Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat

Öğretmenlerin Depresyon Belirtileri, Özellikle de Düşük Gelirli Ailelerden Gelen Öğrencilerin Matematik Öğrenme Başarısını Etkiliyor!

Öğretmenlerin Depresyon Belirtileri, Özellikle de Düşük Gelirli Ailelerden Gelen Öğrencilerin Matematik Öğrenme Başarısını Etkiliyor! Statesman Journal
4 dakika
4,466
Tarihi Geçmiş Haber

Bu haber 2 yıl öncesine aittir. Haber güncelliğini yitirmiş olabilir; ancak arşivsel değeri ve bilimsel gelişme/ilerleme anlamındaki önemi dolayısıyla yayında tutulmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça bu içerik de güncellenebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Öğretmenler, özellikle de Head Start gibi erken dönem çocukluk eğitimi sınıflarında, çocukların gelişimini desteklemede kilit bir rol oynamaktadır [E.N.: Head Start, ABD'de düşük gelirli ailelerden olan çocukların erken çocukluk eğitimini, sağlığını, beslenmesini ve ebeveyn katkısı hizmetlerini sağlayan kapsamlı bir devlet programıdır]. Daha önceki araştırmalar, öğretmenlerin depresyon belirtileri ile öğrencilerinin sosyal ve duygusal gelişimi arasında önemli ilişkiler olduğunu göstermekteydi. Ancak, öğretmenlerin depresif belirtileri ile düşük gelirli ailelerden gelen okul öncesi çocukların akademik sonuçları arasındaki ilişkilere çok az araştırma odaklanmıştı. Özellikle de göz ardı edilmiş bir araştırma sahası, öğretmenlerin depresif belirtilerinin aile-öğretmen ilişkilerinin kalitesi üzerinde etkileri olup olmadığı konusundaydı. Çünkü bu, ebeveynlerin çocuklarının öğrenimini ne kadar destekleyici olduklarını etkileyebilir.

Yeni bir çalışma, okul öncesi öğretmenlerinin depresif semptomlarının okul öncesi çocuklarının erken matematik becerilerini etkileyebileceği doğrudan ve dolaylı yolları inceledi. Araştırma, öğretmenlerin depresif belirtilerinin, Head Start programlarındaki çocukların matematik başarısı ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu gösterdi. Kurulan bu ilişkinin temelinde öğretmenlerin ailelerle olan ilişkilerinin kalitesi vardı ve bu da küçük çocukların motivasyonunu, katılımını ve öğrenmedeki ısrarını (bunların tümüne "öğrenme yaklaşımları" denir) etkiledi.

Bulgular, Oklahoma-Tulsa Üniversitesi, Johns Hopkins Üniversitesi, Ohio Eyalet Üniversitesi ve Tulsa'daki Toplum Eylem Projesi (CAP) araştırmacıları tarafından yazılan bir makaleyle, Child Development dergisinde yayınlandı. Oklahoma Üniversitesi Tulsa Okul Öncesi Eğitim Enstitüsü'nde kıdemli araştırma ve politika görevlisi Shinyoung Jeon şöyle diyor:

Tüm Reklamları Kapat

Sonuçlar, Head Start öğretmenlerinin depresif semptomlarının hafifletilmesinin, olumlu aile-öğretmen ilişkilerini ve ayrıca çocukların öğrenmeye yaklaşımlarındaki kazanımları ve dolayısıyla matematik becerilerini destekleyebileceğini gösteriyor. Head Start öğretmenlerinin depresif semptomlarını azaltmanın en iyi yollarını keşfetmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var ve öğretmenlerin zihinsel refahını desteklemek için daha fazla yatırıma ihtiyaç var. Ama nihayetinde elde edilebilecek yüksek kaliteli aile-öğretmen ilişkileri, çocukların öğrenmesine ve gelişimine fayda sağlayabilir.

Çalışma, ulusal düzeyde temsili olan Head Start Aile ve Çocuk Deneyimleri Anketi 2014'ten (FACES 2014) elde edilen verileri kullanmıştır. FACES 2014 ise; doğrudan çocuk değerlendirmeleri, öğretmen anketleri, veli anketleri, sınıf gözlemi ve yönetici anketleri aracılığıyla Head Start çocukları, aileler, öğretmenler, sınıf kalitesi ve programları hakkında kapsamlı bilgi toplamak için birden fazla yöntem kullandı. Çalışma, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 59 Head Start programında 113 merkezde 212 sınıftan 1.547 çocuktan oluşan bir örneklemi içeriyordu. Bu çalışmadaki çocukların %49'u kadındı ve %27'si Beyaz, %24'ü Siyah, %41'i Hispanik/Latin ve %8'i farklı etnik kökenlere sahipti.

Çalışma, öğretmen raporu, veli raporu ve çocukların doğrudan değerlendirilmesi yoluyla toplanan aşağıdaki önlemlere odaklandı:

 • Öğretmenin depresif belirtileri: Öğretmenin ifadelere verdiği yanıtlar ("Yaptığım şeye dikkat etmekte zorlanıyordum" ve "Yaptığım her şeyin fazla efor istediğini hissettim").
 • Aile-öğretmen ilişkileri: Öğretmenlerin aileler hakkında bilgi raporları ("Kültürlerini ve değerlerini biliyorum"), ailelerin çocukları ile ilgili olarak birlikte çalışmasını içeren uygulamalar ("Çocukları için ebeveynlerle ne sıklıkla hedefler koyabiliyorsunuz") ve çocuklarla etkileşime yönelik tutum geliştirme (örneğin, "Aileleri çocuklarının eğitimi ve bakımı konusunda karar vermeye teşvik ediyorum") derecelendirilmiştir.
 • Öğrenmeye yaklaşımlar: Öğretmen çocukların motivasyonu, dikkati, organizasyonu, sebat etmesi ve öğrenmedeki bağımsızlığı hakkında raporlar ("Geçen ay içinde ne sıklıkta yeni şeyler öğrenmek için heves gösterdi" gibi).
 • Matematik becerileri: Öğrencilerin matematikte sayılar ve işlemlerle ilgili pratik problemlerini ölçme, analiz etme ve çözmenin yanı sıra göreceli büyüklük, sıra sayıları, örüntü eşleştirme, sayı tanıma ve çocukların sayma becerilerine ilişkin anlayışlarına odaklanan çocuklarla yapılan doğrudan değerlendirmeler, şekilleri tanıma, toplama yapma, kelimelerle ilgili problemleri çözme.
 • Ortak değişkenler: Çocuğun cinsiyeti (erkek-kız), ay cinsinden yaş (ilkbahar veri toplama zamanında), geri dönüş durumu (Head Start'ta yeni kayıt veya önceki yıla kayıtlı), İngilizce yeterliliği hakkında bir ebeveyn anketi tarafından sağlanan veriler, çocuk ırkı, anne eğitim düzeyi ve gelir/yoksulluk oranı.

Bulgular, daha yüksek düzeyde depresif belirtilere sahip öğretmenlerin ailelerle daha olumsuz ilişkiler bildirdiklerini göstermiştir. Aralarındaki ilişki çocukların matematik kazanımlarıyla bağlantılı olmasa da, aile-öğretmen ilişkilerinin çocukların öğrenmeye yaklaşımı yoluyla dolaylı olarak matematik becerileriyle bağlantılı olduğuna dair kanıtlar göstermiştir. Daha zayıf aile-öğretmen ilişkileri, çocukların matematik becerileri açısından ne kadar ilerledikleri açısından önemli olan öğrenme yaklaşımlarında daha düşük kazanımlarla ilişkilendirildi. Johns Hopkins Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde doçent olan Lieny Jeon, şöyle diyor:

Düşük gelirli ailelerden gelen Head Start çocuklarına odaklandığımız için, çalışmamız bir öğretmenin zihinsel sağlığı ile çocukların akademik başarıları arasındaki olası ilişkileri belirleyerek mevcut literatüre katkıda bulunuyor. Çalışma bulguları, Head Start'ın, Head Start çocuklarının öğrenme davranışlarını ve bunların akademik başarı üzerindeki müteakip etkilerini geliştirmenin bir yolu olarak aile ortaklıklarına yaptığı güçlü vurguyu desteklemektedir.

Yazarlar, olası gözlemlenmemiş değişkenler ve seçim yanlılığı göz önüne alındığında, bulguların nedensel çıkarımları ima etmediğini kabul ediyorlar. Yazarlar ayrıca, verilerin, öğretmenin okul yılı boyunca klinik olarak teşhis edilen depresyon veya öğretmenin depresif durumunun bir göstergesi olması gerekmeyen tek bir zaman noktasında toplanan, öğretmenin kendisinin bildirdiği depresif belirtileri içerdiğini de vurguluyorlar. Son olarak, bu çalışmada odaklanılan anahtar değişkenlerden üçü (öğretmenin depresif belirtileri, aile-öğretmen ilişkileri ve çocukların öğrenmeye yaklaşımları), öğretmenin öz bildirimi aracılığıyla ölçülmüştür. Gelecekteki çalışmalar, bu kilit önlemlere yönelik olarak aynı yanıtlayıcıyı değil de farklı yanıtlayıcılar kullanılarak güçlendirilebilir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
14
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

Feragatname: Evrim Ağacı, doğrudan üniversiteler, akademik dergiler veya resmi bilim kurumları tarafından yayınlanan bu basın açıklamalarını temel editöryal düzenlemeden geçirmektedir; ancak açıklamaların isabetliliğinden sorumlu değildir. Basın açıklaması konusundaki sorularınızı aşağıdaki medya irtibat kişisine yöneltebilirsiniz.

Medya İrtibat

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Merak Uyandırıcı! 4
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Tebrikler! 1
 • İnanılmaz 1
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 28/05/2024 03:13:21 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10588

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Şeker
İnsan
Balıkçılık
Nörobiyoloji
Yeşil
Kuantum
Mantar
Kanser
İnfografik
Önyargı
Okyanus
Hindistan
Diyabet
Beslenme Bilimi
Uçuş
Sosyal Mesafelendirme
Yumurtalık
Davranış
Samanyolu Galaksisi
Alan
Asteroid
Dışkı
Organizma
Küresel Isınma
Şehir Hastanesi
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ç. M. Bakırcı. Öğretmenlerin Depresyon Belirtileri, Özellikle de Düşük Gelirli Ailelerden Gelen Öğrencilerin Matematik Öğrenme Başarısını Etkiliyor!. (16 Haziran 2021). Alındığı Tarih: 28 Mayıs 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/10588
Bakırcı, Ç. M. (2021, June 16). Öğretmenlerin Depresyon Belirtileri, Özellikle de Düşük Gelirli Ailelerden Gelen Öğrencilerin Matematik Öğrenme Başarısını Etkiliyor!. Evrim Ağacı. Retrieved May 28, 2024. from https://evrimagaci.org/s/10588
Ç. M. Bakırcı. “Öğretmenlerin Depresyon Belirtileri, Özellikle de Düşük Gelirli Ailelerden Gelen Öğrencilerin Matematik Öğrenme Başarısını Etkiliyor!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 16 Jun. 2021, https://evrimagaci.org/s/10588.
Bakırcı, Çağrı Mert. “Öğretmenlerin Depresyon Belirtileri, Özellikle de Düşük Gelirli Ailelerden Gelen Öğrencilerin Matematik Öğrenme Başarısını Etkiliyor!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, June 16, 2021. https://evrimagaci.org/s/10588.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close