Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Kamuoyu Bildirisi: ODTÜ'de Neler Oluyor?

Kamuoyu Bildirisi: ODTÜ'de Neler Oluyor? ODTÜ
20 dakika
8,605
 • Özgün
Tüm Reklamları Kapat

Güncelleme (01.02.2019, Saat: 11.34)

Bildiriyi yayınlamamızdan kısa bir süre sonra ODTÜ öğrencilerinden oluşan Facebook gruplarından birkaçında bazı paylaşımlar yapıldı. Böylece biz de, aşağıdaki bildiride sorduğumuz tüm soruların cevaplarını bir "afiş" ile almış olduk; bildiride sözünü ettiğimiz, haftalardır sır gibi saklanan ve her türlü sansürün uygulandığı "gizem perdesi" de aralanmış oldu:

ODTÜ'den Bir Afiş
ODTÜ'den Bir Afiş
Facebook

Şimdi anlaşıldı.

Tüm Reklamları Kapat

O zaman aşağıdaki bildiride detaylarını okuyacağımız, haftalarca bizi ve tüm organizatörlerimizi kıvrandıran tüm soruları tek bir soruya indirgemek mümkün: Bu kadar gizem yaratmaya ne gerek vardı?

"Başkan ODTÜ'yü ziyarete gelecek, bu nedenle bütün bilimsel faaliyetleri iptal ettik." deseymişsiniz yetermiş.

Tüm Reklamları Kapat

Yüzünüz, şu anda olacağından fazla kızarmazdı.

Bildiri

19 Ocak 2019'da ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu ve Evrim Ağacı olarak "ODTÜ Rektörlüğü Evrimi Susturamaz!" başlığıyla bir bildiri ve "ODTÜ Rektörlüğü Evrimi Neden Susturamaz?" başlıklı bir YouTube videosu yayınlamıştık.

Aynı gün, Change.org üzerinden bir dijital imza kampanyası başlatmıştık. Bu üç içerikte, 13. Aykut Kence Evrim Konferansı'na 12 defa ev sahipliği yapmış ve 11 ayı aşkın süredir de 13'üncüsü için olağan planların sürdürüldüğü Kültür Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu'nun, ODTÜ Rektörlüğü'nce birdenbire "tadilata alınması" sonucu efektif olarak iptal edildiğini kamuoyuna arz etmiştik. Aynı bildirimizde, organizatörler olarak elimizden geleni ardımıza koymayarak Türkiye ve modern bilim için önemli olan bu etkinliğimizi çıkartacağımızı söylemiştik.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

21 Ocak 2019 tarihinde ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Verşan Kök, tarafımıza bizzat ulaşarak ODTÜ Rektörlüğü'ne yönelik ithamlarımız ve iddialarımızla ilgili hayal kırıklığını iletmiş, videomuzda aktarılanların "hiçbirinin doğruları yansıtmadığını" tarafımıza bir e-posta iletmiştir. Bundan kısa bir süre sonra Rektörlük imzasıyla resmi bir bildiri yayınlanmış (bu bildiriyi Change.org üzerinden de paylaşmış), kamuoyuna arz edilen iddiaların tamamen geçersiz olduğu, Rektörlük kararının iptal etme ile hiçbir ilgisi olmadığı, daha önceki 2 evrim konferansının da aynı Rektörlük çatısı altında yapıldığı, bu seneki etkinliğin yerinin değiştirilmek zorunda kalındığı, alternatif amfilerin topluluğa sunulduğu gibi bilgilere yer verilmiştir.

Buna cevaben kendisine ilettiğimiz detaylı ve kısım kısım açıklamalara yer verdiğimiz e-postada, Dr. Kök'e yayınladığı tekzibin neden yanıltıcı, iddialarımızın neden sağlam, taleplerimizin neden makul olduğunu izah ettik. Kendisine olayların gelişim sırası (kronolojisi) detaylıca izah edilerek iddialarının bir kısmını doğrudan doğruya bu kronoloji ile çürüttük.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Verşan Kök tarafından etkinliğimizin neden orijinal yerinde yapılamayacağına dair sorularımıza yanıt gelmemiş, makul hiçbir çözüm yolu önerilmemiş, Rektörlük tarafından ileri sürülen argümanlara yönelik tekziplerimize herhangi bir yanıt verilmemiştir. Dolayısıyla, Dr. Kök'ün kendisine de ilettiğimiz gibi, kendisine tanıdığımız zamanın sonuna gelmiş olmamız ve yayınlama kararı aldığı tekzip bildirisi ile bize cevap hakkı doğurmuş olduğu için, bu cevap hakkımızı kullanıyor ve ODTÜ Rektörü Dr. Kök'e tekzip yazısında iddia edilenlerin geçersizliğini ispatlayan kronolojik silsileyi, söz konusu "kongre merkezi tadilatı" ile ilgili olarak ilettiğimiz bazı soruları ve kendisine ne tarz bir çözüm önerileri getirdiğimizi kamuoyuna arz ediyoruz. Bu bildiride okuyacaklarınızın doğrudan doğruya Dr. Kök ile olan yazışmamızdan alınan kısımlar bildiri içinde belirtilmiştir ve o kısımlar herhangi bir şekilde düzenlenmemiştir.

Kamuoyunun Türkiye'nin en önemli evrimsel biyoloji konferansı ile ilgili ODTÜ Rektörlüğü'ne soru ve taleplerimizin makul olup olmadığına kanaat getirecek bilinçte olduğuna inanıyor, şayet bizi haklı bulmaları halinde, ODTÜ Yönetimi'ne aynı soruları yönelterek bu etkinliğin çıkarılmasına engel olan gerekçelerin Rektörlük tarafından kamuya arz edilmesini sağlayacaklarını düşünüyoruz.

Ek olarak, ODTÜ Rektörlüğü'nün ilk bildirisinde yapmaya çalıştığı gibi ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu veya Evrim Ağacı'nda görev alan öğrencileri "yalancı" veya "şımarık" talepleri olan tarafmış gibi göstermeye çalışacak olursa, söz konusu e-posta yazışmalarının daha fazla detayını, daha az redaksiyon ile kamuoyuna paylaşmaktan çekinmemekte olduğumuzu kamuoyuna bildirmek isteriz.

Tüm Reklamları Kapat

Olayların Kronolojisi

Prof. Dr. Verşan Kök'ün tekzip e-postası sonrası, aynı kronolojiden söz ettiğimizden emin olmak adına, tüm şeffaflığımızla kendisine ilettiğimiz ve Dr. Kök tarafından da hiçbir şekilde çürütülmemiş olan olaylar kronolojisi şu şekildedir:

 • 31 Ocak 2018: 13. Aykut Kence Evrim Konferansı (AKEK) etkinliği için Kültür ve Kongre Merkezi (KKM) Kemal Kurdaş Salonu ve A Salonu için normal prosedürler ışığında yer ayırtma yapıldı. Bu yer ayırtma her zamanki gibi Kültür İşleri Müdürlüğü defterine işlendi, KKM'deki dijital sisteme geçirildi.
 • 10-11 Şubat 2018: 12. AKEK planlandığı gibi ve başarıyla KKM'de gerçekleştirildi.
 • 11 Ekim 2018: Dekan yardımcısı Prof. Dr. Ali Çırpan, Rektörlük makamına etkinlik için resmi talep yazısını gönderdi. (98689060-800-E.42 sayılı belge)
 • 25 Aralık 2018: Topluluklar arasındaki iletişim gruplarında KKM'deki durumun belirsizliği üzerine fikirler dolaşmaya başladı. Çeşitli topluluklardan arkadaşlarımız, KKM'de teknisyenlerle ilgili, tadilatla ilgili, vb. konularla ilgili sorunlar olduğunu duyduklarını belirttiler. Ancak etkinliklerin ana üstlenicisi olan öğrenci topluluklarına KKM etkinliklerinin bir bir iptal edilmesinin gerçek gerekçesine dair hiçbir bilgi verilmedi. Bu noktada belirsizlik ve şüpheler baş göstermeye başladı. Bazı etkinliklerin iptal edilmeye başlandığı öğrenildi.
 • 7 Ocak 2019: Etkinlik organizatörlerimiz, aylar boyunca KKM'nin alınması talebine yanıt verilmediği ve dilekçelerinin de reddedilmesi üzerine Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Gaye Teksöz ile görüşmeye geldiler. Dr. Teksöz, KKM ile ilgili kendisinin bildiği herhangi bir problem olmadığını, etkinlik dilekçemizin kendisi tarafından onaylandığını, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Bahar Gedikli ile görüşebileceğimizi ve hatta kendisinin Dr. Gedikli'nin sekreterini arayarak konuyu öğreneceğini söyledi. Tavsiyesi üzerine ekibimizin kendisi de Dr. Gedikli'yi ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Oral'ı telefon ile defalarca aradılar. Hiçbir yanıt alamadılar.
 • 10 Ocak 2019 (Gün içi): Etkinlik organizatörlerimiz, KKM sorununun belirsizliği ile ilgili olarak öğleden önce Dr. Gedikli ile, öğleden sonra ise Dr. Teksöz ile görüşmeye geldiler. Rektörlük'e hiçbir öğrenci randevusuz olarak alınmadığı için görüşme yapamadılar. Telefon ile görüşme ve randevu taleplerine de yanıt verilmedi.
 • 10 Ocak 2019 (Akşam): Organizatörlerin bu sorunun çözülmesi gerektiği konusunda ısrarı üzerine, Dr. Teksöz makamından gelerek İç Hizmetler Müdür Vekili Orhan Özaydın'ın odasında öğrencilerle bir görüşme yaptı. Bu görüşmede Dr. Teksöz, etkinliğin KKM'de yapılmasının mümkün olmayacağını, başka yere taşınılması gerektiğini söyledi. Gerekçesi sorulduğunda tatmin edici bir yanıt veremedi; ancak [redakte edilmiştir] söz etti. KKM'nin tam da 10 Şubat'a kadar kullanım dışı olacağını belirtti (etkinliğimiz 9-10 Şubat'ta olacaktır). Organizatörlerimiz, gerekçenin geçerliliğinden emin olmamaları dolayısıyla alternatifler üzerinde düşündüler; ancak aşağıda detaylarını tekrar vereceğimiz gerekçelerle U3 Amfileri gibi alternatif yerlerin mümkün olmayacağını, bunu etkinliği iptal etmek ile efektif olarak aynı sonucu vereceğini söylediler.
 • 11 Ocak 2019: Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Oral, AKEK etkinliğinin yapılacağı salonların uygun olmadığını Biyolojik Bölümler Başkanlığı'na gönderdi (41870766-000-E.4420 sayılı belge). Bu belgede de tarafımıza veya bölümümüze herhangi bir gerekçe bildirilmedi. Dolayısıyla makul bir çözüm yolu aramamızın önü açılmadı.
 • 11-18 Ocak 2019: Organizatörlerimiz ziyadesiyle karmaşık olduğuna kanaat getirdikleri konuyu çeşitli akademisyenlerle istişare etmeye başladılar. Onların fikirlerini aldılar. Bu süreçte bütün alternatif yollar (etkinliğin ertelenmesi, ODTÜ'de başka salonlara taşınması, ODTÜ dışına taşınması, iptal edilmesi, vb.) etraflıca tartışıldı. Etkinliğin önemi ve büyüklüğünden ötürü, her halükarda belirtilen tarihlerde yapılması gerektiği kanaati oluştu.
 • 18 Ocak 2019: Sorunun bürokratik yollarla çözülemeyeceğine kanaat getiren organizatörlerimiz, konunun kamuoyuna mal edilmesi gerektiğine karar vererek bir bildiri yayınladılar.
 • 20 Ocak 2019: Kamuoyu baskısının arttırılması ve konunun çözüme kavuşturulması için organizasyonun tarafları olarak YouTube üzerinden bir video yayınladık. Aynı gün, Change.org üzerinden bildirimizi kamu imzasına açtık.
 • 21 Ocak 2019: ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Verşan Kök olarak siz, videoyu hazırlayan kişi olarak bize bir e-posta yazarak videodaki iddiaları tekzip etmeye çalıştınız. Aynı gün ODTÜ konuyla ilgili bir basın bildirisi yayınladı. Bu bildiri bize de tarafınızdan iletildi.
 • 22 Ocak 2019: Bu e-posta tarafınıza iletildi.
 • 9-10 Şubat 2019: AKEK etkinliğinin normalde gerçekleştirilmesi planlanan tarihler.

ODTÜ Kültür Kongre Merkezi'nde Neler Oluyor?

ODTÜ'de yaşanan olayların eksiksiz olarak anlaşılabilmesinin tek yolu, Kültür ve Kongre Merkezi'nde neler olup bittiği ve bazı etkinliklerin iptal edilip, bazılarının edilmemesinin gerekçesinin ne olduğunun Rektörlük tarafından açıklanmasıdır.

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu. Bu fotoğraf, Dr. Kök'e gönderilen e-postada yer almamaktadır; kamuoyunu bilgilendirmek adına eklenmiştir.
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu. Bu fotoğraf, Dr. Kök'e gönderilen e-postada yer almamaktadır; kamuoyunu bilgilendirmek adına eklenmiştir.
EtkinlikGo
Bir diğer açıdan KKM Kemal Kurdaş Salonu. Bu fotoğraf, Dr. Kök'e gönderilen e-postada yer almamaktadır; kamuoyunu bilgilendirmek adına eklenmiştir.
Bir diğer açıdan KKM Kemal Kurdaş Salonu. Bu fotoğraf, Dr. Kök'e gönderilen e-postada yer almamaktadır; kamuoyunu bilgilendirmek adına eklenmiştir.
La Ankara

Bu ve bunun gibi meselelerin aylar boyunca talep edilmesine rağmen yapılmaması sonrası, ODTÜ Rektörü Dr. Kök'e ilettiğimiz sorular silsilesi aynen şu şekildedir:

 1. KKM'de yapılacağı iddia edilen bu tadilatın ihtiva ettiği tam olarak nedir? 
 2. Ne tarz bir işçiliği, işi ve güvenlik önlemlerini gerektirmektedir? 
 3. Her bir iş, tam olarak hangi tarihler arasında yapılacaktır? 
 4. Bu iş emri ne zaman, hangi tarihler için verilmiştir ve planlanmasına yönelik belgelere nereden ulaşılabilir?
 5. KKM'de yapılacağı iddia edilen bu tadilatın önemi, ODTÜ'nün 1 numaralı önceliği olan akademik değerlere doğrudan katkı sağlayacak, 13 yıldır aralıksız olarak düzenlenmiş ve ülkedeki en büyük evrimsel biyoloji konferansının planlanmasında böylesine köklü değişimler yapmayı meşru kılacak kadar önemli bir tadilat mıdır? 
 6. Eğer bu kadar acil bir tadilatsa, neden derhal başlanmamıştır? KKM'de güvenlik açısından bir sorun yaratıyorsa veya etkinlikleri iptal edecek kadar büyükse, nasıl olmuştur da bakan ile yapılan etkinliğin yapılabilmesine izin vermiştir? 
 7. Eğer o kadar acil bir durum değilse, KKM'de yapılacağı iddia edilen bu tadilatın başka bir tarihe alınması mümkün değil midir? Neden?
 8. Eğer mümkün değilse, KKM'de yapılacağı iddia edilen bu tadilatın ihtiva ettikleri, etkinliğin planlamasını değiştirmeye değecek kadar tehlikeli midir? Örneğin etkinlik günlerinde bu tadilata ara verilemez, kullanılan malzemeler salonlardan çıkartılamaz mı? Etkinliğin planlamasını dikkate değer miktarda değiştirmeksizin bir orta yol bulunması mümkün değil midir?

