Bu soruya yönlendirilmiş başka bir sorudan geldiniz: Kuran mucizeleri bilimsel olarak gerçek midir?
4

Kuran'da bilimle uyumlu veya uyumsuz ayetler var mıdır?

8
6,746 görüntülenme
Teşekkür (4)
Hatırla (2)
Takip
Paylaş
Reklamı Kapat
8 Cevap
Orijinal Soru: Kur'an'ı Kerim'in bilimle çeliştiği (Düz Dünya dışında) başka konular var mıdır?

Evet, birçok hata vardır. En çok tartışılan ve aslında en bariz hatalardan birisi olan şey miras ayetlerindeki matematiksel hatadır. Kısaca tanıtayım.

"Kardeşleri olmayan bir adam (borç ve vasiyet bırakmadan) ölür. Geriye üç kız çocuğu, annesi, babası ve karısı kalır.

Bu durum için geçerli olan cümleleri okuyalım:

Nisa/11'den: "(Çocuklar) ikiden fazla kız iseler, (ölenin geriye) bıraktığının üçte ikisi onlarındır."

Nisa/11'den: "Ölenin çocuğu varsa, geriye bıraktığı maldan, ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır."

Nisa/12'den: (Karı için) "Eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır."

üç kız çocuğuna (toplam): 2/3 = 16/24

anneye: 1/6 = 4/24

babaya: 1/6 = 4/24

karısına: 1/8 = 3/24

toplam: 27/24. Böyle bir paylaşımı yapmak ise matematiksel olarak imkânsız. Çünkü pay, payda'dan büyük çıkıyor. Yani mal yetmiyor."

Bu hatayı çözmek için sonradan avliye ve reddiye sistemleri geliştirilmiştir. Ancak bu Kur'an'ın hatasını düzeltmekten başka bir şey değildir. Alıntı yaptığım yeri kaynak bölümüne bırakacağım, oradan devamını da okuyabilir ve detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Evrim konusu zaten yeterince bariz olmalı. Kur'an'da insan evrimi ile ilişkilendirebileceğimiz hiçbir ayet yoktur. Adem'in topraktan, Havva'nın onun kaburga kemiğinden ve geri kalan insanların bu iki insandan türedikleri ayetlerde çok net bir şekilde gösterilmekte. (15:16, 55:14, 37:11, 32:7, 23:12, 6:2, 30:20, 17:61, 7:12, 38:76)

Diğer bilimsel hatalardan da kısaca bahsedeceğim.

 1. Güneş ve Ayın yörüngede hareket ettiklerini söylemesine rağmen Dünya'nın hareketinden bahsetmez, bu da "Dünya Merkezli Güneş Sistemi"ne kapı aralar.
 2. Güneş'in çamurlu bir suda battığını söylemekte (18:86, 18:90).
 3. Meteorların aslında şeytana atılan yıldızlar olduğunu söylemekte (67:5).
 4. Önce Dünyanın, sonra evrenin geri kalanının yaratıldığını söylemekte (2:29).
 5. Evrenin toplamda 6 günde yaratıldığını söylemekte (50:38).
 6. Gökyüzünün düşebileceğini zannetmekte (52:44, 34:9).
 7. Nuh tufanının jeolojik kanıdının bulunmaması, tüm hayvanları gemiye almanın mümkün olmaması.

Bu Nuh tufanı mevzusuna biraz önem vermek lazım, çünkü çoğu kişi bunu bölgesel bir tufan zanneder. Ama bunun birkaç hatası var.

 • Eğer tufan küresel değilse, neden Nuh zamanını gemi yapmakla harcadı? Çok daha kısa bir süre içerisinde tufanın olacağı bölgeyi ailesi ile birlikte terk edebilirdi. Bölgedeki canlılar da aynısını yapabilirdi, hepsini gemiye doldurmak için gereken mucizeyi buna harcamak da mümkündü.
 • Neden Nuh tüm türlerden birer çift almakla uğraştı ki? Zaten çoğu hayvanın dünyada selden etkilenmeyen diğer bölgelerde de bireyleri olacaktı. "Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nûh’a dedik ki: "Her türden (hayvan) birer çift ile -daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında- aileni ve iman edenleri gemiye bindir!" Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti." (11:40).
 • "Nûh "Rabbim" dedi, "Yeryüzünde inkârcılardan hiç kimseyi sağ bırakma!" (71:26). Yeryüzü sadece spesifik bir bölge olarak da yorumlanabilir, ancak Nuh neden sadece tek bir grubu bu kadar umursasın ki? Ayrıca, diğer ayetlerle üst üste konulduğunda bu kelimenin tüm dünyayı kapsadığı yeteri kadar bariz değil mi?

Bunlar gibi birçok ayet daha sayılabilir. Aşağıda vereceğim Wikiislam makalesinden daha da fazla şey okuyabilirsiniz, çok kapsamlı bir yazı. Eğer gözümden kaçan olmadıysa tüm ayetlerin numalarını da vermiş olmalıyım, onları da kontrol edebilirsiniz. Bu arada, diğer sorunuzu da ben yanıtlamıştım. Eğer bir geçiş evresindeyseniz yardımcı olmayı deneyebilirim.

3,639 görüntülenme
Kabul Edilen Cevap
19
Teşekkür (16)
Paylaş
19

Kaynaklar

Bilimsel olarak yorumlanabilecek bazı ayetler var. Ancak bu yorumlar pek sağlıklı değil. Çünkü ayetlerin iniş sebeplerine, yapılan tefsirlere (ve yapılabilecek diğer tefsirlere), o ayetin kökenlerine (örneğin o ayetin bir benzerini İncil ve Tevrat'ta aramak) ve bilimin o konu hakkında tam olarak ne dediğine bakmak gerekiyor, ki bu şekilde kapsamlı araştırmalar sonucunda çoğu bilimsel 'mucize'nin aslında gerçek olmadığı sonucu ortaya çıkıyor.

Örneğin 21:33 ayetinde “Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O’dur. Her biri bir yörüngede yüzüp gidiyor.” denir. Bunun mucize olduğunu iddia edenler vardır. Ancak eğer biraz düşünürseniz, bu düz dünya modelinde de gayet geçerlidir. Yapılabilecek tek tefsir bu olmadığı için mucize demek de pek sağlıklı olmaz.

Kur'an'da bilimsel hata var mıdır? Kesinlikle. Zaten Adem'in yaratılışı direkt olarak biyolojinin temellerinden biri olan evrim teorisi ile çelişmekte (15:16, 55:14, 37:11, 32:7, 23:12, 6:2, 30:20, 17:61, 7:12, 38:76). Veya kuşları Allah'ın tuttuğunu söyler (16:79) ki aerodinamikten habersiz olduğunu gösterir. Bunun dışında teolojik bir hata olarak 5:72-75 ve 5:116'yı gösterebilirim. Çünkü burada Hristiyanlıktaki kutsal üçlemeyi yanlış anlamaktadır. Meryem'in normal bir insan olduğunu, Tanrı olmadığını söylemektedir. E tamam da, kimsenin böyle bir iddiası zaten yok ki? Hristiyanlıktaki Kutsal Ruh İslam'da anlatıldığı gibi Meryem değildir. Onun dışında "Allah'tan başka ilah yoktur" demekte, ki yine kutsal üçleme "Allah'tan başka ilahlar da vardır" demiyor. Hristiyanlar da Allah tektir diyor. Daha da örnek gösterilebilir. Örneğin 6:75 ve 37:6-10 ayetleri meteorların(veya kayan yıldızların) şeytana atış talimi olan yıldızlar olduğunu söyler. Burada iki hata var, birincisi meteorlar hiçbir şeye atış talimi değiller. İkincisi, meteorlar (veya kayan yıldızlar) aslında yıldız değiller. Bunlar sadece insanlar tarafından ilkel bilgilerle böyle anlaşılabilecek yanlışlıklardır. 41:11-12 ayetleri evrenin dumandan oluştuğunu söylüyor. Burada duman anlamını veren Arapça kelime dünyayı oluşturan gaz bulutundan değil, direkt olarak ateşten çıkan dumandan bahsediyor ( دُخَانٍ ), dolayısıyla bilimsel olarak hatalı. Hatta normal gaz bulutundan bahsetse bile hatalı olacaktı, çünkü evrenin gaz bulutundan oluşmadığını biliyoruz. 81:2 ayeti yıldızların düşebileceğini söyler, ancak biliyoruz ki evrende mutlak yukarı ve aşağı kavramları zaten yoktur. Ayrıca eğer yıldızlar Dünya'ya doğru hareket etse bile yıldızlar Dünya'ya düşmezdi, Dünya yıldızlara düşerdi (bknz: Genel Görelilik). Daha da sayayım mı? Sayayım. Kur'an'a göre yıldızlar süstür ( 37:6 ). Ve 2:29 ayeti önce Dünya'nın, sonra bu süslerin (yani yıldızların) yaratıldığını söylüyor. Ki, söylemeye gerek bile yok, yanlıştır. 18:86 ve 18:90 ayetleri de güneşin çamurlu bir alanda battığını söylemekte. 50:38 evrenin 6 günde yaratıldığını söylemekte.

Liste uzatılabilir. Aşağıdaki kaynaktan kendiniz de okuyabilirsiniz.

4,945 görüntülenme
4
Teşekkür (7)
Paylaş
4

Kaynaklar

Orijinal Soru: Kurandaki ayetler (bilimsel ayetler) nasıl biliniyor?

merhabalar

açıkcası bu soruya sayısız kere cevap verdim ve bir kere daha vereceğim. insanlar açıpta kuranı kerimin mealini okumadığı için dinlerini araştırmadıkları için yanlış bir şey söylesen bile bir çok kişi anlayamıyor.

Onlara vaat ettiğimiz şeylerin bir kısmını sana göstersek de sana düşen vazife, ancak tebliğdir, seni öldürsek de ve hesap, bize aittir. Bizim, yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Allah hükmeder, O’nun hükmünü denetleyecek yoktur; O’nun hesaba çekmesi de hızlıdır.(Rad 40-41) bu ayette de kafirlerin ülkelerini fethediyoruz anlamında kullanılıyor, önceki ve sonraki ayetleri incelersen anlarsın, burada bilimsel bir ayet göremiyorum.

Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz bizim her şeye gücümüz yeter.(Zariyat: 47) gerçek meal budur. Eski meallerde de bu yazar, ama ne zaman ki evrenin genişlediği herkes tarafından bilinen bir şey oldu, o zaman bu meali GENİŞLEMEK olarak değiştirdiler. burada da bilimsel bir şey göremiyorum.

Kuranın mealleri genelde değiştiriliyor, Türk halkı Arapça bilmediğinden daha hoş anlamlar sunmaya çalışıyorlar. kuranda bilim dışı çok fazla ayet var, ortaçağ zihniyetiyle yazılmış çok fazla ayet var, bunlar hiç gündeme gelmez aksine hiç bahsedilmemeye çalışılır. örnek vererek anlatayım.

dünya düz oldugnu,gokyuzunun tavan oldugunu soyluyor(bakara:22)bu tavandan kimse kaçıp uzaya çıkamaz diyor(rahman:33) hatta bunun mucize oldugnu soylemek için bak tavanda catlak yok bu bir mucize diyor(mülk:3) yıldızların dünyaya düşmemesi için allah tutuyor diyor(Hac:65) yıldızlar atmosferin en yakın yerindedir diyo(mülk:5)güneş batımını camura batar olarak bahsediyor(kehf:86) allahın aerodinamikten bile haberi yok kuşlar boslukta allah tutuyor diyo(nahl:79) duman ve gazlar dunyanın kendi isteğiyle varmış!(fusillet:11) önce dunya oluştu sonra evren olustu (bakara:29) evrim yoktur yazar(araf:189)sperm kaburga arasından oluşuyor yazıyo(85:5-7)süt ineklerim mememlerinde diil karınlarında olusur diyo(nahl:66) yaşayan her canlı topluluk kurmuştur diyo(enam:38) ölenler biftekle yeniden hayata dondurulebilecegi yazıyor(2:72-73)denizler birbirine karışmıyor ve tatlı suda inci ve mercan yetişebilir diyor(rahman 19-22) daglar sabittir yazıyo ,onları siz zelzeleler ve depremlerden korumak için diktik diyor(nahl:15 enbiya:31 lukman:10)

1,094 görüntülenme
3
Teşekkür (1)
Paylaş
3

Kaynaklar

Orijinal Soru: İslamın adaletsiz bir din bilimle çeliştiğini gösteren ayetler var mı?

merhabalar İsmail Çelik

duymak istemeyecegin şeyler yazıcam buraya malesefki ama evet kuranı kerimde adaletsizlik ve bilimle çelişen çok şey var.mesela:

ADALETSİZLİKLER

erkekler, sırf para kazandıkları için kadınlardan üstün tutmuştur ve hatta kadınlara şiddet uygulama hakkı vermiştir(nisa:34)

kuranı kerimin ceza anlayışı kısasa kısastır.biri sana ne yaptıysa aynısı hatta misliyle cezalandırman gerekir(bakara:178 ve nahl 126)

savaştan ganimet olarak olarak sayısız kadın almak ve bu kadınlarla evlenmeye izin veriliyor(nisa:24 ve muminun:6)

mirastan kadınlar az pay alır(nisa:11-12)

köleler sırf sistem gereği,köle olarak dogdukları için özgür insanlar daha üstündür deniliyor(nahl:75)

savaşları, yağmalamayı ve işkenceyi uygun görüyor(muhammed:4 ve maide:33-38)

erkekler 4 kadınla evlenebilir ama kadınlar yapamaz yada erkekler daha ergenliğe girmemiş kadınlarla evlenip boşanabilir(nisa:3 ve talak:4)

Nisa 23 ensesti yasaklıyor, Ahzab 50 sadece peygambere izin veriyor.

BİLİMLE ÇELİŞEN AYETLER

dünya düz oldugnu,gokyuzunun tavan oldugunu soyluyor(bakara:22)bu tavandan kimse kaçamaz diyor(rahman:33) hatta bunun mucize oldugnu soylemek için bak tavanda catlak yok bu bir mucize diyor(mülk:3)

yıldızlar atmosferin en yakın yerindedir diyo(mülk:5)güneş batımını camura batar olarak bahsediyor(kehf:86) allahın aerodinamikten bile haberi yok kuşlar boslukta allah tutuyor diyo(nahl:79) duman ve gazlar dunyanın kendi isteğiyle varmış!(fusillet:11) önce dunya oluştu sonra evren olustu (bakara:29) gece oldugunda allah tavana ortu ortuyor diyo (araf:54) gunesle ay aynı yorungede donuyor diyo(şems:1-2) kayan yıldızlar şeytana atılan taşlardır diyo(mülk:5)

evrim yoktur yazar(araf:189)sperm kaburga arasından oluşuyor yazıyo(85:5-7)süt ineklerim mememlerinde diil karınlarında olusur diyo(nahl:66) yaşayan her canlı topluluk kurmuştur diyo(enam:38) ölenler biftekle yeniden hayata dondurulebilecegi yazıyor(2:72-73) guneşi ve ayı allah tutar diyo(rad:2) denizler birbirine karışmıyor ve tatlı suda inci ve mercan yetişebilir diyor(rahman 19-22) daglar sabittir yazıyo ,onları siz zelzeleler ve depremlerden korumak için diktik diyor(nahl:15 enbiya:31 lukman:10)

diyoda diyo bunlara daha fazlasını da ekleyebiliriz ama cok sıkıldım yazmaktan ama sonuç açık.kuranı kerimde adalette bilimde yoktur.inanıp inanmamak size kalmıştır elbette ama muslumanlık nedir? ne değildir?kuranda ne yazar?ne yazmaz?kuran sizden ne ister ?ne istemez? bunları herkez bilip arastırıp oyle inanması işte bu inanç olur. bunun aksi körü körüne inanmaktır ve bu körlük insanı zehirler.

903 görüntülenme
2
Teşekkür (3)
Paylaş
2

Kaynaklar

Orijinal Soru: Kur'an'ı Kerim'in bilimle çeliştiği (Düz Dünya dışında) başka konular var mıdır?

Diyanete göre;

Kur’an-ı Kerim’in asıl gönderiliş gayesi evren hakkında bilgi vermek veya teknolojik keşifleri önceden haber vermek değildir. Kur’an’ı Kerim öncelikle ve asıl olarak; aklı ile kendisini yaratan bir varlığı bulmaya muktedir olan insanın elinden tutmak ve ona, yaratıcının sıfatları, kainat ile ilişkisi ve ibadetler gibi konularda aklı ile bulamayacağı meselelerde yardımcı olmaktır. Bununla birlikte Kur’an yüzlerce ayetinde insandan etrafına bakmasını ve kainatı seyrederek onu yaratan yaratıcının ne kadar kudretli, ilim ve hikmet sahibi olduğunun farkına varmasını istemektedir. Kur’an’ın bu cihetten verdiği haberlerin hiç birisinde bilimin bugün kesin olarak ispat ettiği ilmi neticelere aykırı bir malumat mevcut değildir. Kur'an-ı Kerim'de dünyanın şeklinin düz ya da yuvarlak olduğunu açıkça ifade eden herhangi bir ayet bulunmamaktadır.

Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için TDV İslam Ansiklopedisi'nin "YER" maddesinden ve bilhassa bu madde içinde bulunan "Yerin Şekli" ve "Yerin Küre Biçiminde Oluşunun Diğer Kanıtları" kısımlarından yararlanabilirsiniz. İlgili link şöyledir

https://islamansiklopedisi.org.tr/yer

1,131 görüntülenme
2
Teşekkür (1)
Paylaş
2

Kaynaklar

Orijinal Soru: Kurandaki ayetler (bilimsel ayetler) nasıl biliniyor?

Zaten yukarıda ki arkadaş ayetlerin neden bilimsel olmadığını açıklamış. Ben tek tek ayetlerle uğraşmadan asıl sorunuza cevap vereceğim.

Kimsenin daha önce bilmediği bilimsel ayetler Kuranda nasıl yazıyor? Cevap: Yazmıyor.

Cahiliye Dönemi mi?

Öncelikle 7.yüzyıl insanların yeni yeni evrimleştiği yıllar değil. Daha önceden de zaten Mısırlılar ve Yunanlar bilim ve felsefede yapıyorlar. Tabii ki şimdiki gibi değil fakat o zamanlarda da insanlar bazı şeyleri biliyorlar.

Aristotales embriyo üzerinde çalışmalar yapıyor, mısırlılar dünyanın güneş etrafında 365 günde döndüğünü keşfediyor, Pisagor dünyanın küresel olduğunu söylüyor. Ve bunun gibi bir çok şey genel sınırları ile biliniyor. İnsanlar toptan cahil değiller. (Bunları bir yerlerimden sallamıyorum. Kaynak kısmına bakabilirsiniz.)

Gerçekten Çeviri mi?

Ra'd Suresi 41. ayetin meallerine bakalım. 39 meal var. Farklı farklı mealler. Eski meallerin çoğunda " fetih ile kafirlerin topraklarını eksiltiyoruz." diye çevrilmiş. Yeni meallerde ise aralara parantezler koyarak "yeryüzünü küçültüyoruz" anlamında çevrilmiş. Ayet aynı ayet, çeviriler farklı.

Oysa bilimsel bir metin çevrilirken böyle çeviri farklılıkları olmaz, olamaz. 1-2 kelime farklı olur fakat anlam yine aynı kalır.

Kuran ayetlerine bakarsak her biri kişiden kişiye, zamandan zamana değişmiş.

"O zaman ayeti bilimsel çeviren alimler mi haklı diğerleri mi?" Sorusu akla geliyor. Bunun için çeviriye ihtiyaç duymayan toplumlara bakalım. Arap toplumları. Eğer bu ayetler öyle bilimsel iseler, ayetleri kendi dilinden okuyan araplar niçin bunu anlamıyor ? Oysa bu kadar bilimsel ayetin yazdığı kitaba sahip arap toplumları bilimde en ileri toplum olmalıydı.

Veyahut eski zamanlara bakalım. Mesela 1300 yılı. Hangi islam alimi evrenin genişlediğini veya demirin gökten indiğini söylemiş? Hiç biri. E kuran değiştirilmemişse bu ayetler hep yazıyordu. Bunu 1970 yılından sonra okuyan islam alimleri fark ettiler de ortaçağ da yaşayan alimler salak mıydı? Aynı metni okuyup apaçık olan bilimsel ayeti nasıl göremediler?

Kendi dilinden okuyan araplar bilimsel ayeti anlamıyor, bir olay keşfedilmeden önce kuranı okuyan alim bu bilimsel ayetleri anlamıyor; 2021 yılında bilim adamları keşfettikten sonra, her sene değişen türkçe meali okuyan müslüman anlıyorsa bir durup düşünelim.

526 görüntülenme
1
Teşekkür
Paylaş
1

Kaynaklar

 • Dorothy Regan Haskett, Valerie Racine, Joanna Yang. Aristotales Ve Embriyoloji. (29 Ocak 2021). Alındığı Tarih: 29 Ocak 2021. Alındığı Yer: wiktionary | Arşiv Bağlantısı
 • Wikipedia. Dünyanın Yuvarlak Oluşu. (29 Ocak 2021). Alındığı Tarih: 29 Ocak 2021. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
 • thinkafrica. Mısırlılar Ve 365 Gün. (29 Ocak 2021). Alındığı Tarih: 29 Ocak 2021. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı

Kuran'da bilimsel ayet yoktur, tıpkı bilimsel bir eserde vahiy olmaması gibi... Din ile bilimi birbirlerine karıştırmak ya da karıştırmaya çalışmak çok anlamlı bir çaba değil. İkisi tamamı ile farklı kategori.

2,667 görüntülenme
0
Teşekkür (1)
Paylaş
0

Kaynaklar

 • Yazar Yok. Din Ile Bilim (Bertrand Russel). (23 Temmuz 2020). Alındığı Tarih: 23 Temmuz 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı

"Kur’an-ı Kerim’in asıl gönderiliş gayesi evren hakkında bilgi vermek veya teknolojik keşifleri önceden haber vermek değildir. Kur’an’ı Kerim öncelikle ve asıl olarak; aklı ile kendisini yaratan bir varlığı bulmaya muktedir olan insanın elinden tutmak ve ona, yaratıcının sıfatları, kainat ile ilişkisi ve ibadetler gibi konularda aklı ile bulamayacağı meselelerde yardımcı olmaktır. Bununla birlikte Kur’an yüzlerce ayetinde insandan etrafına bakmasını ve kainatı seyrederek onu yaratan yaratıcının ne kadar kudretli, ilim ve hikmet sahibi olduğunun farkına varmasını istemektedir. Kur’an’ın bu cihetten verdiği haberlerin hiç birisinde bilimin bugün kesin olarak ispat ettiği ilmi neticelere aykırı bir malumat mevcut değildir. Kur'an-ı Kerim'de dünyanın şeklinin düz ya da yuvarlak olduğunu açıkça ifade eden herhangi bir ayet bulunmamaktadır."

Kuran'a göre dünya düz mü soruma Diyanetten gelen cevap.

2,444 görüntülenme
0
Teşekkür
Paylaş
0

Kaynaklar

Cevap Ver
Bu soruya cevap vermek için lütfen
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku