Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Batı Roma İmparatorluğu, 476 Yılında Yıkılmadı!

Batı Roma İmparatorluğu, 476 Yılında Yıkılmadı!
6 dakika
17,192
 • Tarihyazımı (Historiyografi)

476 yılının Eylül ayında, Barbar kumandan Odoacer, Batı Roma'nın genç imparatoru Romulus Agustus'u görevini terk etmeye zorlamıştı. Konstantinopolis vakanüvisi Marcellinus Comes, 510'lu yıllarda şöyle yazacaktı:

Gotların Kralı Odoacer Roma'nın kontrolünü ele geçirdiğinde, Romalıların Batı İmparatorluğu yok oldu.

Ancak hiç kimse, o anda Roma İmparatorluğu'nun yok olduğunu düşünmemişti. Roma'nın 476'daki yıkılışı, yıkıcı bir savaşın bahanesi olarak neredeyse elli sene sonra uydurulan tarihi bir dönüm noktasıdır. Bunun o zamandan beri bir devrin sonu olarak kabul edilmiş olması, tarihin günümüzde aksi bir durumda hoş karşılanmayacak eylemlerin haklı çıkarılması amacıyla kötüye kullanılabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda bu kötüye kullanım, gelecek nesillerin tarihten alacağı dersleri de çarpıtabilir.

Bu Reklamı Kapat

476 yılında Odoacer, Romulus Augustus'u görevini terk etmeye zorluyor. (Universal History Archive/Universal Images Group/Getty Images)
476 yılında Odoacer, Romulus Augustus'u görevini terk etmeye zorluyor. (Universal History Archive/Universal Images Group/Getty Images)
Time

Okul çağındaki çocuklardan, üniversite öğrencilerine şimdi herkes Batı Roma İmparatorluğu'nun 476'da yıkıldığını öğrense de 5. Yüzyıl'da yaşayan Romalılar, Odoacer'in darbesini olağanüstü bir şey olarak görmedi. 455'ten sonra dokuz farklı Batı Roma İmparatoru tahta çıktı ve indi. Bunların birçoğu Odoacer gibi barbar kumandanlar tarafından tahttan indirildi. Dördünde barbar generaller bir imparator devirdi ve yerine diğerini atamayı erteledi. Bu imparatorsuzluk dönemlerinden birisi, yirmiden fazla imparatorun toplam hüküm süresinin tamamından daha uzun bir süre olan yirmi ay boyunca devam etti. Şimdi Hırvatistan olan Batı Roma topraklarını, vasat bir darbe sonrasında, yerine geldiği Julius Nepos'un kontrolüne bırakan ve imparatorluk sarayını eline geçiren Romulus bile bir zorbaydı. Başka bir deyişle, Batı Roma İmparatorluğu, 476 yılında imparatorluk gaspçısını kaybetmiş olsa da hala meşru bir imparatoru vardı.

Odoacer, devleti kontrol ettiği yaklaşık on yedi yıl boyunca Roma hükümetinin birçok yapısını devam ettirdi. Senato, yaklaşık bin yıl boyunca olduğu gibi Roma'da toplanmaya devam etti. Latince, yönetim dili olarak kaldı. Ülkeyi Roma hukuku yönetti. Roma orduları savaşmaya devam etti ve cephelerde zaferler kazandı. Ve Odoacer'in bastırdığı paralarda Roma İmparatorları yer aldı. Bu paralarda başta Julius Nepos yer alırken, Julius Nepos'un ölümünden sonra Konstantinopolis'de hüküm sürmüş Doğu Roma İmparatorları'nın büstleri yer aldı.

Bu Reklamı Kapat

Gotik hükümdar Teoderik, Odoacer'i 493 yılında devirdikten sonra da Roma yaşamının bu yönleri devam etti. Teoderik, 5. yüzyılın ortalarındaki politik çalkantıdan sonra İtalyan zenginliğini canlandırmada Odoacer'den bile daha başarılı olduğunu kanıtladı. Orduları şimdiki Hırvatistan, Sırbistan ve Fransa'da başarılı seferler düzenledi. İspanya'nın önemli bir kısmını bir süreliğine himayesi altına aldı. İtalya genelinde kiliselere ve kamu binalarına geniş çaplı tamiratlar yapıldı. Teoderik ya da Odoacer'den biri (hangisi, belli değil), Kolezyum'da tadilatlar yaptırdı. Bu tadilatlar sonrasında senatörler gururla koltuklarına isimlerini ve makamlarını yazdırdı.

5. yüzyılın sonları ve 6. yüzyılın başlarında yaşayan İtalyanlar, Roma hakimiyetinin 476'da sona erdiğini düşünmek bir yana dursun, Roma'nın toparlanışından bahsettiler. Pavia Psikoposu Ennodius, Teoderik'in "İtalya'nın büyük bir kısmından temizlediği pisliğin", Roma'yı tekrar "küllerinden doğurarak canlandırdığından" söz etmişti. Teoderik'in askeri başarıları, "Roma İmparatorluğu'nun eski sınırlarına geri döndüğü" ve onun "atalarımızın kültürünü" tekrar fethettiği bölgelerde yaşayan Romalılara geri verdiği anlamına geliyordu. Hatta Ennodius, "Roma’nın namının tekrar canlanmasının Teoderik'i Büyük İskender’e bir rakip olarak öne çıkardığını", çünkü onun bir "Roma Altın Çağı" başlattığını söyleyecek kadar ileri gitti.

Roma'nın 476 Yılında Çöktüğü Yalanı Nasıl Doğdu?

Roma'nın tekrar şahlanışının başlangıcı olan Odoacer'in darbesi, nasıl oldu da Roma'nın yıkılışı olarak görülmeye başlandı? Cevap, İtalya'da değil, Konstantinopolis'te yatıyor. İtalyan gücü, Odoacer ve Teoderik'in yönetiminde geri toplandıkça, Konstantinopolis'teki Doğu Roma İmparatorluğu'yla ilişkiler kötüleşti. Teoderik, 526 yılında öldüğünde, Konstantinopolis'teki Romalılar, İtalya'yı işgal etmenin ihtimali üzerine düşünmeye başlamışlardı.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Doğu-Batı geriliminin bu anında Marcellinus Comes'e geri dönebiliriz. Marcellinus'un 510'ların sonunda ortaya çıkan vakayinamesi, Roma'nın 476'da yıkıldığını iddia eden ilk tarihi çalışmadır. Marcellinus'un metinleri bunu neden söylediğini de açığa çıkarıyor: Marcellinus, Odoacer'i Roma İmparatorluğu'nun "yok olmasına" neden olduğu zaman "Gotların Kralı" olarak tanımlıyor. Bu bir uydurma. Odoacer, bir Got değildi. Ancak Teoderik, bir Got Kralı'ydı ve hükümdarlığı Odoacer'in elinden almıştı. Gotlar tarafından yönetilen Batı Roma devleti, kendisini Konstantinopolis ile yükselen bir gerilim içinde bulduğunda, Roma'nın yıkılışı İtalya'yı tekrar Doğu Roma'nın kontrolüne bırakacak bir Doğu Roma işgalini haklı çıkarmanın bir yolu olarak ortaya çıktı.

Marcellinus'un bu fikri kendi başına ortaya çıkmadı. Konstantinopolis'te, o sırada imparatorluk varisi olan, gelecekteki Doğu Roma İmparatoru Jüstinyen'in yardımcısı olarak görev aldı. Marcellinus daha sonra, Batı İmparatorluğu'nun yıkıldığı ve Jüstinyen'in Doğu Roma İmparatorluğu'nun onu tekrar kontrol altına alması gerektiği ana fikrini tekrar tekrar belirten bir çalışma olan vakayinamesinin yayınlanmasından sonra Jüstinyen'den birkaç onursal unvan aldı.

Bu propaganda oldukça başarılı oldu. 533'te, Doğu Roma orduları İtalya'ya saldırdı. Jüstinyen bu saldırganlığı, "Gotlar, bizim olan İtalya'yı almak için güç kullandı ve geri vermeyi reddetti" diyerek açıkladı. Birlikleri Roma şehrine Aralık 536'da girdi. Jüstinyen'in resmi tarihçisi Procopius o günde, "Roma, altmış yıllık bir aradan sonra tekrar Romalıların oldu" diye yazdı. Altmış sayısı gelişigüzel seçilmemişti. Roma'nın Doğu tarafından ele geçirilişi, Odoacer’in 476'daki darbesinden altmış yıl, üç ay sonra gerçekleşmişti.

Başta bazı başarılar kazanmış olmalarına rağmen, Jüstinyen'in orduları yarımadada kontrolü sağlamlaştırmakta zorlandı. İtalya'daki savaş 562 yılına kadar sonuçlanmadı ve çarpışmalar hem Roma şehrini hem de İtalya’nın birçoğunu yıkıma uğrattı. Gotlar, 546'da Roma'yı tekrar ele geçirdi, 547'de kaybetti, 549'da tekrar geri aldı ve sonunda 552'de tamamen kaybetti. Roma sakinleri, 546'daki uzun süren Got kuşatmasında ot, fare ve hayvan dışkısı yiyerek hayatta kaldı. Tahminlere göre, Roma nüfusu 5. yüzyılın ortalarındaki muhtemel beş yüz binden, 560'larda yirmi beş binlere kadar düştü. Hatta diğer İtalyan şehirlerinin akıbeti daha kötüydü. Bir zamanlar İtalya'nın en büyük ikinci şehri olan Milan, bütün nüfusu öldürülerek veya köleleştirilerek 539 yılında yerle bir edilmişti. Doğu Roma İmparatorluğu İtalya'yı yeniden ele geçirdi ve bu süreçte çoğunu yerle bir etti.

Batı Roma İmparatorluğu, 560'larda kesin bir şekilde yıkılmıştı. İtalya, Jüstinyen tarafından kontrol ediliyordu, birçok şehir harabe olmuştu ve birçok yapı ciddi biçimde zarar görmüştü. Daha sonra gelen tarihçiler, Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılış dönemini araştırdıklarında, Marcellinus'a ve onun Roma'nın Odoacer'in hakimiyetine geçtiği iddiasına denk geldiler. Brian Croke'un çarpıcı yorumuna göre, Roma'nın 476’daki yıkılışı doğru kabul edilen tarihi bir olgu halini alan, uydurulmuş bir tarihi dönüm noktasıdır. Ancak, İtalya'yı yok eden ve Batı Roma devletini sonlandıran Odoacer'in darbesi değil, Jüstinyen'in işgaliydi. Bin beş yüz yıl boyunca Roma'nın yıkılışı için yanlış tarihi seçtik ve yanlış kişiyi suçladık.

Bu Reklamı Kapat

Roma'nın Ne Zaman Düştüğü Neden Önemli?

Bu hata, iki sebepten dolayı önemlidir. İlki, Marcellinus'un uydurduğu Roma'nın yıkılışı, Jüstinyen'e yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan ve Roma yönetiminin bir zamanlar Batı'da yarattığı refahı yok eden bir savaşı başlatmasına izin veren şartların ortaya çıkmasına yardımcı oldu. Sözlerinin gerçek, ölümcül ve uzun süren sonuçları oldu.

İkincisi, Roma'nın uydurulmuş yıkılışı, tarihi dönemler arasındaki istikrarsız sınırları ortaya çıkardı. Bin beş yüz yıl boyunca, Odeacer'in darbesi Roma ordusundaki barbar kumandanların Roma İmparatorluğu'nu nasıl sonlandırdığıyla ilgili uyarıcı bir anlatı ortaya çıkardı. Dünya genelinde insanlar, kendi toplumları Roma ile aynı kaderi paylaşmasın diye bu anlatıyı derinlemesine irdelediler.

Ancak, Roma'nın 476’da yıkılmadığını kabul edersek, Roma tarihinden alacağımız dersler oldukça farklılaşıyor. Bu durumda, Roma'nın hikayesi bizi bir toplumu içeriden yıkan barbar yabancıların yarattığı tehlike hakkında uyarmıyor. Aksine, bir ulusun yok olduğu üzerine yanlış bir iddianın, yazarının yarattığı birçok soruna sebebiyet verdiğini gösterir. Bu tehlikeyi bilmemize rağmen göz ardı ediyoruz.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 10
 • İnanılmaz 7
 • Merak Uyandırıcı! 5
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Bilim Budur! 1
 • Muhteşem! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: Time | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 27/06/2022 05:46:44 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11831

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Tespit
Kafatası
İmmünoloji
Kuşlar
Kalp
Önlem
Uygulama
Parazit
Bilim İnsanı
Yıl
İnsanın Evrimi
Çocuklar İçin Bilim
Mikrop
Davranış
Nadir
Galaksi
Göç
Doğal
Genler
Elektrik
Einstein
Dişler
Atmosfer
Vücut
Tardigrad
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.