmaktadır ve bu iyi bir şeydir!

Ancak eğer hem spor yapıp, hem de meme boyutundaki küçülmeyi azaltmak istiyorsanız (azaltmak diyoruz; çünkü tamamen durdurmanın suni müdahaleler haricinde pek bir yolu yok), sporun bir numaralı şartını takip etmelisiniz: dengeli beslenme! Spor yapmak, yukarıda anlattığımız gibi, memelerinizi sadece belli bir miktarda küçültebilir. Ancak dengeli bir beslenmeyle hem yağ oranlarınızın azalmasını kontrol altına alabilirsiniz, hem de sizin için kabul edilebilir bir düzeyde tutmanız mümkün olabilir. Benzer şekilde, östrojen içeren yeşil mercimek, nohut, lima fasülyesi, barbunya, yumurta, süt, çemen otu, adaçayı, yonca, kekik, elma, kiraz, erik, havuç gibi besinler tüketerek de meme büyüklüğünü destekleyebilirsiniz.

Bir diğer yöntem ise doğru egzersiz! Duvara basma, mekik, şınav gibi bazı tipik egzersizler göğüs kaslarını güçlendirip şişirerek, meme yağlarının erimesi sonucu olan düzleşmeyi kas kütlesini arttırarak destekleyebilir. Bu destekleme yağ dokusundan kaybı dengeleyemese de, ek bir destek sağlayabilir.

Son olarak, beklentilerinizi destekleyecek giyim tercihleriyle de insan algılarını doğru yönlendirmeniz mümkündür. Ancak dediğimizi unutmayın: Siz, olduğunuz gibi güzelsiniz!

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 13
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 4
 • İnanılmaz 3
 • Muhteşem! 2
 • Bilim Budur! 1
 • Güldürdü 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Grrr... *@$# 1
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 28/10/2021 23:31:28 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/3317

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Reklamı Kapat
Size Özel
İçerikler
Instagram
Hastalık Kontrolü
Astronomi
Hamile
Balina
Viral
Makale
Canlı Cansız
Dünya
Kara Delik
Çeşitlilik
Evrim
Oksijen
Canlılık Cansızlık
Kan
Korku
Solunum
Viroloji
Ekonomi
Tahmin
Kimyasal
Demir
İstatistik
Evrim Kuramı
Antropoloji
İmmünoloji
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın