Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat

Dini Ritüellere Katılanlar, Yaşlarından Bağımsız Olarak Komşularına Daha Çok Güveniyor ve Daha Çok Hayır Amaçlı Bağış Yapıyor!

Dini Ritüellere Katılanlar, Yaşlarından Bağımsız Olarak Komşularına Daha Çok Güveniyor ve Daha Çok Hayır Amaçlı Bağış Yapıyor! Kristen Deroo Vanderberg
Our Shared Ministry'de dua eden dindarlar.
4 dakika
874
Tarihi Geçmiş Haber

Bu haber 2 yıl öncesine aittir. Haber güncelliğini yitirmiş olabilir; ancak arşivsel değeri ve bilimsel gelişme/ilerleme anlamındaki önemi dolayısıyla yayında tutulmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça bu içerik de güncellenebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Yeni bir araştırmaya göre, kiliseye giden (dini ritüellere katılan) "boomerler" ve "milenyaller"in ("Y kuşağı"nın) komşularına güvenme ve hayır kurumlarına bağışta bulunma olasılıkları, gitmeyen akranlarına göre daha yüksek. Araştırmacılar, dini inançların ve dindar ritüellere katılımın, Y kuşağı ile büyükleri arasında görülen sivil uçurumu kapatmaya yardımcı olduğunu buldu.

Uzmanlar, dinin her yaştan insana verdiği sosyal "sermaye"yi ölçtüler. 20'li ve 30'lu yaşlardaki kişilerin dini gruplara ve toplum derneklerine katılma olasılıklarının ve dindar olma olasılıklarının daha düşük olduğunu, ancak kiliseye dahil olmanın, onlara aynı zamanda yaşlı insanlardan daha fazla bir "dini sermaye" sağladığını buldular. Din sosyolojisinde "dini sermaye", bir kişinin dini inancına yaptığı yatırımların tamamı olarak tanımlanmaktadır. Bu yatırımlar, zaman veya maddi bağışlar gibi fiziksel yatırımlar olabileceği gibi, kişilerin dini ideoloji, doktrin ve pratiklere yaptığı bireysel katılım da olabilir.

Çalışma, "boomer" olarak tabir edilen ve 1946-1964 arasında doğan daha yaşlı kuşağın, Y kuşağına (1980 ve 90'larda doğanlara) kıyasla genellikle daha fazla sosyal sermayeye sahip olduğunu ve dindar olma olasılıklarının da daha yüksek olduğunu gösteriyor. Öte yandan, Y kuşağının dindar üyelerinin dini ritüellere katıldıkları zamanlarda boomerlarla karşılaşma ve onlarla etkileşme olasılığı daha yüksek olabilir ve bu, onların daha düşük olan dini sermayelerinin değerini "artırabilir". Buna karşılık, dindar boomerların dini ritüeller sırasında kendileriyle daha benzer sosyal yaşamları olan ve kendileriyle aynı yaştaki diğer boomerlarla karşılaşması muhtemeldir; bu nedenle kilise temelli etkileşimlerinin onlara olan sosyal faydası daha azdır; çünkü sosyal fayda, genelde farklı nitelikten kişiler etkileştiğinde artar.

Tüm Reklamları Kapat

Araştırma, Brunel Üniversitesi'nden Stuart Fox, Exeter Üniversitesi'nden Ekaterina Kolpinskaya, Cardiff Üniversitesi'ne bağlı Galler Sosyal ve Ekonomik Araştırma ve Veri Enstitüsü'nden (WISERD) Jennifer Hampton ve Esther Muddiman ve Swansea Üniversitesi'nden Ceryn Evans tarafından yapıldı ve The Sociological Review dergisinde yayınlandı.[1]

Araştırmacılar, Birleşik Krallık'ın Hanehalkı Boylamsal Çalışması'ndan (UKHLS) elde edilen verileri kullandılar. Örneklem, 1946-1958 yılları arasında doğanlar ve 1982'den sonra doğanlar hakkında bilgiler içeriyordu. Araştırmacılar, bu kişilerin dini ritüellere katılım sıklıklarını, daha önceden bildirdikleri dini katılım bilgilerini kullanarak ölçtüler.

Araştırmacılar, dini ritüellere katılmanın, kiliseye gitme sıklıklarından bağımsız olarak boomer ve Y kuşağına daha fazla sosyal güven verdiğini buldu: Dini ritüellere yılda en az 1 kez katılanların komşularına güvenme olasılıkları yaklaşık %4-5 puan daha yüksekti.

Dini inançlarının günlük yaşamlarında "biraz" fark yarattığını söyleyen Y kuşağının, hayır kurumlarına bağış yapma olasılığı, hiçbir fark yaratmadığını söyleyenlere göre %4 daha fazlayken, "çok" fark yarattığını söyleyenlerinki %7 daha fazlaydı.

Tüm Reklamları Kapat

Haftada en az 1 kez dini törenlere katılan boomerların hayır kurumlarına bağış yapma olasılığı en yüksekti ve kendileriyle benzer yaşta olup da kiliseye gitmeyenlere göre yaklaşık %8 daha olasıydı. Haftalık katılanlar ile hiç katılmayanlar arasındaki fark, Y kuşağı için de geçerliydi; hatta aradaki fark, milenyaller için %12 düzeyindeydi! Dr. Fox şöyle diyor:

Her ne kadar milenyaller arasında dini sermaye düşük seviyeli olduğu için, bu sermayenin genel olarak sosyal sermayeye katkısı düşük seviyede kalıyor olsa da, aynı zamanda bu kişiler için dini aktivite, daha yaşlı bireylere göre daha etkili bir sosyal sermaye kaynağıdır. Dini katılımları ne olursa olsun, Y kuşağının, dini gruplara veya derneklere katılma olasılığının boomerlere göre daha düşük olduğunu ve bu nedenle daha az sosyal sermayeye sahip olduklarını gördük.

Araştırmacılar, dinin veya mezheplerin, toplum derneklerine katılma üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu buldu: Buldukları tek anlamlı fark, diğer dinlere veya mezheplere mensup akranlarına göre Baptistlerin topluluklarındaki derneklere %8, Metodistlerinse %4 daha yüksek olasılıkla katılması oldu. Toplum dernekleri, aynı mahallede, köyde, apartmanda, kooperatifte ve benzeri yaşam alanında bulunan kişilerin oluşturduğu örgütlenmelerdir. Çoğu zaman bu dernekler sosyal kulüp görevi görürler; ancak aynı zamanda ticari amaçlar güdebilir, çeşitli hizmetler sağlayabilir, gençlere yönelik olabilir, peyzaj görevlerini üstlenebilir ve hatta yarı-devlet benzeri bir örgütlenme yapısına sahp olabilirler.

Y kuşağı içinde, dini inançların günlük yaşamlarında büyük bir fark yarattığını söyleyenlerin topluluk derneklerine katılma olasılıkları önemli ölçüde daha yüksekti (yaklaşık 13 puan). Araştırma, yılda en az bir kez (veya ayda bir veya haftada bir kez) dini hizmetlere katılan Y kuşağı bireylerinin, bir topluluk derneğine katılma olasılığının, katılmayanlara göre yaklaşık 10 puan daha fazla olduğunu gösteriyor. Boomerlar için aynı fark, sadece 3 puan. Dr. Kolpinskaya şunları söylüyor:

Yoğunluğu ne düzeyde olursa olsun, dini ritüellere katılmanın her iki kuşak için de dernek üyeliğini artırdığını gördük: En önemli fark, dini faaliyetlere katılan boomerlar veya milenyaller ile katılmayan boomerlar veya milenyaller arasındaki fark.
Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
16
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

Feragatname: Evrim Ağacı, doğrudan üniversiteler, akademik dergiler veya resmi bilim kurumları tarafından yayınlanan bu basın açıklamalarını temel editöryal düzenlemeden geçirmektedir; ancak açıklamaların isabetliliğinden sorumlu değildir. Basın açıklaması konusundaki sorularınızı aşağıdaki medya irtibat kişisine yöneltebilirsiniz.

Medya İrtibat

Bu yazımızda sözü edilen akademik makalenin yöntemi veya sonuçları ile ilgili bir sorunuz veya sorununuz mu var? Aşağıda, akademik makalenin yazarlarının iletişim adreslerini bulabilirsiniz.

Evrim Ağacı sadece bilimsel bir çalışmayı duyurmak ile mükelleftir; araştırmayı, araştırmacıları veya araştırmanın sonuçlarını savunmaz. Akademik bir makalenin sonuçlarını geçersiz kılmanın ana yöntemi, orijinal çalışmanın yöntemi, sonuçları veya tartışması ile ilgili hatalı noktaları tespit etmek ve bunu hakemli dergilerde yayınlamaktır. Bu yapılacak olursa, Evrim Ağacı o çalışmaları da memnuniyetle duyuracak ve/veya bu çalışmayı güncelleyecektir.

Makalenin Yazışmadan Sorumlu Yazarı:

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Merak Uyandırıcı! 3
 • İğrenç! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • İnanılmaz 1
 • Grrr... *@$# 1
 • Muhteşem! 0
 • Tebrikler! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ S. Fox, et al. (2021). Capitalising On Faith? An Intergenerational Study Of Social And Religious Capital Among Baby Boomers And Millennials In Britain:. The Sociological Review, sf: 862-880. doi: 10.1177/0038026120946679. | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 23/04/2024 04:44:01 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10604

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Evren
Grip
Video
Etimoloji
Evrim Tarihi
Elektromanyetizma
Mühendislik
Sahte
Mikrobiyota
Ana Bulaşma Mekanizması
Safsata
Nasa
Sars Virüsü
Uluslararası Uzay İstasyonu
Freud
Kanat
Sinir Sistemi
Hastalıkların Tedavisi
Yavru
Göğüs
Vücut
Venüs
Şehir
Manyetik Alan
Hayvanlar Alemi
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ç. M. Bakırcı. Dini Ritüellere Katılanlar, Yaşlarından Bağımsız Olarak Komşularına Daha Çok Güveniyor ve Daha Çok Hayır Amaçlı Bağış Yapıyor!. (17 Haziran 2021). Alındığı Tarih: 23 Nisan 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/10604
Bakırcı, Ç. M. (2021, June 17). Dini Ritüellere Katılanlar, Yaşlarından Bağımsız Olarak Komşularına Daha Çok Güveniyor ve Daha Çok Hayır Amaçlı Bağış Yapıyor!. Evrim Ağacı. Retrieved April 23, 2024. from https://evrimagaci.org/s/10604
Ç. M. Bakırcı. “Dini Ritüellere Katılanlar, Yaşlarından Bağımsız Olarak Komşularına Daha Çok Güveniyor ve Daha Çok Hayır Amaçlı Bağış Yapıyor!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 17 Jun. 2021, https://evrimagaci.org/s/10604.
Bakırcı, Çağrı Mert. “Dini Ritüellere Katılanlar, Yaşlarından Bağımsız Olarak Komşularına Daha Çok Güveniyor ve Daha Çok Hayır Amaçlı Bağış Yapıyor!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, June 17, 2021. https://evrimagaci.org/s/10604.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close