Sorulara Dön
44
Teoloji & Din Felsefesi

Evrim Teorisi, İslam dini ile veya dinlerle çelişir mi?

Daha önce okuduğum bir makalenizde, ilk insanın asla var olmadığını öğrendim. Ama İslam dinine göre ilk insan Hz Adem'dir. Bu durumda İslam dini ile Evrim teorisi çelişiyor mu ?

38
56,090 görüntülenme
Hatırla (18)
Takip (11)
Paylaş
Reklamı Kapat
38 Cevap

Bu, cevaplaması çok zor bir soru ve ben de çok sık karşılaşıyorum bu soruyla. Ama cevaplamanın zor olması, Evrim Teorisi'nin net olmaması ya da belirsizliğinden değil; geride bıraktığımız yıllarda bunu net olarak anladım. Bu soruyu soran kişinin anladığı İslam dini ile, cevabı verecek kişinin, sokaktan geçen birinin, televizyonlarda çıkan kişilerin, okullarda anlatan kişilerin, vs. anladığı İslam dini arasında dağlar kadar fark var. Bir kişinin mezhebi, ailesi, okudukları, eğitimi, hayat görüşü, dine ne kadar önem verdiği, dinin spesifik detaylarından anladıkları, bu detayların yoruma açıklığı hakkındaki görüşleri vb., bu soruya almayı beklediği cevabı dikkate değer miktarda etkiliyor. Bu nedenle soruya cevap vermek çok zor; yoksa Evrim Teorisi dediğiniz nedir, en nihayetinde bir türün gen ve özellik dağılımlarının nesiller içinde değişmesi demek evrim. Teorisi de bu yasayı açıklayan bilimsel bilgiler bütünü. Bu niye çelişsin ki İslam dini ya da bir başka şey ile? Ama o kadar basit değil işte.

Dolayısıyla bu bana sorulduğunda, benim ilk sorduğum şey şu oluyor: Hangi din? ya da Hangi İslam? Kişi bana dinden anladığını net olarak anlatacak ki, bilimsel bir gerçek olarak evrimle o inanç sistemi çelişiyor mu, çelişmiyor mu anlayalım. Çünkü din ile çelişecek olan şey evrim olamaz; evrim bir doğa yasası. Bir şeylerle çelişemez. Evrimi ya anlarsınız, ya anlamazsınız. Mesela kütleçekimi ya da katlı oranlar yasası ya da Makina Teorisi ya da Devre Teorisi İslam dini ile çelişir mi? Çelişemez. Çelişebilecek olan şey, bir kişinin dini görüşleri çerçevesinde iman ettiği şeylerin bilimsel gerçeklerle örtüşmüyor olmasıdır. Bu durumda soru, evrimi anlatanlara yöneltilmemeli, dini inanca sahip olup bunun evrimsel biyolojinin ortaya koyduğu gerçeklerle ne kadar uyuştuğunu merak eden kişilere yöneltilmeli.

Bu durumda kişi kendine şunu sormalı: Benim inandığım dini sistem, bana türlerin değişebileceğini, insanın son haliyle var edilivermediğini, doğada bir var oluş süreci olduğunu ve insanın da bunun parçası olduğunu, doğadaki canlılar arasında akrabalık ilişkisi olduğunu, türlerin statik (değişmez) olmadığını ve dinamik bir şekilde olduğunu öğretiyor mu? Bunu açıkça öğretmiyorsa da, ben bunların gerçekliğini anladığımda, inanç sistemimin anlattıkları ile örtüştürebiliyor muyum?

Çünkü evrim ya da kimya ya da kuantum fiziğini eğip bükemiyoruz, gerçekler neyse o. Ancak bir kişinin inandığı din ile, o kişinin kardeşinin ya da babasının ya da halasının inandığı din bile tamamen farklı olabiliyor. Yüzlerce mezhep olmasının, dinler ve bu mezhepler (veya sektler) arasında asırlardır, milenyumlardır bitmek bilmez kavgaların olması bu nedenle. Dolayısıyla bilimsel gerçekleri kendi inancına uydurmamalı; kendi inancını bilimsel gerçeklere göre şekillendirmeli.

İşte bu noktada da yorumlanabilirlik konusu devreye giriyor. Kimi dindar kişiye göre kutsal kitaplarda yazan cümleler hiçbir şekilde yoruma açık değildir. Cümlenin ilk ve ana anlamı, gerçek anlamdır ve o şekilde uygulanmalıdır. Kimi diğerine göre ise kutsal kitapların anlattıkları sadece metaforlardır, öykülerdir, ahlaki dersler vermeye çalışan masallardır. Aslolan, o masalda, öyküde, metaforda anlatılan "özü" anlayabilmektedir. Ancak birçok "koyu dindar" ve hatta ateistlerin de bir kısmı, dinin bilimsel gerçekler karşısında "eğilip bükülerek" reforme edilmesine karşıdır. Bu nedenle de çoğu yayın organında evrim gibi canlılığın ve insanlığın kökenine dair gerçekleri ortaya koyan bilimsel konularla inanç sistemlerinin çeliştiği iddiasını görürüz.

Bu sadece evrim için de geçerli değil; Büyük Patlama Teorisi, Çoklu Evrenler Kuramı ve hatta yakın gelecekte bilince yönelik birçok sinirbilim teorisi dini inançlarla karşı karşıya gelecek. Bazı dindar kitlenin "natüralizm-karşıtlığı"nı hortlatma çabası da bu yüzden. Her şeyin doğal kaynaklarla açıklanabilmesi, insanların dini inançlara duyduğu ihtiyacı azaltmakta. Ben yakın vadede tamamen ortadan kaldıracağına inanmıyorum; çünkü bir baba figürü, bir sığınacak liman, insanların mantığa dayalı yaptığı bir şey değil. Duygusal bir ihtiyaç ve tüm var oluşu mekanistik bir şekilde açıklasak da, zor bir dönemden geçen veya anlamadığı şeyler olan bir insan, her şeyi yoluna koyacak bir üst bilince sığınmak isteyecektir; bu son derece temel (ve anlaşılır) bir içgüdü. Her şeye gücümüz yetmediği için, her şeye gücü yeten bir varlık istencindeyiz.

Her neyse, sonuç olarak, bana kalırsa "evrim ile İslam dini çelişir" ya da "çelişmez" gibi bir genelleme yapılamaz. Yapılabilecek olan şudur: Evrim gibi bilimsel gerçekler ile İslam'ın bazı yorumları çelişir, bazı diğer yorumları çelişmez. Önemli olan, kişinin bu yorumlardan hangisine inandığıdır. Ve kimse bu tür yorumların var olmadığını iddia edemez, zira İslam'da (ve diğer tüm dinlerde) yüzlerce farklı sektin ve mezhebin (yani "yorumun") var olması bundandır. Bu konudaki çatışmaları çözecek olan bilim, bilim insanı cemiyeti, ateistler, vs. değildir. Bu dinin inananlarının kendileridir: İslam'ın evrimle çelişmediğini söyleyen dindarlar ile çeliştiğini söyleyen dindarlar, kendi içlerinde çözmek zorundadırlar. Bu kişi ve grupların hepsi, kendi inanç biçiminin doğru olduğunu ileri sürmektedir; yoksa o inanç biçimi var olmazdı, değil mi?

Ve günün sonunda en önemli olan, her neye inanıyor olursanız olun, inancınızın bilimin ilerlemesine engel olmadığından emin olmak ve mümkünse o inancı, doğaya dair gerçekleri öğrenmek için motivasyona kanalize edebilmek. Örneğin ben "Evrimi Allah'ın canlılığı yaratma mekanizması olarak görüyorum ve anlamak istiyorum." diyen birinden hiçbir rahatsızlık duymuyorum (rahatsızlık, oradan yola çıkıp kendi inancını başkalarına dayatma veya bilimin altını oyma noktasında baş gösteriyor; ama bu ayrı bir konu). Sonuçta birçok insan evrenin fiziksel bir süreçten geçerek, yıldızların fizikokimyasal bir süreçten geçerek, gezegenlerin jeolojik bir süreçten geçerek, karmaşık moleküllerin kimyasal süreçlerden geçerek var olduğunu biliyor ve bunları "Allah'ın muhteşem yaratma yöntemleri" olarak görüyor. Biyolojideki yaratma yönteminin de sıradan bir süreç olan evrim olarak algılamak önünde herhangi bir engel göremiyorum. Ama tabii bu yalnızca ve yalnızca kutsal kitapların esnekliğini ve yoruma açıklığını kabul ederek mümkün olan bir şey. Başta anlattığım ve bence en kritik olan nokta da o.

47,678 görüntülenme
116
Paylaş
116

Kaynaklar

Evrimin İslam'la veya diğer İbrahimi dinlerle çeliştiği fikri birkaç temele dayanır:

Birincisi, Kur'an'ın da tasdik ettiği bir kutsal kitap olan Tevrat'ın, Tekvin/Yaratılış kitabının ilk  bölümünde Tanrı'nın bitkileri üçüncü günde ve hayvanları beşinci günde, insanı da altıncı günde ve kendi suretinde yarattığı yazmaktadır. Bu bölümde anlatılan "6 günde yaratılış" Kur'an'da Araf Suresi 54. Ayetinde de doğrulanmaktadır. Buhari ve Muslim gibi iki önemli hadis kaynağında ise şöyle bir hadis geçmektedir: "Sizden birisi kardeşiyle dövüşürken yüzüne vurmaktan sakınsın çünkü Allah Adem'i kendi suretinde yarattı". Bu hadis de Tekvin'deki anlatımla paralellik göstermektedir. Bu da semavi inançlar da İnsanın bir gelişim ve değişim sonucu değil de sabit bir formda yartıldığını göstermektedir. Üç kutsal kitapta da ademn balçıktan şekil verilerek yartılması da evrim fikriyle uyuşmamaktadır

İkinci bir konu, Kur'an'da ve diğer kutsal kitaplarda; gün doğumu/batımı, fırtına, sel, yıldırım gibi doğal süreçlerden sıkça bahsedilirken bunlardan çok daha çarpıcı ve etkileyici bir doğa olayı olan Evrim ve Türden türe geçişten hiç bahsedilmiyor oluşudur. Bu kadr önemli bir konudan tek bir ayette bile açık ve anlaşlır biçimde bahsedilmiyor olması İslam'da böyle bir fikrin temellerinin olmadığını gösteriyor. örneğin "biz yarattıklarımızı sürekli bir değişime tabi tuttuk, ta ki onlar yepyeni suretlere bürününceye kadar" şeklinde bir ayet ile karşılaşmış olsaydık, Kur'an'da doğrudan evrim teorisini destekleyen ve inkar edilmesi mümkün olmayan bir ayetle karşılaşmış olurduk fakat Kur'an'da böyle bir ayet bulunmamaktadır

20,909 görüntülenme
23
Paylaş
23

Kaynaklar

 • Yazar Yok. Ademin Tanrı Suretinde Yaratılmadı Ile Ilgili Hadisler. (25 Haziran 2019). Alındığı Tarih: 25 Haziran 2019. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
Orijinal Soru: Bir insan Hem Evrimci Hem de Dindar Olabilir mi?

Türkiye'de evrimi kabul edip aynı zamanda müslüman olan bir çok isim var. Evrim, bilimdir. Din ise bir inanç meselesidir. Din kişiden kişiye değişir çünkü içsel bir olgudur. Subjektiftir, deney ve gözlemle kanıtlanamaz. Evrim ise kanıtlanmış bir teoridir. Birçok insan evrimi kabul ettiği takdirde dinden çıkacağını düşünür. Birçok insan ise, evrimi kendi tanrısına uydurma yolunda ilerler. Bunu yapmakta herkes özgürdür. Evrime bakarak, tanrının ihtişamlı ve uzun süren süreçler içerisinde canlılığı meydana getirmesine bakarak hayranlık da duyabilirsin, bu zamana kadar var olan türlerin %99unun yok olduğunu, evrimin başarısızlıkların tarihi olduğunu da düşünebilirsin. Bu sana(kişiye) kalmıştır.

10,495 görüntülenme
20
Paylaş
20

sevgili dostum ilk önce şunu anlaman gerekiyor ki türkiyede yaşadıgımız için kuranı örnek alalım kuran bırakın bilimle çelişmeyi kendisiyle çelişen bir kitaptır bir yerde yasak ettigini bir yerde helal kılmıştır bunu kuranı mantıken okudugun zaman görüceksindir şunuda bilmen gerekiyor ki hz.adem ile hz.havva aynı dönemde yaşamamıştır :D malesef ki insan elinden çıkma olan Semavî dinler bir çok yanlış bilgi vermektedir 

sana soruyorum yıldızlar nedir? neyden oluşur? şekli nedir? kurana göre kandil 

insanların dini ile bir derdim yok ancak bağzı şeyleri sorgulayan inanlara sende sorguluyorsun sanırım senin gibi  insanlara sadece su anda mensup olduğun dinin kitabını okumanı saçmalıkları görmeni söyleye bilirim sadece insanlık din denilen şeylerin etkisi altında çok kaldı artık çıkması gerek bilmenide isterim ki ben ateistim 

ve evet ilk insan yoktur din bilimle  her zaman çatışır bir hadis vereyim

''dünya balığın sırtındadır, balık kımıldadıkça deprem olur'' 

16,430 görüntülenme
12
Paylaş
12

Kaynaklar

Evrim bütün dinlerle çelişir."Yaratılış" hikayesi tamamen evrime ters birşeydir."İlk insan" olayıda evrime ters birşeydir.Bütün dinlerdeki reformistler kutsal kitaplarındaki ayetleri evire çevire durur fakat hakikat asla değişmez.

14,499 görüntülenme
10
Paylaş
10

Kaynaklar

 • Yazar Yok. Evrim Ağacı'Nın Bu Konuyla Alakalı Videosu. (30 Haziran 2019). Alındığı Tarih: 30 Haziran 2019. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı

Hayır kesinlikle çelişmez. Bu videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum https://www.youtube.com/watch?v=f6BA1Gi_zJQ&t=27s . Okuduğum cevaplarda "Hz. Adem'in ilk insan olması , İsa'nın durumunun Adem'in durumuna benzemesi "gibi bir sürü hata ve eksiklik olduğunu gördüm ve bu cevap verme gereği duydum.

Kuran'da "ilk insan " kavramı kesinlikle geçmez . Adem'den ilk peygamber ,ilk halife diye bahseder . İlk insan olduğunu vurgulayan cevaplarda Kuran kaynak gösterilerek ısrarla yanlış bilgi verilmiş. Bahsedilen ayet Bakara 30 "Hani rabbin meleklere, 'Ben yeryüzünde bir halife(peygamber) yaratacağım' demişti. Onlar, 'Biz seni övgü ile tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın?' dediler. Allah 'Şüphe yok ki, ben sizin bilmediklerinizi bilirim' buyurdu." burada ilk insan demiyor bir peygamber yaratacağım diyor.Peki peygamberler kimlere gönderilir, tabiki de bir topluma gönderilir. Başka bir ayette "Allah, birbirinden gelme nesiller olarak Âdem’i, Nûh’u, İbrâhim ailesini ve İmrân ailesini seçip âlemlere (bütün yaratılmışlara) üstün kıldı."(Ali İmran ,33) .Burada ise Adem'in seçilmesinden bahsediyor ve seçim de bir toplum içinden olur elbette. Peki ilk ayetin (bakara 30) son kısmında melekler 'orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın?' tanımını nereden biliyor, demek ki önceden bir insan topluluğu varmış ki melekler bu insan topluluğunun neler yaptığını (fesat çıkarmak ve kan dökmek) biliyor olmaları lazım.

İnsan suresi 1. ayet "Gerçek şu ki, insanın yaratılış tarihinde onun henüz anılan bir şey olmadığı bir dönem gelip geçmiştir." burada insanın yaratılış tarihinden bahsediyor ve bu yaratılışta henüz insan olarak anılmadığı insan diyemeyeceğimiz canlılardan geçtiği bir dönemden bahsediyor .

Ankebut 20. ayette "(Resulüm!) De ki: 'Yeryüzünde gezip dolaşın ve Allah’ın ilk yaratılışı nasıl başlatıp devam ettirdiğini görün. Allah, daha sonra ikinci hayatı da işte böyle gerçekleştirecektir; Allah her şeye kādirdir.' yaratılışın başlangıcının yeryüzünde olduğunu ve devam ettiğini , bitmediğini söylüyor. Evet Adem cennette yaratılmıştır ama dünyada yaratılmıştır çünkü "cennet" kelimesi Kuran'da bir çok yerde "zemini yeşillikli olan bahçe " gibi anlamları vardır.

Nuh suresi 14. ayet "Oysa O sizi türlü evrelerden[atvaran] geçirerek yaratmıştır." Atvaran kelimesinin Arapçada mastar hali "tatavvur"dur. Bugünkü Arap dilinde "tatavvur" demek evrim, evolution demektir yani Araplar evrim teorisine tatavvur teorisi diyorlar.

Okuduğum cevaplarda Ali İmran 59dan bahsedilmiş "Allah nezdinde Îsâ’nın durumu Âdem’in durumu gibidir. Onu topraktan var etti; sonra ona “ol” dedi ve oluverdi." Büyük bir çoğunluk evrimin islamla çeliştiğini göstermek için bu ayeti kullanır. Bu çoğunluğa göre İsa'nın babasız olmasının Adem'in babasız olmasına benzer . Ne yani o zaman İsa'nın annesi vardı da Adem'in de mi annesi vardı gibi saçma bir şey mi diyeceğiz. Aslında ayette vurgulanan şey o zamanki Hıristiyanlar İsa'yı tanrı olarak görüyorlardı ve ayette 'İsa tanrı değil Adem gibi yani topraktan yani insan olmasına' vurgu yapılıyor.

Şu anki bir çok tarikatlar insan soyunun sadece Adem ile Havva'dan (Kuran'da Havva ismi geçmez) geldiğini savunduğu için Adem'in çocuklarının ensest ilişkiye girerek çoğaldığını savunuyorlar. Bu kesinlikle Kuran'da geçmez ve Kuranda ensest ilişki yasaktır ama tarikatlar "ilk insan " kavramını savunmak için böyle saçma şeyler uyduruyorlar.

İslamın evrimle çelişiyor gibi gösterilmesi iki taraf için istenilen bir şey , ne de olsa alan memnun veren memnun... ve daha açıklanacak çok şey var.

3,758 görüntülenme
8
Paylaş
8

Kaynaklar

 • kuran. (, 2021). Kuran.
 • prof. dr. ismail yakıt. Ilk Insan Tanımı. (24 Mart 2021). Alındığı Tarih: 24 Mart 2021. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
 • prof. dr. ismail yakıt. Islam Ve Evrim. (24 Mart 2021). Alındığı Tarih: 24 Mart 2021. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı

Bal gibi de çelişir. Kuranda ki ayetleri ve ilk insanlari okumamış kişiler yazı yazmış. Bunun yorumlarla veya mezheplerle alakası yok. Sadece Kuranda ki ayetleri alsanız bile görülüyor.

Öncelikle şuan gördüğünüz insanlar, insan evrimin geldiği son noktadır. Dil, kıyafetler, utanma duyguları vs. Hep sonradan kazanılmıştır.

Bi de Kuran ayetlerine bakalım.( Ayetlerden yola çıkacağım. Kaynak kısmından hangi ayetler olduğunu görebilirsiniz.)

İlk insanların -Adem ve Havva- çamurdan yaratıldiğini söylüyor. Bu yanlış ve evrime taban tabana ters. Tabii çeşitli yorumlarla burada mecazi olarak insanın kökeninden bahsettiği söyleniyor. Fakat böyle bir sonuç çıkarmak için bin takla atmak gerek. Ayetler açık.

İblis, Adem ve Havva ağaçtan yediklerinde birden mahrem yerleri birbirlerine görüldü ve yapraklarla kapatmaya başladıkları geçiyor. Fakat ilk insanlar da utanma gibi bir duygu yok. Çıplak geziyorlar ve vucudlarini kapatmalarinin sebebi de utanmak değil.

Habil ve Kabil hikayesine gelelim. Kuranda bir karganın geldiğini ve Kabile, öldürdüğü kardeşini nasıl gömeceğini öğrettiği yazıyor. Yine bir yanlış. Insanların ölü gömme tarihi 100.000 yıl önceye dayanıyor. Hadi diyelim ki daha önce olan ama bulunmamış mezarlar da var. Olsun size 120.000 yıl önce. Oysa en sosyal ve akıllı insan türü olan homo sapienslerin ortaya çıkışı bile 300.000 yıl önce. Ki homo sapiensler ilk insan türü bile degiller. Insan türleri 2,5 milyon önceye uzanıyor.

Tabii bunların yanında habil ve kabilin tarım ve hayvancılıkla uğraşmaları fakat tarım 10.000 yıl öncesine dayanmadi felan da var ama bunlar Kuranda yazmıyor. Sonra bunların Kuran yorumu olduğunu söyleyip kabul etmiyorsunuz.

7,201 görüntülenme
7
Paylaş
7

Kaynaklar

Çelişmez.Kur'an-ı Kerim, ne Evrim'i destekler ne de Evrim'e karşı bir tutum sergiler.Her ne kadar Hadis İnkarcısı olsa da çeliştiği iddia edilen ayetleri açıkladığı için Caner Taslaman'ın "Bir Müslüman Evrimci Olabilir mi?" kitabını okumanı tercih ederim.

Kur'an'da Havva ismi bile geçmez, Hatta Hz.Adem (as.)'ın ilk insan olduğuda geçmez! Ayrıca Hz.Adem'in (as.) eşinin kaburga kemiğinden yaratıldığı gibi bir ibare yoktur.Bu inanç İsrailiyattan yani Yahudi kaynaklarından İslâm'a geçmiştir.İsraliyatın içinde ise birçok uydurma olduğu müslüman ilahiyatçılarca ifade edilmiştir.Bu yüzden buna dayanarak İslam ile Evrim çelişir denemez.

Ayrıca bir çok İslâm alimi Hz.Adem(as.)'ın ilk insan değilde bilinci olan ilk insan olduğu görüşünde bir sorun görmemişlerdir hatta bazı Alimler ortaya Evrim'e çok benzer görüşler atmışlardır, hepsinin görüşü Kur'an ile şekillenmiştir.

Lakin eğer ki illaha Hz.Adem(as.) ile Hz.Havva'nın ilk insanlar olduğu geleneksel görüşüne inanacaksak Enis Doko'nun videosunda sunduğu modelleri savunabiliriz, aşağıya videosunu koyacağım.

Ayrıca belirtmek isterimki Kur'an bir bilim kitabı değildir! İlahi bir kitapdır, zorla bilimsel bir kılıfı desteklettirmek doğru değildir.Mesela kelime sayılarından anlam çıkararak alakası bile olmayan bilimsel gerçekler Kur'an'da var gibi.Benim görüşüm Kur'an'ın Evrimle çelişmediğidir ve desteklemediğidir.

9,347 görüntülenme
7
Paylaş
7

Kaynaklar

 • Yazar Yok. Bir Müslüman Evrimci Olabilir Mi?. (13 Ekim 2020). Alındığı Tarih: 13 Ekim 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
 • Yazar Yok. Kur'An'La Evrim'In Çelişmediğini Anlatan Bir Video. (13 Ekim 2020). Alındığı Tarih: 13 Ekim 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
 • Yazar Yok. Dini Cevapların Bir Videosu. (13 Ekim 2020). Alındığı Tarih: 13 Ekim 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
 • Yazar Yok. Tek Nefisten Yaratılış. (13 Ekim 2020). Alındığı Tarih: 13 Ekim 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
 • Yazar Yok. Enis Doko'Nun İslam Evrimle Çelişir Mi Videosu. (13 Ekim 2020). Alındığı Tarih: 13 Ekim 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı

İslam ile Evrim çelişir. Caner Taslaman gibi insanları izleyip kendinizi kandırmanıza hiç gerek yok. İlk insanların Adem ve Havva olması, soyun bu iki kişiden devam etmesi tamamen evrime zıttır. Ayrıca belirtmek isterim ki, doğal şartlarda (insan koruması olmadan) bir türün neslinin devamı için en az 80 birey gerekir. Yani 2 kişiden soyun devam etmesi kesinlikle mümkün değildir. 

9,238 görüntülenme
5
Paylaş
5

Kaynaklar

Orijinal Soru: Bir insan Hem Evrimci Hem de Dindar Olabilir mi?

Olamaz ya tam dine inanmıyordur yada bilimin ne dediğini anlamıyordur ayrıca bilim fiziksel olaylarla ilgilenir metafizik kavramları kanıtlaması veya yalanlaması söz konusu değildir.

Bu yüzden bilimin tanrının varlığını kanıtlamak veya yalanlamak gibi bir misyonu yoktur.

1,661 görüntülenme
4
Paylaş
4
Orijinal Soru: Evrim teorisi doğruysa İslam yanlış mı oluyor?

islam evrimi tamamıyla reddetmiyor . sadece reddettiği konular var . zaten biliyoruz ki evrim denen şey yok demek kesinlike imkansız . islam dini iki şeye karşıt

bunlar:

 1. insan diğer canlılarla aynı ata'dan gelmekte iddiası
 2. şuan ki modern insanın benliğini ilerki zamanda kaybedicek iddiası
1,042 görüntülenme
3
Paylaş
3

Kaynaklar

 • mehmet yalçın hoca. Bir İlahiyatçiya Zor Sorular!. (05 Temmuz 2021). Alındığı Tarih: 05 Temmuz 2021. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı

Bence Evrim ve İslam çelişmez. Evrim Tanrı'nın yaratma şeklidir. Allah canlıları evrim ile yaratır. Yani Evirimi Tanrı gerçekleştirir. Evrim tesadüf değil Tanrı'nın yaratma yöntemidir.

Eğer dinden kastın İslam ise, çelişmez çünkü Kur'an-ı Kerim'de Hz.Adem'in ilk insan olduğu geçmez yani Hz. Adem ilk insan değil ilk Halifedir. İlk Peygamber ve ilk elçidir. İslama göre Hz.Adem ilk Halife ve İlk Peygamber'dir.

Zaten Halife ve Peygamber sözcüğünün anlamını bilirsen Hz.Adem'in ilk insan olmadığını anlarsın. Halife nin anlamı yani Türkçesi: Sözlükte “arkada olmak, birinin arkasından gelmek, yerine geçmek” anlamlarına gelen half kökünden türetilmiş olup “birinin yerine geçerek işini, görevini devam ettiren” şeklinde açıklanan, halîfe kelimesi (çoğulu hulefâ, halâif) terim olarak biri siyasette, diğeri tasavvufta olmak üzere başlıca iki alanda kullanılmaktadır. Bir kimsenin diğer bir zatın yerini tutmasına hilâfet, halife tayin etme işine de istihlâf veya tahlîf denir.

Zaten Kuranı Kerim'de "Tanrı (Allah) Adem'i seçti" şeklinde bir ibare geçer. Seçmek sözcüğünün anlamı var olan bir şeyin içinden birini seçmektir. Demek ki Hz.Adem'den önce insanlar (insansılar) vardı ki Tanrı onların arasından Adem'i seçti. Yani bir şeyi seçmek için bir kaç şeyin arasından en az birini belirlenmesi gerekiyor.

Hz.Adem Peygamber ise kendinden önce ki bir toplumu düzenen sokmak onlara doğruyu ve iyiyi öğretmesi gerekir. Yani Adem 'den önce İnsanlar vardı.

Evrim İslam ile çelişmez hatta İslam ile Paraleldir.

Darwin'den yaklaşık 1000 yıl önce Müslüman bir bilim insanı "Basralı El-ZCahiz" evrim teorisini ortaya atan bir kitap yayınlamıştır. Kitab el-Hayavan adında yazdığı bir kitapta evrim teorisinin temellerini ilk atan kişi olmuştur.

Kitab el-Hayavan ("Hayvanlar Kitabı"), 350'den fazla hayvan türünü şiirsel anlatım, anekdotlar ve atasözleri ile açıklayan ve tanımlayan ansiklopedik bir eserdir.

Kitapta el-Câhiz doğal çevrenin hayvanlar üzerindeki etkisinden söz etmiş ve bir evrim kuramı geliştirmişti. Çevrenin bir hayvanın hayatta kalma olasılığına etkilerini incelemiştir. Kitapta el-Cahiz besin zincirlerinden de, örneklerle, bahsetmiş ve böylece bu kavramdan bahseden ilk kişi olmuştur.

Çevresel determinizmin ilk taraftarlarından olan el-Cahiz, çevre koşullarının belirli bir topluluğun bireylerinin fiziksel karakteristiklerini nasıl belirleyebileceğine de yer vermiş, anlatmıştır. İnsanların derilerindeki renk çeşitliliğinin, özellikle de siyahilerin, kökenini açıklamak için doğal seçilim ve çevresel determinizm kuramlarını kullanmıştır.

Detayı bilgi ve kaynak için:

https://www.youtube.com/watch?v=uKfkBtUb_UU

https://youtu.be/pxM2Ee0e_68

https://www.youtube.com/watch?v=7MhaypTN4c8

https://youtu.be/AaGinrpSKKU

1,413 görüntülenme
2
Paylaş
2

Kaynaklar

 • Caner Taslaman. Evrim Ve İslam / Evrim Ve Yaratılış / Caner Taslaman. (07 Nisan 2016). Alındığı Tarih: 21 Mayıs 2021. Alındığı Yer: YouTube | Arşiv Bağlantısı
 • Caner Taslaman. Adem’in / İnsanın Yaratılışı Ve Yaşı. (Caner Taslaman Ve Örsan Öymen). (28 Ocak 2020). Alındığı Tarih: 21 Mayıs 2021. Alındığı Yer: YouTube | Arşiv Bağlantısı

Aslında ilk insandan kasıt bildiğimiz anlamda ilk değil. İlk insandan kasıt, Kur'an'da bahsedilen halife; yani varoluşun sonsuz ve erişilmez -ama içinde kaynaşılabilir, içine karışılabilir- zenginliğinin temsilcisi olmuş kişidir. Yani insan vasfını ilk kazanmış kişidir. Nitekim "ben insanı topraktan yarattım." demektedir. Burada toprağın bütün ekollerde hiçlik, yokluk, tevazu anlamına geldiğini belirtmek gerekiyor. Yami "Ben insanı hiçlikten, yokluktan, tevazudan yarattım. O egosal benliğinden, kibrinden arınmış ilk insan Adem; yani saf kişidir demek istiyor."

Gelgelelim, saflık dahi yeterli oluyor mu? Çünkü yanılgılarından, kişilik sanrılarından ve tüm egosal sahteliklerden arınmış olmak dahi insanın merakını gidermek için yeterli olmayabilir demek doğru mudur? Bilemiyorum.

Kadim kitaplar genelde alegorik oluyorlar. Bu alegorilerin de anlatımda kadim zamandan bu yana etkili olması evrimin retoriği ile ilgili bir ortak nokta arayışını istemeden de perçinleyen bir hale geliyor sanırım. Bu alegoriler bütünü, genelde kainat sırları (yine "gözlüye gizli yoktur" sözü geliyor aklıma) ile uyumun gerektirdiği birtakım kuralları da telkin ediyor. Ama gelgelelim düşünce biçimindeki giriftzenliği bir kenara bırakıp, lineerlikte ısrar etmek ya da takılmak, yahut bilinçsizce lineer olmak keskin çizgileri var olan insanlar veya grupların ortaya çıkmasına sebep oluyor...

Konumuza dönecek olursak, biri size bu soruyla gelecek olursa veya siz kendinizi bu sorularla meşgul ediyorsanız her iki tarafa da bu şekilde bir düşunme biçimini telkin etmek latif bir çözünürlük sunarken, kavgadan dövüşten uzak bir yaşamı da vad edebilir. Evrim Teorisinin İslam'la bir alıp veremediği yok, yahut İslam'ın evrim teoirisyle. Ya da Hristiyanlık, Musevilik vs... Bunun anlaşılması güç olduğunu söyleyemem; ancak bir şey var ki insanlar masal seviyorlar. Onlara bu masallardan ne öğrendiniz diye soramıyorsunuz...

1,477 görüntülenme
2
Paylaş
2

Kaynaklar

Orijinal Soru: Evrim dine ters düşer mi?

Semavi Din'lerin ortak noktası olan ilk insan Hz. Adem ile evrim çelişir.Evrim İslam ile veya başka bir din ile çelişmez dense bile (bence) bu yanlıştır.Evrime göre hiçbir canlının ilki olmaz bu nedenle ilk insanda var olamaz, üstüne bir de topraktan yaratıldı gibi delice bir şey söyleyince bilim yerine ilim devreye giriyor o yüzden (tekrar bence) bilim ile din çelişir.Eğer din ile bilim çelişirse zaten o dinin gerçek olmadığının kanıtıdır.

1,365 görüntülenme
2
Paylaş
2
Orijinal Soru: Bir insan Hem Evrimci Hem de Dindar Olabilir mi?

Dini sosyal bir olgu olarak ta kabul edersen; zorunda olmayabilirsin sanki...

Yani; din insanlar için "farz zorunluluklar" dışında, toplum içinde "yabancı olmama" durumu için de bir sosyal olgu. Bizdensin ya da bizden değilsin seçiminde kalan insanlar için farklı açıdan bir zorunluluk.

1,264 görüntülenme
2
Paylaş
2
Orijinal Soru: Bir insan Hem Evrimci Hem de Dindar Olabilir mi?

dinden dine değişir bu soru eğer kastettiğin islamsa çelişir çünkü ilk insandan ve ondan türediğimizi söyler bize evrimde ise böyle olmadığını biliyoruz ve ya canlıların harika kusursuz hepsinin bi işe yaradığını söyler islam bununda doğru olmadığını bu zamana kadar yaşamış canlılardan biliyoruz yani denilebilirki konu islamsa evrimle bağdaşmaz

1,065 görüntülenme
2
Paylaş
2
Orijinal Soru: Teist dinler Adem ve Havva adında 2 insandan geldiğimizi söylüyorsa Evrim Teorisi bu bilgiyle çakışmaz mı? O zaman bu dinler çürümüş olmaz mı?

Tam olarak çürüdüğünü söyleyemeyiz lakin direkt yüzeysel olarak baktığımızda öyle gözüküyor. Bu konu hakkında bir çok semavi dine mensup kişi açıklama yapıyor. Bunlara ikna olup olmamak size kalmış. Benim bu konu hakkında önereceğim kişi Enis Doko'dur. Kendisi ODTÜ'de çift anadal olarak kuantum fiziği ve felsefe bölümlerinden dereceyle mezun olmuş zeki ve başarılı bir kişidir. Kaynağa ekleyeceğim “Evrim Din ile çelişir mi?” isimli videoda kendince açıklamalarda bulunuyor. Orada burada saçma sapan bilim ve felsefeden anlamayan yobaz şarlatanların taraflı konuşmalarını dinlemek yerine bu bilim insanını öneririm herkese.

Video URLsi: https://youtu.be/swt1DIBFlX4

117 görüntülenme
1
Paylaş
1

Kaynaklar

 • Enis Doko. Evrim İslam'la Çelişir Mi?. (09 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 09 Kasım 2021. Alındığı Yer: YouTube | Arşiv Bağlantısı

Bal gibi çelişir bütün dinler ile çelişir çünkü islam ademi topraktan yarattik der maymundan değil halbuki ortak ata mız vardır şempanzeler kuzenimizdir bütün dinlerde ilk insan vardir ama evrimde ilk insan diye birşey yoktur dinlerin uydurma oldugunuda bellidir çünkü ilk insan diye bir şey yoktur kısacası bütün dinler geçersizdir ve uydurmadir

424 görüntülenme
1
Paylaş
1

Kaynaklar

 • Yuval noah harrari. (2021). Homo Sapiens.

Hayır çelişmez,

Nuh suresi 14. Ayet:

"Oysa O, sizi çeşitli aşamalardan geçirerek yarattı."

Aşama diye çevrilen kelime: أَطْوَارًا

Bu kelime ayrıca evrim anlamına geliyor: gelişme , tekamül , gelişim , evrim , gelişmek , kılıklanmak [Genel]

(Müteşabih ayetler...)

Nuh suresi 17. Ayet:

"Allah, sizi yerden bir bitki gibi bitirdi."

Burada bitki gibi derken mecaz anlam var aynı kelime bu ayette de kullanılmış:

Ali imran suresi 37. Ayet:

Bunun üzerine Rabb'i onu iyi bir şekilde kabul etti. Ve onu iyi bir şekilde yetiştirdi. Onu, Zekeriya'nın korumasına verdi. Zekeriya ne zaman mihraba girse, onun yanında yiyecek bir şey bulurdu. "Ey Meryem! Bunlar sana nereden geldi?" derdi. O da "Bunlar, Allah'tandır." derdi. Kuşkusuz, Allah, dilediğini, hesapsız olarak rızıklandır.

İnsan denilen varlığın ilk olarak ahirette yaratıldığını anlıyoruz, yani topraktan yaratılma ahirette olabilir,(Herkes için)

Araf 172. Ayet:

Kıyamet günü, "Biz bundan habersizdik." demeyesiniz diye Rabb'in, ademoğullarının sırtlarından soylarını çıkardı ve onları kendilerine tanık yaptı. Ben sizin Rabb'iniz değil miyim? dedi. "Evet, Rabb'imizsin, tanıklık ediyoruz. " dediler.

Burada görüyoruz ki hepimiz Allah'ı görmüşüz ve kabul etmişiz. Neden beni yarattı diyenler orada itiraz etmeliydi!

“Allah nezdinde İsa'nın durumu Âdem'in durumu gibidir. Onu top­raktan var etti; sonra ona 'Ol!..' dedi ve oluverdi.” (Al-i İmran, 3/59)

Burası da Ahiret olabilir, yani iki kere yaratılmış olabiliriz, biri ahirette, diğeri ise dünyada.

Önemli bir noktaya değinmek istiyorum:

Lütfen hem bilim hem de din konusunda bilgili insanlar yorum yapsın. Okuduğunuz mealde yıldız olarak çevrilen kelime Kuran'da kevkeb, buruc, necm diye geçiyor olabilir veya dünya kelimesinin yakın, en yakın anlamında kullanıldığını görebilirsiniz.

Örnek:

Nisa / 4:78

Nerede olursanız olun, sağlam kalelerde de olsanız, ölüm gelir sizi bulur. Onlara, bir iyilik isabet etse, "Bu Allah'tandır." derler. Onlara, bir kötülük isabet etse, bu "sendendir." derler. De ki: "Hepsi Allah'tandır."* Bunlara ne oluyor ki söylenen sözü anlamaya yanaşmıyorlar!

Burada buruc kelimesi kale olarak kullanılmış, daha doğrusu büyük yapılar olarak.

Buruc / 85:1

Burçlar sahibi gökyüzüne ant olsun,

Burada ise yıldızlar büyük yapılara benzetilmiş, bugün yıldızların büyük yapılar olduğunu biliyoruz ama baktığımızda ufacık görünüyorlar...

Peki Allah'ın böyle gizli bilgiler sıkıştırdığını, araştırmam gerektiğini nereden biliyorum?

47,24:

Bunlar, Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri kilitli midir?

Burada kalp kelimesi akıl olarak kullanılmış.

Alak /

(15-16) Hayır! Andolsun, eğer vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden; o yalancı, günahkar perçeminden yakalarız.

Burada "yalancı alın" kullanılmış, diyanet bu ayeti herhangi bölge olarak yorumlamış fakat:

Rahman / 55:41

Günahkarlar simalariyle tanılacak da perçemlerinden ve ayaklarından tutulacak.

Burada hem alın hem ayaktan bahsedilmiş, yani anlıyoruz ki gerçek anlamda "yalancı alın" kullanılmış.(Frontal lob)

Peki Kuran'daki bazı ayetlerin böyle farklı anlamlara gelmesi bir sorun teşkil eder mi? tabii ki hayır, nedeni ise:

39,23:

Allah, hadisin en iyisini; muteşabih, ikişerli bir Kitap halinde indirdi. Ondan, Rabblerine karşı içtenlikli saygısı olanların tüyleri ürperir. Ardından da benlikleri ve kalpleri Allah'ın öğüdü ile huzura kavuşur. İşte bu, Allah'ın doğru yolu gösteren kılavuzudur. Onunla dileyeni doğru yola iletir; Allah, kimi sapkınlıkta bırakırsa, artık ona doğru yolu gösteren bulunamaz.

Burada zaten Kuran'ın hem müteşabih hem de ikişerli bir kitap olduğu anlaşılıyor, müteşabih benzeşmeli, benzer demek:

2,25:

İman edip, salihatı yapanları; içlerinde ırmaklar akan cennetler ile müjdele. Onlara ne zaman yiyecek bir şey sunulsa: "Bu daha önce rızıklandığımız şeydir." derler. Oysa bu onlara benzer olarak verilmiştir. Onlar için arındırılmış eşler vardır. Ve onlar, orada kalıcıdırlar.

Burada müteşabih kelimesi benzer anlamında kullanılmış.

Kelimeler de kelime köklerinden türer zaten örneğin tarık kelimesi tokmaklamak anlamına geldiği gibi yol anlamına da gelmektedir.

Bu arada doğa yasalarına göre veya bana göre Allah'ın yasalarına göre Hz İbrahim de ateşte yanmalıydı, Koskoca evreni yaratan belirli zamanlarda yasalarının dışına da çıkabilir. Bir şeyi görmediğiniz gerçek olmadığı anlamına gelmez örneğin ışık hızına çıktığımız zaman zamanın yavaş akması da bilim kurgu gibi duruyor vs...

Şimdi diyeceksiniz ki: bu evreni yaratan bizim gibi 2 metrelik canlıları mı sınav ediyor?

Bir de bir hadis vardı, "tüm kainat kürsiye göre çöle atılmış bir halka gibidir, tüm kürsi de arşa göre çöle atılmış bir halka gibidir." Bu hadis de evrenin devasa büyüklüğünü tarif ediyor.

Hadis kaynağı: (bk. İbn Hibbân, Sahîh, thk. Şuayb Arnavut, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut, 1993, c. I, s. 76, nr. 79; Taberî, Kurtubî, İbn Kesir, Ayete’l-Kürsî tefsiri; Beyhaki, Esma ve’s-Sıfat, h. no:861, 862; Kenzu’l-Ummal, h. no:44158)

Kuran'da 50.000 yıllık süreden bahsediliyor ve cebrail meleğinin çok büyük olduğu zaten hadislerde var.

Evrimin yanında gelebilecek bütün itirazlara cevap verdiğimi düşünüyorum, umarım faydalı olmuştur.

815 görüntülenme
1
Paylaş
1

Kaynaklar

Ben bu konuda Sinan hocaya katılıyorum ve sözü Sinan hocaya bırakıyorum. Şu ana kadarki en mantıklı cevabı onda buldum. Evrim hakkında temel bilgi sahibi bile olmayan ve kendini hoca diye Allah ın herşeyini biliyormuş gibi evrim ve İslam ilişkisi hakkında konuşuyorlar insanı deli ediyorlar.