Dr. Kök'ten Akademisyenleri Örgütleme; BİYOGEN ve Evrim Ağacı'nı "Şımarık Gösterme" Çabası

Bu süreçte Dr. Kök, akademisyenler ile irtibat kurarak kendilerinin öğrenci topluluklarına nasıl kolaylıklar sağladığını, ne gibi adımlar attıklarını, vb. konuları kendilerine anlatmak suretiyle bizim olayı "abarttığımızı" iddia etmiş, akademisyenlerimizin desteğini kazanmaya çalışmıştır.

Tüm Reklamları Kapat

Bu açıklamalar yapılırken, kendisine bütün detaylarıyla ilettiğimiz gerekçelere yer verilmemiş, bizlerin makul olmayan, şımarık, hadsiz taleplerle geldiğimiz gibi bir izlenim yaratılmıştır.

Halbuki kendisine ilettiğimiz yanıt e-postasında önerilen alternatiflerin işlevsizliği bütün detaylarıyla izah edilmiştir.

Bunların da doğru şekilde ODTÜ Rektörlüğü'ne kamuoyunca yöneltilebilmesi için kamuya aynen arz ediyoruz:

Rektörlüğün Alternatif Tavsiyeleri Neden İşlevsizdir?

Alternatif olasılıklar şu şekildedir (doğrudan e-postadan alıntılanmaktadır):

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Evren Avucunda – Uzay, Zaman ve Ötesine Olağanüstü Bir Yolculuk

“Muhteşem… Bunun gibi bir kitap okumadım.”

“Bu kitabın iki vaadi var: sadece tek bir denklem kullanmak (E = mc2) ve hiçbir okuru geride bırakmamak. Üç yüz seksen sayfa ve beş milyar yıllık göz alıcı bir yolculuk.”

Alexander Masters – The Spectator

Evrende yalnız değiliz.

Evrene yapacağımız bu yolculukta da.

Kumsalda yatmış gökyüzünü seyrederken biri elimizden tutuveriyor ve bizi muazzam bir yolculuğa çıkarıyor; karadeliklere, en uzak galaksilere ve kâinatın başlangıcına götürüyor.

Bir atomun çekirdeğine dalıyor, zamanda yolculuk ediyor, Güneş’in içine giriyoruz. Dokunuyoruz.

Christophe Galfard, evreni avucumuza bırakıyor.

Fransa’da yılın bilim kitabı seçildikten sonra 20 dile çevrilen EVREN AVUCUNDA kısa sürede bir popüler bilim klasiğine dönüştü. Gezegenimizin en özel bilim anlatıcılarından Christophe Galfard –ki kendisi Stephen Hawking’in öğrencisi– denklemler yerine hayal gücümüzden faydalanarak bizleri kelimenin gerçek anlamıyla “bambaşka dünyalara” götürüyor.

Bilgiler ve Uyarılar:

 1. Bu ürün sipariş alındıktan 1-3 gün içinde postalanacaktır.
 2. Lütfen sipariş vermeden önce iade ve ürün değişikliği ile ilgili bilgilendirmemizi okuyunuz.
 3. Bu kampanya, Domingo Yayınevi tarafından Evrim Ağacı okurlarına sunulan fırsatlardan birisidir.
Devamını Göster
₺135.00
Evren Avucunda – Uzay, Zaman ve Ötesine Olağanüstü Bir Yolculuk

1. Etkinliği Bir Diğer Salona Taşımak:

Bu konudaki en büyük problem, ortada bir "öneri" olması; ancak önerilerin iyi düşünülmüş, ODTÜ'nün ve etkinliğin prestijine öncelik veren, işlevsel öneriler olmayışıdır:

