Sorulara Dön
2
Teoloji & Din Felsefesi

Neden dinle bilim tam olarak bir biriyle zıt ola bilmiyor?

2
220 görüntülenme
Hatırla
Takip (1)
Paylaş
Reklamı Kapat
2 Cevap

Bilim ve çoğu din birbiriyle zıttır. Fakat toplumda ki dindar bireyler daha çok olduğu ve dinlerini yalanlayan kişileri bastırdıkları için haberin olmuyor sadece. Kuranda ki bir çok kelime anlamı dışında kullanılıyor. Parantez içlerine ayette olmayan kelimeler yazarak ayete yeni kelimeler ekliyorlar. Eski çeviriler ile yeni çeviriler bambaşka.

Oysa internetten araştırarak kolayca bulabilirsin dinlerde ki bilimsel hataları. Çok fazla olduğu için hepsinin yazamam fakat bir kaç tanesini yazabilirim. ( Müslüman bir toplumda olduğum için araştırmalarım İslam hakkında.)

Ben müslüman bir toplumda doğduğum için islam hakkında hataların bazılarını sıralayacağım;

ALAK SURESİ 2.AYET

"(Ki) O (Rabbin), insanı (ana rahmine yapışıp asılı duran bir hücre topluluğu olan embriyodan) alak'tan yaratandır."

"خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍۚ"

"Ḣaleka-l-insâne min ‘alak(in)"

Kelimenin embriyo olarak kullanılmasının sebebi "asılı kalan" anlamının baz alınarak burada Allahın, embriyoyu kastettiğinin söylenmesidir. Embriyoda, Anne rahmine asılı kalırmışcasına yapışır. Yani en başında bile mucize! açık değil dolaylıdır.

Fakat "Alak" (عَلَقٍۚ) asılı kalan demek değildir. Kelimenin gayri resmi(halk arasında),masculen ve genel çekimli olan hali yani "alaka" (عَلَق) kelimesinin 2. anlamı asılı kalan anlamındadır. İlk anlamı sevmek olarak bağlı olmaktır. Yani ikinci anlamı "asılı kalan" bile sevgi ile alakalı. Ama konu bu değil.

Kuranı açıp baktığımızda kelimenin çekimli olan "alaka" hali değil "alak" halini görüyoruz. Ayetin soldan ilk kelimesi.

عَلَقٍۚ ----> Alak.

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍۚ ---> Ayet.

عَلَق ---->Alaka.

Gördüğümüz üzere Kuranda "asılı kalan" anlamına gelen kelime değil; kan pıhtısı olan kelime kullanılmış. Bu bilimsel hatadır. Embriyo kan pıhtısı değildir. Daha fazla bilgi için kaynak kısmından Alak suresine tıklayın.

ZARİYAT SURESİ 49.AYET

" Ve Biz, (insanlar dahil) her şeyi (dişili erkekli) iki çift yarattık. Umulur ki, öğüt alıp-düşünürsünüz (diye bu bir ibret ve hikmettir.) "

"وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ"

"Vemin kulli şey-in ḣalaknâ zevceyni le’allekum teżekkerûn(e)"

Her canlından iki çift yarattığını söylüyor fakat bir çok canlının eşey organı yoktur.( Tek hücreli tüm canlılar, bazı bitkiler ve mantarlar vs.) Yani bu ayette bilimle çelişir.

Bazı savunmalara göre burada "madde"den bahseder Allah ve kanıt olarak DNA nın iki zincirli olmasını söylerler.(aytette geçen "زَوْجَيْنِ" kelimesinin erkekli-dişili şeklinde kullanılır. Genelde evli çiftler için kullanılır. Bunu görmezden gelsek bile) Fakat her maddenin de çifti yoktur. ( Doğada tek bulunan soygazlar, Rna...) (

Yani ayet nereden bakarsanız bakın yanlıştır.

EN CAN ALICI NOKTA: MATEMATİK HATASI

Kuranda miras paylaşımı oranlar halinde verilmiştir. Fakat bu oranlar bazı durumlarda pratikte kullanılamayacak şekilde olur. Yazı uzamasın diye ayetleri kaynak kısmına ekledim. Aynı zamanda bu hata hakkında en ayrıntılı yazıyı da kaynak kısmına ekledim. Burada yazdıklarımda o yazıdan alıntıdır.

