Bu Reklamı Kapat
Sorulara Dön
Anonim Üye
1

Fussilet 11'de bilimsel çelişki var mıdır?

Kur'an'da (eğer tarafsız bir şekilde yaklaşırsak) fussilet süresi 11 ayette bilimsel çelişki sayılabilir bir hata var mıdır? Bazı kişiler dünyayı oluşturan gaz bulutu der ama Arapça kelime dünyayı oluşturan gaz bulutundan değil, direkt olarak ateşten çıkan dumandan bahsediyor ( دُخَانٍ ) . Atmosfer ateşten çıkan duman ile mi oluştu?
895 görüntülenme
 • Soruyu Takip Et
 • Raporla
4 Cevap
Cevap
Yusuf Kaya
Yusuf Kaya Din araştırıcısı

Öncelikle 2 gün olarak bahsedilen kavram tam anlaşılmadı ama 300 yıl önce tam olarak anlaşılmayan birçok ayetin bugün ne anlatmak istediğini biliyoruz. Zamanla 2 gün, 6 gün kavramları da anlaşılacaktır.

9. Ayetten sonra 11. Ayete bakmamız gerekiyor çünkü 10. Ayette yeryüzünden rızıkların sonradan var edildiği yazıyor, 11. Ayete bağlı değil.

Bu Reklamı Kapat

Nereden mi biliyorum? Naziat suresinde atmosferden sonra yerin düzenlendiği zaten yazıyor.

FUSSİLET

Bu Reklamı Kapat

9-De ki: “Gerçekten siz, arzı iki günde halkedeni mi inkâr ediyorsunuz? Ve O’na eşler mi kılıyorsunuz? İşte O, âlemlerin Rabbidir.”

10-O, yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi. Orada bereketler yarattı ve orada tam dört günde isteyenler için fark gözetmeden gıdalar takdir etti.

11-Sonra duman halinde olan göğe yöneldi, ona ve yerküreye: İsteyerek veya istemeyerek, gelin! dedi. İkisi de “İsteyerek geldik” dediler.

12-Böylece onları, iki günde yedi gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti. Ve biz, yakın semâyı kandillerle süsledik, bozulmaktan da koruduk. İşte bu, azîz, alîm Allah’ın takdiridir. Kada

NAZİAT

27 – Yaratılışça siz mi daha çetinsiniz, yoksa gök mü? Onu Allah bina etti.

28 – Tavanını yükseltti, onu bir düzene koydu.

29 – Gecesini kararttı, kuşluğunu çıkardı.

30 – Bundan sonra da yeryüzünü döşedi. dehâ-hâ

385 görüntülenme

Kaynaklar

 1. K. Günlükleri. Önce Yerler Mı Yaratıldı?. (10 Temmuz 2021). Alındığı Tarih: 10 Temmuz 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 2. K. Günlükleri. Atmosfer 7 Katman Mı?. (10 Temmuz 2021). Alındığı Tarih: 10 Temmuz 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
4
 • Raporla
Cevap
Tommy Anderson
Tommy Anderson Kuran aşığı

Dünya’nın ikinci ve daha yoğun atmosferi Dünya’nın iç kısımlarındaki erimiş kayalardan, volkanik aktiviteler yoluyla yüzeye çıkan gazlar tarafından oluşturulmuştur. Volkanların o zamanlarda çıkardığı gazların bileşimi ile bugünkü bileşiminin aynı olduğu varsayılmaktadır. Bu gazların, %80 su buharı (H2 O), yaklaşık %10 karbondioksit (CO2 ) ve az bir miktarı da azottur (N).

Aradan geçen milyonlarca yıl içerisinde, Dünya’nın sıcak iç kısmından dışarıya doğru fışkıran gazlar, bulut oluşumuna izin verecek kadar zengin bir su buharı içeriğinin oluşmasını sağladı. Binlerce yıl yeryüzüne düşen yağmurlar akarsuları, gölleri ve okyanusları oluşturdu.

Bu Reklamı Kapat

Arapçasını attığınız, duman olarak çevrilen kelime bacadan çıkan duman, ateşli dumanlar için kullanılan bir kelime.

Attığım kaynaklarda göremediğim bir bilgi daha vermek istiyorum:

Fussilet 12'de lambalarla süsledik derken aydınlık yapıldığı anlamı var, yani sabah yaptık diyor.(uzay karanlık hani)Ayrıca bozulmaktan koruduk derken dağılmasını önlemek kastediliyor olabilir(bozulmasını önledik derken koruma(protect, preserve, guard) anlamı var) ve son olarak yer ve atmosfer isteyerek veya istemeyerek geliyor derken bunların hareket halinde olduğunu anlıyoruz.