ODTÜ Rektörlüğü tarafından önerilen alternatif salonlardan biri
ODTÜ Rektörlüğü tarafından önerilen alternatif salonlardan biri "Üçlü Amfi" olarak bilinen üç amfidir. Bunlardan en büyüğü, bu fotoğrafta görülen U3 amfisidir. Fotoğrafta amfinin koltuk düzeni görülmektedir. Bu fotoğraf, Dr. Kök'e gönderilen e-postada yer almamaktadır; kamuoyunu bilgilendirmek adına eklenmiştir.
METU
 1. Üçlü Amfi: Son derece eski, konforsuz ve teknik donanımı yetersiz olan bu amfiler planlanan etkinliği aslen olan 2 salon yerine 3 amfiye bölmemizi gerektiriyor. Bu, etkinlik programında ciddi anlamda sapma ve katılımcılara verilen sözlerin önemli bir bölümünün tutulmaması demek. Dahası, binanın uluslararası ve 1000+ kişi katılımcılı bir etkinliği kaldırabilecek donanımda olmayışı, bunu yersiz bir öneri haline getiriyor. Belki yerel, ufak bir etkinlik olsa bu olasılık düşünülürdü; ki tarihimizde birçok kez KKM uygun olmadığında bu alternatifi zaten kullandık (kayıtlarınızdan kontrol edebilirsiniz). Ama AKEK gibi bir etkinlik için? Maalesef.
 2. MM25 Amfisi: 200 kişiden az kapasiteye sahiptir. AKEK etkinliğine 1250 kişi civarında katılımcı beklenmektedir. Hata payı %525 olan bir öneriyi kabul etmemiz, pratiği geçtim, teorik nedenlerle mümkün değildir.
 3. Mimarlık Amfisi: Yaklaşık 340 kişi kapasiteye sahiptir. AKEK etkinliğine 1250 kişi civarında katılımcı beklenmektedir. Hata payı %268 olan bir öneriyi kabul etmemiz, pratiği geçtim, teorik nedenlerle mümkün değildir. 
 4. Kapasite sorunları KKM-harici salonların tek problemi değildir; diğer salonlardaki sorunlar bundan daha da büyüktür. Bu alandaki 13 yılı aşan kolektif deneyimimize dayanarak:
 5. Uluslararası katılımcılı etkinliklerde spontane çeviri yüksek hızlı internet bağlantısı gerektirmektedir. KKM'nin internet altyapısının 2017-2018 yılında yenilenmesi sayesinde ilk defa spontane çeviri mümkün olmuştur. Diğer salonlarda böyle kaliteli ve yüksek hızlı bir internet altyapısı bulunmamaktadır. Dahası, bu salonlarda çeviri kabini bulunmamaktadır.
 6. Yüzlerce kişinin katıldığı etkinliklerde havalandırma büyük bir problem olmaktadır. KKM Kemal Kurdaş Salonu bu konuda nispeten iyi olsa bile, A Salonu'nda bile bu sıkıntı yaşanmaktadır. Önerilen diğer salonların hiçbirinde yeterli havalandırma altyapısı bulunmamaktadır. 
 7. KKM haricindeki salonların hiçbirinde yüzlerce, hatta binlerce kişiyi ağırlayabilecek bir fuaye alanı altyapısı bulunmamaktadır. Uluslararası organizasyonlar sadece konferans salonları içinde değil, dışında da önemli etkileşimlere sahne olmaktadır. Buna bağlı olarak:
 8. Yüzlerce kişinin katılımını kaldıracak kayıt masalarının kurulması mümkün değildir.  
 9. AKEK sponsorlarının taleplerini karşılayabilecek düzeyde alan bulunmamaktadır. Sponsorlarımız kabul edilebilir düzeyde tatmin edilmedikçe, gelecekteki etkinliklerimiz zarar görecektir. Bu, ODTÜ markasını da zedeleyecektir.  
 10. Yiyecek ve içecek servisinin, etkinliğe yönelik afiş ve sergilerin (etkinliğin diğer alt gereksinimleri ile bir arada) verimli bir şekilde yapılması imkansızdır.  
 11. KKM haricinde önerilen salonların koltuk konforu ODTÜ öğrencileri arasında meşhur olacak düzeyde kötüdür. Sadece ülkemizin dört bir yanından gelen konuklarımızı değil, uluslararası konuklarımızı da bu şartlarda ağırlamamız ODTÜ markasına zarar verecektir.
Rektörlük tarafından önerilen alternatif mekanlardan birisi olan MM25 amfisi. Bu amfinin kapasitesi 200 kişiden azdır. Etkinliğimizin 1250 kişilik olacağını hatırlatmak isteriz. Bu fotoğraf, Dr. Kök'e gönderilen e-postada yer almamaktadır; kamuoyunu bilgilendirmek adına eklenmiştir.
Rektörlük tarafından önerilen alternatif mekanlardan birisi olan MM25 amfisi. Bu amfinin kapasitesi 200 kişiden azdır. Etkinliğimizin 1250 kişilik olacağını hatırlatmak isteriz. Bu fotoğraf, Dr. Kök'e gönderilen e-postada yer almamaktadır; kamuoyunu bilgilendirmek adına eklenmiştir.
Foursquare
Etkinlik için alternatif olarak önerilen Mimarlık Amfisi. Bu amfinin kapasitesi yaklaşık 340 kişidir. Etkinliğimizin 1250 kişilik olacağını hatırlatmak isteriz. Bu fotoğraf, Dr. Kök'e gönderilen e-postada yer almamaktadır; kamuoyunu bilgilendirmek adına eklenmiştir.
Etkinlik için alternatif olarak önerilen Mimarlık Amfisi. Bu amfinin kapasitesi yaklaşık 340 kişidir. Etkinliğimizin 1250 kişilik olacağını hatırlatmak isteriz. Bu fotoğraf, Dr. Kök'e gönderilen e-postada yer almamaktadır; kamuoyunu bilgilendirmek adına eklenmiştir.
Mimarizm

Tüm bunlar sizin belki de o kadar önemli değildir; "Aman rahatınız bozulmasın, onu istiyorsunuz!" gibi alaya alacaksınız içten içe belki; ancak şunu net bir şekilde bilmenizi ve anlamanızı isterim: En ufak detaylar bile bu etkinliğe yıllardır ter döken arkadaşlarımız ve ODTÜ'nün ve etkinliğimizin prestiji için büyük önem arz etmektedir. Bu zorluklara göğüs gerilse bile, etkinliğin prestijinde yaşanacak düşüş dikkate değer ölçüde olacaktır. Bu durum, akıllara gerekçe olarak gayrıresmi bir şekilde ileri sürülen tadilatın gerekliliği ve önemi ile ilgili soruları getirmektedir. 

Dolayısıyla Kültür ve Kongre Merkezi'nden başka bir opsiyon, böylesine büyük bir etkinlik için, hele ki tadilatın gerekçesi kabul edilebilir düzeyde değilse, kabul edilemezdir. Bu nedenle organizatör arkadaşlarımız Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi gibi alternatif üniversite arayışlarına girmiş; devletin tahsis edebileceği diğer salonları incelemeye başlamıştır. Yani ODTÜ içinde önerilen yerler makul öneriler değildir. 

Bu konudaki kritik bir problem, etkinliğin önemini takdir etmediğinizi gösteren kıyas ve örneklerinizdir. Rektörlük toplantısı veya Jeoloji toplantısı gibi örnekler, anlık olarak 1200 kişinin bir arada bulunmasıyla gerçekleşecek etkinlikler midir? Eğer bunlardan biri veya birkaçı AKEK gibi devasa etkinlikler olsaydı bile, bir etkinlik için kabul edilebilir olan bir yer/zaman değişikliği, diğer her etkinlik için kabul edilebilir olmak zorunda mıdır?

2. Etkinliği Bir Diğer Güne Ertelemek:

Etkinliği düzenleyen arkadaşlarımız, Rektörlük'e kolaylık sağlamak adına bu opsiyonu değerlendirmişlerdir. Ancak yurtdışı katılımcılarının biletlerin değiştirilmesi için ödenecek fiyatlar, halihazırda belirlenen tarihlerde gelecek katılımcıların zaman değişimi üzerine gelmemesi sonucu doğacak maddi zararlar topluluğumuzun karşılayabileceğinin çok üzerindedir. Dahası, etkinlikte yaşanacak olan prestij kaybı topluluğumuzun kabul edebileceğinin ziyadesiyle ötesindedir. Rektörlük'e yaşanacak maddi kaybın telafi edilmesi için bütçe gönderilme fikri üzerinde durulmuş; ancak bu yardımın yapılması halinde bile (hele ki tadilat kapsamı ve gerekçesi kabul edilebilir değilse) etkinliğin prestijinde yaşanacak kaybın büyüklüğü bu opsiyonu pratik olarak işlevsiz hale getirmiştir.

Bizi bu noktaya getiren olaylar silsilesindeki gerekçeler bilinçli veya bilinçsiz olabilir. Eğer herhangi bir değeri varsa; şahsınızın veya genel olarak ODTÜ'nün evrim veya bilim karşıtı olduğunuzu şahsen düşünmüyorum. Öte yandan sizin liderliğinizde bu sene atılan adımlar, ODTÜ'nün bu etkinliği efektif olarak iptal etmesi ile aynı anlama gelmiştir ve gelmektedir. 

Rektörlüğe Sunduğumuz Çözüm Önerilerimiz

Bu noktadan sonra Dr. Kök'ün orijinal e-postasındaki hatalı iddia ve ithamlar teker teker ele alınmış ve çürütülmüştür. ODTÜ Rektörlüğü'nün prestijinin, Rektörlük koltuğunu işgal eden Dr. Kök'ün argümantasyon ve resmî yazım becerisi gibi doğrudan alakalı olmayan bir nedenle zedelenmemesi ve bu bildiriyi aslen olabileceğinden daha kısa tutmak adına bu kısmı şimdilik kamuoyu ile paylaşmayı gerekli görmemekteyiz.

Konuyla daha ilgili ve önemli olarak, bu çürütmelerimiz sonrasında Dr. Kök'e çözüm önerisi olarak, bizce son derece makul olan şu 3 olasılık ileri sürülmüştür (e-postadan alıntılanmaktadır; vurgular sonradan eklenmiştir):

 1. Etkinliğin normal şekilde ve yerinde icrasına izin vererek sorunu çözebilirsiniz. 
 2. Sorularımıza tatmin edici bir yanıt veren veya az sonra değineceğim yüz yüze toplantıya yönelik bir e-posta atar, makul gerekçeleri belgeleriyle listelersiniz. [İddia ettiğiniz gibi] hatamız varsa ona göre hareket ederiz.
 3. 24 Ocak 2019 TSİ 17:00'a kadar sizden bu konuda bir yanıt alamazsak, mecburen bu iletişimi de kamuya mal ederiz. Çünkü basın bildirisi yoluyla tekzip yayınlayarak bize yeniden yanıt hakkı doğurmuş oldunuz. Tüm bunlar konuyu daha da karmaşıklaştırabilir; yersiz kavgalara neden olabilir.

Makul Talepler

E-postamız, şu sözlerle bitmektedir:

Ben, etkinliğe bu kadar az bir zaman kalmışken, derhal birinci seçenek üzerinde durulması kanaatindeyim. Ortada çözülebilir bir sorun olduğunu kabul edip, bir an önce iki tarafı da tatmin edecek çözümünü sağlamalıyız. Sonrasında yaratılan bu sorunun ODTÜ üzerindeki olumsuz etkilerini nasıl düzeltiriz, onu düşünebiliriz. 

Tüm Reklamları Kapat

Sizden açık ve net talebim, tüm bu sorunları bir kenara koyarak ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu ve A Salonu'nu ODTÜ Aykut Kence Evrim Konferansı'nın 13.'sünün düzenlenebilmesi için tahsis etmenizdir. Zaman daralmaktadır ve etkinliğin gerçekleştirilememesi halinde üniversitemizin prestiji sadece ulusal değil, uluslararası ölçekte yara alacaktır.

Eğer dilerseniz, yazılı olarak bazı şeyleri açıklamakta zorluk çekiliyorsa (ki e-postanızın birkaç noktasından bu izlenime kapıldım), ekibimizden en güvenilir ve konuyu iki taraf için de faydalı olacak şekilde sonuca bağlayacağına inandığım iki arkadaşım ve hatta konuya hakim, meramımızdan anlayan, Rektörlük ile de arabuluculuk yapabileceğine inandığımız akademisyenlerden bir veya birkaçı da sizinle bizzat görüşmeye gelebilir. Yer ve saat belirtmeniz yeterlidir.

ODTÜ sizden de, bizden de büyüktür; kolay kolay yara almaz. Ancak bu ufak yaralar birikir, zede olur, tüm yapıyı zayıflatır. 

ODTÜ'nün, spesifik olarak bu etkinlik konusunda bilinçli veya bilinçsiz olarak yaratılan negatif imajını derhal düzeltmek elimizdedir, elinizdedir. 

Tüm Reklamları Kapat

Yanıtlarınızı ve konuyla ilgili somut adımlarınızı merakla bekliyorum. Siz bu konunun çözümüne bir adım atarsanız, biz onlarca adım atmaya hazırız.

Rektörlük ile Yazışmadan Bu Yana Olanlar: Dr. Kök'ün Algı Yönetim Çabaları

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Verşan Kök, sadece bizi olmayan bir problemi abartmaya çalışan bir grup olarak portrelemeye çalışmamış; aynı zamanda sunduğu çözüm önerilerinin makul olduğu konusunda akademisyenleri ve kamuoyunu ikna etme çabasına girmiştir.

Rektörlük'ün akademisyenler arasında ve kamuoyunda yaptığı algı operasyonun en bariz örneği, kendisiyle yaptığımız yazışma sonrasında, yukarıda sözü edilen salonları alternatif olarak sunmanın absürtlüğünün barizleşmesinden ötürü , tek birinin değil de hepsinin AKEK için topluluk kullanımına verilebileceği yönünde manipülasyon olmuştur. Halbuki kendisine bu konudaki imkansızlık da, haritalar yoluyla izah edilmiştir. Şubat gibi Ankara'nın soğuk olduğu bir ayda, arasında kuş uçuşu 500 küsür metre bulunan üç ayrı salonda etkinlik yapacak kapasitemiz ve gücümüz bulunmamaktadır (kendisine gönderdiğimiz haritada ufak bir konumlandırma hatası bulunmakta; ancak düzeltilmiş halini buradan inceleyebilir; argümanın değişmediğini görebilirsiniz). Etkinliğin parasını ödeyerek gelen katılımcılarımızdan da 2 gün boyunca bu yolu tepmelerini beklemek mümkün değildir. Dahası, etkinliğin 3 ayrı salona bölünmesi de, biletlerin salona göre satılmış olmasından ötürü imkansızdır. Bunlar, ilk e-posta yazışmamızda Dr. Kök'e izah edilmiş olmasına rağmen, bu alternatiflerin makul olduğu perspektifi akademisyenler üzerine yansıtılmaya çalışılmıştır.

Dr. Kök'ün alternatif olarak sunduğu salonların teknik ve koltuk kapasitesinin absürt olduğunu anlaması sonrasında
Dr. Kök'ün alternatif olarak sunduğu salonların teknik ve koltuk kapasitesinin absürt olduğunu anlaması sonrasında "O zaman üç salonu da verelim." savunmasına geçmesi sonrasında, bunun neden mümkün olmadığını izah etmek için kullandığımız harita. Haritada, sözü edilen üç salon arası mesafeler gösterilmektedir. Konuyla ilgili detaylar bildiri içinden okunabilir. Bu harita, Dr. Kök'ün kendi kampüsündeki binaların konumlanışını anlayabilmesi için kendisine de yazışma sırasında gönderilmiştir. Düzeltme: Haritada konumlanan noktalarda düzenleme sonrası hata oluştuğu tespit edilmiştir. Argümanın özünü değiştiren bir durum olmadığını görmek için, bildiri içindeki bağlantıya tıklanarak açılan haritadaki mesafeler incelenebilir.
Google Maps

Bu algı yönetimi çabalarının en bariz örneklerinden bir diğeri, önerilen Üçlü Amfi'nin U3 amfisinde inşa edilen "yeni video-wall sistemi"nden tekrar tekrar söz etmesidir. Kültür ve Kongre Merkezi'nde bulunan teknik donanım bile Dünya standartlarının fazlasıyla altındayken, önerilen amfilerden gerekenden fazlasıyla küçük olan bir tanesinin duvarında özel bir video sistemi bulunuyor olması, kendisine iletilen diğer sorunların hiçbirine yanıt olmamaktadır. Bu, kendisinin bizi itham ettiği "algı yönetimi"nden fazlası değildir.

Tüm Reklamları Kapat

Bu süreçte yaşanan olaylardan bir diğeri ise, organizasyon ekibimizin etkinliğe birkaç hafta kala Ankara'nın altını üstüne getirerek alternatif organizasyon mekanı araması olmuştur. Bu süreçte Rektörlük'ten hiçbir yardım talebi gelmemiş, ulaşmaya çalıştığımız merciler itinayla organizasyon ekibinden kaçınmışlardır.

Sonuç: ODTÜ'de Neler Oluyor?

Belki bize açıklanmayan sorunlar varsa, bunların çözümü veya açıklaması için ODTÜ Rektörlüğü'ne tanıdığımızı söylediğimiz süreye 1 hafta daha ekleyerek, bugün, yani etkinliğimize sadece 1.5 hafta kala, 1 Şubat 2019 tarihine kadar bekledik. Ne yazık ki yukarıda kamuoyuna arz edilen üç olasılıktan ilk ikisine dair hiçbir somut adım atılmadı; hatta olan biteni öğrenme çabalarımız dekanlık ve rektörlüğün farklı seviyelerince engellendi. Bu da bizi üçüncü ve son olasılık ile baş başa bırakmaktadır.

ODTÜ Rektörü Dr. Kök ile olan iletişimimize mukabil, yukarıda detayları verilmiş ve makul olduğuna inandığımız süre zarfının sonunda, kendisinden KKM'de ne gibi bir tadilat olduğuna dair cevap alamamış ve herhangi bir çözüm önerisi gelmemiş olmasından ötürü, ODTÜ Rektörlüğü'nün basın bildirisi yayınlayarak bizi yalanlamak suretiyle doğurduğu cevap hakkımızı, söz verdiğimiz gibi kamuoyuna arz ederek kullanmak istiyoruz.

Kamuoyunun en doğru soruları soracağına ve bu sorunun çözümünde önemli bir aktör olacağına inancımız tamdır.

Tüm Reklamları Kapat

Dr. Kök'ün ve yönetiminin bu hatadan dönmek için süresi dolmuştur. Aykut Kence Evrim Konferansı, ilk defa Prof. Dr. Verşan Kök'ün rektörlüğü zamanında ODTÜ harici bir mekanda yapılmaya zorlanmıştır. ODTÜ ve Türkiye'deki bilim tarihine kara harflerle yazılacak bu utanılası sonucun sorumluluğu, ODTÜ Rektörlüğü'nden başka kimseye ait değildir. Katılımcılarımıza detaylar e-posta yolu ile iletilecektir.

Kamuoyuna saygı ve önemle arz ederiz.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
54
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • İğrenç! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Muhteşem! 0
 • Tebrikler! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • Korkutucu! 0
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 04/12/2023 16:39:58 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/7581

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Balıklar
Psikiyatri
Uzay Aracı
Covıd-19
Görme
Ahlak
Hominid
Koku
Yörünge
Patlama
Primatlar
İyi
Kromozom
Jinekoloji
Beslenme
Yakınsak Evrim
Enerji
Karbonhidrat
Öğrenme Teorileri
Şehir
Mikrop
Hukuk
Bilgi
Zehir
Zehirli Mantar
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Maymunlar Taş Devrine Girdi mi?!
Maymunlar Taş Devrine Girdi mi?!
Antarktika'daki Canlıların Kaçamadığı Ölümcül Buz Büyüsü!
Antarktika'daki Canlıların Kaçamadığı Ölümcül Buz Büyüsü!
Kötü Bilim: Bilim Kötüye Nasıl Kullanılır?
Kötü Bilim: Bilim Kötüye Nasıl Kullanılır?
İçtiğiniz Çay/Kahve Size Zarar Veriyor Olabilir mi?
İçtiğiniz Çay/Kahve Size Zarar Veriyor Olabilir mi?
Kötü Olduğunu Bildiğiniz Şeyleri Yapmaya Neden Devam Ediyorsunuz?
Kötü Olduğunu Bildiğiniz Şeyleri Yapmaya Neden Devam Ediyorsunuz?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
E. Ağacı. Kamuoyu Bildirisi: ODTÜ'de Neler Oluyor?. (1 Şubat 2019). Alındığı Tarih: 4 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/7581
Ağacı, E. (2019, February 01). Kamuoyu Bildirisi: ODTÜ'de Neler Oluyor?. Evrim Ağacı. Retrieved December 04, 2023. from https://evrimagaci.org/s/7581
E. Ağacı. “Kamuoyu Bildirisi: ODTÜ'de Neler Oluyor?.” Edited by Evrim Ağacı. Evrim Ağacı, 01 Feb. 2019, https://evrimagaci.org/s/7581.
Ağacı, Evrim. “Kamuoyu Bildirisi: ODTÜ'de Neler Oluyor?.” Edited by Evrim Ağacı. Evrim Ağacı, February 01, 2019. https://evrimagaci.org/s/7581.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close