Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Sorulara Dön
Furkan Arduç
Üye
12

Türkiye Cumhuriyeti anayasasının 4. maddesi değiştirilebilir mi? Bu madde neden kendini korumuyor?

37,309 görüntülenme
 • Soruyu Takip Et
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Tüm Reklamları Kapat
3 Cevap

Söz konusu 4. madde şu:[1] "Anayasanın 1'inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3'üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez."

Bu tür maddelere İngilizcede "eternal/eternity clause" ("sonsuzluk maddesi") veya "entrenched clause" ("köklü madde") adı veriliyor. Aradaki nüans şu: "Sonsuzluk maddeleri" pratikte değiştirilemeyen maddeler, "köklü maddeler" ise değiştirilmesi çok zor olan (ve bilerek bu şekilde tasarlanmış) maddeler. Analizleri araştırmak isterseniz diye, Türkiye'deki ilk 4 maddeyi de işleyen 1-2 makaleyi de kaynaklara bırakıyorum.[3][4]

Tüm Reklamları Kapat

Dil olarak baktığımızda, evet, daha garantici bir hukuki doküman yazımında, 4. maddeye kendisini de dâhil etmek bu tür soru işaretlerini kaldırırdı. Örneğin şöyle bir şey: "Anayasanın 1'inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3'üncü maddesi [ve bunları koruyan işbu maddesi] hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez."

Bu olmayınca, "Acaba 4. maddeyi değiştirip, onun üzerinden ilk 3 maddeyi değiştirebilir miyiz?" gibi bir soru doğuyor.

Tüm Reklamları Kapat

Önce şu gerçekle başlayalım: Anayasalar, sadece ona sadık kalmayı kabul eden insanların varlığında ve/veya o anayasaya sadakati garanti edecek mekanizmalar işliyorsa anlamlıdır. Yoksa bir kâğıt parçasından ibaret olacaktır. Dolayısıyla elbette 4. madde kaldırılarak ilk 3 madde değiştirilebilir; hatta uygun şartlar sağlanırsa (örneğin bir devrim veya karşı-devrim durumunda), 4. maddeyle uğraşmadan da ilk 3 madde değiştirilir, hepsi baştan yazılır, istenirse hepsi tersten yazılır. Yani bunun "imkânsız" olduğu söylenemez, sadece "mümkün" olma durumunu gerektirecek şartlardan bahsedilebilir. Uygun toplumsal ve yönetimsel şartlar sağlanırsa, bunun yapılabileceği açıktır. Tabii bunun sonuçları ne olur, nasıl uygulamaya konur, halk tepkisi nasıl olur, vs. apayrı konular.

Öte yandan anayasamızdaki 4. madde kendini korumuyor olsa bile, anayasanın ne olduğu ve ne yapmaya çalıştığı bakımından düşünülecek olursa, 4. maddenin değiştirilebilir olduğunun hukuki olarak savunmanın güç olduğu da anlaşılacaktır: Anayasa, bir ülkenin vatandaşlarının temel sözleşmesi konumundadır. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli olan bu anayasayı kabul ediyorsak, o zaman 4. maddenin niyetinin, ilk 3 maddenin değiştirilemezliğini ilân etmek olduğu, bu anayasayı kabul etmemiz hâlinde o 3 maddeyi kesinlikle kabul etmemiz gerektiğini vurgulamaya çalıştığı rahatlıkla anlaşılabilir.

Zaten 4. maddenin aynı zamanda 4. Kısım altında olduğu ve bu kısmın adının "Değiştirilemeyecek hükümler" olduğu da hatırlanmalı. Yani zaten 4. maddenin amacı, değiştirilemez olan hükümleri belirlemek. Kendisini korumak zorunda olup olmadığını tartışmak bana anlamsız bir teknik detayda boğulmak gibi geliyor. Yazıldığı haliyle T.C. Anayasası'nın ilk 3 maddesinin değiştirilmesinin teklif dâhi edilemeyeceği ve herhangi bir teknikalite ile bunun sağlanamayacağı (en azından bana) oldukça açık geliyor.

Yani hukuki sözleşmelerde amaç bu tür cengaverliklerin önüne geçmeyi de içerse de, anayasa gibi temel bir dokümanda bu tür bir madde geçtiğinde, "Hehe... 4. maddeyi değiştirirsek ilk 3'ü de değiştirebiliriz." gibi bir argüman için hukuki/rasyonel bir temel oluşturmak zordur. İlk 3 maddeyi değiştirmek isteyenler, bunu açıktan söylemelidirler; "Anayasada açık var, onu kullanalım." demek, bariz bir niyeti anlamsız bir teknikalite arkasına gizlemeye çalışmaktadır.

Bu konuda "sert anayasalar" ve "yumuşak anayasalar" arasındaki farklardan bahsedip, İtalya örneği üzerinden giden (İtalya anayasasında da 139. madde, 1. maddenin değişemezliğini sağlıyor mesela ama kendini korumuyor ve bugüne kadar kimse 139'u kaldırarak 1'i değiştirmeyi önermemiş) 2001 tarihli bir makaleyi kaynaklara bırakıyorum.[2] Oldukça ilginç bilgiler içeriyor.

Böyle maddeler bulunmalı mı, bulunmamalı mı ve bunun etrafında dönecek diğer sorular apayrı bir tartışma konusu. Ama içinde yaşadığımız (tarihsel) gerçeklik çerçevesinde değerlendirecek olursa, bana kalırsa, T.C. Anayasası'nın neyi kastettiği bence 4. maddenin kendisinin değiştirilebilirliği üzerinden tartışma çıkaranların sandığı kadar muğlak değil. Bir hukukçu elbette benden daha da iyi değerlendirecektir.

5,237 görüntülenme

Kaynaklar

 1. T.C. Anayasa Mahkemesi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. (13 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 13 Kasım 2021. Alındığı Yer: T.C. Anayasa Mahkemesi | Arşiv Bağlantısı
 2. Z. Hafızoğulları. Anayasanın 4. Maddesinin Değiştirilemezliği, 1., 2. Ve 3. Maddelerin Anlamı, Kapsamı Ve Sınırları Meselesi. (1 Şubat 2001). Alındığı Tarih: 13 Kasım 2021. Alındığı Yer: Türkiye Barolar Birliği Dergisi | Arşiv Bağlantısı
 3. A. Friedman. (2021). Dead Hand Constitutionalism: The Danger Of Eternity Clauses In New Democracies. Mexican Law Review. | Arşiv Bağlantısı
 4. S. Suteu. Eternity Clauses In Post-Conflict And Post-Authoritarian Constitution-Making: Promise And Limits. (13 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 13 Kasım 2021. Alındığı Yer: UCL | Arşiv Bağlantısı
Bu cevap, soru sahibi tarafından en iyi cevap seçilmiştir. Ancak bu, cevabın doğru olduğunu garanti etmez.
33
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Moderatör Uyarısı
Yetersiz Kaynak 1 moderatör tarafından eklendi
Bu cevap, soruya kaynak zorunluluğu eklenmeden önce girilmiştir. İçeriğe yönelik akademik veya güvenilir kaynaklar sunulmamıştır.
0
İçeriği Göster
Yusuf Günay
Yusuf Günay
2,946 UP
Hukuk öğrencisiyim

O madde kaldırılarak bir değişkenlik yapılabilir başka ülkelerde öyle olmuşluğu var ama hiç yormadan yeni bir anayasa da yapılabilir veya anaysa kaldırabilir zaten aslında monarşi olmadığı müddetçe bir kuralın değiştirilmemesini söylemek çok mantıklı ve etiğe uygun bir şey değil o yüzden çoğu ülke böyle maddeleri bunu biz yaparken uygun gördük manasında yaparlar ama başka insanlar geldiğinde tam tersini de düşünebilir hatta uzun süreceği için kaldırmakla uğraşmak istemezlerse yeni yasa çıkartıp maddelerin ihlal edilmesine izin veren madde çıkarılabilir kısacası bu taleple alakalı bir şey, eğer insanların talep etmesini yasaklarsan bu sefer yapacak bir şey kalmaz belki aynı gün içinde ülkeyi fesh eder sonradan tekrar kurarlar yeni bir anayasa yaparlar kısacası ne denirse densin maddeler değiştirilebilir; işin sonunda insanlar nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşarlar.

1,246 görüntülenme
5
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Moderatör Uyarısı
Yetersiz Kaynak 1 moderatör tarafından eklendi
Bu cevap, soruya kaynak zorunluluğu eklenmeden önce girilmiştir. İçeriğe yönelik akademik veya güvenilir kaynaklar sunulmamıştır.
0
İçeriği Göster
Yasin KAYALAR
Yasin KAYALAR
177K UP
Avukat

Buradaki konuyu iyi anlamak için öncelikle şunları fark etmek gerek.

Anayasanın dördüncü maddesi de nihayetinde bir 'anayasa maddesi' dir ve nitelik olarak diğer maddelerden farkı yoktur. Ancak maddenin kendisi içeriği olarak kendini 'anayasa üstü' bir konuma getirererek adeta bir içerik hiyerarşisi yaratmıştır. Oysa bahsettiğim üzere maddenin kendisi de nitelik olarak 'anayasa maddesidir' ortada bu anlamda bir paradoks olduğundan bahsedebiliriz. Ben bir avukatım. Bu nedenle teknik hukuk düzeyinde konuya girersek anayasalar normlar hiyerarjisi olarak en tepeki kurallardır. Ve bir ülkede daha üst bir norm yoktur. Dolayısıyla bir hukuk sisteminde tüm diğer normlar anayasaya uygunluk denetimine tabidir. Oysa buradaki 4. Madde adeta anayasanın kendisinin kendisine göre denetlenmesi sonucunu doguran bu anlamda da paradoks yaratan niteliktedir. Kendisi bir anayasa maddesi olmasına rağmen maddenin kendisi kendisini bu nitelemenin adeta dışına çıkarıp 'ben herhangi bir anayasa maddesi gibi değilim beni değiştiremezsiniz' demektedir. Anayasanın kendisi kendisinin maddelerinin nasıl bir yöntemle değiştirileceğini belirtmiştir. (referandum vb.) Ancak şu var ki anayasanın yapılması hukukta kurucu irade olarak anlandirlir. Çünkü anayasa maddeleri değiştirilirken anayasanın üstünde bir norm olmadığı için kurucu irade teknik olarak sınırlı değildir. Bu nedenle söz konusu 4. Madde burada kurucu iradeye aslında sınır getirererek kendini bahsettiğim gibi 'anayasa üstü' bir duruma getirmekte. Bu nedenle 4. Madde nitelik olarak bir anayasa maddesi ama içerik (anlam) olarak bir 'anayasa üstü ' maddesidir diyebiliriz. Ortada bir paradoks olduğundan bu maddenin kendi kendini hukuken koruması mümkün değildir. Maddenin değiştirilmesi gündeme geldiğinde bu nedenle çıkacak tartışma ve yaşanacak kavgalar adeta maddenin kendi kendini koruyacak bir güvence diyebiliriz.

Tüm Reklamları Kapat

942 görüntülenme
3
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
2025'teki Güneş Fırtınasını Atlatabilecek miyiz?
2025'teki Güneş Fırtınasını Atlatabilecek miyiz?
İnternet Nasıl Çalışıyor? İzlemek İstediğimiz Videoları Bize Nasıl Gösteriyor?
İnternet Nasıl Çalışıyor? İzlemek İstediğimiz Videoları Bize Nasıl Gösteriyor?
Deprem Sırasında Gökyüzünde Neden Mavi Işıklar Oluşuyor?
Deprem Sırasında Gökyüzünde Neden Mavi Işıklar Oluşuyor?
Depremzedeler İçin Bilimseverler El Ele! [CANLI YAYIN]
Depremzedeler İçin Bilimseverler El Ele! [CANLI YAYIN]
Güneş Yerine Karadelik Koysak Ne Olur?
Güneş Yerine Karadelik Koysak Ne Olur?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close