332 görüntülenme

Kaynaklar

 1. D. Atlası. Atmosfer Nasıl Oluştu?. (10 Temmuz 2021). Alındığı Tarih: 10 Temmuz 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 2. K. Günlükleri. Önce Yerler Mi Yaratıldı Yoksa Gökler Mi?. (10 Temmuz 2021). Alındığı Tarih: 10 Temmuz 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
3
 • Raporla
Cevap
Eh İşte
Eh İşte Akıllı

Fussilet Suresi 10. Ayet "Ve yeryüzünün üstünde metin dağlar yaratmıştır ve kutlamıştır orasını, bereket ihsan etmiştir ve rızık olacak şeyleri takdir etmiştir de meydana getirmiştir bunları orada, tam dört gün içinde, dileyenler için hepsi de eşittir."

Fussilet Suresi 11.Ayet "Sonra bir duman halinde olan göğü yaratmayı hükmetmiştir de ona ve yeryüzüne, dileyerek dilemeyerek meydana gelin demiştir, ikisi de, dileyerek geldik demişlerdir."

Bu Reklamı Kapat

-Fussilet Suresi 9 ve 12. Ayetlerde de gökyüzünün ve 7 katmanın(?) 2 günde(?) yaratıldığı söylenmekte.-

Surede ilk dağların oluştuğunu sonra atmosferde bulunan dumandan göğü yarattığı söyleniyor fakat bu yanlış. Atmosferin oluşumu bir anlık olay değil yerçekiminin etkisiyle oluşan bir süreç. Burada bile kafadan hata var diyebiliriz fakat kesin değil. Kesin olan;

Bu Reklamı Kapat

-Dağlar 470-430 milyon yıl önce oluştu.

-İlk atmosfer 4.6 milyar yıl önce dünyayla birlikte oluştu. ( Çok güçsüz bir atmosfer olsa da atmosfer atmosferdir.)

-Eğer ilk oksijenli ve güçlü bir atmosferden bahsediliyorsa o atmosferde yaklaşık 2.7 milyar yıl önce oluştu.

-Eğer canlı yaşamına elverişli derecede oksijenli atmosferden bahsediliyorsa o da 1 milyar yıl önce oluştu.

Her durumda atmosfer, dağlardan önce oluştu sonra değil.

Aynı zamanda ayetlerde dağlarla birlikte atmosferden önce "rızık" oluştuğu söylenmekte.

Rızık anlamı "İnsana fayda veren, yenilebilen, içilebilen ve Allah'ın herkese nasip ettiği, kendisinden faydalanılan diğer maddî ve manevî şeyler"

İlk balık 530 milyon yıl önce ilk bitki 500 milyon yıl önce oluştu. İlk akışkan su 3.8 milyar yıl önce görülüyor. Yani "rızık" dağlarla birlikte oluşmadı.

Bu Reklamı Kapat

Atmosferden önce zaten oluşamaz. Atmosfer yerçekimin etkisiyle dünya etrafında kalan gazlardır. Atmosfer yoksa yerçekimi de yoktur. Bazen çok ince atmosferler için yoktur ifadesi kullanılır fakat çok ince atmosfere sahip olan gezegenlerin de yerçekimi kuvvetleri atmosferleri gidi küçüktür ve "rızık" için elverişsizdir.

Bu yüzden atmosferden önce dağlarla birlikte rızık oluşumu da yanlıştır.

Böylece 2 ayette 2 bilimsel hata bulunmuş oldu.

Daha fazla ayrıntı için kaynaklara bakınız.

