Sorulara Dön
0
Teoloji & Din Felsefesi

Kur'an'da mantıksızlık ve çelişki var mı? Mantıksızlık ve Çelişki olması Kur'an'ın Allahın kelamı olmadığınımı gösterir?

Bahsettiğim mantıksızlık ve çelişkiler;eğlence konusundaki çelişkiler,şefaat konusu,ganimet konusu,iylik ve kötülük konusundaki çelişki,günahların bağışlanması,yaratılış konusu,putlara hakaret edilmesi,dinde zorlama olmaması,peygamberlerin ölümü.,Örnek olarak dağların depremleri engellemesi için yaratıldığıdır. Örnek çelişkiler URL'de.

1
Hatırla
Takip (1)
Paylaş
Reklamı Kapat
1 Cevap

Merhaba,

Bu attığınız linkteki çelişki iddialarına cevap vereceğim.

1-Evren 6 günde mi yaratıldı 8 günde mi?

İddia:

A'raf 54'e göre evren 6 günde yaratılmış. Ama Fussilet 9-12'de yerin 2, gıdaların 4, göğün 2 günde yaratıldığı yazıyor ve toplamda 8 gün ediyor.

Cevap:

Bu ayetler arası bir çelişki yok. Fussilet 9: "De ki: "Gerçekten de yeri iki günde yaratana mı nankörlük ediyorsunuz? O'na denk olanlar mı görüyorsunuz? O, alemlerin Rabb'idir." Fussilet 12: "Böylece onları iki günde yedi gök olarak tamamladı."

Buradaki iki günler ekstra bir iki gün değildir. Allah göğü ve yeri birlikte yarattı. Buna yine Kur'an'dan 2 ayetle kanıt getirelim.

Enbiya 30: "Gerçeği yalanlayan nankörler; görmüyorlar mı gökler ve yer bitişikti. Biz onları ayırdık." Fussilet 11: "Dahası duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne: "İsteyerek veya istemeyerek gelin!" dedi. İkisi de: "İsteyerek geldik." dediler."

Gördüğünüz gibi Enbiya 30'da göğün ve yerin birlikte yaratıldığı anlaşılıyor. Fussilet 11'de ise Allah ikisini birlikte çağırıyor ve ikisi de birlikte geliyorlar. Bu iki ayetten de ikisinin birlikte yaratıldığı sonucu çıkar. Yani 2+4=6 yani bir çelişki yok.

2-Miras ayetlerindeki matematik hatası iddiası

İddia:

Farz edelim ki bir Müslüman insan ölmüş ve geride üç kız evlat, bir anne, bir baba ve eşini bıraktı. Bu durumda mirasın 2/3'ü kızlarına, anne babanın her biri 1/6, eşine ise 1/8 kalacak. 2/3+2/6+1/8=1.125! Sonucun 1 olması gerekirdi?

Cevap:

Burada matematiksel bir hata yok. Bu iddiayı cevaplamadan önce şu bilgiyi vermek istiyorum, eksik bir bilgi vardır ki zamanında Hz. Ömer bu hatayı (!) farketmiş ve avliye yöntemini geliştirmiştir. Ama bu eksik bir bilgidir. İbn Abbas buna karşı çıkmıştır ve yeni bir yöntem geliştirmiştir. Bu yöntemde hissesi başka bir kişinin hissesinin varlığında değişenlere payı önce veriyoruz ve ayette yazan şekliyle işlemi yaptığımızda bir hata çıkmıyor. İbn Abbas'ın Hz. Muhammed'den "Allahım, onu dinde fakih yap" diye dua aldığını da belirtmek isterim.

Şimdi yine aynı örnekten gidelim, bir adam öldü, üç kız evlat, bir anne, bir baba ve eş bıraktı.

Miras 18,000 TL olsun.

Önce eşe 1/8 verilir, kalan 15,750. Anne ve babaya 2/6 verilir, kalan 10,500 TL. Üç kız evlada 2/3 verilir, kalan 3,500 TL. Bu 3,500 TL Nisa 8'e göre, yetimlere, akrabalara ve yoksullara verilir. Görüleceği üzere bir hata yok.

3-Allah'ın katında bir gün dünya zamanıyla kaç yıldır?

İddia:

Secde 5: "Gökten yeryüzüne kadar işleri düzenler. Sonra miktarı sizin hesabınıza göre bin yıl süren bir gün içinde işler O'na yükselir."

Mearic 4: "Melekler ve ruh, miktarı elli bin yıl olan bir günde O'na yükselir."

Secde 5'te 1000 yıl denirken, Mearic 4'te 50,000 yıl deniyor.

Cevap:

Mearic 4'teki 50,000 yıl, kıyamet günü içindir. Önceki sonraki ayetlerle okursak anlaşılır. Mearic 1-9: "İsteyen, gerçekleşecek olan azabı istedi. Gerçeği yalanlayan nankörler için engellenemez olan azabı. Mearic sahibi Allah tarafından. Melekler ve ruh, miktarı elli bin yıl olan bir günde O'na yükselir. O halde, güzel bir sabır ile sabret. Onlar onu uzak olarak görüyorlar. Biz, onu yakın görüyoruz. O gün gökyüzü erimiş bir maden gibi olur. Ve dağlar renkli yün gibi olur."

4-Kur'an'a göre kaç Cennet var?

İddia:

Zümer 73'te Cennet bir tane olarak tasvir edilmiş. Ama Kehf 31'e göre Cennetler birden fazladır. Yüce yaratıcı önce yazdığını sonra unutamayacağı için bu Muhammed'in yanlışıdır.

Cevap:

Ayeti bağlamından koparıp böyle bir çelişki iddiası atmışlar ortaya. Hemen bir sonraki ayete yani Zümer 74'e bakalım: "Onlar da: "Hamdolsun o Allah'a ki, bize vaadini doğru çıkardı ve bizi cennet arzına varis kıldı. CENNETTE İSTEDİĞİMİZ YERDE OTURUYORUZ." derler. Bak ne güzeldir mükafatı o iyi amel işleyenlerin!"

5-Hristiyanlar Cennet'e girebilir mi?

İddia:

Bakara 62 girebilirler derken, Ali İmran 85 giremezler diyor.

Bakara 62: "İman edenler, Yahudiler, Nasraniler ve Sabiiler; kim Allah'a ve Ahiret Günü'ne iman edip salihatı yaptı ise ödüllerini Rabb'leri verecektir. Ve onlar için korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir."

Ali İmran 85: "Kim İslam'dan başka bir din seçerse, bilsin ki o din ondan asla kabul edilmeyecektir ve o ahirette hüsrana uğrayacaktır."

Cevap:

Bu ayetler arası bir çelişki yok. Allah tek bir din gönderdi: İslam. Kur'an'da Yahudi ve Hristiyanların dinlerinden asla başka bir din diye bahsedilmez. Kur'an bunları "Yehuda" ve "Nasara" olarak topluluk isimleri olarak tanımlar, ama asla başka bir dinden olduklarını söylemez. Aynı dinin farklı kitaplarıyla amel eden topluluklar olarak tanımlar. Çünkü ellerindeki kitaplar Allah'tandır ve Allah'ın dini tektir: İslam.

6-Hesap Günü'nde şefaat var mıdır?

İddia:

Bakara 48: "Hiç kimsenin başkası adına bir şey ödeyemeyeceği, hiç kimseden şefaatin kabul edilmeyeceği, hiç kimseden bir fidyenin alınmayacağı ve hiç kimseye yardım edilmeyeceği günden korunup sakının."

Meryem 87: "Rahmân’ın katında söz ve izin alandan başkasının şefaat hakkı olmayacaktır."

Bakara 48 olmayacak derken, Meryem 87 olacak diyor.

Cevap:

Bu ayetler arası bir çelişki yok. Bakara 48'de kimsenin kendi isteğiyle şefaat edemeyeceğinden bahsediyor. Meryem 87 de aynı şeyi anlatıyor, Allah izin verirse şefaat olur. Ama kimse kendi isteğiyle şefaat edemez. Yani Bakara 48'de genel kuralı söylüyor, Meryem 87'de ise genel kural ile ayet bitirilirken istisna belirtiyor. Bunu şöyle bir örnekle açıklarsam anlaşılabilir: Diyelim ki bir havaalanındasınız. Bir tabela gördünüz: "Bütün yolcular bekleme odasında beklemelidir." Sonra az ileride bir tabela daha gördünüz: "VIP yolcular hariç bütün yolcular bekleme odasında beklemelidir." Şimdi bu tabela öncekiyle çelişir mi? Hayır çelişmez.

7-Kötülük Allah'tan mı gelir?

İddia:

Nisa 78 kötülük ve iyilik Allah'tan derken, hemen bir sonraki ayet Nisa 79'da sana iyilik Allah'tandır kötülük kendindendir deniyor.

Cevap:

Bu ayetler çelişmiyor. Zaten şimdi yalancı peygamber gözüyle baksak Hz. Muhammed'e, sizce peş peşe gelen iki ayette çelişkili söz kullanma ihtimali kaçtır? Cevaplayalım. Nisa 78 bütün insanlara sesleniyor. Nisa 79 ise sadece Hz. Muhammed'e sesleniyor. Seni insanlara resul olarak gönderdik denmesinden anlaşılabilirdi.

8-Allah'ın velisi var mı yok mu?

İddia:

İsra 111: "Ve de ki: "Hamd, çocuk edinmeyen Allah'a özgüdür. O'nun mülkte ortağı yoktur. O'nun acizlikten dolayı bir veliye de ihtiyacı yoktur. O'nu tam bir yüceltme ile yücelt."

Yunus 62: "İyi bilin ki, Allah'ın velileri için bir korku yoktur, onlar asla üzülmeyeceklerdir."

İsra 111 Allah'ın velisi yok derken, Yunus 62 var diyor.

Cevap:

Bu iddiayı ortaya atanların bir mantık hatası var. Bakın, İsra 111 çocuk edinmekten bahsetti. Yunus 62 ise Allah'ın velayetinden bahsetti. İsra 111'de acizlikten/güçsüzlükten/ihtiyaçtan dolayı bir velisi yoktur deniyor. Yani Allah'ın bir veliye ihtiyacının olmadığından bahsediyor.

9-Allah sözünden döner mi?

İddia:

Fatır 43: "Halbuki Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın. Allah'ın sünnetinde asla bir sapma bulamazsın."

Bakara 106: "Biz, bir ayeti yürürlükten kaldırır veya unutturursak ya onun dengini ya da ondan daha iyisini getiririz. Sen, Allah'ın her şeye gücü yeten olduğunu bilmez misin?"

Fatır 43 Allah'ın kanunu değişmez derken Bakara 106 değişir diyor.

Cevap:

Bakara 106'da "nesh" kelimesi geçerken, diğer ayette "tebdil" kavramı geçer. Nesh'ten kasıt, aynı doğrultuda ama daha iyiye devam eden bir süreç kastedilir. Mesela içkinin haram olması 4 aşama ile gerçekleşmişti. İslam'ın başlangıcında haram değildi. İlk olarak zararının faydalarından büyük olduğu öğretildi. (Bakara 219) Sonra sarhoşken namaza gitmemeye teşvik edildi (Nisa 43) Sonra ise tamamen haram kılındı. (Maide 90) Fatır 43'de ise 'sünnetullah'tan bahsedilir ve bunlarda bir tebdil/tahvil yani değişim olamayacağının altı çizilir. Sünnetullah, Allah'ın değişmeyen kurallarıdır. Bunlar, fiziki, biyolojik, toplumsal kurallar yanında, Allah'ın daima iyinin yanında olup, zalimlere karşı olması gibi prensiplerden; iman, ibadet, ahlak ve muamelat gibi kurallarına kadar tüm bu tarih boyunca hiç değişmeyen kuralları kapsar.

Görüleceği üzere attığınız linkteki çelişki iddialarının hepsi asılsız.

İyi günler...

0
Paylaş
0

Kaynaklar

Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman [UP bilgi linki] mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et