ACTH (Adrenokortikotropik Hormon)

Yazdır

ACTH, hipotalamusa yanıt olarak ön hipofizden salgılanır. Adrenal bezlerin dış bölgesinin (korteks) aktivitesini düzenleyen bir polipeptid hormondur. Memelilerde ACTH'nin etkisi adrenal korteksin glikokortikoid hormonları olan kortizol ve kortikosterondan oluşturan alanlarla sınırlıdır.

ACTH'ın hipofiz tarafından salgılanması, hipotalamus tarafından atılan başka bir polipeptit, kortikotropin salan hormon (CRH) tarafından düzenlenir.

Kaynak: Colorado State University

 

 

0 Yorum