336 görüntülenme

Kaynaklar

 1. Vivien Cumming. Atmosfer Ve Dağ Oluşumu. (10 Temmuz 2021). Alındığı Tarih: 10 Temmuz 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 2. forces.si.edu. Daha Ayrıntılı Atmosfer Oluşumu. (10 Temmuz 2021). Alındığı Tarih: 10 Temmuz 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 3. Wikipedia. Bitki Ne Zaman Oluştu. (10 Temmuz 2021). Alındığı Tarih: 10 Temmuz 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 4. Wikipedia. İlk Su Ne Zaman Oluştu. (10 Temmuz 2021). Alındığı Tarih: 10 Temmuz 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 5. Birmingham Üniversitesi. İlk Balık Ne Zaman Oluştu. (10 Temmuz 2021). Alındığı Tarih: 10 Temmuz 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 6. Vikisözlük. Rızık Anlamı. (10 Temmuz 2021). Alındığı Tarih: 10 Temmuz 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
2
 • Raporla
Cevap
Cem Uzun
Cem Uzun Kuran araştırmacısı yaklaşık 7 yıldır araştırıyorum
 • Bu sözü anlamak için önceki ayetleri anlamak gerekir (41/9-41/10) yeryüzünün 2 dönemde yaratıldığı ağır baskılar ve bereket (rızıkların) 4 dönemde yaratıldığı geçer (Evrenin yaratılışının 6 dönem olduğu geçer |7|54|, |10|3|, |11|7|,|25|59|, 32|4|, |50|38|, |57|4|) bilimsel olarak 13.813/6x2=4,600 Evrenin yaşı bölü 6 çarpı 2 = güneş sistemin yaşı
 • Ve ayetin sonunda لِّلسَّآئِلِينَ) lissailine arayıp sormak anlamında kullanılır ayetin sonu bize araştırmamız gerektiğini bildiriyor.
 • Ağır baskılardan kasıt ağır elementler ve dünyayı oluşturmak için gerekli elementlerdir bu sonuca nereden ulaştım Tarık 1-5 1-Sema'ya* ve Tarık'a ant olsun, 2-Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? 3-O, delici* yıldızdır. 4-Hiçbir nefs* yoktur ki üzerinde koruyucu* bulunmasın. 5-İnsan neden yaratıldığına bir baksın.
 • Tarık (ٱلطَّارِقِ) kelimesi Bir ses işitilecek şekilde şiddetle vurmak, çarpmak Tarık bir delici yıldız olduğu çıkıyor bilimsel ismi nötron ve nötron yıldızının çarpışmaları ile ağır metaller oluşuyor (Ağır baskıların anlamı )

Büyük patlamadan sonra, yaklaşık ilk 3-20 dakikalık süreç içerisinde Büyük Patlama nükleosentezi adını verilen olay gerçekleşir.

Bu dönemde, kimyanın temelinde yer alan atomları oluşturacak

Bu Reklamı Kapat

(Büyük patlama nükleosentezi)

Big Bang sonrası evrende ilk oluşan atomlar hidrojen (n=1, n=atom numarası) ve helyum (n=2) atomlarıydı. Bu atomlardan daha ağır ve insanın yapısını oluşturan atomlar ise (oksijen (n=8), karbon (n=6), nitrojen (n=7), kalsiyum (n=20), fosfor (n=15), potasyum (n=19), sülfür (n=16), sodyum (n=11), klor (n=17), magnezyum (n=12), flor (n=9) ve demir (n=26)) yıldızların çekirdeklerinde füzyon reaksiyonu ile oluşmuştur. Bu yıldızların süpernova patlaması ile çekirdekte oluşan atomlar tüm uzaya yayılır. Demir atomunun ise ayrı bir özelliği vardır. Yıldız çekirdeğinde demir atomları oluştuğu anda daha ağır atomların oluşmasına izin vermez, füzyon reaksiyonu oluşamaz ve yıldızın kendi içerisine çökmesine neden olur. Yıldız süpernova patlaması ile patlar, demir atomları ve demirden daha hafif atomları uzaya yayar ve geriye nötron yıldızı bırakır. Demirden daha ağır olan atomlar (elementler) süpernova patlamalarında oluşamazlar.

Bu Reklamı Kapat

Bu "ağır elementlerin" çoğu, nötronları yakalayan atom çekirdekleri tarafından oluşturulur. Bu nötron yakalama sürecinin iki biçimi vardır: hızlı süreç (r-prosesi) ve yavaş süreç (s-prosesi). S-işlemi, periyodik tablodaki kurşun ve bizmut'a kadar daha hafif elementler üretirken, r-işlemi tipik olarak uranyum kadar ağır elementler üretir. Üretilen öğelerde önemli ölçüde örtüşme vardır, ancak bazı öğeler yalnızca şu veya bu süreç tarafından yapılır; örneğin, altın, platin ve uranyum yalnızca r-prosesi ile üretilir.

Karbon artı helyum oksijen üretir.

Oksijen artı helyum neon üretir.

Neon artı helyum magnezyum üretir.

Magnezyum artı helyum silikon üretir.

Silikon artı helyum kükürt üretir.

Kükürt artı helyum argon üretir.

Argon artı helyum kalsiyum üretir.

Bu Reklamı Kapat

Kalsiyum artı helyum titanyum üretir.

Titanyum artı helyum krom üretir.

Krom artı helyum demir üretir.

 • (Yıldız nükleosentezi)

Tarık Suresi 4.Ayet de Hiçbir nefis*yoktur ki üzerinde koruyucu*bulunmasın Yani hiçbir insan yoktur ki üzerinde koruyucu olmasın. İnsanları koruyan birçok biyolojik sistem (hücreleri koruyan enzimler, toksik maddeleri yok eden enzimler, organları koruyan anti-oksidan maddeler) olmakla birlikte bunların en önemlileri immune sistem (bağışıklık sistemidir). Bu ağır atomların sağlıklı savunma sistemi için gerekli oldukları ufak bir araştırma ile görülebilir.

Bu Reklamı Kapat

Bakır: Bağışıklık sistemi (akyuvarların oluşumu), yara iyileşmesi, yeni kan damarlarının oluşumu, sağlıklı cilt gelişimi, konnektif doku gelişimi

Çinko:Bağışıklık sistemi, yara iyileşmesi, cilt sağlığı

Selenyum: Bağışıklık sistemi, anti-oksidan

Molibden: Bağışıklık sistemi, toksinlerin vücuttan atılmasını sağlayan enzimlerin oluşması

Bu Reklamı Kapat

Kobalt: Bağışıklık sistemi, B12 vitaminini metabolizması, sinir hücrelerindeki miyelini korur, tiroid enzimleri oluşumunda rol oynar

İyot: Tiroid hormonu üretiminde ki bu hormon vücuttaki tüm hücrelerin çalışması için gereklidir. Bağışıklık sistemi

Nikel: RNA molekülünün korunması, süt üretimi, demir emilimine etkisi

Ve bu 4 dönem boyunca (9.2 Milyar Yıl) dünyanın yaratılması için gerekli tüm elementler oluşunca duman olan semaya (uzaya) (duman denmesinin sebebi nebulalar sadece gaz değildir gaz ve toz bulutudur bu yüzden duman olarak kullanılmış olabilir) güneş sistemini yaratmaya başladı

159 görüntülenme

Kaynaklar

 1. Anonim, et al. Nötron Yıldızı. (12 Temmuz 2021). Alındığı Tarih: 12 Temmuz 2021. Alındığı Yer: Swinburne Üniversitesi | Arşiv Bağlantısı
 2. Nadja Podbregar, et al. İki Nötron Yıldızının Çarpışması, Yeni Bir Element Oluşturabiliyor!. (12 Temmuz 2021). Alındığı Tarih: 12 Temmuz 2021. Alındığı Yer: Evrim Ağacı | Arşiv Bağlantısı
 3. Arif Solmaz. Nötron Yıldızı Çarpışmasıyla İlk Kez Bir Ağır Element Oluşumu Tespiti. (12 Temmuz 2021). Alındığı Tarih: 12 Temmuz 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 4. Darach Watson. Yıldızlar Elementleri Demirden Daha Ağır Hale Nasıl Getirir?. (12 Temmuz 2021). Alındığı Tarih: 12 Temmuz 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 5. Anonim. Bakır: İnsan Sağlığı İçin Gerekli. (12 Temmuz 2021). Alındığı Tarih: 12 Temmuz 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 6. Jillian Kubala. Çinko'nun Faydaları. (12 Temmuz 2021). Alındığı Tarih: 12 Temmuz 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 7. Anonim. Yildiz Nükleosentezi: Yildizlar Tüm Elementleri Nasil Yapar?. (12 Temmuz 2021). Alındığı Tarih: 12 Temmuz 2021. Alındığı Yer: | Arşiv Bağlantısı
 8. Yiğit Ertan. Erken Evren Kimyası Ve Nükleosentez: Evren'in Erken Dönemlerinde Elementler Nasıl Oluştu?. (12 Temmuz 2021). Alındığı Tarih: 12 Temmuz 2021. Alındığı Yer: Evrim Ağacı | Arşiv Bağlantısı
0
 • Raporla
Daha Fazla Cevap Göster
Cevap Ver
İlginizi Çekebilecek Sorular
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Alıntı Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et