Tüm Reklamları Kapat
Sorulara Dön
Furkan Arduç
Furkan Arduç
701K UP
Üye
10

Türkiye Cumhuriyeti anayasasının 4. maddesi değiştirilebilir mi? Bu madde neden kendini korumuyor?

14,932 görüntülenme
  • Soruyu Takip Et
  • Raporla
Tüm Reklamları Kapat
3 Cevap
Soruyu Soranın Seçtiği Cevap

Söz konusu 4. madde şu:[1] "Anayasanın 1'inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3'üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez."

Bu tür maddelere İngilizcede "eternal/eternity clause" ("sonsuzluk maddesi") veya "entrenched clause" ("köklü madde") adı veriliyor. Aradaki nüans şu: "Sonsuzluk maddeleri" pratikte değiştirilemeyen maddeler, "köklü maddeler" ise değiştirilmesi çok zor olan (ve bilerek bu şekilde tasarlanmış) maddeler. Analizleri araştırmak isterseniz diye, Türkiye'deki ilk 4 maddeyi de işleyen 1-2 makaleyi de kaynaklara bırakıyorum.[3][4]

Tüm Reklamları Kapat

Dil olarak baktığımızda, evet, daha garantici bir hukuki doküman yazımında, 4. maddeye kendisini de dâhil etmek bu tür soru işaretlerini kaldırırdı. Örneğin şöyle bir şey: "Anayasanın 1'inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3'üncü maddesi [ve bunları koruyan işbu maddesi] hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez."

Bu olmayınca, "Acaba 4. maddeyi değiştirip, onun üzerinden ilk 3 maddeyi değiştirebilir miyiz?" gibi bir soru doğuyor.

Tüm Reklamları Kapat

Önce şu gerçekle başlayalım: Anayasalar, sadece ona sadık kalmayı kabul eden insanların varlığında ve/veya o anayasaya sadakati garanti edecek mekanizmalar işliyorsa anlamlıdır. Yoksa bir kâğıt parçasından ibaret olacaktır. Dolayısıyla elbette 4. madde kaldırılarak ilk 3 madde değiştirilebilir; hatta uygun şartlar sağlanırsa (örneğin bir devrim veya karşı-devrim durumunda), 4. maddeyle uğraşmadan da ilk 3 madde değiştirilir, hepsi baştan yazılır, istenirse hepsi tersten yazılır. Yani bunun "imkânsız" olduğu söylenemez, sadece "mümkün" olma durumunu gerektirecek şartlardan bahsedilebilir. Uygun toplumsal ve yönetimsel şartlar sağlanırsa, bunun yapılabileceği açıktır. Tabii bunun sonuçları ne olur, nasıl uygulamaya konur, halk tepkisi nasıl olur, vs. apayrı konular.

Öte yandan anayasamızdaki 4. madde kendini korumuyor olsa bile, anayasanın ne olduğu ve ne yapmaya çalıştığı bakımından düşünülecek olursa, 4. maddenin değiştirilebilir olduğunun hukuki olarak savunmanın güç olduğu da anlaşılacaktır: Anayasa, bir ülkenin vatandaşlarının temel sözleşmesi konumundadır. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli olan bu anayasayı kabul ediyorsak, o zaman 4. maddenin niyetinin, ilk 3 maddenin değiştirilemezliğini ilân etmek olduğu, bu anayasayı kabul etmemiz hâlinde o 3 maddeyi kesinlikle kabul etmemiz gerektiğini vurgulamaya çalıştığı rahatlıkla anlaşılabilir.

Zaten 4. maddenin aynı zamanda 4. Kısım altında olduğu ve bu kısmın adının "Değiştirilemeyecek hükümler" olduğu da hatırlanmalı. Yani zaten 4. maddenin amacı, değiştirilemez olan hükümleri belirlemek. Kendisini korumak zorunda olup olmadığını tartışmak bana anlamsız bir teknik detayda boğulmak gibi geliyor. Yazıldığı haliyle T.C. Anayasası'nın ilk 3 maddesinin değiştirilmesinin teklif dâhi edilemeyeceği ve herhangi bir teknikalite ile bunun sağlanamayacağı (en azından bana) oldukça açık geliyor.

Yani hukuki sözleşmelerde amaç bu tür cengaverliklerin önüne geçmeyi de içerse de, anayasa gibi temel bir dokümanda bu tür bir madde geçtiğinde, "Hehe... 4. maddeyi değiştirirsek ilk 3'ü de değiştirebiliriz." gibi bir argüman için hukuki/rasyonel bir temel oluşturmak zordur. İlk 3 maddeyi değiştirmek isteyenler, bunu açıktan söylemelidirler; "Anayasada açık var, onu kullanalım." demek, bariz bir niyeti anlamsız bir teknikalite arkasına gizlemeye çalışmaktadır.

Bu konuda "sert anayasalar" ve "yumuşak anayasalar" arasındaki farklardan bahsedip, İtalya örneği üzerinden giden (İtalya anayasasında da 139. madde, 1. maddenin değişemezliğini sağlıyor mesela ama kendini korumuyor ve bugüne kadar kimse 139'u kaldırarak 1'i değiştirmeyi önermemiş) 2001 tarihli bir makaleyi kaynaklara bırakıyorum.[2] Oldukça ilginç bilgiler içeriyor.

Böyle maddeler bulunmalı mı, bulunmamalı mı ve bunun etrafında dönecek diğer sorular apayrı bir tartışma konusu. Ama içinde yaşadığımız (tarihsel) gerçeklik çerçevesinde değerlendirecek olursa, bana kalırsa, T.C. Anayasası'nın neyi kastettiği bence 4. maddenin kendisinin değiştirilebilirliği üzerinden tartışma çıkaranların sandığı kadar muğlak değil. Bir hukukçu elbette benden daha da iyi değerlendirecektir.

3,663 görüntülenme

Kaynaklar

  1. T.C. Anayasa Mahkemesi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. (13 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 13 Kasım 2021. Alındığı Yer: T.C. Anayasa Mahkemesi | Arşiv Bağlantısı
  2. Z. Hafızoğulları. Anayasanın 4. Maddesinin Değiştirilemezliği, 1., 2. Ve 3. Maddelerin Anlamı, Kapsamı Ve Sınırları Meselesi. (1 Şubat 2001). Alındığı Tarih: 13 Kasım 2021. Alındığı Yer: Türkiye Barolar Birliği Dergisi | Arşiv Bağlantısı
  3. A. Friedman. (2021). Dead Hand Constitutionalism: The Danger Of Eternity Clauses In New Democracies. Mexican Law Review. | Arşiv Bağlantısı
  4. S. Suteu. Eternity Clauses In Post-Conflict And Post-Authoritarian Constitution-Making: Promise And Limits. (13 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 13 Kasım 2021. Alındığı Yer: UCL | Arşiv Bağlantısı
Bu cevap, soru sahibi tarafından en iyi cevap seçilmiştir. Ancak bu, cevabın doğru olduğunu garanti etmez.
30
  • Raporla
Cevap
Yusuf Günay
Yusuf Günay
2,534 UP
Hukuk öğrencisiyim

O madde kaldırılarak bir değişkenlik yapılabilir başka ülkelerde öyle olmuşluğu var ama hiç yormadan yeni bir anayasa da yapılabilir veya anaysa kaldırabilir zaten aslında monarşi olmadığı müddetçe bir kuralın değiştirilmemesini söylemek çok mantıklı ve etiğe uygun bir şey değil o yüzden çoğu ülke böyle maddeleri bunu biz yaparken uygun gördük manasında yaparlar ama başka insanlar geldiğinde tam tersini de düşünebilir hatta uzun süreceği için kaldırmakla uğraşmak istemezlerse yeni yasa çıkartıp maddelerin ihlal edilmesine izin veren madde çıkarılabilir kısacası bu taleple alakalı bir şey, eğer insanların talep etmesini yasaklarsan bu sefer yapacak bir şey kalmaz belki aynı gün içinde ülkeyi fesh eder sonradan tekrar kurarlar yeni bir anayasa yaparlar kısacası ne denirse densin maddeler değiştirilebilir; işin sonunda insanlar nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşarlar.

633 görüntülenme
4
  • Raporla
Cevap
Yasin KAYALAR
Yasin KAYALAR
125K UP
Avukat

Buradaki konuyu iyi anlamak için öncelikle şunları fark etmek gerek.

Anayasanın dördüncü maddesi de nihayetinde bir 'anayasa maddesi' dir ve nitelik olarak diğer maddelerden farkı yoktur. Ancak maddenin kendisi içeriği olarak kendini 'anayasa üstü' bir konuma getirererek adeta bir içerik hiyerarşisi yaratmıştır. Oysa bahsettiğim üzere maddenin kendisi de nitelik olarak 'anayasa maddesidir' ortada bu anlamda bir paradoks olduğundan bahsedebiliriz. Ben bir avukatım. Bu nedenle teknik hukuk düzeyinde konuya girersek anayasalar normlar hiyerarjisi olarak en tepeki kurallardır. Ve bir ülkede daha üst bir norm yoktur. Dolayısıyla bir hukuk sisteminde tüm diğer normlar anayasaya uygunluk denetimine tabidir. Oysa buradaki 4. Madde adeta anayasanın kendisinin kendisine göre denetlenmesi sonucunu doguran bu anlamda da paradoks yaratan niteliktedir. Kendisi bir anayasa maddesi olmasına rağmen maddenin kendisi kendisini bu nitelemenin adeta dışına çıkarıp 'ben herhangi bir anayasa maddesi gibi değilim beni değiştiremezsiniz' demektedir. Anayasanın kendisi kendisinin maddelerinin nasıl bir yöntemle değiştirileceğini belirtmiştir. (referandum vb.) Ancak şu var ki anayasanın yapılması hukukta kurucu irade olarak anlandirlir. Çünkü anayasa maddeleri değiştirilirken anayasanın üstünde bir norm olmadığı için kurucu irade teknik olarak sınırlı değildir. Bu nedenle söz konusu 4. Madde burada kurucu iradeye aslında sınır getirererek kendini bahsettiğim gibi 'anayasa üstü' bir duruma getirmekte. Bu nedenle 4. Madde nitelik olarak bir anayasa maddesi ama içerik (anlam) olarak bir 'anayasa üstü ' maddesidir diyebiliriz. Ortada bir paradoks olduğundan bu maddenin kendi kendini hukuken koruması mümkün değildir. Maddenin değiştirilmesi gündeme geldiğinde bu nedenle çıkacak tartışma ve yaşanacak kavgalar adeta maddenin kendi kendini koruyacak bir güvence diyebiliriz.

Tüm Reklamları Kapat

445 görüntülenme
2
  • Raporla
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.