Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Dini Ritüellere Katılanlar, Yaşlarından Bağımsız Olarak Komşularına Daha Çok Güveniyor ve Daha Çok Hayır Amaçlı Bağış Yapıyor!

Dini Ritüellere Katılanlar, Yaşlarından Bağımsız Olarak Komşularına Daha Çok Güveniyor ve Daha Çok Hayır Amaçlı Bağış Yapıyor! Kristen Deroo Vanderberg
Our Shared Ministry'de dua eden dindarlar.
4 dakika
654
 • Din Psikolojisi
 • Sosyoloji
Tarihi Geçmiş Haber

Bu haber 11 ay öncesine aittir. Haber güncelliğini yitirmiş olabilir; ancak arşivsel değeri ve bilimsel gelişme/ilerleme anlamındaki önemi dolayısıyla yayında tutulmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça bu içerik de güncellenebilir.

Yeni bir araştırmaya göre, kiliseye giden (dini ritüellere katılan) "boomerler" ve "milenyaller"in ("Y kuşağı"nın) komşularına güvenme ve hayır kurumlarına bağışta bulunma olasılıkları, gitmeyen akranlarına göre daha yüksek. Araştırmacılar, dini inançların ve dindar ritüellere katılımın, Y kuşağı ile büyükleri arasında görülen sivil uçurumu kapatmaya yardımcı olduğunu buldu.

Uzmanlar, dinin her yaştan insana verdiği sosyal "sermaye"yi ölçtüler. 20'li ve 30'lu yaşlardaki kişilerin dini gruplara ve toplum derneklerine katılma olasılıklarının ve dindar olma olasılıklarının daha düşük olduğunu, ancak kiliseye dahil olmanın, onlara aynı zamanda yaşlı insanlardan daha fazla bir "dini sermaye" sağladığını buldular. Din sosyolojisinde "dini sermaye", bir kişinin dini inancına yaptığı yatırımların tamamı olarak tanımlanmaktadır. Bu yatırımlar, zaman veya maddi bağışlar gibi fiziksel yatırımlar olabileceği gibi, kişilerin dini ideoloji, doktrin ve pratiklere yaptığı bireysel katılım da olabilir.

Bu Reklamı Kapat

Çalışma, "boomer" olarak tabir edilen ve 1946-1964 arasında doğan daha yaşlı kuşağın, Y kuşağına (1980 ve 90'larda doğanlara) kıyasla genellikle daha fazla sosyal sermayeye sahip olduğunu ve dindar olma olasılıklarının da daha yüksek olduğunu gösteriyor. Öte yandan, Y kuşağının dindar üyelerinin dini ritüellere katıldıkları zamanlarda boomerlarla karşılaşma ve onlarla etkileşme olasılığı daha yüksek olabilir ve bu, onların daha düşük olan dini sermayelerinin değerini "artırabilir". Buna karşılık, dindar boomerların dini ritüeller sırasında kendileriyle daha benzer sosyal yaşamları olan ve kendileriyle aynı yaştaki diğer boomerlarla karşılaşması muhtemeldir; bu nedenle kilise temelli etkileşimlerinin onlara olan sosyal faydası daha azdır; çünkü sosyal fayda, genelde farklı nitelikten kişiler etkileştiğinde artar.

Araştırma, Brunel Üniversitesi'nden Stuart Fox, Exeter Üniversitesi'nden Ekaterina Kolpinskaya, Cardiff Üniversitesi'ne bağlı Galler Sosyal ve Ekonomik Araştırma ve Veri Enstitüsü'nden (WISERD) Jennifer Hampton ve Esther Muddiman ve Swansea Üniversitesi'nden Ceryn Evans tarafından yapıldı ve The Sociological Review dergisinde yayınlandı.[1]

Bu Reklamı Kapat

Araştırmacılar, Birleşik Krallık'ın Hanehalkı Boylamsal Çalışması'ndan (UKHLS) elde edilen verileri kullandılar. Örneklem, 1946-1958 yılları arasında doğanlar ve 1982'den sonra doğanlar hakkında bilgiler içeriyordu. Araştırmacılar, bu kişilerin dini ritüellere katılım sıklıklarını, daha önceden bildirdikleri dini katılım bilgilerini kullanarak ölçtüler.

Araştırmacılar, dini ritüellere katılmanın, kiliseye gitme sıklıklarından bağımsız olarak boomer ve Y kuşağına daha fazla sosyal güven verdiğini buldu: Dini ritüellere yılda en az 1 kez katılanların komşularına güvenme olasılıkları yaklaşık %4-5 puan daha yüksekti.

Dini inançlarının günlük yaşamlarında "biraz" fark yarattığını söyleyen Y kuşağının, hayır kurumlarına bağış yapma olasılığı, hiçbir fark yaratmadığını söyleyenlere göre %4 daha fazlayken, "çok" fark yarattığını söyleyenlerinki %7 daha fazlaydı.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Haftada en az 1 kez dini törenlere katılan boomerların hayır kurumlarına bağış yapma olasılığı en yüksekti ve kendileriyle benzer yaşta olup da kiliseye gitmeyenlere göre yaklaşık %8 daha olasıydı. Haftalık katılanlar ile hiç katılmayanlar arasındaki fark, Y kuşağı için de geçerliydi; hatta aradaki fark, milenyaller için %12 düzeyindeydi! Dr. Fox şöyle diyor:

Her ne kadar milenyaller arasında dini sermaye düşük seviyeli olduğu için, bu sermayenin genel olarak sosyal sermayeye katkısı düşük seviyede kalıyor olsa da, aynı zamanda bu kişiler için dini aktivite, daha yaşlı bireylere göre daha etkili bir sosyal sermaye kaynağıdır. Dini katılımları ne olursa olsun, Y kuşağının, dini gruplara veya derneklere katılma olasılığının boomerlere göre daha düşük olduğunu ve bu nedenle daha az sosyal sermayeye sahip olduklarını gördük.

Araştırmacılar, dinin veya mezheplerin, toplum derneklerine katılma üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu buldu: Buldukları tek anlamlı fark, diğer dinlere veya mezheplere mensup akranlarına göre Baptistlerin topluluklarındaki derneklere %8, Metodistlerinse %4 daha yüksek olasılıkla katılması oldu. Toplum dernekleri, aynı mahallede, köyde, apartmanda, kooperatifte ve benzeri yaşam alanında bulunan kişilerin oluşturduğu örgütlenmelerdir. Çoğu zaman bu dernekler sosyal kulüp görevi görürler; ancak aynı zamanda ticari amaçlar güdebilir, çeşitli hizmetler sağlayabilir, gençlere yönelik olabilir, peyzaj görevlerini üstlenebilir ve hatta yarı-devlet benzeri bir örgütlenme yapısına sahp olabilirler.

Y kuşağı içinde, dini inançların günlük yaşamlarında büyük bir fark yarattığını söyleyenlerin topluluk derneklerine katılma olasılıkları önemli ölçüde daha yüksekti (yaklaşık 13 puan). Araştırma, yılda en az bir kez (veya ayda bir veya haftada bir kez) dini hizmetlere katılan Y kuşağı bireylerinin, bir topluluk derneğine katılma olasılığının, katılmayanlara göre yaklaşık 10 puan daha fazla olduğunu gösteriyor. Boomerlar için aynı fark, sadece 3 puan. Dr. Kolpinskaya şunları söylüyor:

Yoğunluğu ne düzeyde olursa olsun, dini ritüellere katılmanın her iki kuşak için de dernek üyeliğini artırdığını gördük: En önemli fark, dini faaliyetlere katılan boomerlar veya milenyaller ile katılmayan boomerlar veya milenyaller arasındaki fark.
Okundu Olarak İşaretle

Feragatname: Evrim Ağacı, doğrudan üniversiteler, akademik dergiler veya resmi bilim kurumları tarafından yayınlanan bu basın açıklamalarını temel editöryal düzenlemeden geçirmektedir; ancak açıklamaların isabetliliğinden sorumlu değildir. Basın açıklaması konusundaki sorularınızı aşağıdaki medya irtibat kişisine yöneltebilirsiniz.

Medya İrtibat

Bu yazımızda sözü edilen akademik makalenin yöntemi veya sonuçları ile ilgili bir sorunuz veya sorununuz mu var? Aşağıda, akademik makalenin yazarlarının iletişim adreslerini bulabilirsiniz.

Evrim Ağacı sadece bilimsel bir çalışmayı duyurmak ile mükelleftir; araştırmayı, araştırmacıları veya araştırmanın sonuçlarını savunmaz. Akademik bir makalenin sonuçlarını geçersiz kılmanın ana yöntemi, orijinal çalışmanın yöntemi, sonuçları veya tartışması ile ilgili hatalı noktaları tespit etmek ve bunu hakemli dergilerde yayınlamaktır. Bu yapılacak olursa, Evrim Ağacı o çalışmaları da memnuniyetle duyuracak ve/veya bu çalışmayı güncelleyecektir.

Makalenin Yazışmadan Sorumlu Yazarı:
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • İğrenç! 1
 • Muhteşem! 0
 • Tebrikler! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ S. Fox, et al. (2021). Capitalising On Faith? An Intergenerational Study Of Social And Religious Capital Among Baby Boomers And Millennials In Britain:. The Sociological Review, sf: 862-880. doi: 10.1177/0038026120946679. | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 29/05/2022 02:51:15 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10604

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
İnsanlar
Avrupa
Türkiye
İklim
Elementler
Kimyasal Evrim
Parazit
Yörünge
Sars Mers
Bitkiler
Modern
Sinek
Lgbt
Fosil
Bilim İnsanı
Bilgisayar
Dna
Evrenin Genişlemesi
Ağız Sağlığı
Toplumsal Cinsiyet
Obezite
Covid-19
Göz
Oyun Teorisi
Mitler
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Alıntı Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et