Durum; çocuğu ve babası olmayan bir kadın ölür ve geriye annesini, kocasını ve bir öz kız kardeşini bırakır.

nisa/11'den: "eğer çocuğu yok da (yalnız) ana babası ona varis oluyorsa, anasına üçte bir düşer."

nisa/12'den: (koca için) "eğer çocukları yoksa, karılarınızın geriye bıraktıklarının yarısı sizindir."

nisa/176'dan: "çocuğu olmayan bir kişi ölür de kız kardeşi bulunursa, bıraktığı malın yarısı onundur."

anneye: 1/3=2/6

kocaya: 1/2=3/6

öz kız kardeşe: 1/2=3/6

toplam: 8/6!

böyle bir paylaşımı yapmak ise matematiksel olarak imkânsız. Çünkü pay, payda'dan büyük çıkıyor. Yani mal yetmiyor. Ne yaparsak yapalım, malı bu şekilde bölüştüremiyoruz. ya ayette geçen oranları kendimizce azaltacağız, ya da ayette hak sahibi olan bazı varislere hiçbir şey vermeyeceğiz. ama her halükârda, ayette yazan oranları bütün hak sahiplerine vermek mümkün değil!

bu durum da fıkıh kitaplarında aynen bu şekilde hesaplanır. hatta bu örneğin halife ömer döneminde gündeme gelen ve tarihde ilk defa "avliye" metodunun uygulandığı durum olduğu rivayet edilir.

anneye: 1/3=2/6 =====> 2/8

kocaya: 1/2=3/6 ======> 3/8

öz kız kardeşe: 1/2=3/6 => 3/8

toplam: 8/6 ===========> 8/8

Eksik kalan payda 8 yükseltilerek pay'a tamamlanmış ve bütün mirasçıların oranı düşürülmüş oldu. Örneğin anneye ayette üçte bir yazmasına rağmen, sekizde iki, yani dörtte bir kaldı.

Fakat ortaokul bilgilerimizden biliyoruz ki bir kesir genişletilirken pay ve payda aynı sayıyla çarpılır.

2/6 sayısının paydasının 8 olabilmesi için kesir 8/6 ile genişletilmelidir. Yani sadece payda da ki 6yı 8 yaparsak kesir değişir. Allahın emrinden şaşmış oluruz.

[2*(8/6)]/ [6*(8/6)] yapılması gerekir böylece payda 8 olur. fakat pay bu sefer 8/3e yani 2,3 gibi bir değer olur. Tüm oranları bu şekilde yapınca yine pay, paydadan büyük çıkar.

"avliye yöntemiyle varislere verilen payların arasındaki orantılar aynı kalıyor" savunması

Avliye yöntemini savunmak için en çok öne sürülen argümanlardan biri, varislere düşen payların arasındaki orantıların aynı kaldığı gerçeğidir. bu argüman tek başına ele alındığında doğru, fakat meselenin özüyle alâkasız.

Kuran'a göre: anne 2/6 koca 3/6 kız kardeş 3/6

avliye yöntemine göre: anne 2/8 koca 3/8 kız kardeş 3/8

her iki durumda da ölenin kocasıyla kız kardeşi eşit paylar aldı ve ölenin annesi bu payın üçte ikisini aldı. çünkü 2/6 hissesi 3/6 hissesinin üçte ikisi ediyor. aynı şekilde 2/8 hissesi de 3/8 hissesinin üçte ikisini teşkil ediyor. yani avliye yöntemiyle, ayetlerde belirtilen hisselerin arasındaki orantılar aynı kalmış oldu. fakat konu bu değil ki!

ayette varislerin arasındaki orantılardan bahsedilmiyor. açık bir şekilde toplam varlığın kaçta kaçı verileceği emrediliyor. kuran'da anneye malın üçte biri (1/3 = 2/6), koca ve kız kardeşe de (her birine) malın yarısı (1/2= 3/6) verilir deniliyor. fakat alimler, bunun üstünü çiziyor ve anneye 2/8, koca ve kız kardeşe de (her birine) 3/8 veriyor. çünkü kuran'daki hükmü uygulamak mümkün değil, matematiksel olarak imkânsız! bu yüzden kuran'daki hükmün üstü çiziliyor ve ona "en yakın" uygulanabilir bir hüküm getiriliyor.

273 görüntülenme
1
Paylaş
1

Kaynaklar

Din bir öğretidir. İdeoloji olarak da tanımlanabilir. Bilim ise bir metoddur, bilim bir yöntem kullanır, verileri yorumlar, deney yapar ve bir sonuç oluşturur. Sonuçlar ileriki bulgulara göre değişebilir ya da gelişebilir. Din ile bilim farklı şeylerdir. Belki iki ideoloji birbirine zıt olabilir ama bir metod ile bir ideoloji ya da öğreti karşılaştırılması doğru olmaz bence.

Örneğin tek bir a dini içindeki insanların tek bir a dini yorumuna inandığı da söylenemez. Birçok aynı dine inanan insan farklı dini görüşlere inanır. Yani bir aynı din içindeki bir dini görüşe göre örneğin ''insanı tanrı 1 günde yaratmıştır.'' inancı hakim olsa da; aynı dinin başka yorumlarına göre ''tanrı evrimle insanı yaratmıştır, kutsal kitapta yazanlar da birer metafordur.'' inancı olabilir. İnsanlar bir dini ya da inancı kabul ediyor diye bilim karşıtı olmazlar. Yogaya giden biri bazı yoga inançları bilimsel olmadığı için bir bilim karşıtına dönüşmez.

Bilimi din karşısına koyanların daha çok bilim karşıtları olduğunu düşünüyorum. Bilim karşıtı insanlar içinde kendini dindar olarak tanımlayan kişilerin oranı yüksek olabilir hatta kişiler bilim karşıtlığı yapma nedenlerinin temellini belli dini yasalara da dayandırabilir ama bu eğilimler ''dine inanan insanlar bilim karşıtıdır.'' yargısını doğrulamaz. Öte yandan ''bilim insanları inançsız olur.'' yargısı da yanlıştır. Bilim insanları içinde belli nedenlerden ötürü daha fazla kendini bir inançla bağdaştırmayan insan bulunması aynı şekilde bu yargıyı doğrulamaz.

Bilim bir ideoloji ya da din gibi değildir. Bilimsel yöntemleri bir budist de uygulayabilir, bir müslüman da, bir yahudi de ve diğer dinlere inananlar da bilimsel yöntemi uygulayabilirler. Aynı zamanda sosyalistler de, kapitalistler de uzaya roket gönderebilirler. Faşistler de insan hakları savunucuları da aynı bilimsel yöntemi kullanabilirler. Farklı kültürden olanlar, çinden amerikaya kadar her toplum bilimsel yöntemleri kullanabilir kullanır ve kullanmaktadır. Bilimsel yöntemleri kullanmak için büyük ön kabullere gerek yoktur. (elbette bizim dışımızda insanların var olduğu gibi temel şeyleri bilim için kabul ederiz ama bu temel kabulleri din zaten hali hazırda yapmaktadır. Örneğin peygamberin kutsallığını kabul ederek din zaten bizim dışımızda insanların olabiliceği ön kabulunu kabul eder.) Yani bir metodla bir ideolojiyi, inancı birbirine zıt görmek için bir inancın ya da ideolojinin içinde olmak lazım bence. Bilim ve din karşılaştırılabilecek şeyler değildir bence.

Bazı din öğreticilerinin ya da kurumların bilim karşıtlığını empoze ettiğini söylemek bence günümüz için doğru bir gözlem olur ama bence kendini dinin içinde tanımlayan insanların bilim karşıtlığını savunması dine zarar veriyor. Dediğim gibi bazı din içindeki kişilerin bilim karşıtlığı yapması yine bize din ve bilim karşıttır gibi bir karşıtlaştırma yapma imkanı vermez bence.

0
Paylaş
0

Kaynaklar

  • Ç.Mert BAKIRCI. Evrim, Bilim Ve İnanç: Bilim İçin Dinsizlik Şart Mı?. (21 Aralık 2020). Alındığı Tarih: 21 Aralık 2020. Alındığı Yer: EVRİMAGACİ.ORG | Arşiv Bağlantısı
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman [UP bilgi linki] mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et