Sorulara Dön
2
Teoloji & Din Felsefesi

Kuranda hatalar olduğu gibi bilimsel kanıtlar da var mı?

Bulutların ağırlığı, dağların hareket etmesi, demirdeki sır, bir çiğnemlik et parçası, bebeğin rahimdeki üç karanlık devresi, yeraltı suları ve suyun çevrimi, (ayetleri yazamadım harf sınırı yüzünden) kuranın bunları bilimsel olarak o zamanlara göre bilinmesi mümkün olmamasına rağmen bahsetmesi garip değil mi?

2
174 görüntülenme
Teşekkür
Hatırla (1)
Takip
Paylaş
Reklamı Kapat
2 Cevap

Bunlar daha önce çok kez açıklandı. Tekrar açıklanır bunda sıkıntı yok. Asıl sıkıntı internet sitelerinde yazan her şeye inanman. Bilimsel denilen ayetlerin yorumsuz tam çevirilerine, eskiden nasıl çevrildiğine ve Arapça halindeki kelimelerin kökenine bakılmalı. Her okuduğuna inanma. Benim yazdıklarıma da inanma verdiğim kaynaklara bak. (K-> Kaynak, Numarası)

Hepsini uzun uzun tek tek açıklayamayacağım için yazdıklarımın yanına kaynaklarını koydum. Yazdığım şeylerin nedenini veya nereden geldiğini görmek için kaynak kısmına lütfen bak.

Her şeyden önce "Kuranın Bilmesinin İmkanı Yokken" diye bir şey yok. MS 600 yılı antik çağlar değil. Antik Yunandan olsun Antik Mısırdan olsun gökbilimi, biyoloji, kimya, matematik ve bir çok şey hakkında bir çok şey biliniyor. Kuranda yazan çoğu şey ya çeviri çarpıtmasıdır ya da daha önceki düşünürlerden aşırılmış bilgilerdir.

Demirin Gökten İndiği Söyleniyor İddiası

Hadid 25.sureden ortaya atılmıştır. Surenin tamamı okunursa gökten indirmek yerine bahşetmek, rızk vermek anlamına geldiği görülüyor bu ilk çürütme fakat bunu göz ardı etsek dahi;

Demirin gökten indirilmesi olarak kullanılan "enzelna" kelimesi 8 yerde daha geçiyor. (Sure Numarası/Ayet Numarası) 2/57, 7/160, 23/18, 24/1, 25/48, 31/10, 57/25, 78/14. Bunlarda rızk vermek anlamında geçiyor.

Mesela Araf 160. Ayette "enzelna" kelimesi bıldırcın ve helva için kullanılıyor. Nur Suresi 1. Ayette "enzelna" sure indirdik için kullanılıyor. Bu ikinci ve sağlam olan çürütme.

Üçüncü çürütme ise zaten demirin gökten indiğinin biliniyor oluşu. Zaten Mısırlılar kullandıkları ilk demiri asteroitten alıyorlar.(K3-4) Hatta Antik Mısır'da demire "Cennetin/Göklerin Metali" deniyor.(K4-5)

Böylece 1 değil 2 de değil tam 3 kere, Kuran'ın mucizevi bir şekilde demirin uzaydan geldiğini bildiği iddiası çürütülmüş oldu.

Kuranda Geçen Embriyo ve Çiğdemlik Et Parçası İddiası

Hemen hemen aynı kapıya çıktıklarından ikisine bir cevap vereceğim.

Direkt Bu Yazının Üstüne Tıklayarak kaynaklarıyla tam açıklamasını görebilirsin. Yine de özet geçmek gerekirse;

Alak ve Muminun suresinde geçen "alak" kelimesi kan pıhtısı demek. Embriyo yerine kullanılan "alaka" kelimesi ise "bağlı kalmak, sevmek" anlamında. Buradan "bağlı kalmak" anlamının embriyonun anne rahmine yapışmasına bir gönderme olduğu savunularak, alak yerine embriyo yazılıyor. Fakat koyduğum linkte de etimoloji linkinden görüleceği üzere alak ve embriyo arasında herhangi bir bağlantı yok.

Aksine kan pıhtısı anlamına gelen "alak" kullanılması Antik Mısırdan gelen bir yanlıştır ve bu Kurandaki bilimsel hatadır.

Çiğdemlik et parçası ise baktığım tüm eski meallerde "ete bürümek" olarak geçiyorken sadece yeni yazılan 2-3 çeviride çiğdemlik et parçası olarak geçiyor. Ne olursa olsun bunda mucizevi bir yön yok. MS 600 yılı için İnsanın anne rahminde ete büründüğü bilinen bir şey. (K7) Kurandan neredeyse 1000 yıl önce Hipokrat embriyo ve fetüs kavramları hakkında çalışmalar yapıyor.

Bebeğin Rahimdeki Üç Karanlık Evresi

İddia Zümer Suresi 6. Ayetten ortaya atılmış. Ayetin başında tüm insanlığın Adem ve Havva'dan geldiğini söylüyor. Buradan bile ayette bilimsel mucizeyi bırak ilkokul fen bilgisi yanlışı yapıldığı görünüyor. Ama konumuz ayetin ikinci kısmı;

Kesin çürütme şudur; Bir önceki konu ile çok benzer. Zaten insanın anne karnındaki evreleri çok çok daha önceden Galen, Hipokrat ve Aristoteles tarafından yeterince incelenmiş ve bu evreler genel sınırları ile biliniyor. (K7) Yani bahsedilen bilgi gerçekten olsaydı bile mucize ile alakası olmazdı.

Hatta burada mucize gösteren tanrısal kişiler Aristoteles, Galen ve Hipokrattır. Milattan önce embriyoloji hakkında o kadar şey keşfetmişler. Kuran bunları aşırınca iman et, Yunan filozofları sıfırdan keşfedince yapınca burun kıvır :)

Yeraltı Suları ve Suyun çevrimi?

Zümer 21. Ayet :"Görmedin mi? Allah gökten bir su indirdi, onu yerdeki kaynaklara yerleştirdi, sonra onunla türlü türlü renklerde ekinler yetiştiriyor. Sonra onlar kurur da sapsarı olduklarını görürsün. Sonra da onu kuru bir kırıntı yapar. Şüphesiz bunlarda akıl sahipleri için bir öğüt vardır." (K9)

Burada bilinemeyecek bilimsel mucize iddiası nedir tam olarak?

Kurandan 1300 yıl önceden beri çoğu nehrin yer altı kaynaklı olduğunu biliniyordu.(K10) Su döngüsü MÖ 500lü yıllarda aşağı yukarı keşfedilmişti. Sadece Antik Yunanda da değil aynı zamanda Çin'de de biliniyor.(K10). Bak MÖ 500 yıllarından bahsediyoruz. MS 600 yılında yazılınca mucize kabul edilen şey en az 1000 yıl önceden başkaları tarafından bulundu. Bu durumda bu adamlar peygamber mi oldular? :)

119 görüntülenme
4
Teşekkür (3)
Paylaş
4

Kaynaklar

  • Kuran Meali. Hadid 25 Demirin Gökten İnmesi. (26 Nisan 2021). Alındığı Tarih: 26 Nisan 2021. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
  • Kuranmeali. Enzelna Kelimesinin Geçtiği Ayetler. (26 Nisan 2021). Alındığı Tarih: 26 Nisan 2021. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
  • Jo Marchant. Mısırlılar Demiri Asteroitten Alıyor. (26 Nisan 2021). Alındığı Tarih: 26 Nisan 2021. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
  • smithsonianmag. Mısırlılar Ve Demir. (26 Nisan 2021). Alındığı Tarih: 26 Nisan 2021. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
  • suphecimelekblog. Antik Mısırda Demirin Uzaydan Geldiğinin Bilinmesi. (26 Nisan 2021). Alındığı Tarih: 26 Nisan 2021. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
  • Kuran Meali. Muminun Suresi 14. Ayet. (26 Nisan 2021). Alındığı Tarih: 26 Nisan 2021. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
  • Embryo.asu. Embriyolojinin Tarihsel Gelişimi. (26 Nisan 2021). Alındığı Tarih: 26 Nisan 2021. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
  • Kuran Meali. Zumer 6. Ayet. (26 Nisan 2021). Alındığı Tarih: 26 Nisan 2021. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
  • Kuran ve Meali. Zumer 21. Ayet. (26 Nisan 2021). Alındığı Tarih: 26 Nisan 2021. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
  • Wikipedia. Su Döngüsü En Aşağıda Tarihsel Süreci. (26 Nisan 2021). Alındığı Tarih: 26 Nisan 2021. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı

Bulutların ağırlığı:

﴾57﴿ Rüzgârları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O’dur. Nihayet o rüzgârlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevkederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız.

﴾12﴿ Size korku ve ümit duyguları içinde şimşeği gösteren ve yağmur dolu bulutları meydana getiren O’dur.

﴾13﴿ Gök gürültüsü Allah’ı överek tenzih eder; O’nun korkusundan dolayı melekler de buna katılır. Onlar Allah hakkında tartışıp dururken O, yıldırımlar gönderip bunlarla dilediğini çarpar. O’nun azabı pek şiddetlidir.

Bulutların ağırlığı ile ilgili bilgilerin olduğu ayetler bunlardır. Burada takdir edersiniz ki herhangi birinin söyleyemeyeceği bir bilgi yoktur. Fakat bulutların çok yoğun ve ağır olduğuyla ilgili bilimsel açıklamaların ardından gerek tefsirlerde(kuran açıklamaları) gerek de meallerde parantez içindeki yazımlarla "aslında böyle demek istemiş Kuran" şeklinde açıklamalar türetilir. Fakat burada belirgin bir bilimsel gerçek yoktur.

Dağların hareket etmesi

﴾87﴿ Sûrun üflendiği gün, Allah’ın diledikleri dışında, göklerde ve yerde bulunanlar dehşete kapılır, hepsi boyunları bükük olarak O’na gelirler.

﴾88﴿ Dağları görür, onların durduğunu sanırsın; oysa bulutlar gibi hareket ederler. Bu, her şeyi sapasağlam yapan Allah’ın sanatıdır. Şüphesiz ki O, yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır.

Kalın yazılan kısmı cımbızlayarak bunun dağların hareketine veyahut dünyanın güneş etrafında döndüğüne yorumlayan müfeessirler vardır fakat bir önceki ayetteki altı çizili yerlere bakarsak bunun kıyamet gününde olacağından bahsedilmiştir. Yani yapılan yorumlama bilimsel gerçeklik ortaya konduktan sonra yine "bu demek istenmiş" tadında bir açıklamadır.

Devamını yazacağım daha sonra. Umarım şimdilik yardımcı olabilmişimdir.

313 görüntülenme
4
Teşekkür (4)
Paylaş
4

Kaynaklar

Cevap Ver
Bu soruya cevap vermek için lütfen
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın