Yeni Soru Sor
Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Sorulara Dön
27

Kışi kendi mi suç işler yada toplum mu bireyi suça iter?

Bireyin suç işlediğine dahil örnekler ve kayanklar verebilirmisiniz .
41,679 görüntülenme
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Soruyu Takip Et
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Tüm Reklamları Kapat
4 Cevap
Rauf Ercan
Rauf Ercan
87K UP
İşletme Lisans Mezunu& okur bir birey.

Suç olgusunun varlığı ilk çağlardan itibaren bilinmektedir. İnsanların toplu halde yaşama geçmesi ile birlikte suç oranları ve çeşitlerinde artış gözlenmiştir.[3] Yapılan araştırmaların çoğunda çevresel faktörler, aile gözüküyor ancak kişinin kendi eğilimi de söz konusudur.

Kişi daha ağırlıklı olarak toplumun etkileriyle suça itilmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre; göç, eğitimsizlik, işsizlik, gelir dağılımındaki adaletsizlik, yoksulluk ve çocuk emeği [1]suça iten sebeplerdendir. Diğer bir ifade ile, iyi bir aile yapısı olan bireylerin de suça karışması daha düşüktür. Şu yüzden dolayı bireyin ilk sosyalleştiği ortam aile ortamıdır. Aile yapısında sorun olan veya aile bağları zayıf olan bireyler ise toplumsallaşma sürecini doğru tamamlayamamakta ve sapma davranışlara yatkın olabilmektedir.[2]

Sonuç olarak bu her iki yönlü bir durumu ifade etmektedir. Ayrıca konu ile alakalı olarak kitabı ve aynı isimle yayınlanan"Kevin Hakkında Konuşmalıyız" (We Need to Talk About Kevin) fimi tavsiye edebilirim.

Tüm Reklamları Kapat

4,136 görüntülenme

Kaynaklar

 1. S. D. K. KARADENİZ, et al. (2008). Başlica Sosyo Ekonomik Sorunlar Suçun Belirleyicisi Olabilir Mi? Türkiye'de İller Arasi Bir Analiz. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, sf: 172-203. | Arşiv Bağlantısı
 2. Auzef. Sosyal Sorunlar. (24 Ekim 2007). Alındığı Tarih: 14 Şubat 2022. Alındığı Yer: cdn-acikogretim.istanbul.edu.tr | Arşiv Bağlantısı
 3. Ö. N. Sulan. (2013). Sosyolojik Açıdan Suçlu Çocuklara Özel Yargılama Usulleri Ve Çocuk Suçları: Gülşehir Örneği. Nevşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Yüksek Lisans Tezi., sf: 1. | Arşiv Bağlantısı
12
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Ersals Krononot
Ersals Krononot
255K UP
Krononot⁸

Sosyal yapı içinde kuralların - normların oluşması açısından baktığımızda suç ve suç olmayan davranış biçimlerini biz kurguluyoruz. Bir zamanlar zenginlerin köle sahibi olması yasal bir durum iken, günümüzde yasalarca kişilik hakları korunmaya alınmıştır. Günümüzde bütün gününü bir işe vermek normal iken, gelecekte bir insanın ne kadar saatini meşgul edebileceğimiz bir gündem olacak gibi görünüyor. (Bazı sayılı kişiler özel haklara sahip olmaya başlar ve bu zamanla genele yansır)

İçinde bulunduğumuz evrensel etik değerler ve bunların hayata geçme şekli, suç ve suç olmayan davranış biçimlerini tanımlıyor. Kural, bireyin faaliyetini belirlemez. Sadece yönlendirebilir. Burada suç un faaliyete dönüşme nedenleri açısından bir tanımlama yapmamız gerekirse, bireysel ve toplumsal suçlar olarak ayırmak durumundayız. Kişinin toplumca suç olarak tanımlanmış bir faaliyeti gerçekleştirmiş olmasının nedenleri hem suçun niteliğine bağlı, hem de yapılma gerekçeleri yönüyle değerlendirilmek durumundadır. Bu anlamda kişi kendi menfaatini, yasal olmayan yöntemlerle mi elde etmek istiyor (suç), yoksa istem dışı ya da farklı nedenlerle yasal olmayan bir faaliyet mi gösteriyor ayrımı yapılmalıdır. Toplumun bireyi suça itmesi gibi bir durum ancak dolaylı yöntemlerle gerçekleşebilir genelde. Linç, hakir görmek, haklarından mahrum bırakma gibi. Kişinin iradesiyle işlediği suç ise kasıt açısından değerlendirilmelidir.

Temelde kişi bir sonuca ulaşmada suç sayılacak bir yöntemi kullanmayı meşru görüyorsa, bu cezayı gerektirir. Toplumsal düzeni koruma, bireyin faaliyetinin önünde gelir. Eğer kişi bu konuda kararlı ise, içsel gerekçelerini de neden olarak görebilir, toplumsal-sosyolojik nedenleri de bahane edebilir. Aynı şartlarda başka bir birey suç işleme eğilimine kapılmıyorsa, burada şahsi bir yaklaşım söz konusudur ve müeyyide gerektirir. Bir anlamda suçu işlemeye iten köken de önemini kaybeder. [1]

Tüm Reklamları Kapat

5,200 görüntülenme

Kaynaklar

 1. Mevzuatı geliştirme yayın genel müdürlüğü. Türk Ceza Kanunu. (12 Ekim 2004). Alındığı Tarih: 22 Şubat 2022. Alındığı Yer: resmi gazete | Arşiv Bağlantısı
Bu cevap, soru sahibi tarafından en iyi cevap seçilmiştir. Ancak bu, cevabın doğru olduğunu garanti etmez.
12
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Deniz Özdemir
Deniz Özdemir
2,679 UP
Okur

Olgunlaşmış ve kişilik gelişimini sağlıklı şekilde tamamlamış bireyler sorunların kaynağının kendisi olduğunu bilirler ve bunu kabul ederler. Bunu şöyle açıklayayım: Öğrenci girdiği sınavda başarısız olunca "Çalışmamıştım, bu yüzden başarısız oldum." der. Yani artık olgunlaşmıştır ve sorunun kaynağının kendisi olduğunu kabul eder. "Öğretmen çok zor sormuş" diyense, yeterli olgunluğa erişmediği için kendisinde hata görmez.

Buradan hareketle insan suçun sebebini kendisi olarak görürse, ki zaten sebep kendisidir, bu onun olgunluğunu ortaya koyar. Toplumdur derse, kişilik gelişimini henüz tamamlayamadığı için mazaret bulmuş olur. Mesela "Kimse bana iş vermedi, mecburen hırsızlık yaptım." diyen bir insan olgunlaşmadığı için topluma sığınır, bunu bir savunma mekanizması olarak kullanır. Aslında suçu işlemesinin sebebi kendisidir; belki de iş aramak için yeterince çaba sarfetmemiştir ve kolay olanı seçmiştir. Ya da "Her iş bulamayan neden hırsızlık yapmıyor o zaman?" sorusuna cevap veremez. İnsana suç işleten çoğunlukla kendisidir. Toplum sadece kişinin nefsini tetikler, ama yine kararı verecek olan kişinin kendisidir. İnsanı suça iten hayattan fazla beklentisi olmasıdır. Yani en başta olan bu. Bu beklentisi, onu devamlı çıkmazlara sokar. Çıkmazlar ise suçu tetikler. Kişi ise zayıf karakterli ise o suça bulaşır. Ya da o an çaresiz hissediyorsa. Ama yapmak ile yapmamak arasında bir tercih vardır. O yapmayı tercih eder.

Suçu toplum işletiyorsa azmettirici toplumdur. Adalet sisteminde, toplumda yargılanmalıdır ki bu dünya üzerinde ki her yerde böyle olmalıdır. Ve dünyanın hiç bir yerinde bir kişinin işlediği suçtan toplum yargılanmaz, öyleyse adalet sisteminde bir yanlışlık vardır ve bu sisteme göre tüm dünyada adalet sistemi yanılgıdadır. Sonuç olarak toplum ya azmettiricidir ya da kendisine iftira atılan masum bir tanık. Ve suçlular kendi suçlarını topluma mal ederek toplumun arkasına sığınarak kendi suçlarını kendileri işlememiş kendi iradesini kullanmamışta herşeyin suçlusu toplummuş gibi davranırlar, bütün sorun buradadır.

Tüm Reklamları Kapat

Sizde toplumun bireylerisiniz. Bir katilin veya bir dolandırcının işlediği suçta öyleyse sizin de payınız var ve savunduğunuz fikire göre buradaki herkes birer suçlu.[1]

2,022 görüntülenme

Kaynaklar

 1. Erich Fromm. İnsan Olmak Üzerine.
15
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Ea Discord Soci Science Grubu
Yönetim Ekibi

Bu içerik Soci Science Grubu tarafından "Cevdet Acarsoyla Psikolojiye Dair Merak Ettikleriniz" başlığı altında düzenlenen etkinlikte Cevdet Acarsoy tarafından cevaplanmıştır.

Toplumda o suça dair önleyici engeller yoksa, toplum o konuyu suç olarak görmüyorsa yahut toplumda o konuya dair problemler varsa (örneğin fakirlik çok yaygınsa) kişinin suç işlemesi daha kolaydır. Bunlara ek olarak bazı insanlar suçlu olmaya daha eğilimlidir ancak suç işleyip işlememe kararını kişi kendisi verir.

Daha detaylı cevap için eklediğimiz kaynağı inceleyebilirsiniz.[1]

Tüm Reklamları Kapat

1,083 görüntülenme

Kaynaklar

 1. Cevdet Acarsoy. Cevdet Acarsoy Ile Psikolojiye Dair Merak Ettikleriniz. Alındığı Tarih: 21 Mayıs 2023. Alındığı Yer: YouTube | Arşiv Bağlantısı
10
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close