Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Sorulara Dön
1

Türklerin bilimde geri kalmasının sebebi nedir?

Dünyadaki toplumlara baktığımızda oldukça geniş coğrafyalara yayılan ve büyük bir nüfusu olan Türkler diğer ırklara kıyasla yetiştirdiği bilim adamları sayısı azdır. Elbette Türklerin yaptığı önemli icatlar da vardır fakat günlük hayatta kullandığımız buluşların çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Peki Türkler neden bilimde geri kaldı?
787 görüntülenme
  • Soruyu Takip Et
  • Raporla
Tüm Reklamları Kapat
2 Cevap
Cevap
anonim felsefeci
anonim felsefeci
3,928 UP
Yazılım geliştirici

Dört halife devrinden sonra yaşanan olaylar silsilesi ve Asya'nın zenginlikleri ile alakalı ciddi duyumlar Arapların sıcak baktığı cihat adı altında Müslüman olmayanların köleleştirilmesi mallarına ve zenginliklerine el konulması fikri ... Ayrıca ganimetten pay alarak zengin olma fikri .. Türklerin olduğu bölgelere organize istilalar başlattı . Bu dönemde Türkler Araplar tarafından sistematik şekilde kitlesel soykırımlara uğradılar ... Uzun bir süre yağma ve talan artan şiddette devam etti . Bu süreçte Türklerin büyük çoğunluğu köle edilerek Arap topraklarına götürüldü ... Kadınlar cariye erkekler ise köle yapıldı . Geride kalanlar ise Asya'ya yerleşmek isteyen Arap ailelerine hizmet etmesi için Asya'da bırakıldı . Araplar bu istilalardan inanılmaz derecede zenginlikler ve sayılamayacak kadar çok ganimet elde ettiler . Hem Tang hanedanı ve Artan Çin baskısı hem Arap istilaları ... ve şehir devletleri misali bölünmüş olan Türkler ... Çoğunlukla birleşemeden bu istilaların neticesinde varlıklarını neredeyse tamamen kaybeder duruma geldi .

Bu süreçte iskan edilen Arap ailelerce ve Arap komutanlarca Türkler asimile edilmeye çalışıldı . Uzun süreli bu baskılar ve yapılan kıyımlar sonunda ... Göktürklerin bir boyu olan Türkeşler yeniden nispeten de olsa bir düzene geçti ve ilk defa Türkeşler ile bu Arap istilalarına karşı savaş başladı ve Araplar tarafından alınan bir çok şehir geri Türkeşler tarafından alındı ve kaybedildi süreçler böyle devam etti .

Tüm Reklamları Kapat

Türkeş Kağanının yani Khanagate ölmesi ile bir otorite boşluğu doğdu ve bu otorite boşluğu bir fırsat ile tekrar akın akın Arap istilalarını yarattı ve sonuç olarak ... Müslüman olmayan Türkler tespit edildiği yerde öldürülerek soykırıma uğradı ..

Bu böyle devam etti ve İlek devleti dediğimiz ... Karahanlılar devleti ortaya çıktı .. Bu devletin resmi dili Türkçe yapması ve Türkçeyi yaygınlaştırmasının nedeni ... Türk dilinin neredeyse unutulur haline gelmesinden kaynaklanır ... Arapça ve Farsça ... Arap ve Fars kültürü popüler hale gelmiş ve sonuç olarak Türk dilini konuşan nüfusunun ciddi oranda seyrekleşmesi ve hiç bir kültür mirasının neredeyse kalmadığı göz önüne alındığında İlek devleti Karahanlılar Türk dilini ve kültürünü muhafaza etmeye çalışmışlardır .. Ayrıca Bizlere İslamiyet Abbasiler Karluk Talas savaşı ile geçmemiştir ... Bizlere İslamiyet Samaniler tarafından geçmiştir yani İran'dan ... Karahanlı devleti İlek devleti ile ..

Tüm Reklamları Kapat

O gün bugündür Bin bilmem kaç yıldır ... Türkler sürekli köle edilir soykırıma uğrar ve sürekli dışlanır ve hala da durum nispeten böyledir .. Araplar kendilerine Türklerden muhafız köleler yetiştirmiş ve bu kölelerde bazen isyan ederek bazen de devrim yaparak kendi düzenlerini kurabilmiştir ..

Bu muhafız kölelere Hindistan'da Ghulam , Arap dünyasında ise Memlük denir .

Örneğin Harzemşahlar köle devlettir , Memlükler Köle devlettir , Gazneliler köle devlettir , Delhi sultanlığı köle devlettir ...

Popüler Arap ve Fars kültürü ... Arap ve Fars dili ... ve İslamiyet'in de bunda bir araç olarak kullanılması ile bin bilmem kaç yıldır Türkler .. Sistematik soykırımlara eziyetlere köleleştirmeye ötekileştirmeye ... maruz kalmıştır .

Osmanlı'da bile durum böyledir .. Etrak-i Bi idrak veya Etrak veya benzeri terimler .. Türkleri aşağılamak için kullanılır ... Arap ve Fars kültürünü kanıksamış olan Türkler ... Karşıtı olan Türkleri ... Aşağılayarak onları küçük görerek insan sıfatına dahi koymayarak yaşarlar ve kimliklerini buradan alırlar .

Türkler bu süreçlerden geçtikten sonra ... Kölemenlerin köle muhafızların kurduğu seküler devletlerde ki bunlardan en ihtişamlı olanı Delhi Sultanlığı ve Et Devlet'üt Turkiyye yani Memlük devletidir ...

Ciddi oranda sekülerleşerek döneminin büyük medeniyetleri ve güçlü devletleri olan bu köle devletler ... ne yazık ki Et Devlet'üt Turkiyye yani Memlük devleti Çerkezler tarafından yıkılmış ama Yavuz Sultan Selim'e kadar burci kale muhafızlarına mensup çerkezler tarafından Türkçe ve Türk kültürü ile bir nebze devam ettirilmiştir .. Delhi Sultanlığı ' da ... Halacılar denilen bir grup tarafından ele geçirilmiş ve oradaki Türk Memlükleri yok edilmiştir .

Aşırı fanatik .. İrticacı ve aşırı İslamcı gruplar Türk devletlerini sürekli yıkmış zayıflatmış ve başkalarınca yıkılmasına neden olmuşlardır ..

Tüm Reklamları Kapat

Buna Tarihte Abbasi Türk çekişmesi denilebilir ... Bu çekişmede ... İlk Defa Kahire İmamlığı ... Memlük Sultanlığı ve Sultan Baybars'ın Abbasi halifesine yaptığı muamele ve yeniden halife tayin edip diyanet işleri bakanı gibi bir şey yapmasıyla ilk defa Türklerin lehine dönmüştür .

Yavuz Sultan Selim'in Çerkezlerden Memlük devletini alarak halifeliği Osmanlı'ya getirmesi Oğlu Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra ... Osmanlı'nın başına bela olmuş ve bir daha Osmanlı ... Eski gücüne tam olarak kavuşamamıştır ..

Türklerin bilimde ilerleyemeyişinin nedenini Mikro Ölçekte günümüz Afganistan'a bakarak anlayabilirsiniz

179 görüntülenme
2
  • Raporla
Cevap
Serdar Varol
Serdar Varol
4,910 UP
Hekimim. Genetik mesleki alanım ve tarihle beraber ilgi alanım.

Önce yanlışlarını düzeltelim.

  1. Türkler hiç bir zaman çok nüfuslu olmadı. Türkler hep az nüfusluydu. Başkalarını yönetiyorlardı. Nüfustan değil nitelikten. Türkler Çinlileri yönetirken de azdı. Slavları yönetirken de azdı. Hintlileri yönetirken de azdı. Arapları yönetirken de azdı.
  2. Başka ırklara göre değil. Başka milletlere göre. Anadolu Türkü ile bir Çeçen aynı ırktan. Irk başka şey. Türkler bir millettir.

Bilime gelirsek. Bilimsel gelişmenin 2 önemli dinamiği vardır. 1. Para 2. Bilimi finanse (patronaj) edecek kültür. Bu ikisinin de beraber olması lazım.

Tüm Reklamları Kapat

Gelişmişlik dediğin şey göreceli. Bunu bir kıyasla söylüyorsun. Kime kıyasla. Avrupa'ya. Hangi dönem. Yeniçağ. Öncesinde zaten Türkler tarih boyu daha ileri.

Avrupa ortaçağ sonrası uçtu. Çünkü Amerika'yı soyarak 100 yılda elde edecekleri serveti 2-3 yılda elde ettiler. Büyük tarihçimiz Ömer Lütfü Barkan bunun rakamlarını verir. Detaylarını merak eden oradan okur. Onların gemilerle taşıdığı zenginlik bizi de ekonomik olarak aynı zamanda çökertti.

Tüm Reklamları Kapat

Fakat bir şey daha oluyor. Oda kültürün değişmesi. Ne oldu. Nasıl oldu.

Bilimde ilerleyen kültür, bilgi üretiminin bilimle olduğunu düşünen kültürdür. Atatürk'ün meşhur sözü işte budur. Peki bunun karşıtı olan fikirler ve kültürler ne. Nasıl değiştik.

  1. Bilginin tanrıdan geldiği fikrini, pozitif felsefe ile yeniden gündeme sokan Skolastizm. Ortaçağ Avrupa geriliğinin nedeni budur. Bunu bize sokan Gazalidir. Ve çok etkili olmuştur. Mutezilenin hakimiyetini bitirmiştir.
  2. Gözümüzün önündeki gerçekliği tartışmaya açan batınilik fikri. Buda bize Hindistan'dan gelen, Türklerdeki İslamı tamamen parselleyen tarikatların (iyi yönleri vardır. başka konularda) içine tamamen yerleşmiştir. Fars kökenlidir.
  3. Avrupa karşısında ki gerilemenin bir sonucu olarak 18 y.y.da ortaya çıkan aşağılık kompleksi. Bu aşağılık kompleksi şuna neden oluyor. "Fransız gibi giyinen, İngiliz gibi gezinen, İtalyan gibi şarkı söyleyenimiz var fakat bir zırhlı yapacak mühendisimiz yok" Şehbenderzade Filibeli Ahmed" Son 200 yılımızda böyle geçti.

Türklüğünden en ufak şüphem yok. Fakat Sümerlileri geçiyorum. Yazılı kaynaklara göre Türk olduğu yazılan topluluklar içinde bilim açısından Türklerin en büyük katkı yaptığı dönem. Erken Abbasi dönemidir. İslam dünyasında mutezilenin iktidar olduğu, bilimin uçtuğu dönemi başlatan Basra mektebi Türk kökenlidir. Bilim tarihin deki en büyük patronajı yapan halife Memun zaten anneden Türktür. Kültür olarak zaten Türktür..... Şemsettin Günaltay'ın İslam'da Bilimin Yükselişi ve Çöküşü makalesini okursanız bunlar ve bunlar gibi pek çok delil yazar. Bu tarihten sonra Türklerde her gün rasyonel, dünyevi, başkalarına benzemeye çalışan değil hayatın doğrularını yapan Türk kültürü her yıl biraz daha azalmıştır. 16 y.y.da ise tamamen tükenmiştir.

Not : Üsteki yazı baştan aşağı zırva.

2
  • Raporla
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.