488 görüntülenme
1
Paylaş
1

Kaynaklar

İslam ile Evrim çelişir mi?

İslam dinine nereden ve nasıl baktığına bağlı olarak ve evrime nasıl baktığına bağlı olarak da cevap değişir. İslam esas olarak Kuranı kerim'dir. Din insanın güzel ahlaklı olmasını temel alan kurallar bütünüdür.

Ben temel olarak @Çağrı Mert Bakırcı gibi düşünmekteyim. İslamı nasıl anladığına bağlıdır. Ve dine baktığın görüş zamanla değişir. Bilime baktığın gözde değişir.

Olay aslında bu ikili arasında birinin bilinmeyenleri bulmaya, test ederek doğrulamaya çalışan bilim ile konusu bilinmeyenleri tek doğru budur diye açıklayan din arasındaki mantıki açmazdan ileri geliyor.

İslamın altın çağında, bir çok islam düşünürü, o zamanın bilim adamları, bu gün evrim dediğimiz hipotezin temel düşüncesine, basit gözlemler ve dini bazı kaynakların yorumlanmasıyla ulaşmışlar. Her dinin yaşadığı ilk yumuşaklık zamanla sertleştikçe bu tür düşünceler kökten dinciler tarafından tamamiyle red edilmekte...

Şahsi görüşüm, Dinimizin evrimle çelişmediği. Ama benim din anlayışımı senin kabul etmeni isteyemem. sende senin görüşünü bana zorla kabul ettiremezsin ve buna da hakkın yok, ve elbette benimde yok. Bu ister doğmatik diyerek dini red eden biri ol yada hıh öyle şeymi olurmuş diyen bir inanç sahibi ol. aynı.

Hz ademin ilk insan olduğuna inanıyorsan ilk insan kim?

Adem bir insan. Muhtemelen tarımı ilk bulan insan. Çünkü onu toplumsal olarak hatırlıyoruz. Çünkü çok büyük bir etki bıraktı. Tarihte ondan sonraki büyük etki bırakan şahsiyetleri nasıl hatırlıyorsak öyle. Ancak bu gün dünyamız da yazı ve okuma oldukça ileri ve bilgi değişimi çok hızlı. Bu nedenle bu toplumsal hatırlamanın izlerini geçmişin karalama defterlerinde görebiliyoruz.

Neden, muhtemelen tarımı bulan ilk insan? Çünkü dini metinlerde Adem buğdayı ekiyor.

Doğmaması muhtemelen zamanla sonradan eklenen bir olgu.

Burada asıl sorulması gereken soru, Çelişir çelişmez sorusu değil.

Asıl soru neden bir çok toplum nuh'u hatırlıyor?

Neden bir çok toplum yaradılışı hatırlıyor?

Çünkü büyük felaketler ve insanlığı değiştiren büyük buluşlar toplumsal hafızada yer alır, hatırlanır. Sonra efsaneye dönüşür.

Gün gelecek steve job için internetin, bilgisayarın ve cep telefonlarının babası elektronik hayatın ilk insanı olacak. Tabi elbette bir 50 bin yıl geçmesi gerekecek. Öyle olmasa bile hepsini ona atfedeceğiz. Çünkü biz insanlar bir noktada hatırlarken indirgemeyi severiz. önce kişileri indirgeriz. sonra yerleri, sonra detayda yapılan işi herşeyi yapan kişi olarak indirgenen tek kişiye atfederiz.

1,600 görüntülenme
1
Paylaş
1

Kaynaklar

 • Yuval Noah harari. (2015). Sapiens. sf: 200.

Dinler doğmatiktir,değişmezler. İnanıyorsanız, ne diyorsa kabul zorundasınız. Dinin en temel kitabı Kuranı Kerim'i ele alalım. Son din ve değişmediğine inanıldığı için. Kuranın ayetleride ilk insanın Adem olduğu açıkca belirtilir. Bu konuda, sorularla islamiyet sitesi sizi hemen ilgili ayetler ulaştırıyor. Daha kapsamlı bilgi için Kuran okuyabilirsiniz

2,550 görüntülenme
1
Paylaş
1

Kaynaklar

ek olarak;

evrim hangi "islam" ile çelişir?

bir çoğu ile çelişir.

ancak kaynak kitaptaki (Kur'an) adem ilk yaratılan değil, ilk bilgilendirilen (..kendinden bir parça(nutfe) ruh üfledi..) varlıktır. yani adem bir isim değil bir sıfat oluyor aslında. "bilgilendirilmiş insan" = "adem"

insanın ortaya çıkış süreci "bilgilendirilmesi" ile başlıyor, insan biyolojisini oluşturan henüz bilgilenmemiş bir oluşum insan olarak nitelenmiyor.

ancak bu bile bir çok "inanç" sahibi tarafından kabul görmemekte.

bilgi, bu varlığı "insan" yapan temel etmen olmakta.

"inanmak" nedir?

güvenilen bir bilgiyi sorgulamadan kabul etmek mi?

peki "dört-işlem" bilmeyen birine 5*5=100 eder bilgisi verildiğinde bu inanç ne kadar doğru olur?

yada "5*5=25" eder ve ...şu şu şu.... sebeplerden dolayı ... işte bu matematik oluyor...". inanç doğru bilgi ile temellendirilemediği sürece içi boş bir halde kalıyor.

inanmak için biraz daha bilgiye ihtiyaç var

3,752 görüntülenme
1
Paylaş
1

Kaynaklar

Orijinal Soru: Evrim İslam diniyle çelişir mi ?

Çelişir. İslam dini dediğimizde esası Kur'an'dır. Bu yüzden, yüzlerce çelişkiden yalnızca bir tane örnek vermek bile bunu kanıtlamaya yetecektir. Çünkü Kur'an kutsal bir kitaptır ve kutsal kitaplarda tek bir çelişki bile olması "kutsal" terimine gölge düşürmeye yeterlidir.

Adem ile Havva masalı Kur'an'da da geçmektedir. Bilimsel olarak kimsenin veya canlıların topraktan gelmediğini biliyoruz. Canlılığın, Hadean döneminde derin okyanus tabanlarında cansız elementlerin milyonlarca yıl süre boyunca uygun kombinasyonlarla uygun şartları oluşturması ile ilk tek hücreli canlılığın temelini attığını biliyoruz. Kur'an'da ise Adem ile Havva masalı ile ilgili ayetler mevcuttur. Örneğin;

Şüphesiz Allah katında (yaratılışları bakımından) İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir: Onu topraktan yarattı. Sonra ona "ol" dedi. O da hemen oluverdi.

Âl-i İmrân : 59

Dediğim gibi bu yalnızca bir örnek ve kaynağı direkt olarak Kur'an. Bu yüzden siz de evrimle ilgili temel bilgilere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, şimdi sıra Kur'an'ı tamamen okumaya geldi. Emin olun bu, başlangıç için yeterli olacaktır.

Saygılarımla,

3,172 görüntülenme
1
Paylaş
1

Kaynaklar

Orijinal Soru: Evrim İslam diniyle çelişir mi ?

Merhaba.

Bu konuyu çelişir ve ya çelişmez diyerek geçiştirmemek lazım. Bu konu hakkında Caner Taslamanın kitabını önerebilirim PDF olarak okuyabilirsiniz neredeyse Tüm sorulara cevap var.. Caner Taslamanın hiç katılmadığım hatta yanlış bulduğum yanları tabii ki var 10/10 bir insan değil ama evrim ve İslam arasındaki ilişkiyi güzel açıkladığını düşünüyorum.

İslamın altın çağı dediğimiz dönemde bir çok Müslüman bilim adamı evrimi Darwinden önce kabul etmişti. İslam Alimlerinin Evrim ile ilgili bolca çalışmaları var. Ademin ilk insan olması ve Havvanın Ademin kemiğinden yapılması ensest ilişki gibi şeyler İslam dininin Kutsal kitabında bulunmaz. Genelde evrim ile çelişen hikayeler Hadislerde geçer tabii bu Hikayelerde Hadislere Bible (Tevrat ve İncil) ve İsrailiyattan geçmiştir Kuranda Adem ilk insan demez. Kısaca evrim ile çelişen Hadisler bolca mevcut ama bu hadislerde Bible dan uyarlandığı düşünülürse İslamın evrim ile bir sorunu kalmaz. Hadisler kendi içinde bile çelişkilidir ayrıca hadislerde bolca iğrenç ve aşırı yobaz insanlar tarafından uyarlanmış yalan yalan hadisler bolca bulunur. Eğer Müslümansanız Hadisleri ciddiye almamanızı öneririm.

1,900 görüntülenme
1
Paylaş
1

Kaynaklar

Orijinal Soru: Evrim İslam diniyle çelişir mi ?

Eğer Kur'an'daki Ayetlere bakarsak bazılarıyla çeliştiğini görebiliriz. Mesela Nisa suresi 1. Ayet : Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan rabbinize itaatsizlikten sakının. Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz Allah’a saygısızlıktan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.

2,777 görüntülenme
1
Paylaş
1

Kaynaklar

Orijinal Soru: Evrim dine ters düşer mi?

Bilimsel herhangi bir argüman, din ile çelişmez.

Böyle bir durum olursa kişi ya bilimsel ya da dine ait bir eksiklik sorun anlayış eksikliği yaşıyor demektir.

Kısaca, evrene yüklenmiş bilim ile bunu yükleyenin sözü olarak kabul edilen kitabın aynı şeyi söylemesi gerekir. Ikisini de gerçekten anlamaya çalışarak bakmak, içsel tutarlılığını koruyarak ele almak gerekir.

961 görüntülenme
1
Paylaş
1
Orijinal Soru: Bir insan Hem Evrimci Hem de Dindar Olabilir mi?

İbrahimî dinlere mensup birinin evrimi kabul etmesi dinen caiz değildir. Din bilginleri konuyla ilgili yeni fetvalar üretmeye çalışsalar da, bu dinlerde kesin bir yaratıcı ve yaratıcının kusursuz olarak yarattığı canlılar vardır. Bu dinler bir yaratıcıdan bağımsız olarak canlılığın başlamış olabileceği fikrinin tartışılmasına dahi cevaz vermez. Çünkü dinler dogmatiktir. Hangi dine inanıyorsunuz bilmiyorum ama İslam olabileceğini düşünüp, buna göre yanıtlayacağım: İslam'da Allah'ın varlığı, birliği, sonsuzluğu inancı kesinlikle kabul edilir. Tanrı tektir, tek yaratandır, tüm bu "kainatın" ve içindeki canlıların yaratıcısı ve sahibidir, ölüm zamanını ancak o bilir ve tayin eder vs vs. Şimdi bunca şeyin sahibi ve sorumlusu olarak kabul edilen bir Allah inancı kesinken, evrim gibi bir fikri kabul etmek İSLAM'A GÖRE uygun değildir. Çünkü İslam her şeyden önce insanların Adem ve Havva adlı iki insandan türediğini söyler. Bunu kabul etmek zorundasındır, eğer Müslüman olmak niyetindeysen. Bunu kabul edersen, evrim teorisini otomatikman reddetmiş oluyorsun zaten. Ya da aşağıdaki ayetten yola çıkarak dünyanın yaratılışını kabul etmen gerekiyor. Bu ayeti doğru kabul edersen, bilimle ters düşmüş oluyorsun. İslam inancında ayetlerin bazısını kabul edip bazısını reddetmek gibi bir lüks de yok. Kur'an-ı Kerim'i her şeyiyle tam olarak bilmeli, kabul etmelisiniz ki gerçek bir Müslüman olasınız. Ama ayetlere itibar etmezseniz, zaten Müslüman sayılmazsınız. Mürted görülürsünüz ki şeriatta bunun hükümleri kanlı olabilir.

"De ki: "Siz mi yeri iki günde (iki evrede) yaratanı inkâr ediyor ve O'na ortaklar koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir." O, dört gün içinde (dört evrede), yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı, orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti. Sonra duman hâlinde bulunan göğe yöneldi; ona ve yeryüzüne, "İsteyerek veya istemeyerek gelin" dedi. İkisi de, "İsteyerek geldik" dediler. Böylece onları, iki günde (iki evrede) yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir."*

675 görüntülenme
1
Paylaş
1

Kaynaklar

 • Yazar Yok. Fussilet Suresi 9-12, Kur'An-I Kerim. (26 Kasım 2019). Alındığı Tarih: 26 Kasım 2019. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
Orijinal Soru: Bir insan Hem Evrimci Hem de Dindar Olabilir mi?

Hayır inanırsanda evrimi kabül edersin ama sorun şurda başlıyor.

Evrim dolaylı yoldan mitleri geçersiz kılıyor. Tıpkı Coğrafya/Astronomi yüzünden orta çağda düz dünya ve Dünya'nın yaradılışı ilgili mitlerin yıkılması gibi.(Bu yüzden kilise eli ile insanlar idam edildi). Evrim de Yaradılış mitine burnunu sokuyor. Korkuyorlar bu yüzden. Aslında mitlerinin bir anlatıya dönüşmesi inanan sayısını değiştirmeyecektir. Nasıl coğrafya veya astronomi bilen nesiler inanmayı bırakmadıysa aynı şekilde evrimi bilen nesillerde inanmayı bırakmayacaktırlar. Fakat yalancı çobanın sözüne kimseler inanmaz. Bu yüzden de bir noktada gelir kapılarının aniden kapanmasından korkuyorlar. Yani Eğer dünyada inancından bir gelirin yoksa o zaman evrimle ilgili bir derdinde yok.

678 görüntülenme
1
Paylaş
1

İslam'dan anladığınız şeye bağlı. Sürekli evrimi reddeden bir görüşünüz varsa İslam ile çeliştiğini düşünebilirsiniz. Fakat bazı müslümanlara göre ilk insanın yaratılışı evrim ile olmamıştır. Yani insansılar vardı. Mesela Neandetaller vardı, Allah insanı yeni bir genetik dizilimle yaratmak istedi ve mevcut insanıların genlerini kullanarak yeni bir dizayn yaptı ve Ademi yarattı. Yani Adem'in yaratılışı normal doğa kanunları ile olmadı, mucize ile gerçekleşti. Bu şekilde bir teorinin evrim ile çelişmesi gerekmiyor tabiki. Daha farklı teorileri olanalar da var. Fakat bana makul gelen teori bu.

0
Paylaş
0

Kaynaklar

Orijinal Soru: Evrim, dini çürütür mü?

Aslında buna verilecek net bir cevap yok insanlar neye inanmak istedikleri konusunda tamamen özgürler, fakat Türkiye de evrim anlayışı ve işleyişi hakkındaki bilgi yoksunluğumuz kulaktan dolma bilgilerin daha ön planda durmasına sebep veriyor ve bu sebeplerden ötürü kendilerince evrimi kolayca kafalarında egale etmelerine neden oluyor olabilir. Kendi çıkarları doğrultusunda var olan net bilgiyi bükmeden aktarabilen bir din aliminin ağzından da bu konuyu dinlemek istersen eğer iki tarafı da net olarak tartarsa zaten ortada saklanacak bir şey bulunmuyor birincil ağızdan da çakışan ve örtüşebilmesi muhtemel olan şeylerin bir listesini duyacaksındır. Özet olarak din kavramı dogmatiktir ve işleyişi bilimle tamamen farklı ilerlemektedir, bilimin aksine irdelenip sürekli gelişen bir yapıya sahip değil var olduğu gibi kabul etmeye dayanır. Bilimin ilerlemesinden ötürü ortaya çıkan yeni delilleri, bilim bulduktan sonra din ile bağdaştırmaya çalışmakta benim tabirimle bükücülük oluyor :) Yardımcı olabilmişimdir umarım, 6. sınıf öğrencisi olarak merakına hayran kaldığımı belirtmek isterim ^^

136 görüntülenme
0
Paylaş
0

Ben bilime fazlası ile saygı duyan inançlı bir Müslüman olarak Kuran’da sembolik bir dil kullanıldığının çok açık olduğunu düşünüyorum. Yaşamın suyla karanın birleştiği yerde başladığı, Hz Adem’in de çamurdan yaratıldığı belirtiliyor, ben burada aslında insanın dünya üzerindeki macerasının başlamasının anlatıldığını düşünüyorum, bunu yaşamın başlangıcından itibaren yapıyor gibi. Aynı şekilde hem diğer kutsal kitaplarda hem Kuran’da değinilen, Habil ile Kabil hikayesi mesela, bana tarım toplumunun ve homosapienlerin hayatta kalmasını anlatıyor, ben öyle algılıyorum. Bilim zaten bana bunu söylüyor, kanıtlıyor, gerçek olduğunu belirtiyor. Evet böyle olaylar olmuş, sonrasında homosapien dünyaya egemen olmuş mesela. Tamam süper. Bu bir fact. Bu bir gerçek. Teşekkür ederim bilim. Sen olmasan nasıl bilecektik bunu, adı üstünde. Bulunduğumuz dünyadaki en geçerli gerçeklik katmanısın. Fakat işte bu sadece bu dünyaya inanmıyorsanız, başka bir boyut/alem neyse ona inanıyorsanız da bu gerçekliğin arkasında neyin olduğunu din bana anlatıyor. Olay sadece inanç meselesine dönüyor. İnanç, adı üzerinde. Ha, bütün inanan kadınlar ve bütün inanan erkekler bilim öğreniniz diye üstüne basarak söyleyen, müthiş derin bir inanç sisteminin sözde inananları bu dini hurafeler topluluğu haline getirdi mi, getirdi, orası ayrı.

1,971 görüntülenme
0
Paylaş
0

Kaynaklar

Evet çelişir En'Am 38 inci ayette mealen:Yeryüzünde hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi ümmetler olmasın. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık, sonra onlar Rablerine toplanacaklardır.

Ümmet dediğine göre Türler arası geçiş olamaz yoksa hepsi bir ümmeti teşkil ederdi.

2,054 görüntülenme
0
Paylaş
0

Kaynaklar

 • Allah. (2021). En'am.
Orijinal Soru: Evrim dine ters düşer mi?

Buna benzer bir soru daha önce de sorulmuştu. (Soruda İslam diye de geçse de genellemek ve diğer dinler ile karşılaştırıp yorumlamak mümkün.)

Kısaca "Evrim gibi bilimsel gerçekler ile İslam'ın bazı yorumları çelişir, bazı diğer yorumları çelişmez. Önemli olan, kişinin bu yorumlardan hangisine inandığıdır."

https://evrimagaci.org/soru/evrim-teorisi-islam-dini-ile-celisir-mi-486

Ayrıca Evrim Ağacı Youtube kanalında bununla ilgili bir video var. İzlemenizi öneririm.

https://www.youtube.com/watch?v=wbWPaFGpNBI

711 görüntülenme
0
Paylaş
0
Orijinal Soru: Bir insan Hem Evrimci Hem de Dindar Olabilir mi?

Günümüzde hem tanrının varlığını hem de evrimi kabul eden birçok inanış vardır fakat birçoğunun kafasındaki tanrı ve evrim öyküsü bildiğimizden farklı olabiliyor temel dinlerden bahsedecek olursak zannetmiyorum sonuçta evrim bir yaratıcının olmadığını kanıtlamak adına atılmış bilimsel bir adımdır böylesine bir olguyu savunabilecek dindar bir insan olduğunu hiç sanmıyorum bu denli büyük bir çelişki içine girebilecek bir insanı dikkate alıpta dinlerlermi bundan da şüpheliyim. İyi günler ...

608 görüntülenme
0
Paylaş
0

Saygı değer dostlar bu soru için ilk önce islamda anlatılan yaradılış sürecini çok detaylı ve bağlantılı olarak değerlendirmek gerekir çünkü şuanda kuranda hadislerde izah edilen yaradılış insanlarca tam olarak anlaşılmış değil kısım kısım bazı bölümleri anlaşılıp eksik veya anlaşılmayan  parçalar tamamlanmaya çalışılıyor.

İlk olarak evrim kompleks organik canlıların basit tek hücrelilerden oluştuğunu cansız olarak nitelendirilen inorganik maddelerinde evrende bing bang patlaması artıkları ile oluştuğunu ve zamanla herşeyin evrim geçirerek günümüze ulaştığını açıklar  islam da ise  canlı cansız herşeyin esir(yaradılış hamuru) denilen akışkan,yoğun, çok hassas en küçük madde ile evrenin her yerine sınırını bilmediğimiz uzayın dışına bile (ki buna şuan gözle görünen şahit olunan evren ve gayb denen bilinmeyen ahiret canlıları mekanları cennet cehennem de dahil)  deniz gibi, yaratıcı tarafından her yere dağıtılarak bu sayede sair maddeler ilk olarak canlı cansız bundan yaratılmış en küçük yapı taşı olarak bildiğimiz atom altı parçacıklar da  dahil.Yani bing bang patlamasıyla ile evren,uzay bu esir maddesi içinde oluşmuş. Ve sonra bunlar birbirine yaratıcının isteğiyle  dönüşmüş şekil almış ve derece kazanmıştır.İslama göre uzay boşluğu yoktur.Esir maddesini deniz olarak düşünürsek yıldızlar ve diğer her şey bu deniz içindeki balıklar olacaktır.Şayet ışık ve ısısı dünyaya bu çözülemeyen ispatlanamayan esir maddesi ile taşındığını söyler.Ve bu esir maddesinin gelecekte yüksek teknoloji ile keşfedilmesi uzay zaman kavramının sırlarını,yaradılış ile gerçekleri, cennet ve cehennem denilen hesap günün olgularının  insanlara görünmesiyle insanların artık inanmak isteyecekleri fakat  hemen sonrasında  kıyametin kopmasıyla bunun imkansız olacağına inanırlar.Yani islama göre cennet cehennem evrenin bir köşesinde var edilmiştir oraya ulaşmak şuan sadece ruhaniyet mertebesinde ruh süratiyle  mümkün olabilmektedir.Gelecekte insanların uzayın derinliklerine esir maddesinin keşfiyle ulaşarak ,hissettikleri ama göremedikleri her türlü nurani ve ruhani  varlık ve mekanları görebileceklerini ama artık dönüş için çok geç olacağını söyler.ÖZETLE esir maddesiyle herşeyin birbiriyle bağlantılı olduğu ve sayede genetik geçişlerin mümkün olabileceğini söyler.Soyu devam eden veya tükenen yada Adem ve Havva nın yartılışından beri çeşitlenen insan türü özenle yaratıcı tarafından esir öz maddesi çamurdan şekil verilerek ruh üflenip (ruh ve hayat kavramları birbirinden farklı olmak ile birlikte ayrıda değillerdir.)genetik yapısı ve geçireceği değişikler programlanıp yaratılmıştır.Evrim ile ortaya çıkan özellik ve yeteneklerin her türün ilk yaratılışından itibaren aslında genetik yapısında olduğunu idda eder. 

Evrim olayı ise bunlardan çok farklı olmakla birlikte kısmen ortak noktalarından biri olan sonradan geliştirilen özellikleri teorisi islam ile örtüşebilmektedir. Şöyle ki evrim ortaya çıkan kazanım yada kaybetmeleri zamanla oluştuğunu söylerken islam ise olan her değişimin kazanımın veya kaybetmenin önceden yaratıcı tarafından programlandığını genetiğinde kodlandığını hepsinin bir amaca hizmet ettiğini söyler.Tabi bunlar sebeplere; çevresel şartlara, uzay kanunlarına, adaptasyon süreçlerine bağlanarak yaratıcı tarafından doğrudan müdahil olunmayarak; imtihana tabi tutulan insan için  bu şekilde gösterilir.(imtihan sırrı) Evrim islamda kısmen kabul edilir.Şöyle ki canlıları hangi şartlar zorlarsa canlılar  o yönde direnç göstererek kendileri için en uygun hal ve vaziyeti alırlar yani evrimleşirler.Kısmen evrim ile bağlantısı olan tilki örnekğini vermek gerekirse  kutup tilkisinin kulaklarının kıllı ve küçük olması çöl tilkisinin kulaklarının geniş ve büyük olması ilk yaradılışta genetik kodlarına konulmuştur gerekli şartlar gerçekleştiğinde  türe olumlu etkiyecek özellik  ortaya çıkarak  türün diğer ilk türlerinden  farklılaşmasına evrimleşmesine neden olur.Yani evrim yeni bir türün ortaya çıkması değildir genotip veya fenotipte çeşitlenen farklılıklardır.

Evrim ağacı ailesinde evrim nedir sorusu daha açıklayıcı bilgiler verecektir.

6,617 görüntülenme
0
Paylaş
0

Kaynaklar

https://www.youtube.com/watch?v=s79aeGWLInA şunu kesinlikle izle islamiyet evrimle çelişmez hatta adem deyince yanında siz eklemesi homo spaiesnsi gösteriyor yani bir nebze evrimide anlatıyor ve 1400 yıl önce homo sapiensten bahsetmesi allahın yazdığına bir kanıttır dediklemi videoyu izledikten sonra daha iyi anlarsın

6,346 görüntülenme
0
Paylaş
0

Kaynaklar

 • Yazar Yok. Https://Www.youtube.com/Watch?V=S79Aegwlina. (16 Haziran 2019). Alındığı Tarih: 16 Haziran 2019.

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki evrim kuramı insan türünün bir anda iki kişiden başladığını kesinlikle söylemiyor bu kesinlikle çelişir fakat kuranda birçok mezhebe göre yaygın olan görüş dediğiniz ilk insanı allahın yoktan yaratması görüşüdür fakat bu kimi reformist ilahiyatçılar kuranda evrimin olduğunu söylüyor yani kısacası kuranı okuyup tefsirlemenize bağlı çelişip çelişmediği.

3,882 görüntülenme
0
Paylaş
0

Kaynaklar

Cevap Ver
İlgili Yazılarımız
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Sorulara Dön

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman [UP bilgi linki] mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et