Bu Reklamı Kapat
Sorulara Dön
3

Neden doğru olan sizin inancınız/dininiz?

Selam, dinleri ve inançları araştırıyorum ve doğru olana inanmak istiyorum fakat hiçbir zaman tam bir cevap bulamadım, ya eksik kalıyor ya da tam tatmin edici bir cevap alamıyorum. Şuan Müslümanım, Öğrenmek istiyorum fakat tam detaylı bir şekilde, aklımda soru veya şüphe olmadan öğrenemez miyim?
3,299 görüntülenme
 • Soruyu Takip Et
 • Raporla
6 Cevap
Cevap
Görkem Öge
Görkem Öge Kozmoloji meraklısı.

Belki de cevaplarınızı yanlış yerde arıyorsunuzdur?

Size öncelikli olarak sunabileceğim öneri, 3 ilahi dinin temelini ve yaklaşım biçimini incelemeniz.

Bu Reklamı Kapat

Musevilik, -her ne kadar bazı kaynaklarda aksi iddia edilse de- yerel, belirli bir kitleye ait, bir mensubu olunabilmesi için mutlaka bir kan bağı gerektiren, elitist bir din. Mezhepleri ya da cemaatleri arasında farklılıklar olsa da (Bu farklı yaklaşımlar bir Musevi olmanıza izin verir) doğuşu, ortaya çıkışı elitisttir. İsrailoğulları özel bir gruptur, kutsanmışlardır. Kendilerini kendi dinlerine mensup olmayan insanlardan üstün ve ulu görürler. O nedenle de, sadece kutsanmış ve özel bir kitlenin katlanabileceği inanılmaz zorlayıcı ibadetleri vardır. İnananlar arasında öylesine aşmış ve dinleri ile bütünleşmiş kişilikler vardır ki söylemleri ve yorumları kutsal kitaplara girmiştir. Ve zaten birden çok kitapları vardır ve her biri diğeri kadar katıdır. Pek elit ve özel bir kitle oldukları için Museviler kendi aralarında çok sıkı bağlar oluşturmuşlar ve Dünyaya iyi, bilge, güçlü insanın nasıl bir şey olduğunu göstermeyi amaç edinmişlerdir. Bir ülkeleri yoktur çünkü buna ihtiyaçları da yoktur. Çünkü tüm Dünya onlarındır zaten. Bunu hak etmişlerdir. (ONlar öyle diyor yani. :) Ben demiyorum)

Hıristiyanlık, Museviliğin tam olarak aksine son derecede evrensel, herkesi kucaklayan, tanrının insanlara "kardeşlerim" diye hitap ettiği, son derecede barışçıl ve elitizmi tam olarak dışlayan bir dindir. Yani Hıristiyanlar o kadar kapsayıcı ve eşitlikçidir ki dini metinleri ve öğretileri araştırmış ve çevresinde güven salmış herhangi bir Hıristiyan, kendi incilini bile yazabilir. Bir algı biçimi, bir dünya görüşü gibidir Hıristiyanlık. Hele hele son yıllarda "cennet yok, orası bir ideal, ahlaklı ateist makbuldür" diyen bir Papa'ya sahiptir. Eşcinsel bir kişi din adamı olabilir, olmuştur da. İstediğiniz günahı işleyin, gidip günah çıkartıp affedilebilirsiniz. Hıristiyanlığın tanrısı, dinlerine inananlardan, pazar günü kiliseye gidip, vaazı dinleyip, bir mum dikip, bir yudum şarap içip bir lokma kuru ekmek yemesi dışında hiç bir ibadet beklemez. Bu nedenle de din dışı tüm olgu ve uğraşlara bol bol izin verir. Kilise ayininde gitar çalabilirsiniz. İsa'ya ve Tanrıya ulaşmak için her yol uygundur.

