BEKLEME  ms. YÖNTEM 

Richard Dawkins'in Gelincik (Weasel) Programı

Bu gördüğünüz proje, ilk olarak ünlü evrimsel biyolog Richard Dawkins tarafından geliştirilmiş olan bir genetik algoritmadır; buradaki versiyonu ise Evrim Ağacı ailesi tarafından geliştirilmiştir.

Genetik algoritmalar veya günümüzde daha yaygın olarak bilinen isimleriyle Evrimsel Algoritmalar, evrimsel biyolojinin matematiksel ve teorik altyapısını yazılım alanında kullanarak çeşitli ürün ve sonuçların akıllı bir tasarım süreci olmaksızın ortaya çıkabilmesini sağlar. Burada gördüğünüz, "Bir şempanze, daktilo tuşlarına rastgele basarak Shakespeare'in Hamlet gibi bir eserini yazabilir mi?" sorusuyla çerçevelenen hatalı bir evrim benzetmesinin nasıl doğru bir şekilde çalıştırılabileceğini göstermektedir.

Evrim, rastgele olan bir süreç değildir. Sadece çeşitlilik rastgele (öngörülmesi güç olasılıklar çerçevesinde) oluşur; ancak bu genetik çeşitlilik içerisinden çevrenin o andaki durumuna en uyumlu olan bireyler seçilir, diğerleri elenir. Çevrenin tür popülasyonları üzerindeki bu etkisine seçilim baskısı, bu seçilme-eleme sürecine ise Doğal Seçilim adı verilir. Görülebileceği gibi bu seçilim rastgele değil, bulunulan çevrede hayatta kalma ve üreme becerisinin yüksekliğine göre belirlenmektedir.

Hamlet Yazan Şempanze, tek bir şempanze değilse (çünkü popülasyonda tek bir birey yoktur) ve rastgelelik bir seçilim baskısıyla belirli bir yönde seçiliyorsa (çünkü doğada evrim, çeşitlilik üzerine etkiyen seçilim yoluyla olur), Hamlet gibi bir eser de pek tabii şempanzeler tarafından yazılabilir. Gereken tek şey, rastgele yazılan yazılar arasından Hamlet olması istenen metne en yakın kopyaları seçip, "doğru" kombinasyonları hayatta bırakıp, diğerlerini eleyerek, bunlar üzerinden nesilleri sürdürmektir. Bu yapıldığında, şempanzeler tuşlara rastgele basıyor olsalardı bile, doğru kombinasyonlar tuttuğunda bu bireyler daha kolay hayatta kalacak ve üreyecek, böylece bir sonraki rastgele yazım girişiminde istenen hedefe en yakın kopyalar korunacaktır.

Evrimsel Algoritmalar'da normalde nihai hedef girilmez; sadece bir performans kriteri belirlenir ve bunu maksimize eden bireyler hayatta kalır, kendi kopyalarını üretirler ve bu başarılı varyantların sayısı her nesilde giderek artar. Burada yapılansa, nihai bir hedef verilerek basılan rastgele tuşların nihayetinde istenen hedefe kolaylıkla evrimleşebileceğini göstermektir.

Dilerseniz, metni değiştirerek siz de kendi evrimsel süreçlerinizi test edebilirsiniz.

Rastgele Yazılan Hamlet ve benzeri argümanların neden hatalı olduklarını öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz: https://dar.vin/Boeing747