Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Öğretmenlerin Depresyon Belirtileri, Özellikle de Düşük Gelirli Ailelerden Gelen Öğrencilerin Matematik Öğrenme Başarısını Etkiliyor!

Öğretmenlerin Depresyon Belirtileri, Özellikle de Düşük Gelirli Ailelerden Gelen Öğrencilerin Matematik Öğrenme Başarısını Etkiliyor! Statesman Journal
4 dakika
3,557
 • Eğitim Psikolojisi
 • Sosyoloji
Tarihi Geçmiş Haber

Bu haber 1 yıl öncesine aittir. Haber güncelliğini yitirmiş olabilir; ancak arşivsel değeri ve bilimsel gelişme/ilerleme anlamındaki önemi dolayısıyla yayında tutulmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça bu içerik de güncellenebilir.

Öğretmenler, özellikle de Head Start gibi erken dönem çocukluk eğitimi sınıflarında, çocukların gelişimini desteklemede kilit bir rol oynamaktadır [E.N.: Head Start, ABD'de düşük gelirli ailelerden olan çocukların erken çocukluk eğitimini, sağlığını, beslenmesini ve ebeveyn katkısı hizmetlerini sağlayan kapsamlı bir devlet programıdır]. Daha önceki araştırmalar, öğretmenlerin depresyon belirtileri ile öğrencilerinin sosyal ve duygusal gelişimi arasında önemli ilişkiler olduğunu göstermekteydi. Ancak, öğretmenlerin depresif belirtileri ile düşük gelirli ailelerden gelen okul öncesi çocukların akademik sonuçları arasındaki ilişkilere çok az araştırma odaklanmıştı. Özellikle de göz ardı edilmiş bir araştırma sahası, öğretmenlerin depresif belirtilerinin aile-öğretmen ilişkilerinin kalitesi üzerinde etkileri olup olmadığı konusundaydı. Çünkü bu, ebeveynlerin çocuklarının öğrenimini ne kadar destekleyici olduklarını etkileyebilir.

Yeni bir çalışma, okul öncesi öğretmenlerinin depresif semptomlarının okul öncesi çocuklarının erken matematik becerilerini etkileyebileceği doğrudan ve dolaylı yolları inceledi. Araştırma, öğretmenlerin depresif belirtilerinin, Head Start programlarındaki çocukların matematik başarısı ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu gösterdi. Kurulan bu ilişkinin temelinde öğretmenlerin ailelerle olan ilişkilerinin kalitesi vardı ve bu da küçük çocukların motivasyonunu, katılımını ve öğrenmedeki ısrarını (bunların tümüne "öğrenme yaklaşımları" denir) etkiledi.

Bu Reklamı Kapat

Bulgular, Oklahoma-Tulsa Üniversitesi, Johns Hopkins Üniversitesi, Ohio Eyalet Üniversitesi ve Tulsa'daki Toplum Eylem Projesi (CAP) araştırmacıları tarafından yazılan bir makaleyle, Child Development dergisinde yayınlandı. Oklahoma Üniversitesi Tulsa Okul Öncesi Eğitim Enstitüsü'nde kıdemli araştırma ve politika görevlisi Shinyoung Jeon şöyle diyor:

Sonuçlar, Head Start öğretmenlerinin depresif semptomlarının hafifletilmesinin, olumlu aile-öğretmen ilişkilerini ve ayrıca çocukların öğrenmeye yaklaşımlarındaki kazanımları ve dolayısıyla matematik becerilerini destekleyebileceğini gösteriyor. Head Start öğretmenlerinin depresif semptomlarını azaltmanın en iyi yollarını keşfetmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var ve öğretmenlerin zihinsel refahını desteklemek için daha fazla yatırıma ihtiyaç var. Ama nihayetinde elde edilebilecek yüksek kaliteli aile-öğretmen ilişkileri, çocukların öğrenmesine ve gelişimine fayda sağlayabilir.

Çalışma, ulusal düzeyde temsili olan Head Start Aile ve Çocuk Deneyimleri Anketi 2014'ten (FACES 2014) elde edilen verileri kullanmıştır. FACES 2014 ise; doğrudan çocuk değerlendirmeleri, öğretmen anketleri, veli anketleri, sınıf gözlemi ve yönetici anketleri aracılığıyla Head Start çocukları, aileler, öğretmenler, sınıf kalitesi ve programları hakkında kapsamlı bilgi toplamak için birden fazla yöntem kullandı. Çalışma, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 59 Head Start programında 113 merkezde 212 sınıftan 1.547 çocuktan oluşan bir örneklemi içeriyordu. Bu çalışmadaki çocukların %49'u kadındı ve %27'si Beyaz, %24'ü Siyah, %41'i Hispanik/Latin ve %8'i farklı etnik kökenlere sahipti.

Bu Reklamı Kapat

Çalışma, öğretmen raporu, veli raporu ve çocukların doğrudan değerlendirilmesi yoluyla toplanan aşağıdaki önlemlere odaklandı:

 • Öğretmenin depresif belirtileri: Öğretmenin ifadelere verdiği yanıtlar ("Yaptığım şeye dikkat etmekte zorlanıyordum" ve "Yaptığım her şeyin fazla efor istediğini hissettim").
 • Aile-öğretmen ilişkileri: Öğretmenlerin aileler hakkında bilgi raporları ("Kültürlerini ve değerlerini biliyorum"), ailelerin çocukları ile ilgili olarak birlikte çalışmasını içeren uygulamalar ("Çocukları için ebeveynlerle ne sıklıkla hedefler koyabiliyorsunuz") ve çocuklarla etkileşime yönelik tutum geliştirme (örneğin, "Aileleri çocuklarının eğitimi ve bakımı konusunda karar vermeye teşvik ediyorum") derecelendirilmiştir.
 • Öğrenmeye yaklaşımlar: Öğretmen çocukların motivasyonu, dikkati, organizasyonu, sebat etmesi ve öğrenmedeki bağımsızlığı hakkında raporlar ("Geçen ay içinde ne sıklıkta yeni şeyler öğrenmek için heves gösterdi" gibi).
 • Matematik becerileri: Öğrencilerin matematikte sayılar ve işlemlerle ilgili pratik problemlerini ölçme, analiz etme ve çözmenin yanı sıra göreceli büyüklük, sıra sayıları, örüntü eşleştirme, sayı tanıma ve çocukların sayma becerilerine ilişkin anlayışlarına odaklanan çocuklarla yapılan doğrudan değerlendirmeler, şekilleri tanıma, toplama yapma, kelimelerle ilgili problemleri çözme.
 • Ortak değişkenler: Çocuğun cinsiyeti (erkek-kız), ay cinsinden yaş (ilkbahar veri toplama zamanında), geri dönüş durumu (Head Start'ta yeni kayıt veya önceki yıla kayıtlı), İngilizce yeterliliği hakkında bir ebeveyn anketi tarafından sağlanan veriler, çocuk ırkı, anne eğitim düzeyi ve gelir/yoksulluk oranı.

Bulgular, daha yüksek düzeyde depresif belirtilere sahip öğretmenlerin ailelerle daha olumsuz ilişkiler bildirdiklerini göstermiştir. Aralarındaki ilişki çocukların matematik kazanımlarıyla bağlantılı olmasa da, aile-öğretmen ilişkilerinin çocukların öğrenmeye yaklaşımı yoluyla dolaylı olarak matematik becerileriyle bağlantılı olduğuna dair kanıtlar göstermiştir. Daha zayıf aile-öğretmen ilişkileri, çocukların matematik becerileri açısından ne kadar ilerledikleri açısından önemli olan öğrenme yaklaşımlarında daha düşük kazanımlarla ilişkilendirildi. Johns Hopkins Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde doçent olan Lieny Jeon, şöyle diyor:

Düşük gelirli ailelerden gelen Head Start çocuklarına odaklandığımız için, çalışmamız bir öğretmenin zihinsel sağlığı ile çocukların akademik başarıları arasındaki olası ilişkileri belirleyerek mevcut literatüre katkıda bulunuyor. Çalışma bulguları, Head Start'ın, Head Start çocuklarının öğrenme davranışlarını ve bunların akademik başarı üzerindeki müteakip etkilerini geliştirmenin bir yolu olarak aile ortaklıklarına yaptığı güçlü vurguyu desteklemektedir.

Yazarlar, olası gözlemlenmemiş değişkenler ve seçim yanlılığı göz önüne alındığında, bulguların nedensel çıkarımları ima etmediğini kabul ediyorlar. Yazarlar ayrıca, verilerin, öğretmenin okul yılı boyunca klinik olarak teşhis edilen depresyon veya öğretmenin depresif durumunun bir göstergesi olması gerekmeyen tek bir zaman noktasında toplanan, öğretmenin kendisinin bildirdiği depresif belirtileri içerdiğini de vurguluyorlar. Son olarak, bu çalışmada odaklanılan anahtar değişkenlerden üçü (öğretmenin depresif belirtileri, aile-öğretmen ilişkileri ve çocukların öğrenmeye yaklaşımları), öğretmenin öz bildirimi aracılığıyla ölçülmüştür. Gelecekteki çalışmalar, bu kilit önlemlere yönelik olarak aynı yanıtlayıcıyı değil de farklı yanıtlayıcılar kullanılarak güçlendirilebilir.

Okundu Olarak İşaretle

Feragatname: Evrim Ağacı, doğrudan üniversiteler, akademik dergiler veya resmi bilim kurumları tarafından yayınlanan bu basın açıklamalarını temel editöryal düzenlemeden geçirmektedir; ancak açıklamaların isabetliliğinden sorumlu değildir. Basın açıklaması konusundaki sorularınızı aşağıdaki medya irtibat kişisine yöneltebilirsiniz.

Medya İrtibat
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • İnanılmaz 1
 • Muhteşem! 0
 • Tebrikler! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 26/06/2022 22:31:13 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10588

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Vaka
Balina
Kedigiller
Eğilim
Duygu
Ergen
Aşı
Genetik Değişim
Cinsellik
Tutarlılık
Radyoaktif
Mantar
Sosyal
Karanlık Madde
Sürüngen
Bebek Doğumu
Büyük
Diş Hekimi
Normal Doğum
Taksonomi
Kilo
Avrupa
İnsan Sağlığı
Saldırı
Kuantum Fiziği
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.