Bu Reklamı Kapat

Müslümanlık, bu iki dinin en hassas ve güçlü taraflarının birleşmiş hâli gibidir. İslam'ın yaratıcısı olan Allah, sonsuz ve sınırsız güçte, bilgelikte, hâkimiyettedir. Kutsal kitap olan Kur'an direk Allah'ın söylemlerinden ibarettir, hiç bir şekilde değişmemiştir, Allah tarafından korunmuştur ve kilitlidir. Bu "kilitlenmişlik" özellik diğer dinlerde yoktur, İslamiyete aittir. Ve bu şekilde de Allah, insanlarla diyalogunu tamamen kesmiştir. Sorulabilecek her soru, akla gelebilecek her şey Kur'an'da ve İslamiyetin peygamberi olan Hz. Muhammet'in hayatı ve sünnetlerinde belirtilmiştir, hiç bir şüpheye, eklemeye, belirsizliğe yer yoktur. Allah'ın tek bir buyruğunu ret etmek sizi kafir yapar ve sonsuz cehenemi hak edersiniz. Hiç kimse, Allah ya da Muhammet adına konuşma, karar verme, yorum yapma hakkına da sahip değildir. Bu özellik de İslamiyete aittir. Yani kul ile Allah arasında hiç bir aracı yoktur, olamaz. Bu ve benzeri açılardan kesinlikle çok katı bir din olsa da İslamiyet, tek bir cümle ile sizi inananı olarak kabul eder. Müslüman olmak çok ama çok kolaydır. Bazı açılardan çok katı olsa da elitist bir din değildir. Müslüman olmak çok kolaydır, şartsız sorgusuz teslimiyeti kabul ettiğiniz sürece. Ve pek nadir günahlar hariç her günahınız affedilir. Sürekli tövbe etme, pişman olma, affedilme hakkınız vardır. Müslüman olmak kolaydır ama iyi bir müslüman olmak çok zordur çünkü ibadetleri oldukça zorlayıcıdır. Hiç birine de muhalefet edemezsiniz, gereksiz göremezsiniz, yanlış bulamazsınız.

Budizmi ya da Hinduizmi de özetleyeyim diyeceğim ama onlar ilahi değil, kadim dinler ve bizim kabullerimizle birer dinden çok birer kültüre ve öğretiye benziyorlar. Ne birer kitapları var, ne yaratıcıları ne de peygamberleri. İnananları için birer din olabilirler ama gerçekten çok farklılar ve aslında hiç birinde ulu bir yaratıcı yok. Yani aslında tüm Budist ve Hindular, 3 ana dinin sahip oldukları gibi bir yaratıcıya sahip olmadıkları için ateisttir.

Şimdi... Bu -ve tabi başka birçok- temel nitelikleri ile 3 ana din birbirlerinden belirgin çizgilerle ayrılır. Siz bir insan ve inanma ihtiyacı güden bir kişi olarak öncelikle bu üç dinin temellerini araştırmalısınız. Ayrıntılara inmeden önce bunları öğrenmelisiniz. "Şu an müslümanım" demişsiniz ama orada kalacağınız pek de kesin değil gibi. Bu durumda yapmanızı önerebileceğim şeyi özetledim.

Mesele, hangi sorulara dinde cevap aradığınızda. Hiç bir din, bilimsel değildir. Öyle olduklarını iddia etseler de değillerdir, iddiaları da bu değildir. Hiç bir din, insanın, karanlık maddenin yapısını keşfedip keşfetmediği ile ilgilenmez ya da en azından buna yardımcı olmaz. Ve eğer sorularınız, bilimsel vasıflı ise cevapları yanlış yerde arıyorsunuz demektir. Din bize (eğer ikna edici gelirse) anlam sunar. Tüm dinler insanın, dünyanın, evrenin anlamını içerdiğini iddia eder. Neden buradayız, nereden geldik, nereye gideceğiz. Sorularınız bu kapsamda ise dinleri araştırın. Eğer verilen cevaplar ikna edici gelirse ne âlâ, kutsal kitapları ezberlemeye, tefsir, hadis, sünnet vs. okumaya, ibadetleri icra etmeye ve mutlaka ama mutlaka "halvet"e başlayın. Gelmez ise yapacak bir şey yok, siz en hafif biçimde deistsiniz demektir, hiç bir sizin için ilahi değildir.

Özetle sorun, sorularınızın içeriğinde ve amacında gibi görünüyor. Farklı istatistikler olsa da dinler ya da kadim öğretiler Dünya'nın yaklaşık %95'i için ikna edicidir. Sizin için de olabilir. Doğru soruları, doğru yerlere yöneltmeniz şartı ile...

2,063 görüntülenme
6
 • Raporla
Cevap
Severhan Şimşek
Severhan Şimşek Öğrenci

Öncelikle Rûm Suresi'ndeki Bizans'ın kazanma, kaybetme durumları başka ayetlerde başka şekillerde de tasfir edilmiştir. Size Enfâl Suresi'nde bahsedilen bir kandırılma olayından bahsedeyim.

Hz. Muhammed bu savaş olacağı rüyasında gösterildiği iddia edilir. Bu olayın kaynağı Kur'an'daki Enfâl Suresi'dir. Şöyle ki Enfâl Suresi 43. Ayette : "Allah rüyanda onları sana az olarak göstermişti, eğer onları sana çok gösterseydi korkup çekinirdiniz, savaşma konusunda anlaşmazlığa düşerdiniz; fakat Allah korudu. Şüphe yok ki O kalplerin gizlediğini eksiksiz bilmektedir." denmektedir.

Bu Reklamı Kapat

Bakınız, burada Hz. Muhammed'e söylendiği iddia edilen bilginin yalan çıktığını görüyoruz. Aynı şekilde bu ayetten yola çıkarsak, Rûm Suresi'ndeki mucizevi olduğu iddia edilen olay da yanlış olsaydı; Enfâl Suresi'nde olduğu gibi başka bir ayet inip "Size doğruyu söyleseydik ümitsizliğe kapılırdınız." şeklinde bir ayet inmesi zor olmazdı.

Burada demek istediğim, Rûm Suresi'nin doğruluğunu örnek olarak sunarken, Enfâl Suresi atlamamızın yanlış olacağıdır.

Diğer bir konu ise Hz. Muhammed'in kendine sunulan teklifleri reddetmesi, onun dininin daha da kutsallaşmasına aracı olmuştur. Şöyle düşünün, peygamber olduğu iddia edilen kişi eğer mal, kız, şöhret vb. şeyler için dinini bırakacak olsaydı zaten şu anda bu dini tartışıyor olmazdık. Hatta bazı Müslümanlar tarafından hor görülebilirdi. Ek olarak ticaretle uğraşan bir adamın okuma yazma bilmediği ile ilgili Kur'an dışında somut bir kaynak yoktur.

904 görüntülenme

Kaynaklar

 1. Diyanet. Enfâl Suresi. (23 Nisan 2021). Alındığı Tarih: 23 Nisan 2021. Alındığı Yer: Diyanet | Arşiv Bağlantısı
3
 • Raporla
Cevap
Sarp Serdaroğlu
Sarp Serdaroğlu Öğrenci

Ben neden inandığımı "kısa bir özetle" açıklayım . İlk olarak Kuran'ın gelecekten verdiği bir haberi anlatayım . 600'lü yıllarda yani Hz Muhammed'in (Sav) yaşadığı dönemde Bizans İmparatorluğu ile Sasani İmparatorluğu arasında bir savaş oluyor . Ve Sasaniler Bizans'ın başkenti Konstantinopolis önlerine kadar geliyor . (Savaş hakkında bilgi için kaynağı bırakacağım) Müslümanlar'da "Ehli Kitab" olarak gördükleri Bizans'ı ateşperest Sasaniler'den daha yakın görüyor doğal olarak Bizans'ın kazanmasını istiyorlar . Mekke'li paganlar'da ise durum tam tersi . Onlarda kendileri gibi olan Sasani İmparatorluğu'nun kazanmasını istiyor . Hatta Hz Ebubekir ile Mekkeli Paganlardan biri bu konuda iddiaya bile giriyor . -iddia oynamak daha haram kılınmamış- Ve ayetler gelir ;

Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Eninde sonunda Allah’ın dediği olur. O gün müminler Allah’ın yardımı sebebiyle sevinecekler. O dilediğini muzaffer kılar. O çok güçlüdür, engin merhamet sahibidir.

Bu Reklamı Kapat

Bu Allah’ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz; ama insanların çoğu bunu bilmezler. (Rum 2-6) Aradan bir kaç yıl geçiyor ve Bizanslılar harekete geçip Sasanileri tabiri caizse ezip geçiyor . Ve Rumların kazandığı gün Müslümanlar Bedir'de -ayette müminlerin o gün sevineceği belirtilmişti- Mekkelileri yeniyor . Sorum şu ; Kuran'ı Hz Muhammed(sav) yazdıysa neden kazanması o dönem için çok zor gözüken Bizans kazanacak dedi ? Sasaniler kazansa dava bitecek . Bu İslam'a inanmak için çok büyük bir sebep bence ama asıl nedenlerden daha küçük kalıyor .

Başka bir neden anlatıyım ; Hz Muhammed'e (sav) sultanlık , para , kadın falan teklif ediliyor . Ancak Hz Muhammed (sav) bunları reddediyor . "Bir elime güneşi diğer elimede ayı verseniz davamdan dönmem" diyor . Sorum şu ; Bu adam yalancıysa neden bunu reddetti ? Giderdi yönetici olurdu gerekirse kanla hakimiyet kurardı .

Bu Reklamı Kapat

Başka bir örnek ; Hz Muhammed'in (sav) oğlunun öldüğü gün güneş tutulması oluyor . Sahabelerde Hz Muhammed'in (sav) oğlunun ölümünden ötürü güneşin tutulduğunu düşünüyor . Ancak Hz Muhammed (sav) hiçbir insanın doğumu veya ölümünden ötürü güneşin tutulmayacağını belirtiyor . Eline bir fırsat geçmişken neden bunu kullanmadı ? Ne kaybedecekti oğlunun ölümünden ötürü güneşin tutulduğunu söylese ? Adam inanmayanlara göre yalancı sonuçta çok büyük bir yalan söylemiş bunumu diyemicek ?

Son olarak ; kız çocuklarının diri diri gömüldüğü bir toplumdan gayrimüslimleri dahi adaletle kendi tarafına çekmiş bir toplum çıkarmış bu adam .(Kaynak kısmında koyacağım) Daha okuma yazma bilmezken bunu nasıl yapıyor ? İlahi vahyin kanıtıdır bu .

Bence bu saydıklarım İslam'a inanmak için yeterli sebepler . Sağlıcakla.

483 görüntülenme

Kaynaklar

 1. DİB. Rûm Suresi - 2-6 . Ayet Tefsiri. (23 Nisan 2021). Alındığı Tarih: 23 Nisan 2021. Alındığı Yer: kuran.diyanet.gov.tr | Arşiv Bağlantısı
 2. Sorularlaislamiyet. Rum Suresinin Indirilmesine Sebep Olan; İranlıların, Rumlara Galip Gelmesi Üzerine, Müşrikler. (1 Haziran 2006). Alındığı Tarih: 23 Nisan 2021. Alındığı Yer: sorularlaislamiyet.com | Arşiv Bağlantısı
 3. A. Çubukçu. İbrâhîm B. Muhammed. (1 Ocak 2000). Alındığı Tarih: 23 Nisan 2021. Alındığı Yer: TDV İslam Ansiklopedisi | Arşiv Bağlantısı
 4. Sorularlaislamiyet. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Söylemiş Olduğu; "Güneşi Sağ Elime Ayı Da Sol Elime Verseniz Vallahi Ben Davamdan Vazgeçmem." Sözünün Kaynağı Nedir?. (29 Eylül 2010). Alındığı Tarih: 23 Nisan 2021. Alındığı Yer: sorularlaislamiyet.com | Arşiv Bağlantısı
 5. dinimizislam. Ebû Ubeyde Bin Cerrâh. (23 Nisan 2021). Alındığı Tarih: 23 Nisan 2021. Alındığı Yer: dinimizislam.com | Arşiv Bağlantısı
0
 • Raporla
Cevap
Spaceman ___
Spaceman ___ human

İnanmayı (inanmak/inanmamak) istemek!

doğrusu aklınızda "şüphe" oluşuyor ise ki bu aklın (usun) işleyişi bakımından gerekli ve mantıklıdır, bu durumda imana götüren bir inanç size şüphe uyandırıyorsa kısır döngüden çıkmakta olabilirsiniz!

Bu Reklamı Kapat

TDK sözlüklerinde İnanç kelimesi anlam olarak aşağıdaki gibi açıklanmış;

BİLİM VE SANAT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Bu Reklamı Kapat

Yöntembilim Terimleri Sözlüğü - 1981

inanç

Türkçe: itikat, iman, İngilizce: belief

Kişiliğin derinliğine sızmış ve tüm öteki süreçlerde yansıması olan en süreğen biliş ve inanışlardan her biri.

Felsefe Terimleri Sözlüğü - 1975

inanç

Türkçe: itikat, İngilizce: belief, Fransızca: croyance, Almanca: Glaube

Bir şeyi güvenle doğru sayma tutumu. Bu anlamda:

Bu Reklamı Kapat

1. Yeterince gerekçesi bulunmayan, kesin olmayan bir şeyi doğru sayma; us yoluyla genel geçer bir doğrulama yapmadan, başkasının tanıklığı üzerine kurulmuş kanıtları, hiç bir kuşku duymaksızın onaylama.

2. Öznel olarak yeterli olan, ama nesnel olarak yeterli olmayan gerekçelerden ötürü bir şeyi doğru sayma. Bu:

a. usa uygun,

b. duygulara uygun,

Bu Reklamı Kapat

c. istemeye uygun bir kanı ve onaylama olabilir.

3. Bütün yapıp etmelerimizin temelinde bulunan yaşamadan gelen zorunlulukla dış dünyanın (nesnelerin, başka benlerin, Tanrı'nın) var olduğunu kabul etme; bilimsel, ahlaksal, estetik ve fizikötesi açıklamalarda, önermelerin doğruluğunu onaylama.

4. (Hume'da) Alışkanlık kavramı ile bağlılık içinde temel kavramlardan biri: Bir algı ya da anıya bağlı duygu ; Hume'a göre var olma, algılanmış olma ile aynı şey olduğundan var olma algılanmadan edinilen bir inançtır.

5. Kişisel düşünmeye dayanmayan, ortaklaşa düşüncenin yansısı olan onaylama ve inanış. (Sanı olarak inanç.)

Bu Reklamı Kapat

6. Yabancı bir yetkenin etkisiyle bir şeyi doğru sayma; bu anlamda inanç, inanılan, özellikle dinsel alanda doğru sayılan şeydir.

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

inanç

İngilizce: belief

1. Kararlı ve güçlü yargı, (önkabul).

2. Doğruluğuna ilişkin yeterli bilgi olmadan bir önermenin doğruluğunu ve gerçekliğini benimseyici yahut reddedici (öntavır).

3. Bir düşünceye gönülden bağlı olma.

---------------

şimdi "şüphe duymadan öğrenebilirsiniz" ama şüphe duyuyorsanız eğer "inanç" kelimesinin "öntavır" tarafında kalabilirsiniz, şüphe duymuyorsanız ise "önkabul" tarafında bulunmaktasınızdır.

peki tüm bu öznel bilgiler gerçekte bir "gerçek" midir? bu sizde bir şüphe uyandırıyor mu?

Bu Reklamı Kapat

örn: matematik bilmediğinizi farzedelim; biri size 2+2=5 bilgisini söyledi yada 2+2=4 bilgisini ve inanmanızı istedi.

şimdi siz bu bilgileri (çeşitli öznel çıkarımlarınız sonucunda) doğru(yada yanlış) kabul ettiniz.

sizden inanmanızı isteyen hangi mantık-akıl yolu ile bunu istemiş olabilir?

"inanç" kelimesi ne kadar mantıklıdır ki inanışlardaki "tanrı" (tanımlamaları) bunu istemekte?

gerçek bilgi yerine, test edilemeyen bilgilere güvenilmesinin istenmiş olması sizce ne kadar şüpheli !

610 görüntülenme
0
 • Raporla
Cevap

Çünkü dinin temeli öğrenmeye ve bilmeye değil inanmaya bağlıdır. Bilimi ve dini öğrenme işiyse her zaman için kademelidir. En derin ve karmaşık bilgiye ulaşmak için içinde bulunduğu disiplinin temellerini, giriş seviyesini, birinci seviyesini, ikinci seviyesini ve böylece kaç seviyesi varsa hepsini öğrenmeyi gerektirir. Burada bahsedilen hep eksik kalma durumu ise din gibi başı ve sonu belli olmayan bir disiplin için son derece giderilemez bir eksikliktir. Çünkü asla tam anlamıyla bir bilgi edinilemez. Var olan bilgiler yorumlama yolu ile üretilmiştir ve yenileri de aynı yolla üretilecektir. Ve eğer tüm bilgileri kendi yorumuna göre üretebilen biri varsa o kişi tanrının ta kendisidir. Durum böyleyken bir dine inanmak için seçilmesi gereken yol bilme ve öğrenme değil inanma ve iman yoludur. Böylece din seçimi adlı olgunun bilimsel mantık tabanlı değil duygusal bir inanç yoluyla olduğu söylenebilir. Demek ki bir din seçmek için önemli olan bilmek değil gönülden gerçekten inanmaktır. Bu konuda başarısız olan kişiler agnostik, ateist, deist olabilir. Ancak inanmaya ilişkin inandığım çok güçlü bir handikap var: Kişi neye inanmak isterse ona inanır. Demek istediğim dinlerin bir zırva olduğunu düşünen bir insan bu düşüncesinden vazgeçmediği sürece ilahi bir dine asla inanamaz. Aynı şekilde Allah'ın mutlak güç olduğuna inanan bir Müslüman da bunu yalanlayan bir şeye inanmaz. Yağmur yağma olayını inanışa göre, tanrının bir lütfu, tanrının başkalarından aldığı suyu sevdiği kullarına getirmesi, tanrı sinirlendi diye sel yapmak istemesi, yeni kurulan güneş enerji santrallerinin haram olduğu, o gün dışarı çıkmanın doğru olmadığı vb. çok çeşitli yorumlarla değiştirilebilir. İnanılan dine/ inanca göre bu bakış açısı hep ayrı ancak durağan kalacaktır.

Kısacası önemli olan neye gönülden inanıldığıdır. Gerisi anlamsız ayrıntılardır.

Bu Reklamı Kapat

634 görüntülenme
0
 • Raporla
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
İlginizi Çekebilecek Sorular
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et