Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Sorulara Dön
ersals krononot
ersals krononot
205K UP
Üye
0

Özne - ben - benlik nedir?

Yaşam şartları-koşulların gerektirdikleri o kadar baskın ki, özne ve belirleyici olma konusunda genellikle belirleyici ve temel olmaktalar. ülkemizi, ailemizi, bedenimizi, adımızı hatta karakterimizi bile seçmiyoruz. Yeteneklerimiz, sevdiğimiz-sevmediğimiz şeyleri de keşfediyoruz çoğu zaman. Bu durumda özne - ben nedir...
814 görüntülenme
  • Soruyu Takip Et
  • Raporla
Tüm Reklamları Kapat
1 Cevap
Cevap
Muhammed Akman
Öğrenci

Benim şöyle uzunca bir düşüncem var:

Nasıl gözlerimizi, karaciğerimizi birer makine olarak düşünebiliyorsak, beynimiz de böyle bir makine. Beynin asıl işlevi bütün vücudu organize edip, duyu organlarından aldığı bilgilere göre bütün organizmayı olabildiğince hayatta tutmaktır. Bu yüzden beyin bizim zeka dediğimiz kavram doğrultusunca evrimleşmiştir. Beyin çoğu işlevini yerine getirirken, öğrendiklerini kullanır. Satranç tahtası örneğinde gördüğümüz gibi beyin, gölgenin işlevini bildiği için gerçeği değiştirir. Bunu yaparken mantığı kullanır.

Tüm Reklamları Kapat

Bebeklikten başlayarak, beyin kendi üzerine fikirler ortaya atar. Dilimizdeki özneler, beynin bir fiil varsa bunu yapan da vardır mantığı yüzünden mevcuttur. Beyin gördüğünün duyduğunun farkına varması ile birlikte bir özne yaratma ihtiyacı duyar. Bu özne olmaksızın beyin aldığı bilgilerin doğruluğundan emin olamaz. Gerçekliği hayal edemez. Şüphesiz beyin görmediği şeyleri de görme kabiliyetine sahiptir biz buna halüsinasyon diyoruz fakat beyin aynı zamanda gördüğü şeylerin kendi üretimi mi yoksa dışardan alınan bir bilgi mi olduğunu ayırt etmesi gerekir. Bu yüzden bir özneye ihtiyaç duyar. Görüyorsam ben varımdır düşüncesi ile kendine bir kimlik kazandırır. Biz buna Self diyoruz.

Self, bebeklikten başlayarak gelişen bir konsept olduğunu biliyoruz, yani insanlar doğduklarında kendi varlıklarından haberdar değiller bu durumu öğreniyorlar fakat öğrenme biçimleri aynı satranç tahtasında olduğu gibi bir illüzyon. Beyin satranç tahtasının üzerindeki objeyi görüyor ve onun oluşturduğu gölgenin de farkında. Gölgenin altında kalan renklerin daha koyu gözükeceğini bildiği için onun rengini daha açık bir renk olarak algılıyor. Mantığı şu şekilde;

Tüm Reklamları Kapat

Karenin üstünde gölge var BU YÜZDEN göründüğünden daha açık renk OLMALI.

Ve sonuç olarak biz gölge altındaki kareyi daha açık renk olarak görüyoruz. Beynin bu tarz düşünmesin mantıklı olduğu kesin fakat gerçekleri, kendi belirlediği doğrular doğrultusunda değiştirmesi bizim gerçeği oluğu gibi algılamamızı engelliyor.

Şimdi bunun nasıl bilincin oluşumu ile ilgili olduğunu aynı tarz bir cümle ile açıklayalım.

Hiç bilgim olmayan bir dünyadan bilgi alabiliyorum BU YÜZDEN ben var OLMALIYIM.

Beyin bu bilgi ile yapması gerekenin farkına varıp bir benlik yaratmaya başlıyor.

Benliğin Yapay Oluşumu

           Benliğin kendiliğinden var olduğu için değil de bir mantıktan hareketle kendi varlığının zorunluluğun ötürü beyin tarafından yapay bir şekilde oluştuğunu anladık peki bunun bir illüzyon olduğunu ve aslında var olmadığımızı açıklayalım. Önce benlik kavramımızı sorgulayıp ne gibi özelliklere sahip olduğunu inceleyelim. Benlik kavramı tarih boyunca çok üstüne düşünülmüş bir konsept çünkü bir mantıki zorunluluk sonucu doğan bir konsept olan benliğin mantıkla çelişen birçok yanı var. Bunlar ben varım sorusundan sonra sorulan, eğer ben varsam ben kimim sorusunun cevapsızlığından kaynaklanıyor. En ilkel medeniyetler de dahi bu soru sorulmuş ve cevabın ben bedenim değilim olduğu düşünülmüştür bunun mantıki açıklamaları doğru olmamakla birlikte mevcuttur. Bu noktada ruh denilen alternatif bir varlığa bu işlev yüklenmiştir. Doğa mantığı içinde kendine yer bulamayan benlik kendini metafiziksel temeller üzerine bina etmiştir.

 

Tüm Reklamları Kapat

Beyin benlik kavramını icat etmesiyle dahi kendi varlığını tarihin çok büyük bir bölümünde anlayamamıştır. Birçok beyin kendi üstüne düşünmüş fakat beynin işlevini anlamamıştır. Yirminci yüzyıla kadar beynin vücudu kontrol ettiği dahi anlaşılamamıştır.

              Beyin, kendinin zorunlu varlığı hakkında yanılmamıştır. Fakat ikinci soruya verebileceği bir mantıklı cevap yoktur zira beynin tek başına kendisinin nasıl çalıştığını anlaması mümkün değildir. Bu yüzden beyin kendini bu mantık çıkmazından kurtarmak için benliği yaratır. Aslında bir tahmin makinesi olan beyin kendi üzerinde yaptığı tahminlerine biz ben diyoruz. Fakat bu tahminler düşüncelerden öte şeyler değil her tahmin gibi. O yüzden Descartes Düşünüyorum öyleyse varım ifadesi bir çıkmaza gidiyor. Bu mantık zaten, beynin benliği oluşturmasının sebebi fakat bu ifade benlik için doğru değil. Çünkü düşünen ben değil beynimdir, var olan ben değil yine beynimdir. Şimdi, inanıyorum ki benlik kavramının beyinden ne kadar farklı olduğunu ve aslında bizim beynimiz olmadığımız yeterince açıktır fakat yine de açıklamakta fayda var.

              Eğer, biz beynimiz olsaydık, ona hakim olurduk. Onun aldığı ve işlediği her türlü bilgiden haberdar olmamız gerekirdi. Bu doğrultuda bir örnek verirsek, rüyalarımızı kendimiz yaratmamız gerekirdi fakat rüyaları yaratan beynimizdir biz değiliz. Bir başka örnek hafıza, hafıza erişimimiz çok kısıtlı. Yaşadığımız çoğu şeyi aslında beynimiz biliyorken bize zaman zaman çok küçük parçalarına erişmemizi sağlıyor. Aktif olan düşünceye bağlı anılarımıza erişmemizi sağlıyor. Yani beynin düşünceleri bizim kendimiz düşündüğümüzü düşündüğümüz düşüncelerden çok daha fazla. Bu da demektir biz beynimiz değiliz fakat onun küçük bir parçasıyız. Çünkü bizim yaratıcımız kendi beynimizdir.

 

Tüm Reklamları Kapat

Benliğin yapay oluşumu bilinci içermez

Beyin kendi oluşturduğu bu benlik mekanizmasına neredeyse hiçbir yetki vermemekle birlikte onu kendini yönettiğine ikna etmiştir. Buna biz bilinç diyoruz. Fakat bu da bir başka illüzyondur daha doğrusu halüsinasyondur. Gerçek, beyin tarafından kasıtlı olarak, kendi mantığına uydurmak amacıyla, saptırılmıştır. Birkaç temel soru sorarak bu sistemin ne olduğunu anlayabilir ve kendimizi özgür irade halüsinasyonundan kurtarabiliriz.

Soru 1: Karar alırken neye göre karar alırız?

Cevap: Mantık ve duygularımız ile

Tüm Reklamları Kapat

Soru 2: Mantık bilinçli olarak ürettiğimiz bir şey midir?

Cevap: Hayır, mantık bugüne kadar yaptığımız dünya gözlemlerinden edindiğimiz bilgilerin geleceği tahmin etmesidir.

Örnek: elimizden bıraktığımız kitabın düşeceğini mantık sayesinde bildiğimiz gibi, bir yere giderken hangi taşıma aracını kullanacağımıza karar vermemiz bir mantık dolayısıyla geleceği geçmişe göre tahmin etme yeteneğimizin bir sonucudur. Örneğin İstanbul’dan Lizbon’a gitmek isteyen biri bu yolculuğu uçakla, trenle veya otobüsle alabilir. Fakat mantığı devreye soktuğumuzda uçaktan başka bir yol olmadığını biliriz. Daha kompleks bir örnek verirsek, İstanbul’dan Ankara’ya gelecek biri bu yolculuğu hangi araçla yapacağına karar verirken birçok farklı gözleminden yararlanır. Bu çok kompleks bir düşüncedir. Zamanın ve paranın kişiye göre değerinin farklı olacağından farklı kişiler farklı kararlar alabilir ama hepsi kişinin mantığına göre doğrudur.

 

Soru 3: Duygular bilinçli olarak ürettiğimiz şeyler midir?

Cevap: Hayır.

Sonuç: Bağımsız kararlar alabilecek yetenekte bir beyine sahip değiliz. Yani bir halüsinasyon olan benlik kesinlikle bir bilince sahip değil yani bizlerin bir bilinci yok fakat beynin de bir bilince sahip olmadığı kendisinin bir tahmin makinesi olmasından ötürü tahmin edebiliriz. Bu noktada spesifik genler ve spesifik ortam şartları kısacası yaşadığımız hayat bizim beynimizin mantığını oluşturmasını sağlıyor. Beyin sadece kendi imkanları ile bu mantığı kullanıp sonuçlara varıyor.

Bilinçli Olmak Ve Farkında Olmak Arasındaki Fark

           Şüphesiz ki insan etrafındaki diğer canlılardan ve cansızlardan farklı. Bu fark çoğu zaman bilinç olarak düşünüldü fakat ben bunun bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum. İnsanın sahip olduğu yetenek farkında olmaktır. Hayvanlarda birçok şeyin farkında olabilir, örneğin bir fare uzakta bir yiyeceğin farkında olabilir. Fakat bizim farkındalığımız o kadar gelişmiştir ki biz bunu aslında var olması mümkün olmayan metafiziksel bir özellik olarak yorumluyoruz. Biz kendi düşüncelerimizin farkındayız. Eğer halüsinasyon olan benlik olmasaydı da belki de bu kadar kompleks düşünceler üretebilirdik fakat bunların farkında olabilir miydik bir fikrim yok. Çünkü her ne kadar benlik dediğimiz yapay mekanizmanın düşüncenin yaratılmasında bir işlevi olmasa dahi onun farkına varmamızı sağlıyor. Benlik mekanizmamızdan geçmeyen düşüncelerin farkında değiliz. Yani aslında rüyalarımızı yaratan beynimiz mutlaktır ki onlar üstüne düşünüyor fakat biz ancak uyandıktan sonra eğer benliğimiz o anılara ulaşırsa onların farkında oluyoruz. Fakat belki de beynin kendine has daha üst bir farkındalığı vardır ve biz sadece o farkındalık bize ulaştığı zaman farkında olduğumuz için farkındalığı benlik ile eşleştiriyor olabiliriz.

           Bilinç ise hayali bir konsept olarak farkındalıktan çok farklıdır. Bilinç hayal etmesi dahi oldukça zor olan bir konsept. Bilince sahip bir canlı, herhangi bir dış etkene veya iç etkene bağlı kalmadan kararlar alabilmelidir. Fakat ne dış ne iç etkenlere bağlı olmayan kararlar almak ne mümkündür ne de mantıklıdır. Diyelim bir canlı değil ama bir tanrı, sonsuz bilince sahip olsun. Yani herhangi bir dış faktörde veya iç faktörden etkilenmeksizin kararlar alabilsin. Fakat kararların kendisi zaten bir durum üzerine ya da bir soru üzerine alınır. Bu durumda hiçbir karar dış etkenlerden uzak alınamaz. Örneğin bir tanrı evreni yaratıp yaratmamaya karar verirken neyi göz önünde bulundurur? Eğer hiçbir şeyi göz önünde bulundurmazsa ve bu sonsuz bilinçse, her zar tanrısal bir güce sahiptir. Yok eğer tanrı birkaç koşulu düşünüyorsa, geleceği tahmin edip yada bilip ona göre kararlar alıyorsa tanrının da bilinci yoktur. Ancak farkındalığı olabilir. Şimdi metnin ne kadar saçma geldiğinin farkındayım fakat bu sorun benim anlamsız cümleler kurmamdan ileri gelmiyor, bunun sebebi üzerine düşündüğüm kavramların beyin tarafından sonu gelmeyen soruları durdurmak amaçlı ürettiği mantık dışı kavramlar olması. Özgür Seçim diye bir şey mümkün değildir. Hatta Seçim diye bir şey mümkün değildir. Fakat bize günlük hayatta dahi seçim yapmak çok normal geliyor. Ama aslında bu bizim hayal ettiğimiz ve devamlı olarak gerçeği saptırarak doğru olduğunu düşündüğümüz bir kavram.

 Özet: Bizim benlik diye düşündüğümüz şeyler aslında beynin kendinin ne olduğu hakkındaki yanlış tahminleridir. Satranç tahtasında yanlış bir şekilde gölge olduğunu düşünmesi gibi. Biz doğal bir sürecin sonucu olarak var değiliz. Yapılması zorunlu bir mantıksal hatadan ötürü var olduğumuzu düşünüyoruz.

395 görüntülenme

Kaynaklar

  1. Yazar Yok. Bahsi Geçen Satranç Tahtası Illüzyonu. (23 Eylül 2019). Alındığı Tarih: 23 Eylül 2019. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
3
  • Raporla
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.