Sorulara Dön
3
Teoloji & Din Felsefesi

Tanrı var mıdır? Kanıtlar nedir?

Tanrı varmı?

5
3,622 görüntülenme
Teşekkür
Hatırla
Takip
Paylaş
Reklamı Kapat
5 Cevap

Varoluş ve niteliği üzerine yapılacak değerlendirme, varoluşa ait özellikleri referans alan kanıtlarla desteklenemez.

Ulaşılmak istenen sonuç, yorum yapılan yapı üstü bir değerlendirmedir çünkü.

Bu anlamda varoluş yorumuna, somut kanıt isteme; anlam açısından çelişkili bir durumu ifade eder.

Varoluşa dair elde edilmiş sonuç, KANAAT, İNANÇtır. Belli bir sonucu benimsemiş kişi, (ne olduğundan bağımsız olarak) net ve somut kanıtları olduğu için değil, elde ettiği bulgulara gözlemlere vs dayanarak KABUL ETTİĞİ için ikna olmuştur.

Tanrının olmadığına somut delil getirilebilir mi?

Hayır. Olduğuna da aynı nedenlerle somut delil getirilemez.

Kişinin hangi sonuca ulaştığından çok, ona nasıl ulaştığı daha önemli bu yüzden.

3,351 görüntülenme
6
Teşekkür (3)
Paylaş
6

Tanrı var mıdır sorusunun cevabı pek açık net "bilmiyoruz"dur. Bu soruya farklı cevaplar veriliyor olabilir ama ne "var" diyenler, ne de "yok" diyenler bu cevaplarını, tüm dünya insanlarının hemfikir olduğu bir ikna edicilikte verememişlerdir. Bu nedenle, bugün için cevap "bilmiyoruz"dur.

Ancak herhangi bir iddianın gerçekliğini, hipotezi öne süren tarafın ispatlaması gerekir. Herhangi bir şeyin yokluğu ispatlanamaz ve zaten ispat da gerektirmez. Bu anlamda eğer bir insan, bir yaratıcının var olduğunu iddia ediyor ise iddiasını kanıtlamakla yükümlüdür. Ve bildiğimiz kadarı ile bir yaratıcının varlığını iddia eden kişi ya da gruplardan hiç biri, tanrının varlığı konusunda herhangi bir bilimsel kanıt sunamamıştır. Hiç bir bilimsel otoritenin, bir yaratıcının varlığını kabul ettiğini, bunun üzerine bilimsel bir yayına imza atıldığını görmedik. O nedenle, yani bir yaratıcının varlığını iddia edenlerin açıklama ve kanıtları ikna edici olmadığı ve bilimsel olarak da dikkate alınıp herhangi bir bilimsel otorite tarafından ispatlanmadığı için bu iddiayı doğru olarak kabul etmek olanaklı değildir.

Ancak bu durum, kesinlikle bir yaratıcının var olmadığı anlamına da gelmez. Var olduğunu ispatlayamadığımız için, bugünün bilgi ve veri düzeyi ile mevcut durumu kabullenmemiz gerektiği sonucunu ortaya çıkarır.

2,878 görüntülenme
2
Teşekkür (3)
Paylaş
2

merhabalar Emircan Çikoğlu

bir insanın tanrı inancı, yada bir dine mensup olmak için gereken kanıtı kendine özgüdür. yani rasgele birisi çıksa ve buraya inanmak için kendince gerekli olan kanıtı anlatsa, sen yada bir başkası için aynı derecede yeterli bir kanıt olmayabilir.

bu yüzden bir tanrı inancının büyük çoğunluğu kültürden gelir. bir takım insanların paranormal olaylar yaşadığını dinledim, bana çok anormal gelmesede onlar için tanrıya inanma sebebi, bazı insanlar hayatlarındaki tesedüfler ve bazı gerçekleşmesi zor olaylar tanrının varlığını gösterir, bazıları bilim nedir ilim nedir bilmez, çevresindeki her şeyin gercekleşmesi için sanki ona olağan üstü bir güç olması gerekir gibi düşünür.... bu liste uzar gider.

benim kendi şahsi fikrim ise, fiziksel dünyadan yola çıkarak fizik dışı bir varlığın kanıtlanmasının imkansız olduğu yönünde. olağan üstü şeylere inanmam için olağan üstü kanıtlar isterim ve görene kadarda benim için birer zırva olarak kalacaktır din, tanrı, cin, peri vb. …..

