Bu Reklamı Kapat
Sorulara Dön
Anonim Üye
1

Kuran mucize midir ?

Arabistanın cahiliye dönemimde bir kişinin çıkıp 600 sayfa boyunca topluma oranla çok daha modern, kendi içinde çekişmeyen ve çok iyi bir dille yazılmış bir eserin ortaya çıkması ne kadar mümkündür?
2,432 görüntülenme
  • Soruyu Takip Et
  • Raporla
2 Cevap
Cevap
Ecem Kaya
Ecem Kaya Bir Evrim Ağacı Üyesi

İlk olarak mümkündür , mucize olmasına gerek yoktur . İlk olarak Kur'an'daki bir çok kıssa (belki de hepsi) Tevrat , İncil , Zebur vb. bir çok Kutsal Kitap'tan veya eski mitolojilerden alınmıştır .600 sayfa olmasının nedeni bu kıssalar ve Kur'an'da çok fazla bulunan tekrar ve Tanrı'ya olan övgülerdir .Zaten Kur'an'ı okuduysanız bu tekrarların sıklığını görebilirsiniz.

"Çok iyi bir dille yazılmış " konusuna gelirsek , bir insan çok güzel bir kitap yazdığında bunun yazarının bir Tanrı olmasına gerek yoktur , ki zaten "çok iyi " kelimesi göreceli bir kavramdır . Ayrıca zaten cahilliye döneminde Araplar edebiyatta ilerlemişlerdi .Bu konu hakkında kaynak kısmına bir link koyacağım , inceleyebilirsiniz .

Bu Reklamı Kapat

"Kendi içinde çelişmeyen" konusunda çelişkisi tartışılan bazı kısımları yazacağım , bu kısımları açıklamaya çalışan insanlar genellikle tesfirlerden örnek veriyor fakat tesfirsiz bu ayetlerin açıklanamaması "çok iyi bir dil" ilkesine aykırı olabilir . Eğer Kur'an Arapça'dır ve bu nedenle bazı çevirme hataları oluyor derseniz bu da "Evrensellik" ilkesine aykırıdır . Tanrı kitaplarının başka yerlerde yanlış anlaşılabileceğini bilmiyor muydu ? Yoksa anlaşılmak istemedi mi? Bu sorular sizin bakış açınıza ve düşünme biçiminize kalmış.Kimsenin düşüncesini etkilemek istemem . Şimdi bazı çelişkilere bakalım :

Bakara-106 ‘Herhangi bir Ayet’in hükmünü yürürlükten kaldırır veya unutturursak, onun yerine daha hayırlısını veya benzerini getiririz. Allah’ın herşeye gücünün yettiğini bilmezmisin?’

Bu Reklamı Kapat

Bakara-106 da böyle söylenirken, aşağıdaki Ayet’lerde farklı söylenir;

Fatır-43 ‘… Hayır! sen Allah’ın kanununda değişiklik bulamazsın. Sen Allah’ın kanununda asla bir döneklik bulamazsın.’ – Fetih-23 ‘… Allah kanununda hiçbir değişiklik bulamazsınız.’ Ayrıca Yunus-64, Fetih-23, En’am-115, Ahzab-62’de de aynı hükümler bulunmaktadır.

Maide-69 ‘Fakat inananlar, Yahudiler, Sabiiler ve Hıristiyanlardan Allah’a ve ahiret gününe inanan, iyi işler yapana korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.’ Aynı hüküm Bakara-62’de de geçmektedir. Fakat Al-i İmran-85 ise ‘Kim Islamiyetten başka bir din ararsa onunki kabul edilmeyecektir. O ahirette de kaybedenlerdendir.’ denilmektedir.

Fussilet-34 ‘İyilik ve fenalık bir olamaz. Sen fenalığı en güzel şekilde karşıla. O zaman aranızda düşmanlık bulunan kimse ile bile yakın dost olduğunu görürsün.’ Bu ayet’e karşılık ise;

Sura-40 ‘Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülüktür. Fakat kim affeder ve barışırsa onun mükafati Allah’a aittir. Şüphe yok ki o zalimleri sevmez.’ – Bakara-179 ‘Ey aklı erenler! kısasta sizin için hayat vardır…’ veya Maide-45 ‘O kitapta cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralara karşı yaraları ödeşme yazdık. Fakat kim sadaka olarak bağışlarsa, bu ona kefaret olur…’ yazılmaktadır.

Enam-62’de ‘… Sonra her işi doğru olan kudret ve tasarrufun sahibi Allah’larının huzuruna götürürler. Bilin ki hüküm onundur. O hesap görenlerin en süratlisidir.’ derken; Hacc-47 ‘Senden başlarına acele azap getirmeni istiyorlar, Allah sözünden asla caymayacaktır. Rabbinin katında bir gün, sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir.’ denmektedir.

Ayrıca Hacc-47 de, rabbinin katında bir gün sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir hükmü, Secde-5’de de vardır. Secde-5 ‘Gökten yere kadar her işi Allah düzenler. Sonra işler sizin sayışınıza göre bin yıl tutan bir günde içinde O’na yükselir. ‘Yani bu iki Ayet’e göre, Allah katında bir gün Dünya günü ile bin yıldır. Meraic-4 ‘Melekler ve ruh oraya miktarı ellibin yıl olan bir günde çıkarlar.’ gün hesabı bu sefer ellibin yıl olmuştur.

Peşpeşe iki Ayet var bunlar Enfal Suresindedir;

Bu Reklamı Kapat

Enfal-65 ‘Ey peygamber inanları savaşa teşvik et. Eğer içinizden sabırlı yirmi kişi bulunursa onların ikiyüzüne galip gelir. Ve eğer sizden yüzkişi olursa, kafirlerin binini yener. Cünkü onlar hicbir şeyden anlamaz guruhturlar.’

Enfal-66 ‘Şimdi Allah yükünüzü hafifletti. Bildi ki sizde muhakkak bir zaaf var. Artık sizden sabırlı ve metanetli yüz kişi olursa ikiyüzünü yenerler. Eğer sizden bin kişi olursa, Allah’ın izniyle ikibine galebe çalarlar. Allah sabır ve sebat edenlerle beraberdir.’

En’am-111 ‘…Allah dilemedikçe inanmazlardı…’

En’am-125 ‘Allah kimi doğru yola götürmek isterse, gönlünü Müslümanlığı kabul etmesi için açar. Kimi de sapıklıkta bırakmak isterse, onunda gönlünü daraltır ve sıkıntılı kılar…’

Bu Reklamı Kapat

Bakara-7 ‘Allah onların yüreklerini ve kulaklarını mühürlemiştir, gözlerinde perde vardır…’

Bakara-256 ‘dinde zorlama yoktur…’

Müzemmil-19 ‘Süphe yok ki bu (Kur’an) bir öğüttür. O halde dileyen Rabbine götüren yolu tutsun…’

Müdessir-54-55 ‘Süphesiz ki, gerçekten de Kuran bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır.’

Bu Reklamı Kapat

(Benzer hükümleri içeren daha pek cok Ayet vardır)

Nisa-89 ‘Onlar sizin kendileri gibi kafir ve böylece eş olmanızı isterler. Allah yolunda göç etmedikçe onlardan dost edinmeyin. Bunu kabul etmez de yüz çevirirlerse onları tutun, bulduğunuz yerde öldürün…’

Tevbe-5 ‘Hürmetli aylar çıkınca Allah’a eş koşanları nerede bulursanız öldürün. Yakalayıp hapsedin. Gelip geçecekleri bütün yolları tutun. Fakat tövbe ederler, namaz kılarlar ve zekat verirlerse onların peşini bırakın…’

İnsanların topraktan, sudan, çamurdan, meniden, kandan, balçıktan, yumurtadan yaratıldığı söylenmektedir. Bakılacak Ayet’ler Kıyamet-37, Nahl-4, Hud-61, Meryem-67, Rum-20, Fatır-11, Ali-imran-59-60, Hicr-26, Furkan-54, Nur-45, Alak-2, Enbiya-30 vb.

En’am-108 ‘Allah’tan başka dua ettikleri şeylere sövmeyin ki, onlar da bilgisizlikte aşırıya gidip Allah’a sövmesinler…’

Tevbe-28 ‘Ey inananlar’ Allah’a eş koşanlar mutlaka pisliklerdir…’

Bakara-29 ‘Yeryüzündeki herşeyi sizin için yaratan odur. Sonra göklere yönelerek yedi kat gögü sizin için düzenledi, yarattı. O herşeyi bilir.’

Fussilet-9 – Yerzünün iki günde yaratıldığı,

Fussilet-10 – Bitkilerin dağların ve gıdaların yaratılmasi.

Fussilet-11 ‘Sonra duman halinde bulunan göğe yoneldi…’

Bu Reklamı Kapat

Fussilet-12 ‘Allah bu suretle iki gün içinde yedi gök vucuda getirdi ve her göğün işini kendisine bildirdi…’

Yani bu iki Sure de, önce yer sonra gökyüzünün yaratıldığı söylenmekte.

Naziat-27 ‘Sizi mi yaratmak daha güçtür, yoksa göğü mü? Allah onu (gögü) kurdu.’

Naziat-28 ‘O’nu yükseltti ve düzen verdi.

Bu Reklamı Kapat

Naziat-29 ‘Onun gecesini kararttı gündüzünü aydınlık yaptı.’

Naziat-30 ‘Bundan sonra da yeryüzünü düzenledi.’

Naziat-31 ‘Oradan suyunu çıkardı ve otlak meydana getirdi.’

Naziat-32 ‘Dağları sapasağlam yerleştirdi.’

Bu Reklamı Kapat

Görüldüğü gibi, Naziat Sure’sinde önce gök, sonra yeryüzü yaratılıyor.

Zariyat-56 ‘Ben cinleri de insanları da ancak bana kulluk etsinler diye yarattim.’

A’raf-179 ‘Andolsun ki, biz cinlerin ve insanların çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır ama, anlamazlar. Gözleri vardır ama o gözlerle görmezler…’

Bu Reklamı Kapat

Allah’ın Resul’ü İsa yoksa cehennemde mi?

Tevbe-31 ‘Onlar Allah’ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih’i rableri olarak kabul ettiler. Halbuki olara da ancak tek Allah’a kulluk etmeleri emredilmişti. Ondan başka tapacak tanrı yoktur. O, onların eş koştukları şeylerden münezzehtir.’

Enbiya-98 ‘Hiç şüphe yok ki siz ve Allah’ın dışında taptıklarınız cehennemin odunusunuz. Oraya gireceksiniz.’

Enbiya-99 ‘Eğer onlar tanrı olsalardı, cehenneme girmeyeceklerdi. Hepsi orada ebediyyen kalacaklardır.’

Bu Reklamı Kapat

Aslında ornekler daha coğaltılabılır.

(Bu yazıyı aldığım yeri de kaynak kısmına koyacağım .)

"Topluma oranla daha çok modern " konusunu ele alalım , aslında modern olması da Tanrı tarafından geldiğine bir işaret değildir . Örneğin Rönesans ve Reform hareketlerini düşünelim . Bu hareketler de gayet modern hareketlerdi fakat bunu bir Tanrı yapmadı . İlerici ve özgürlükçü insanlar yaptı . Şimdi sadece Kur'an'ı değil tüm kutsal kitaplar olarak geniş bir pencereden bakalım . Örneğin İncil' de bir çok kısımda sevginin öneminden , iyilikten vs. bahseder yani bu kısımlara bakarsak çok sevgi dolu bir kitap fakat bunun böyle yazmasının nedeni siyasidir . Toplumları yöneten kişiler her zaman din ve ortak özellikleri kullanmışlardır ve bu nedenle halklarında olmasını istedikleri özellikleri Kutsal Kitaplarına yazmış ve bunu uygulamak zorunda olduklarını yoksa Tanrının onları cezalandıracağını söylemişlerdir . İnsanlar kısaca böyle yönetilmiştir. Şimdi konuya geri dönelim Kur'an eğer bir kişi tarafından yazıldıysa bu kişi halkının ilerici , adaletli ve modern olmasını istiyor olabilir . Bir kitapta güzel şeylerin olması da onun Tanrı tarafından geldiğine işaret olmaz .

Sonuç olarak bunlar benim düşüncem , kimsenin inancına , değerlerine saygısızlık ettiğimi düşünmüyorum fakat eğer yanlış anlaşıldıysam , yanlış bilgi verdiysem , birini incittiysem , saygısızlık ettiysem özür dilerim . Ben Kur'an'a kesinlikle Tanrı tarafından inmedi deniyorum , diyemem . Sorgulaması size kalmış , umarım yardımcı olabilmişimdir .

1,289 görüntülenme

Kaynaklar

  1. Yazar Yok. Arap Edebiyat Tarihi. (3 Ağustos 2020). Alındığı Tarih: 3 Ağustos 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
  2. Yazar Yok. Kur'An Çelişkileri. (3 Ağustos 2020). Alındığı Tarih: 3 Ağustos 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
4
  • Raporla
Cevap
Yusuf Kutluca
Yusuf Kutluca Din felsefe araştırmacısı

Bakış açın göre mümkün olup olmaması değişkenlik gösterebilir kuranda çelişki denilen bir çok âyet vardır bunları tek tek açıp farklı meallere kaynaklara tefsirlere bakabilirsin kuran her insanın anlayabileceği dilden yazılan bir kitaptır buda onu evrensel yapar belagat ve fesahati hiç duymuşmuydunuz bilmem ama cahiliye döneminde Araplar bu edebiyat türünde ustalardı, belagat ve fesahati kısaca kişinin aklına göre hitap etmek kişiye göre hitap etmek diyebiliriz Allahın diğer kavimlere gönderdiği kitaplara bakarsak hepsinde en usta ve en iyi oldukları konularda o kavimlere meydan okuduğunu görürüz Kuranda'da aynı şekilde görüyoruz bunu, ki kuranın açıkca söylediği bunu yaparsanız davam bitmiştir dediği bir konu daha var oda kuranın bir ayetinin benzerinin yazılması getirilmesi ama neredeyse 1400 yıldır böyle bir ayet göremedik.

675 görüntülenme
1
  • Raporla
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
İlginizi Çekebilecek Sorular
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

  1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

  2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Alıntı Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et