Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Sorulara Dön
Arşibalala Aşbara
Üye
1

Türklerin bilimde geri kalmasının sebebi nedir?

Dünyadaki toplumlara baktığımızda oldukça geniş coğrafyalara yayılan ve büyük bir nüfusu olan Türkler diğer ırklara kıyasla yetiştirdiği bilim adamları sayısı azdır. Elbette Türklerin yaptığı önemli icatlar da vardır fakat günlük hayatta kullandığımız buluşların çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Peki Türkler neden bilimde geri kaldı?
2,170 görüntülenme
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Soruyu Takip Et
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Tüm Reklamları Kapat
3 Cevap
İlhan Taşlı
Egzistansiyalist

Bu ve buna benzer pek çok soruyu bu platformda gördüm, pek çoğuna cevap vermeye çalıştım. Bazıları moderatör onayına takıldı, sabırla yayınlanmasını bekliyoruz:). Ancak, sorular genelde "İslam Ülkeleri neden bilimde geri kalmış" şeklindeydi.

Sorunuza, cevap tekrarı olamaması için özet vererek cevap vereceğim, moderatör onayına takılırsa şansımıza küselim:).

Tüm Reklamları Kapat

Soruya cevabı "İslam Ülkeleri neden bilimde geri kalmış" bağlamında vereceğim, çünkü İslam Kültürünün etkisi altında bulunduğumuz gerçeğini görmek gerekir.

İslam; altın çağını, Emevi yönetimi sona erip (M:S. 750), Abbasi yönetimi başladığında yaşamıştı. Matematik, geometri, sosyoloji, astronomi, felsefe ve tıp alanında çok değerli bilim insanları yetiştirebilmiş ve bilime önderlik etmiştir. O dönemlerde, Avrupa Hristiyanlığı, akıl ilmini şeytanlaştırırken, vahiy ilminin tek gerçek olduğunu kabul etmiştir. İlginçtir, zamanla İslam dünyası bu görüşten fazlasıyla etkilenmiştir. Döneme en çok etkisini vuran ünlü müderris İmam Gazzali benzer görüşü savunmuş ve akıl ilmi ile uğraşan pek çok bilim insanının katlinin vacip olduğu şeklinde fetva yayınlamıştır. Tarih; Moğol istilaların da etkisi olduğunu savunur. O dönemde bilim başkenti olan Bağdat, tüm kütüphaneleri ve eğitim kurumları ile birlikte yakılıp yıkılmıştır.

Fakat asıl etki, bilime karşı olan genel bakış açısıdır, ve etkileri günümüzde hala gözlemlenebilir "vahiy ilmi, akıl ilminin her zaman önündedir".

7
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Görkem Öge
Sinema yazarı
Orijinal Soru: Türkler neden bilim alanında hiçbir zaman öncü olamamıştır?

Böyle bir sorunun, gece gece aklınıza takılması büyük şanssızlık, adınıza üzüldüm. Çünkü eğer bu soru uykunuzu kaçırdıysa tekrar rahatça uyuyabilmek için birkaç üniversite bitirip, birkaç bin sayfa yayın okuyup, bir kaç akademik derece alıp hayli cahil ve taraflı kitle ile uğraşıp sorunuzun cevabını bulmak ve bu kadar çalıştıktan sonra da bulgularınızı bir yayın haline getirip tarihe sunmak zorundasınız. İşiniz zor. Şimdiden kolay gelsin.

Çünkü gece gece öylesine aklınıza takılan bu soru, milyonlarca insanın gündüz saatlerinde aklına takılan ve zaten tarihimizin en büyük sorularından biri. Bir cevabı da yok. Yani olası cevap, öyle birkaç cümleyle özetlenebilecek bir cevap değil. İlber Hoca bile "Neden Türkler geri kaldı?" sorusuna öyle cup diye cevap vermiyor ki sizin tekrar rahatça uyuyabilmeniz için gerekenleri İlber Hoca yapmış biri ama o da, o eşsiz karizmasına ve özgüvenine rağmen haline, tavrına, gözlerine bakılırsa pek de rahat uyuyabilen biri gibi görünmüyor.

Tüm Reklamları Kapat

Yani sorduğunuz soru büyük bir soru. Kısacık cevaplar ancak hangi binlerce sayfalık kütüphane kısmını okumaya karar vereceğiniz konusuna yardımcı olabilir. Gerisi, kahvehanede masasında, berber koltuğunda tarih konuşması anlamına gelir.

Umarım fikir verebilmişimdir. Sağlıcakla.

4
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Anonim Felsefeci
Anonim Felsefeci
4,585 UP
Yazılım geliştirici

Dört halife devrinden sonra yaşanan olaylar silsilesi ve Asya'nın zenginlikleri ile alakalı ciddi duyumlar Arapların sıcak baktığı cihat adı altında Müslüman olmayanların köleleştirilmesi mallarına ve zenginliklerine el konulması fikri ... Ayrıca ganimetten pay alarak zengin olma fikri .. Türklerin olduğu bölgelere organize istilalar başlattı . Bu dönemde Türkler Araplar tarafından sistematik şekilde kitlesel soykırımlara uğradılar ... Uzun bir süre yağma ve talan artan şiddette devam etti . Bu süreçte Türklerin büyük çoğunluğu köle edilerek Arap topraklarına götürüldü ... Kadınlar cariye erkekler ise köle yapıldı . Geride kalanlar ise Asya'ya yerleşmek isteyen Arap ailelerine hizmet etmesi için Asya'da bırakıldı . Araplar bu istilalardan inanılmaz derecede zenginlikler ve sayılamayacak kadar çok ganimet elde ettiler . Hem Tang hanedanı ve Artan Çin baskısı hem Arap istilaları ... ve şehir devletleri misali bölünmüş olan Türkler ... Çoğunlukla birleşemeden bu istilaların neticesinde varlıklarını neredeyse tamamen kaybeder duruma geldi .

Bu süreçte iskan edilen Arap ailelerce ve Arap komutanlarca Türkler asimile edilmeye çalışıldı . Uzun süreli bu baskılar ve yapılan kıyımlar sonunda ... Göktürklerin bir boyu olan Türkeşler yeniden nispeten de olsa bir düzene geçti ve ilk defa Türkeşler ile bu Arap istilalarına karşı savaş başladı ve Araplar tarafından alınan bir çok şehir geri Türkeşler tarafından alındı ve kaybedildi süreçler böyle devam etti .

Tüm Reklamları Kapat

Türkeş Kağanının yani Khanagate ölmesi ile bir otorite boşluğu doğdu ve bu otorite boşluğu bir fırsat ile tekrar akın akın Arap istilalarını yarattı ve sonuç olarak ... Müslüman olmayan Türkler tespit edildiği yerde öldürülerek soykırıma uğradı ..

Bu böyle devam etti ve İlek devleti dediğimiz ... Karahanlılar devleti ortaya çıktı .. Bu devletin resmi dili Türkçe yapması ve Türkçeyi yaygınlaştırmasının nedeni ... Türk dilinin neredeyse unutulur haline gelmesinden kaynaklanır ... Arapça ve Farsça ... Arap ve Fars kültürü popüler hale gelmiş ve sonuç olarak Türk dilini konuşan nüfusunun ciddi oranda seyrekleşmesi ve hiç bir kültür mirasının neredeyse kalmadığı göz önüne alındığında İlek devleti Karahanlılar Türk dilini ve kültürünü muhafaza etmeye çalışmışlardır .. Ayrıca Bizlere İslamiyet Abbasiler Karluk Talas savaşı ile geçmemiştir ... Bizlere İslamiyet Samaniler tarafından geçmiştir yani İran'dan ... Karahanlı devleti İlek devleti ile ..

Tüm Reklamları Kapat

O gün bugündür Bin bilmem kaç yıldır ... Türkler sürekli köle edilir soykırıma uğrar ve sürekli dışlanır ve hala da durum nispeten böyledir .. Araplar kendilerine Türklerden muhafız köleler yetiştirmiş ve bu kölelerde bazen isyan ederek bazen de devrim yaparak kendi düzenlerini kurabilmiştir ..

Bu muhafız kölelere Hindistan'da Ghulam , Arap dünyasında ise Memlük denir .

Örneğin Harzemşahlar köle devlettir , Memlükler Köle devlettir , Gazneliler köle devlettir , Delhi sultanlığı köle devlettir ...

Popüler Arap ve Fars kültürü ... Arap ve Fars dili ... ve İslamiyet'in de bunda bir araç olarak kullanılması ile bin bilmem kaç yıldır Türkler .. Sistematik soykırımlara eziyetlere köleleştirmeye ötekileştirmeye ... maruz kalmıştır .

Osmanlı'da bile durum böyledir .. Etrak-i Bi idrak veya Etrak veya benzeri terimler .. Türkleri aşağılamak için kullanılır ... Arap ve Fars kültürünü kanıksamış olan Türkler ... Karşıtı olan Türkleri ... Aşağılayarak onları küçük görerek insan sıfatına dahi koymayarak yaşarlar ve kimliklerini buradan alırlar .

Türkler bu süreçlerden geçtikten sonra ... Kölemenlerin köle muhafızların kurduğu seküler devletlerde ki bunlardan en ihtişamlı olanı Delhi Sultanlığı ve Et Devlet'üt Turkiyye yani Memlük devletidir ...

Ciddi oranda sekülerleşerek döneminin büyük medeniyetleri ve güçlü devletleri olan bu köle devletler ... ne yazık ki Et Devlet'üt Turkiyye yani Memlük devleti Çerkezler tarafından yıkılmış ama Yavuz Sultan Selim'e kadar burci kale muhafızlarına mensup çerkezler tarafından Türkçe ve Türk kültürü ile bir nebze devam ettirilmiştir .. Delhi Sultanlığı ' da ... Halacılar denilen bir grup tarafından ele geçirilmiş ve oradaki Türk Memlükleri yok edilmiştir .

Aşırı fanatik .. İrticacı ve aşırı İslamcı gruplar Türk devletlerini sürekli yıkmış zayıflatmış ve başkalarınca yıkılmasına neden olmuşlardır ..

Tüm Reklamları Kapat

Buna Tarihte Abbasi Türk çekişmesi denilebilir ... Bu çekişmede ... İlk Defa Kahire İmamlığı ... Memlük Sultanlığı ve Sultan Baybars'ın Abbasi halifesine yaptığı muamele ve yeniden halife tayin edip diyanet işleri bakanı gibi bir şey yapmasıyla ilk defa Türklerin lehine dönmüştür .

Yavuz Sultan Selim'in Çerkezlerden Memlük devletini alarak halifeliği Osmanlı'ya getirmesi Oğlu Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra ... Osmanlı'nın başına bela olmuş ve bir daha Osmanlı ... Eski gücüne tam olarak kavuşamamıştır ..

Türklerin bilimde ilerleyemeyişinin nedenini Mikro Ölçekte günümüz Afganistan'a bakarak anlayabilirsiniz

297 görüntülenme
3
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
 • Dış Sitelerde Paylaş
 • Raporla
 • Mantık Hatası Bildir
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Bir Beyin Cerrahının Gözünden BEYNİN İÇİ! | Mehmet Çağlar Berk (Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi)
Bir Beyin Cerrahının Gözünden BEYNİN İÇİ! | Mehmet Çağlar Berk (Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi)
Uzayda
Uzayda "Aşağı" Yön Ne Tarafta?
Hediye Almanın Gerçek Amacı Gerdek mi?!
Hediye Almanın Gerçek Amacı Gerdek mi?!
Ay'daki Bayrağı Teleskopla Görebilir miyiz?
Ay'daki Bayrağı Teleskopla Görebilir miyiz?
Arabada/Gemide Neden Mideniz Bulanıyor (Araç Tutuyor)?
Arabada/Gemide Neden Mideniz Bulanıyor (Araç Tutuyor)?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close