2,289 görüntülenme
1
Teşekkür (1)
Paylaş
1

İyi günler,

Tanrı bilimle kanıtlanmamıştır. Din ya da inanç, bilimden ayrıdır. Bu nedenle herkes tanrı var ya da yok şeklinde görüş belirtebilir ve kanıtlamak zorunda değildir. Din bilim değildir. Din ve inanç insanın duygularıdır. Düşünen bir insan çeşitli duygular hisseder. Örneğin bence bir tanrı var. Tanrı sonsuzluktur ya da kendi kendini sürekli olarak yaratan bir varlıktır. Bu benim hislerim. Doğaldır ki bilimsel olarak tanrı yoktur. Çünkü kanıtlanmamıştır. Günlük yaşamda gülmek, ağlamak, şaşırmak gibi doğal hislerin yanında tanrının varlığı da hissedilebilir bence. Tanrının varlığını herkes hissetmez.

Tüm bunların yanında eğer bir gün bilimsel olarak tanrının varlığı kanıtlanır ya da evreni yaratan varlık bulunursa sorunun yanıtını alırız. Evreni yaratan varlık kanıtlansa bile aynı zamanda tanrı da var olabilir tabi. Dünya'da yaşayan hiçbir insanın çözemeyeceği denli büyük bir evrende olduğumuz için başka evrenlerin de varlığı ve başka gezegenlerde yaşayan akıllı varlıkların bizi uzaktan yönlendirmesi, tanrının varlığını gizlemesi ya da bu evrenin yaratıcısını bilmesi de mümkün.

Sonuç olarak bilimsel olarak tabi ki tanrı yoktur. Olsaydı zaten bunu herkes bilirdi. Tanrının varlığı sadece bir histir. Birçok insan bunu hisseder, ben de hissediyorum. Ben bunu Türk olmama ve Gök Tanrı inancıma bağlıyorum.

Mutlu, sağlıklı ve umut dolu günler dilerim.

872 görüntülenme
0
Teşekkür
Paylaş
0

TANRININ VARLIĞI:

Allah (c.c) ve Evreni ezeli ve ebedidir.Yani sonsuz zamandan beri Tanrı ve evren vardır ve sonsuzluğa kadar devam edecektir. Zaman ve mekan ile ilişkili değildir. Big Bang sadece bir olaydır. Zaten ezelden beri var olan bir evrende herzamanki gibi reaksiyona giren bir tepkimedir. Evrende her madde ve yaşam formu Tanrının bir silhuetidir. Kuvantum evreninde, maddenin en küçük atom parçacıklarından kuarkların sistematiği ile devasa evrende herşeyin sistematiği aynıdır. Dinler ve ibadet iyilik, doğruluk ekseninde tercihler yapan araçlardır. İlim ve bilim, deneysel, teorik ve pratik göstergelerle Tanrının varlığını anlamamıza yardımcı olur.

SONSUZLUK KAVRAMI:

Bir tekerkek veya daire çevresinde koştuğunuzu düşünün, bu koşu hiç bir zaman bitmeyecek ve sonsuza dek devam edecektir. Sonsuz döngü olacaktır.

Bir elmayı ikiye bölün ve çıkan parçaları tekrar ikiye bölün bu işlem sonsuza dek sürer. Yani kuarklarda bölünür sonlanmaz. Bunun tam tersi olarak bir sayıyı 2 ile çarpın. Her seferinde çıkan sayıyı tekrar iki ile çarpın. İşlem sonsuza kadar devam eder.

Sonsuzluk kavramını kısaca böyle anlattıktan sonra Evrenin sonsuzlukla ilişkisine bakalım.

TEKLİK KAVRAMI:

İlk ve tek atom hidrojen:

Şimdiki bilinen evren ile ilgili teoriye göre büyük (big bang) patlamasıyla kuarklar gibi değişik özelliklerde küçük parçacıklar birleşip protonları oluşturdular ve tek protondan oluşan çekirdekleriyle hidrojen atomları meydana geldi.Ezelden beri bir döngü halindedir. Nükleer füzyon tepkimeleri şeklindedir. (Helyum-Hidrojen dönüşümü)

Hidrojen atomunun 3 izotopunda elektron ve nötron sayıları değişirken proton sayısı bir tane kalmıştır.

