Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Yanlış Hesaplara Doğru Anlamlar Biçmek

Yanlış Hesaplara Doğru Anlamlar Biçmek
9 dakika
718
 • Özgün
Tüm Reklamları Kapat

Özellikle son zamanlarda, kıymetli Tevfik Uyar'ın da eseriyle birlikte, safsatalar(logical fallacy) daha geniş bir kitle tarafından bilinmeye başlandı. Aslında bu durum ilginçtir, çünkü bu tür mantık hatalarının tanımlanmasının temeli milattan önceye, Aristotle zamanına kadar uzanır. Lakin özellikle Ad Hominem gibi popüler bazı türlere dikkat çeksek de tartışma gruplarında gördüğüm, genellikle de komplo teorilerinde kullanılan bazı hatalı yaklaşımlar var. Bunlardan birisi yanlış hesaplara doğru anlamlar biçmek olarak yorumladığım, bilhassa manipülasyona çok açık bir mantık hatası.

Adının da ima ettiği üzere bu hata, yanlış hesaplar üzerinden yapılan çıkarımlarla doğru anlamlar bulma girişimi. Genellikle komplo teorisibazlı fikirlerde ortaya çıktığını göz önüne alacak olursak, pek de doğru anlamın peşinde olunmadığını, aslında doğruymuş gibi gösterilmeye çalışılan bazı manipülasyonlar peşinde olunduğunu kabul edebiliriz.

Tüm Reklamları Kapat

Argümanın akışı şu şekilde:

Öncelikle elimizde tartışılacak bir bilimsel konu var. Ardından bu konu üzerine bir takım matematiksel hesaplar yapılıyor. Fakat bu hesaplar göz ardı ettiği ve hemen de göze çarpmayan detayları olan konularda, eksik bir matematik barındırıyor. Dolayısıyla yapılan hesaplama tamamen yanlış. Çıkan sonuç ise net bir bilimsel gerçek ile çelişik oluyor ya da sorgulama yaratacak bir karmaşaya mahal veriyor (tam da amacına hizmet ediyor yani). Ardından elbette bu sorgulama geliyor: "Madem hesap bu, o zaman bu durumu nasıl açıklıyorsunuz?"

Tüm Reklamları Kapat

Bir Bilim İnsanının Yaklaşımı

Muhtemelen temel bilimlerde (astronomi, fizik, biyoloji vb.) eğitim alan lisans öğrencilerinin dahi öğrendiği ilk şeylerden biri, elde edilen sonucunilk olarak akıl süzgecinden geçirilmesi gerekliliğidir.

Astronomide lisans okuduğum sıralarda, Dünya'nın kütlesini yörünge işlemleriyle hesaplama üzerine birçok sorumuz olurdu. Birçok öğrenci, elbette ya hesap makinesinde yanlış bir tuşa basmasından ya parantezi unutmasından ya da gerçekten de yanlış bir şeyler yapmasından dolayı komik sonuçlar bulurdu. Örneğin Dünya'nın kütlesini, bir insan kütlesinde bulmak gibi ya da negatif bir sayı gibi hiç olmayacak bir şey bulmak gibi.

Bu tür hatalar elbette daima olur. Fakat bu noktada hocalarımızın sıklıkla hatırlattığı şey, cevabı bulduktan sonra ne olursa olsun, onu bir akıl süzgecinden geçirip, mevcut bilinenlerle olan doğruluğunu mantıksal olarak kontrol etmektir. Fizik laboratuvarında yer çekimi ivmesini ölçmek üzerine deney yaparken, 1.3 m/s2 gibi komik değerler bulan bir öğrenci, büyük bir keşifte bulunarak herkesi yanlışladığını bu nedenle düşünmez. Düşündüğü ilk şey, "Deneyin neresinde hata yaptım?"olacaktır ve olmalıdır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Ne yazık ki Dünya'nın kütlesini absürt değerlerde bulan çok öğrenci oluyordu. Hatta çok iyi hatırlıyorum, nükleer fizikle ilgili bir derste, atomik kütle birimini hoca tahtaya yazarken üsteki eksi işaretini unutmuştu (1 atomik kütle birimi 1.66 x 10-27 kg'dır). Eğer oradaki eksi işareti olmazsa, ölçek atomun kütlesini değil, Jüpiter'in kütlesini ima edecek kadar büyük olur (Jüpiter'in kütlesi 1.9 x 1027 kg'dır). Fakat hocanın eksi işaretini unutmuş olabileceğine dair o öğrenciyi ikna edememiştim (bkz. Safsata: Otoriteye Başvurma). Atomun kütlesini ifade ettiğimiz birimin, Jüpiter kütlesinde olacak olması, sırf hoca (kazara) öyle yazdı diye ona daha makul gelmişti.

Burada da aslında aynı temellere dayanan bir durum söz konusu. Yapılan işlem tamamen hatalı, lakin akıl süzgecinden geçirmeyip, hiç kuşkusuz bunu mutlak gerçek olarak kabul ediyor. Ardından bu (hatalı) gerçek üzerine, yine hatalı olan sözde doğrular yerleştirmeye çalışıyor. Fakat anladığınız üzere, zaten sistem baştan hatalı. Dolayısıyla buradan, doğru bir sonuca varmamız mümkün değil.

Faydalanılan iki nokta var:

 1. Birçok kişi bu işlemi tekrar yapmayacağı için kolay yoldan ona inanmayı seçiyor.
 2. Birçok kişi, (ona göre) karmaşık bir işlem gördüğünde işin büyüsü o karmaşıklığı, doğruluk ile karıştırıyor (birisi bizden çok daha teknik konuşuyorsa, otomatik olarak onun daha bilgili ve doğru olduğunu düşünüyoruz).

Kurkumin (Zerdeçal) Üzerinden Bir Örnek

Her ne kadar işi matematiksel temele dayandırsak da (buradaki hilelerle kandırmak daha kolay olduğundan sıklıkla matematik tercih edilse de), olay sadece matematik ile sınırlı değil. Fakat konu çoğunlukla oraya bir şekilde ulaşıyor.

Örneğin Kurkumin(zerdeçalın etken bileşeni) satan bir firmanın altına gelen yorumlardan birisi, bariz bir biçimde aynı durumu gösteriyor. Durumu anlayabilmek için biraz konuyu bilmek gerekiyor. Bu da aslında bunun ne kadar tehlikeli olabileceğinin göstergesi çünkü her konuyu bilememek kadar doğal bir durum yok. O nedenle argümanı anlayabilmek adına kısaca olayı ele alalım.

Tüm Reklamları Kapat

Kurkumin, zerdeçalın etken bileşenlerinden birisi ve uzun yıllardır üzerinde yürütülen çalışmalar sağlığa önemli katkılarını ortaya koyuyor. Fakat zerdeçalı doğrudan tükettiğinizde kurkuminle birlikte işinize o kadar da çok yaramayacak olan diğer şeyleri de alıyorsunuz. Yeterli miktarda kurkumin almak için çokça zerdeçal tüketme gerekliliği gibi problemler olduğundan, kurkumin maddesi zerdeçaldan izole edilip ayrıca hap formunda satılıyor.

Aynı zamanda zerdeçal toz olarak da satılıyor. Olay tam olarak bu noktada patlak veriyor ve birisi şöyle bir tespitte bulunuyor (sayıları marka anlaşılmasın diye değiştireceğim ama ana tema aynı kalacak):

Zerdeçalın yaklaşık %3'ü kürküminden oluşuyor. Yani 1 kilogram zerdeçal tozunda 30 gram kurkumin var ve fiyatı 100 lira. Yani 1 gram kurkumin için yaklaşık 3.33 lira ödüyoruz. Sizin ürününüze 200 lira ödüyoruz, toplamda 30 adet hap var ve her birinde 500 mg kurkumin var. Yani toplamda 15 gram kurkumine 200 lira ödüyoruz ki bu kurkumin başına 13.33 lira eder! Ürünü hap şeklinde yapıp kutulayıp, güzel sözler yazarak sahtekarlık yapıyorsunuz!

Bu yorum, ürüne gelen yorumlar arasında en çok beğenilen ve öne çıkan yorumdu. Birçok kişinin bu yorumu görüp gidip de zerdeçal tozu aldığına hiç şüphe yok (ne yazık ki bu bir hataydı). Yoruma geri dönüp bakmaya çalıştığımda bulamadım, belki kaldırıldı belki de ben bulamadım. Fakat altına açıklama yapma yükümlülüğü olan görevli bile durumu anlayıp izah edememiş, klasik ürün tanımı içeren yanıtlarda bulunmuştu. O nedenle hikayenin ana temasına uygun şekilde yeniden kurgulayıp hazırladım, birebir aynısı olmadığını belirtmeliyim.

Hata Nerede?

Birçoğunuzun bir matematik hatası aradığına eminim, çünkü konunun akışı gereği oraya yönlendirme yaptık. Lakin hata yine matematikte olsa da o kadar bariz değil ve aslında biyokimya ile alakalı. Tek kelimeyle: biyoyararlanım.

Tüm Reklamları Kapat

Vücudumuza giren kurkumin gibi maddelerin tamamı (yani %100'ü) amacına hizmet etmeden vücuttan uzaklaştırılır. Genellikle ufak bir yüzdesi kullanılır. Kurkuminde bu oran aşırı derecede düşüktür. Yapılan birçok deneyde 10 gram gibi abartılı kurkumin tozları verilen hastaların kanlarında ancak nanogram düzeylerinde tespit edilebilmiş hatta bazen tespitte bile bulunulamamış [1]. Kurkuminin biyorarlanımının bu denli düşük olması ve önemli faydaları olması sebebiyle, bunun üzerine çok fazla araştırılma yapılmış durumda. Amaç belli: "Madem faydalı bir ürün var fakat bunu vücudumuza alamıyoruz, o halde bunu faydalı forma nasıl çeviririz?". Örneğin bunlardan birisi karabiberde bulunan piperinmaddesi üzerine. Görünen o ki birlikte alındığında kurkuminin biyoyararlanımı %2000'e kadar bir artış gösteriyor [2]. Bunlar dışında yararlanımı artıran birçok keşif daha yapılmış durumda.

Özetle denklemde görünmeyen, fakat denklemde çok büyük bir rolü olan bir biyoyararlanım çarpanı var ve bunu denklemden çıkardığınızda, sonuç dramatik bir biçimde değişiyor! Göze hemen çarpmıyor olması, onu gizli ve manipülatif bir silah haline getiriyor.

Sonuç olarak, toz zerdeçal aldığınızda aslında yukarıdaki matematikte görünen o birkaç katlık avantaj, biyoyararlanım faktörünü işin içerisine dahil ettiğinizde yüzlerce katlık dezavantaja dönüşüyor! Sonuç olarak hap formundaki ürünün çok daha faydalı ve ucuz olduğunu görüyoruz. İlginç bir şekilde bu paketin önünde alenen bilmem kaç kat şeklinde zaten yazıyor! En başta bu tür çalışmaların yapılmasının nedeni de zaten bu, böylelikle daha efektif olan bu ürünleri üretip daha faydalı hale getirebiliyoruz.

Fakat ne yazık ki herkes biyoyararlanım konusundan haberdar değil. Hal böyle olunca, belki buradaki kişi de bilmediğinden, yanlış hesaplar üzerinden doğru çıkarım yapmaya çalışırken, birçok kişi de yanlış yönlendirilmiş oluyor.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Evrim Ağacı Kahvesi: "Evolution Blend" (The Coffee Belt, 250-5000 gr.)

 

“Merak bilimin motoru ise, kahve de yakıtıdır.”

Uzun yıllar boyunca okul sıralarında ve laboratuvarlarda dirsek çürütmüş bir ekip olarak, kahvenin bilimdeki özel yerini biliyoruz. Bu nedenle, bilimseverler tarafından, bilimseverler için üretilmiş bir kahve yapmak istedik. Ve ortaya, “Evolution Blend” çıktı.

Bilimseverlere özel reçetesiyle ağızda yumuşak bir tat bırakan, içimi kolay olan ve bilim yaparken ihtiyaç duyduğunuz o ekstra enerjiyi sağlamaya devam edecek harika bir kahve… Bir deneyin, bizce beğeneceksiniz!

Bu ürünü Agora Bilim Pazarı’ndan veya Kahve Ambarı’ndan satın alarak Evrim Ağacı‘nın çalışmalarına katkı sağlayabilirsiniz. Bir diğer deyişle, 1 kahve alarak Evrim Ağacı’na artık gerçekten katkı sağlamak mümkün! 🙂

Önemli Bilgiler:

 • Kargo ücretsizdir.
 • Her ürün, size özel olarak hazırlanmakta ve tercihinize göre, siparişiniz üzerine işlenmektedir.
 • Kahvemiz, 3 ayrı orijinden derlenmiştir ve %100 Arabica’dır. Reçetesi Evrim Ağacı’na özel olarak Kahve Ambarı tarafından geliştirildiği için açıklanmamaktadır. Umarız beğenirsiniz. 🙂
 • Sadece 250 gram ve 500 gram olarak alınan ürünlerde kitap efektli, Darwin çizimli özel Evolution karton kutusu gönderilecektir. Kutumuz ahşap değildir. 1000 gram ve 5000 gram olarak satın alınan ürünlerde bu özel kutu gönderilmeyecektir.
 • 250 gram alınan ürünlerde, 1 adet özel kutu içinde 1 adet, 250 gramlık flatbottom+valfli ambalaj olacaktır.
 • 500 gram alınan ürünlerde, 1 adet özel kutu içinde 1 adet, 500 gramlık flatbottom+valfli ambalaj olacaktır.
 • 250 ve 500 gramlık ürünlerden 1’den fazla alınması halinde, her ürün kendi özel kutusu içinde gönderilecektir.
 • 1000 gram alınan ürünler flatbottom + valfli ambalaj içinde gönderilecektir.
 • 5000 gram alınan ürünler metalize ve valfli ambalaj içinde gönderilecektir.

Farklı öğütme türlerine uygun ürünler için aşağıdaki listemizi inceleyebilirsiniz:

Devamını Göster
₺299.99
Evrim Ağacı Kahvesi:
 • Dış Sitelerde Paylaş

Diğer Örnekler

Burada kurkumini özellikle tercih ettim çünkü gündelik hayatımıza daha dahil bir örnek olduğunu düşünüyorum. Lakin Düz Dünya saçmalığına inanan ve inandırmaya çalışan kişilerin en çok başvurduğu hatalardan birisinin bu olduğunu belirtmeliyim. Basit geometrik hesaplar yapıp, sonuçlarıyla Dünya'nın düz olduğunu göstermeye çalışmaları bu duruma birebir örnek. Halbuki bu tür hesaplar, benzeri yanlışlarla dolu ve hesabı doğru yaptığınızda argümanları tamamen (elbette ki) çöküyor. Bu tür tespitlere karşı gözü açık olup onları fark etmeyi sizlere bırakıyorum.

Şüphecilik: Bu Tür Yanlışları Nasıl Tespit Edeceğiz

Kurkumin özelinden ele aldığımız olayda, biyoyararlanım konusunun bilinmesi, olayı tespit etmede gerekli gibi görünse de aslında bir "şart" değil. Atomik kütle birimini, Jüpiter kütlesi biriminde düşünen öğrenci örneğini hatırlayın. Her konuda bilgiyle dolu olamayabiliriz, lakin mantığımız bizimle olduğu sürece, daima şüphe duyabiliriz.

Atomun kütlesini neden Jüpiter kütlesiyle ifade edelim ki? Belli ki çok çok küçük bir kütle değeri olmalı! Kurkumin dışarıda bu kadar ucuz ve kolay erişilebilirken, neden bunca uğraş veriliyor? Onca teknolojiyi ve bilimi geliştiren insanlar, gerçekten işin bu kadar basit olduğunu bilmiyor olabilir mi? Elbette hayır! Eğer mesele sadece pazarlama olsaydı, emin olun bunu onca zahmete girmeden toz zerdeçal üzerinden de yapabilirlerdi. Zaten satılan hap formu, toz değil. Demek ki bir şeyler farklı!

O nedenle yapılması gereken oldukça basit:

Ne zaman bir aykırı sonuca ulaşırsanız, ilk düşünmeniz gereken hesabın neden aykırı olduğu olmalıdır.

Hesabın doğruluğundan emin olsanız dahi, daima şüpheci bir şekilde, "Neyi gözden kaçırıyor olabilirim?" sorusunu kendinize sormalısınız. Bilimdeki yaklaşım daima bu şekildedir. Özellikle çalıştığım konu dolayısıyla çok fazla sezgi dışı sonuçlara varıyorum ve aklımdan çıkmayan yegane bir soru varsa, o da bu soru oluyor. Çünkü bir şeyler daima gözden kaçabilir. Bundan doğal ne olabilir ki?

Eğer keşfiniz, diğerleriyle çelişen bir sonuca sahipse, emin olun bu en belalı keşiflerden biridir. Çünkü ya yanlıştır ya da ondan emin olana kadar kılı kırk yarmanız ve çok daha sağlam argümanlarla gelmeniz gerekecek demektir. Hesabınızı güçlendiren bağımsız alternatif destekler bulmanız gerekecektir. Tek bir çıkarım, çoğunlukla pek de bir anlam teşkil etmez. Önceki bilimsel keşifleri güçlü yapan şey de zaten budur. Çünkü bağımsız bir şekilde onu destekleyen yüzlerce çalışma vardır ve tek bir sonuçla onu değiştirdiğinizi düşünmek, muhtemelen büyük bir gaflet olacaktır.

Özetle şüphecilik, bu tür hatalara düşmekten bizi alıkoyar. Konuyu bilmeseniz bile şüphecilikle soracağınız sorular, sizi doğru cevaba yönlendirecektir.


Hazırlayan: Ögetay Kayalı

Referanslar
1. Dei Cas, M., & Ghidoni, R. (2019). Dietary Curcumin: Correlation between Bioavailability and Health Potential. Nutrients, 11(9), 2147. https://doi.org/10.3390/nu11092147
2. Gupta, S. C., Patchva, S., & Aggarwal, B. B. (2013). Therapeutic roles of curcumin: lessons learned from clinical trials. The AAPS journal, 15(1), 195–218. https://doi.org/10.1208/s12248-012-9432-8

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
0
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 0
 • Tebrikler! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 03/03/2024 00:06:27 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/12786

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Madde
Görüş
Toplumsal Cinsiyet
Uzay Görevleri
Argüman
Plastik
Element
Akademi
Boyut
Çeviri
Video
Ağız
Moleküler Biyoloji
Elektron
Uzaylı
Hasta
Diş Hekimi
Kertenkele
Anksiyete
Meteor
Normal Doğum
Beslenme Davranışı
Ateş
Hastalık
Fotoğraf
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
OceanGate Faciasının Ses Kayıtları Yayınlandı!
OceanGate Faciasının Ses Kayıtları Yayınlandı!
Milyon Dolarlık Bahis: Yapay Zeka, Matematikte Liselileri Yenebilir mi?
Milyon Dolarlık Bahis: Yapay Zeka, Matematikte Liselileri Yenebilir mi?
Gerçek Bir Pokemon: Aksolot!
Gerçek Bir Pokemon: Aksolot!
"Domates Gribi" Hastalığı Neyin Nesi?
Bir Odaya Neden Girdiğinizi Neden Unutuyorsunuz?
Bir Odaya Neden Girdiğinizi Neden Unutuyorsunuz?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ö. Kayalı. Yanlış Hesaplara Doğru Anlamlar Biçmek. (20 Eylül 2020). Alındığı Tarih: 3 Mart 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/12786
Kayalı, Ö. (2020, September 20). Yanlış Hesaplara Doğru Anlamlar Biçmek. Evrim Ağacı. Retrieved March 03, 2024. from https://evrimagaci.org/s/12786
Ö. Kayalı. “Yanlış Hesaplara Doğru Anlamlar Biçmek.” Edited by Ögetay Kayalı. Evrim Ağacı, 20 Sep. 2020, https://evrimagaci.org/s/12786.
Kayalı, Ögetay. “Yanlış Hesaplara Doğru Anlamlar Biçmek.” Edited by Ögetay Kayalı. Evrim Ağacı, September 20, 2020. https://evrimagaci.org/s/12786.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close