Bu Reklamı Kapat
Sorulara Dön
Dear M
Dear M Üye
17

İslama göre insanlık tarihinin 7 bin yıl olması durumu bilimle nasıl çelişiyor?

Bilime göre 200 bin yıl olan insanlık tarihi islama göre 7 bin yıl. iddiayı içeren link aşağıda ve "ilk insan hz. Âdem" sorusuna cevaba ne dersiniz?
71,032 görüntülenme
 • Soruyu Takip Et
 • Raporla
5 Cevap
Cevap
Diyojen 1
Diyojen 1 Öğrenci

İşte bahsettiğiniz bu durum bir inanç meselesi değildir. Kesin olarak yanlıştır ve gereksiz polemiğe girilmeyecek bir konudur. İçimiz huzura erecek diye doğru olduğunu kesin olarak bildiğimiz şeylerden kaçıp yalanlara inanamayız. İlk insan diye bir şey yoktur. Evrim sayesinde bunu kesin olarak biliyoruz. Yine Evrim sayesinde 7000 yıl gibi bir saçmalığın yanlış olduğunu da biliyoruz. Bilim ve Din tartışmasında bu gibi konuları tartışmayı çoktan bırakmış olmamız gerekir bence.

34,634 görüntülenme

Kaynaklar

 1. Yazar Yok. Kaynak. (30 Aralık 2019). Alındığı Tarih: 30 Aralık 2019. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
28
 • Raporla
Cevap
Görkem Öge
Görkem Öge Kozmoloji meraklısı.

Çeşitli dinler ve inanç sistemleri, sayısız yıl ve birçok dönem boyunca insanlığın tarihi ile ilgili yorumlarda bulunmuşlardır. Örneğin İrlanda Başpiskoposu James Ussher, dünyanın 22 Ekim MÖ 4004 günü saat 18:00'da yaratıldığını ilan etmiştir. İslamiyet 7000 yıl der. Ya da yakın bir rakam. Musevilik başka bir şey söylüyor. Soruya cevap veren Joker Joker takma isimli arkadaşın söylediği gibi birçok insan dini kaynaklardaki bilgilere itibar ediyor.

Ancak hiç bir şüpheye yer bırakmayacak biçimde, dini kaynaklardaki bu bilgiler yanlıştır. Zaten dini otoritelerin ve dini bilgilere güvenen insanların bir kısmının, bilime ve biliminsanlarına karşı tavır almasının nedeni de budur. Bilim, dinlerin yanlışlarını -amacı ve hedefi bu olmadan- göstermektedir. Dindar insanların bazıları, bilim dünyasının, dinleri yok etmek falan olduğunu söylerler ama bu da doğru değil. Bilim, doğruyu ve gerçeği bulmaya çalışır. Bu çabanın, kimin yanlışlarını ortaya çıkaracağı ile ilgilenmez. İslam, insanlığın yaşını 7000 yıl olarak gösteriyormuş. Bunu neye dayanarak yapıyor? Hiç bir bilgi yok. Hiç bir kanıt yok. Hiç bir kaynak, çıkış noktası, yöntem yok. Bilim ise kanıt kaynak gerekçe yöntem sunar.

Bu Reklamı Kapat

Bilim karşıtlarının (örneğin yine başlığa cevap veren arkadaşın) söylediği gibi "Bİlim, bir zamanlar şöyle şöyle diyordu, şimdi böyle diyor" iddiaları da yanlıştır. Bunu iddia edenler, hipotez, deney, kuram, teori gibi bilimsel yöntem ve aşamaları bilmezler. Bilseler bilimin yanıldığını iddia etmezler. Şahsen, yirmi yıldır onlarca insana bunları anlatmaktan bıktım, artık anlatmıyorum. Anlamıyorlar çünkü.

Bilim yanılmaz. Çünkü bilim asla bir şeye "bu kesin böyledir" demez, diyemez. Bilim, eldeki verilerin gösterdiği gerçekleri söyler. Veriler değişirse elbette bilgiler ve bulgular da değişir. Bilim her şeyi sorgular, sorgulamaya da öncelikle kendisinden başlar. Bilim, kendisini o kadar çok sorgular ki başka hiç bir kişi ya da olgunun bilimi sorgulamasına gerek kalmaz. Bir bilim insanının ortaya attığı hipotezi, binlerce başka bilim insanı sorgular zaten. Ve bunların her biri, hayatında hiç bir bilimsel çalışmaya imza atmayıp bilimi sorgulayan binlerce insandan çok daha bilgili güçlü, zeki insanlardır. Din ise asla sorgulamaz, kendisinin sorgulanmasına da izin vermez. Sorgulamadan kaçan hiç bir otoriteye de güvenilmez.

Dinler, insanlıkla ilgili hiç bir şey söylememelidir. Çünkü ellerinde bilgi, veri, çalışma, deney, gözlem, hiç bir şey yok. O nedenle dini bilgiler hemen her zaman yanlıştır. Şahsi fikrime göre sayısız din alimi, gayet bilge insanlardır. İnsanı, insanlığı, toplumları gayet iyi analiz etmiş ve bize sayısız doğru ve değerli bilgi sunmuşlardır. Ancak hiç biri bilimsel bilgi değildir. Din ve bilim apayrı iki disiplindir. Kaba söylemle, herkes kendi işine baksın. Aksi halde böyle durumlar ortaya çıkıyor.

33,399 görüntülenme

Kaynaklar

 1. Wikipedia. Insanın Evrimi. (5 Şubat 2021). Alındığı Tarih: 5 Şubat 2021. Alındığı Yer: wikipedia | Arşiv Bağlantısı
25
 • Raporla
Cevap
M C
M C Tarihçi ve islami ilimlere meraklı olan bir araştırmacı

İslama göre insanlık Tarihinin 7 bin yıl olması konusunda bilinmeyen ve gözden kaçan bazı hususlar var;

1- Rivayetlerde geçen her hususun bağlayıcı olmaması. Konunun anlaşılması için bazı ön bilgilerin verilmesi gerekmektedir. İslama göre bir müslümanı bağlayan Kuranı kerim'in ayetleri ve mütevatir hadislerdir. Mütevatir hadis demek bir konunun defalarca sahih bir şekilde, farklı zincirlerle nakledilmiş olmasına denir. Namazın, oruç gibi ibadetlerin detayları bu şekildedir. Ayet ve mütevatir hadislerin reddedilmesi bir müslümanı dinden çıkartırken, bağlayıcılık noktasında bunlara ek sahih hadislerde eklenmektedir. Dünya'nın yaşıyla alakalı bahsi geçen hadis ise bu cinsten değildir. Zira bu rivayet kütübi sitte denilen en güvenilir hadis kaynaklarında geçmediği gibi bu hadisin uydurma olduğunu söyleyen alimlerde olmuştur. Hadis ya uydurma ya da bağlayıcılığı olmayacak kadar zayıf olarak islam geleneğinde geçmektedir. İbn el Cevzi'nin El mevduat-el kebir (büyük uydurma hadislerin derlemesi) adlı eserinde bu rivayet uydurma olarak zikredilmiştir(Mevduat el kebir sayfa 81). Benzer rivayetlerin israiliyat kaynaklı olarak islam kaynaklarına girdiği bilinmektedir. Taberi'nin islam tarihinde geçsede, bilindiği gibi Taberi tüm rivayetleri kitabına koymuş ve bunları derecelerine göre zikretmiştir. Bu hadis Taberi'de yine sahih olarak geçmez. Bu sebepten dolayı bu hadisin bağlayıcı kabul edilip İslama göre insanlık tarihi 7000 yıldır diye kesin hüküm vermek yanlış olur. Yine islami geleneğe göre bu hadisin nasıl değerlendirildiğinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Bu Reklamı Kapat

2-Bu konuda fazla detaya girmeden kısaca bahsedeceğim. İslami gelenekte belirtilen sayıların yorumlanması her zaman bir tartışma konusu olmuştur. Bir çok ayet ve hadisde geçen sayıların islami geleneğe göre farklı yorumlandığı herkes tarafından kabul edilip bilinmektedir. Bunun sebebi ise ”Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir.” ayetinden yola çıkarak farklı boyut ve gerçekliklere göre belirtilen yıllar sayılar farklı bir şekilde tevil edilip hesaplanmıştır. Bu gibi hesaplamalara girmeden, meraklısına islami kaynaklarda bu farklı teviller bulunabilir.

Sonuç: Rivayetin islami açıdan derecesinin bağlayıcı olmadığı, hatta bazı alimlerce uydurma ya da israiliyat kaynaklı olduğu ve islami kaynaklarda geçen sayıların farklı tevilleri olabileceğinden İslamın bilimle çeliştiğini söylemek yanlış olacaktır. Hatta bunu söylemek ve bağlayıcılık yüklemenin kendisi islami ilimlerle çelişmektedir.

15,621 görüntülenme

Kaynaklar

 1. İbn el Cevzi. (2021). Mevduat El Kebir Sayfa 81.
11
 • Raporla
Cevap
Berk Atış
Berk Atış İlahiyat Öğrencisi

Öncelikle 7 bin yıl meselesi kuranda geçmez, bir hadistir. Bunu bildiğinizi varsayıyorum. 600 binden fazla hadis vardır ve nasıl tutulduğu meselesini önyargısız aklı başında insanlar araştırır veya hali hazırda bilir. Hadisler sahi hadisler ve kesin olmayan hadisler olarak ayrılır ki en önemli kaynak hala kurandır. Yarım yamalak bilgiler her ayrıntılı, kapsamlı konularda olduğu gibi insanı yanlış fikirlere atar. 7 bin yıl meselesi kaynak olarak baz alınmaz. Çünkü kulaktan duyma ağızdan ağıza gelme hadisler arasında yer alır. Bu hadislerde baz alınmaz ki 7 bin yıl demek şu an ki zaman kapsamındaki 7 bin yıldan daha uzundur.

6,667 görüntülenme

Kaynaklar

 1. Berk Atış. Vikipedi, Özgür Ansiklopedi. (1 Temmuz 2021). Alındığı Tarih: 1 Temmuz 2021. Alındığı Yer: wikipedia | Arşiv Bağlantısı
3
 • Raporla
Cevap
Hasmet Oz
Hasmet Oz Doktorum

Zaman göreceli bir kavramdır. Albert Einstein'ın kurduğu Görelilik Kuramı'na göre zaman evrenin her köşesinde aynı değildir ve gözlemciye göre değişir, görecelidir. Örneğin, kütle uzayzamanda eğrilikler yaratır. Burada zaman bükülür ve zaman bu eğride bulunan bir gözlemciye göre, dışarıda duran bir başka gözlemciye olandan daha yavaş akar. İşte burada zaman evrensel değildir.

Dünya gezegeni sadece güneş sistemi etrafında dönmez. Olu aslında uzayda seyahat eden bir uzay aracı gibidir. Bundan binlerce yıl önce uzayın hangi noktasından geçtiği zamanın ne kadar hızlı yavaş aktığını bilemeyiz.

Bu Reklamı Kapat

Öte yandan bulunan fosillerin gerçekten insana ait olduğu DNA analizleri ile ispatlanmalıdır. Morfolojik benzetmeler genetik analizler olmadan anlam taşımaz. Hatta gen haritası modelleri ile ara tür olduğu iddia edilen fosiller arasındaki genetik geçişler ispatlanmalıdır.

Karbon 14 ve Argon yaş tayininde de hata kaynakları oldukça yüksektir. Atmosfer yapısının ve uzaydan iyonize radyasyonunun yüzbinlerle yıl sabit kaldığı ve bu zaman zarfında fosil örneklerinin hiç kontamine olmadığına inanmak bilimsel midir.?

Bu Reklamı Kapat

Tesadüf tanrılarına inanan materyalistler sonsuz sayıda ilahlarınızın olduğunun farkında mısınız?

Bilimsel düşünce ön kabulleriniz din söz konusu olunca neden yeşilden kırmızıya dönüyor?

824 görüntülenme

Kaynaklar

 1. Nola Taylor Tillman. Einstein's Theory Of General Relativity. (14 Ocak 2022). Alındığı Tarih: 14 Ocak 2022. Alındığı Yer: www..space.com | Arşiv Bağlantısı
2
 • Raporla
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
İlginizi Çekebilecek Sorular
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.