Evrende ilk oluşan atom hidrojen atomudur. Tek proton ve tek nötron olarak ortaya çıkmıştır. Protium izotopudur. Ezelden beri aynı şekilde sonsuz bir döngü halindedir.Nükleer füzyon tepkimeleri şeklindedir.(Helyum-Hidrojen dönüşümü)

Sonra diğer izotopları, deuterium ve trityum oluşmuştur.

Son zamanlarda bilim insanları çoklu evren teorisini ortaya koymaktadır. Bu modellemede sonu gelmeyen çoklu evrenlerin varlık teorisi de sonsuzluk kavramını daha belirgin hale getirmektedir. Her evrenin bir big bang patlaması ile oluştuğunu varsayarsak belirsiz ve sonsuz sayıda big bang lere ulaşırız. Bu durumda bunun ne başı nede sonu olacaktır. Dolayısı ile bu durum, evrenin sonsuz olduğuna dair daha iyi ve anlaşılır bir arguman olarak karşımıza çıkmaktadır.

TEKLİK KAVRAMI VE TESADÜFLİK:

DÜNYANIN HER YERİNDE DİŞİ VE ERKEK CANLI SAYISI EŞİT SAYIDA DOĞMAKTA VE ÖLMEKTEDİR. AKSİ TAKDİRDE KAOS OLURDU.

Hücre tek bir sperm ile döllenir. Çoklu döllenme tesadüfilik kavramını açıklar. Bazı olaylar ve gelişmeler bell bir oranda tesadüfi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaratıcı güç bir denge unsurudur.

Kazalar, hastalıklar, zenginlik, fakirlik, şans gibi kavramları içeren sebep sonuç ilişkilerini düzenler.

Kuvantum mekaniğinde bir kuark aynı anda başka yerlerde olabilmektedir. Dolayısı ile yukarda bahsedilen bu kavramlar belirli bir oranda tesadüfi bir oluşum (Şans) içinde bırakılmıştır. Kısmen de şansı arttırmak veya azaltmak, canlı ve cansız tüm varlıkların davranışlarına ve etkileşimlerine bırakılmıştır.

Bazı canlıların yeteneklerinin doğuştan farklı olması veya tüm varlıklardan bahsedersek; kurak veya verimli toprakların, yağışlı ormanlı bölgelerin kısmen belirli kriterler dahilinde ve sorgulanacak seviyede çeşitli bölgelerde tesadüfen oluşumu gibi örneklerden bahsedebiliriz.

Ancak bir hedefe ulaşmak veya bir şeyi elde etmek için çok yönlü, iyi, kötü yollardan geçerek erişme şansını artırmamıza sebep olacak imkanlar tanınmıştır.

Burada öncelikle ulaşılabilir, anlaşılabilir, gerçekçi, kapasite oranında bir hedef ve planlama olmalıdır.

Derin bir dereden veya nehirden karşıya geçmek için bir köprü inşa edilmiş ise önce köprünün nerede olduğunu bulmamız gerekir.

Buna rağmen köprüyü arayıp bulma zahmetine girmeden kendinize güveniyorsanız yüzerek geçmek isteyebilirsiniz. Burada bazı tehlikeleri göze alarak şansın bir kısmını kendiniz yaratmış olursunuz.

Doktor olmak istiyorsunuz ama ders notlarınız iyi değil. Şansınızı arttımak için, önce en zayıf dersten çalışmaya başlamalısınız. Bazı insanlar bir konuyu bir saate anlarken belki siz iki saate anlayacaksanız. O zaman siz de doğru şekilde iki kat fazla çalışıp konuları anlayarak, şansınızı eşitlemiş veya arttırmış olursunuz.

Bu dünyada herşeye hedef konulup yapılabilir ama canlı veya cansiz hiçbir varlık yaratmak mümkün değildir. Bunu ancak Tanrı yapabilir.

751 görüntülenme
0
Teşekkür
Paylaş
0
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın