Evrim Ağacı Logo Evrim AğacıSoru & Cevap
Evrim Ağacı Soru & Cevap
Reklamı Kapat
19

Evrim teorisi, islam dini ile çelişir mi?

Daha önce okuduğum bir makalenizde, ilk insanın asla var olmadığını öğrendim. Ama islam dinine göre ilk insan hz adem'dir. Bu durumda islam dini ile evrim teorisi çelişiyor mu?

15
19,436 görüntülenme
Teşekkür (5)
Hatırla (6)
Takip (2)
Paylaş
Reklamı Kapat
15 Cevap

Bu, cevaplaması çok zor bir soru ve ben de çok sık karşılaşıyorum bu soruyla. Ama cevaplamanın zor olması, Evrim Teorisi'nin net olmaması ya da belirsizliğinden değil; geride bıraktığımız yıllarda bunu net olarak anladım. Bu soruyu soran kişinin anladığı İslam dini ile, cevabı verecek kişinin, sokaktan geçen birinin, televizyonlarda çıkan kişilerin, okullarda anlatan kişilerin, vs. anladığı İslam dini arasında dağlar kadar fark var. Bir kişinin mezhebi, ailesi, okudukları, eğitimi, hayat görüşü, dine ne kadar önem verdiği, dinin spesifik detaylarından anladıkları, bu detayların yoruma açıklığı hakkındaki görüşleri vb., bu soruya almayı beklediği cevabı dikkate değer miktarda etkiliyor. Bu nedenle soruya cevap vermek çok zor; yoksa Evrim Teorisi dediğiniz nedir, en nihayetinde bir türün gen ve özellik değişimlerinin nesiller içinde değişmesi demek evrim. Teorisi de bu yasayı açıklayan bilimsel bilgiler bütünü. Bu niye çelişsin ki İslam dini ya da bir başka şey ile? Ama o kadar basit değil işte.

Dolayısıyla bu bana sorulduğunda, benim ilk sorduğum şey şu oluyor: Hangi din? ya da Hangi İslam? Kişi bana dinden anladığını net olarak anlatacak ki, bilimsel bir gerçek olarak evrimle o inanç sistemi çelişiyor mu, çelişmiyor mu anlayalım. Çünkü din ile çelişecek olan şey evrim olamaz; evrim bir doğa yasası. Bir şeylerle çelişemez. Evrimi ya anlarsınız, ya anlamazsınız. Mesela kütleçekimi ya da katlı oranlar yasası ya da Makina Teorisi ya da Devre Teorisi İslam dini ile çelişir mi? Çelişemez. Çelişebilecek olan şey, bir kişinin dini görüşleri çerçevesinde iman ettiği şeylerin bilimsel gerçeklerle örtüşmüyor olmasıdır. Bu durumda soru, evrimi anlatanlara yöneltilmemeli, dini inanca sahip olup bunun evrimsel biyolojinin ortaya koyduğu gerçeklerle ne kadar uyuştuğunu merak eden kişilere yöneltilmeli.

Bu durumda kişi kendine şunu sormalı: Benim inandığım dini sistem, bana türlerin değişebileceğini, insanın son haliyle var edilivermediğini, doğada bir var oluş süreci olduğunu ve insanın da bunun parçası olduğunu, doğadaki canlılar arasında akrabalık ilişkisi olduğunu, türlerin statik (değişmez) olmadığını ve dinamik bir şekilde olduğunu öğretiyor mu? Bunu açıkça öğretmiyorsa da, ben bunların gerçekliğini anladığımda, inanç sistemimin anlattıkları ile örtüştürebiliyor muyum?

Çünkü evrim ya da kimya ya da kuantum fiziğini eğip bükemiyoruz, gerçekler neyse o. Ancak bir kişinin inandığı din ile, o kişinin kardeşinin ya da babasının ya da halasının inandığı din bile tamamen farklı olabiliyor. Yüzlerce mezhep olmasının, dinler ve bu mezhepler (veya sektler) arasında asırlardır, milenyumlardır bitmek bilmez kavgaların olması bu nedenle. Dolayısıyla bilimsel gerçekleri kendi inancına uydurmamalı; kendi inancını bilimsel gerçeklere göre şekillendirmeli.

İşte bu noktada da yorumlanabilirlik konusu devreye giriyor. Kimi dindar kişiye göre kutsal kitaplarda yazan cümleler hiçbir şekilde yoruma açık değildir. Cümlenin ilk ve ana anlamı, gerçek anlamdır ve o şekilde uygulanmalıdır. Kimi diğerine göre ise kutsal kitapların anlattıkları sadece metaforlardır, öykülerdir, ahlaki dersler vermeye çalışan masallardır. Aslolan, o masalda, öyküde, metaforda anlatılan "özü" anlayabilmektedir. Ancak birçok "koyu dindar" ve hatta ateistlerin de bir kısmı, dinin bilimsel gerçekler karşısında "eğilip bükülerek" reforme edilmesine karşıdır. Bu nedenle de çoğu yayın organında evrim gibi canlılığın ve insanlığın kökenine dair gerçekleri ortaya koyan bilimsel konularla inanç sistemlerinin çeliştiği iddiasını görürüz.

Bu sadece evrim için de geçerli değil; Büyük Patlama Teorisi, Çoklu Evrenler Kuramı ve hatta yakın gelecekte bilince yönelik birçok sinirbilim teorisi dini inançlarla karşı karşıya gelecek. Bazı dindar kitlenin "natüralizm-karşıtlığı"nı hortlatma çabası da bu yüzden. Her şeyin doğal kaynaklarla açıklanabilmesi, insanların dini inançlara duyduğu ihtiyacı azaltmakta. Ben yakın vadede tamamen ortadan kaldıracağına inanmıyorum; çünkü bir baba figürü, bir sığınacak liman, insanların mantığa dayalı yaptığı bir şey değil. Duygusal bir ihtiyaç ve tüm var oluşu mekanistik bir şekilde açıklasak da, zor bir dönemden geçen veya anlamadığı şeyler olan bir insan, her şeyi yoluna koyacak bir üst bilince sığınmak isteyecektir; bu son derece temel (ve anlaşılır) bir içgüdü. Her şeye gücümüz yetmediği için, her şeye gücü yeten bir varlık istencindeyiz.

Her neyse, sonuç olarak, bana kalırsa "evrim ile İslam dini çelişir" ya da "çelişmez" gibi bir genelleme yapılamaz. Yapılabilecek olan şudur: Evrim gibi bilimsel gerçekler ile İslam'ın bazı yorumları çelişir, bazı diğer yorumları çelişmez. Önemli olan, kişinin bu yorumlardan hangisine inandığıdır. Ve kimse bu tür yorumların var olmadığını iddia edemez, zira İslam'da (ve diğer tüm dinlerde) yüzlerce farklı sektin ve mezhebin (yani "yorumun") var olması bundandır. Bu konudaki çatışmaları çözecek olan bilim, bilim insanı cemiyeti, ateistler, vs. değildir. Bu dinin inananlarının kendileridir: İslam'ın evrimle çelişmediğini söyleyen dindarlar ile çeliştiğini söyleyen dindarlar, kendi içlerinde çözmek zorundadırlar. Bu kişi ve grupların hepsi, kendi inanç biçiminin doğru olduğunu ileri sürmektedir; yoksa o inanç biçimi var olmazdı, değil mi?

Ve günün sonunda en önemli olan, her neye inanıyor olursanız olun, inancınızın bilimin ilerlemesine engel olmadığından emin olmak ve mümkünse o inancı, doğaya dair gerçekleri öğrenmek için motivasyona kanalize edebilmek. Örneğin ben "Evrimi Allah'ın canlılığı yaratma mekanizması olarak görüyorum ve anlamak istiyorum." diyen birinden hiçbir rahatsızlık duymuyorum (rahatsızlık, oradan yola çıkıp kendi inancını başkalarına dayatma veya bilimin altını oyma noktasında baş gösteriyor; ama bu ayrı bir konu). Sonuçta birçok insan evrenin fiziksel bir süreçten geçerek, yıldızların fizikokimyasal bir süreçten geçerek, gezegenlerin jeolojik bir süreçten geçerek, karmaşık moleküllerin kimyasal süreçlerden geçerek var olduğunu biliyor ve bunları "Allah'ın muhteşem yaratma yöntemleri" olarak görüyor. Biyolojideki yaratma yönteminin de sıradan bir süreç olan evrim olarak algılamak önünde herhangi bir engel göremiyorum. Ama tabii bu yalnızca ve yalnızca kutsal kitapların esnekliğini ve yoruma açıklığını kabul ederek mümkün olan bir şey. Başta anlattığım ve bence en kritik olan nokta da o.

16,825 görüntülenme
Kabul Edilen Cevap
63
Teşekkür (27)
Paylaş
63

Kaynaklar

Evrimin İslam'la veya diğer İbrahimi dinlerle çeliştiği fikri birkaç temele dayanır:

Birincisi, Kur'an'ın da tasdik ettiği bir kutsal kitap olan Tevrat'ın, Tekvin/Yaratılış kitabının ilk  bölümünde Tanrı'nın bitkileri üçüncü günde ve hayvanları beşinci günde, insanı da altıncı günde ve kendi suretinde yarattığı yazmaktadır. Bu bölümde anlatılan "6 günde yaratılış" Kur'an'da Araf Suresi 54. Ayetinde de doğrulanmaktadır. Buhari ve Muslim gibi iki önemli hadis kaynağında ise şöyle bir hadis geçmektedir: "Sizden birisi kardeşiyle dövüşürken yüzüne vurmaktan sakınsın çünkü Allah Adem'i kendi suretinde yarattı". Bu hadis de Tekvin'deki anlatımla paralellik göstermektedir. Bu da semavi inançlar da İnsanın bir gelişim ve değişim sonucu değil de sabit bir formda yartıldığını göstermektedir. Üç kutsal kitapta da ademn balçıktan şekil verilerek yartılması da evrim fikriyle uyuşmamaktadır

İkinci bir konu, Kur'an'da ve diğer kutsal kitaplarda; gün doğumu/batımı, fırtına, sel, yıldırım gibi doğal süreçlerden sıkça bahsedilirken bunlardan çok daha çarpıcı ve etkileyici bir doğa olayı olan Evrim ve Türden türe geçişten hiç bahsedilmiyor oluşudur. Bu kadr önemli bir konudan tek bir ayette bile açık ve anlaşlır biçimde bahsedilmiyor olması İslam'da böyle bir fikrin temellerinin olmadığını gösteriyor. örneğin "biz yarattıklarımızı sürekli bir değişime tabi tuttuk, ta ki onlar yepyeni suretlere bürününceye kadar" şeklinde bir ayet ile karşılaşmış olsaydık, Kur'an'da doğrudan evrim teorisini destekleyen ve inkar edilmesi mümkün olmayan bir ayetle karşılaşmış olurduk fakat Kur'an'da böyle bir ayet bulunmamaktadır

8,596 görüntülenme
7
Teşekkür (4)
Paylaş
7

Kaynaklar

  • Yazar Yok. Ademin Tanrı Suretinde Yaratılmadı Ile Ilgili Hadisler. (25 Haziran 2019). Alındığı Tarih: 25 Haziran 2019. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı

Çelişmez.Kur'an-ı Kerim, ne Evrim'i destekler ne de Evrim'e karşı bir tutum sergiler.Her ne kadar Hadis İnkarcısı olsa da çeliştiği iddia edilen ayetleri açıkladığı için Caner Taslaman'ın "Bir Müslüman Evrimci Olabilir mi?" kitabını okumanı tercih ederim.

Kur'an'da Havva ismi bile geçmez, Hatta Hz.Adem (as.)'ın ilk insan olduğuda geçmez! Ayrıca Hz.Adem'in (as.) eşinin kaburga kemiğinden yaratıldığı gibi bir ibare yoktur.Bu inanç İsrailiyattan yani Yahudi kaynaklarından İslâm'a geçmiştir.İsraliyatın içinde ise birçok uydurma olduğu müslüman ilahiyatçılarca ifade edilmiştir.Bu yüzden buna dayanarak İslam ile Evrim çelişir denemez.

Ayrıca bir çok İslâm alimi Hz.Adem(as.)'ın ilk insan değilde bilinci olan ilk insan olduğu görüşünde bir sorun görmemişlerdir hatta bazı Alimler ortaya Evrim'e çok benzer görüşler atmışlardır, hepsinin görüşü Kur'an ile şekillenmiştir.

Lakin eğer ki illaha Hz.Adem(as.) ile Hz.Havva'nın ilk insanlar olduğu geleneksel görüşüne inanacaksak Enis Doko'nun videosunda sunduğu modelleri savunabiliriz, aşağıya videosunu koyacağım.

Ayrıca belirtmek isterimki Kur'an bir bilim kitabı değildir! İlahi bir kitapdır, zorla bilimsel bir kılıfı desteklettirmek doğru değildir.Mesela kelime sayılarından anlam çıkararak alakası bile olmayan bilimsel gerçekler Kur'an'da var gibi.Benim görüşüm Kur'an'ın Evrimle çelişmediğidir ve desteklemediğidir.

2,094 görüntülenme
5
Teşekkür (3)
Paylaş
5

Kaynaklar

  • Yazar Yok. Bir Müslüman Evrimci Olabilir Mi?. (13 Ekim 2020). Alındığı Tarih: 13 Ekim 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
  • Yazar Yok. Kur'An'La Evrim'In Çelişmediğini Anlatan Bir Video. (13 Ekim 2020). Alındığı Tarih: 13 Ekim 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
  • Yazar Yok. Dini Cevapların Bir Videosu. (13 Ekim 2020). Alındığı Tarih: 13 Ekim 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
  • Yazar Yok. Tek Nefisten Yaratılış. (13 Ekim 2020). Alındığı Tarih: 13 Ekim 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı
  • Yazar Yok. Enis Doko'Nun İslam Evrimle Çelişir Mi Videosu. (13 Ekim 2020). Alındığı Tarih: 13 Ekim 2020. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı

Evrim bütün dinlerle çelişir."Yaratılış" hikayesi tamamen evrime ters birşeydir."İlk insan" olayıda evrime ters birşeydir.Bütün dinlerdeki reformistler kutsal kitaplarındaki ayetleri evire çevire durur fakat hakikat asla değişmez.

6,615 görüntülenme
5
Teşekkür (3)
Paylaş
5

Kaynaklar

  • Yazar Yok. Evrim Ağacı'Nın Bu Konuyla Alakalı Videosu. (30 Haziran 2019). Alındığı Tarih: 30 Haziran 2019. Alındığı Yer: Bağlantı | Arşiv Bağlantısı

sevgili dostum ilk önce şunu anlaman gerekiyor ki türkiyede yaşadıgımız için kuranı örnek alalım kuran bırakın bilimle çelişmeyi kendisiyle çelişen bir kitaptır bir yerde yasak ettigini bir yerde helal kılmıştır bunu kuranı mantıken okudugun zaman görüceksindir şunuda bilmen gerekiyor ki hz.adem ile hz.havva aynı dönemde yaşamamıştır :D malesef ki insan elinden çıkma olan Semavî dinler bir çok yanlış bilgi vermektedir 

sana soruyorum yıldızlar nedir? neyden oluşur? şekli nedir? kurana göre kandil 

insanların dini ile bir derdim yok ancak bağzı şeyleri sorgulayan inanlara sende sorguluyorsun sanırım senin gibi  insanlara sadece su anda mensup olduğun dinin kitabını okumanı saçmalıkları görmeni söyleye bilirim sadece insanlık din denilen şeylerin etkisi altında çok kaldı artık çıkması gerek bilmenide isterim ki ben ateistim 

ve evet ilk insan yoktur din bilimle  her zaman çatışır bir hadis vereyim

''dünya balığın sırtındadır, balık kımıldadıkça deprem olur'' 

4,585 görüntülenme
5
Teşekkür (1)
Paylaş
5

Kaynaklar

İslam ile Evrim çelişir. Caner Taslaman gibi insanları izleyip kendinizi kandırmanıza hiç gerek yok. İlk insanların Adem ve Havva olması, soyun bu iki kişiden devam etmesi tamamen evrime zıttır. Ayrıca belirtmek isterim ki, doğal şartlarda (insan koruması olmadan) bir türün neslinin devamı için en az 80 birey gerekir. Yani 2 kişiden soyun devam etmesi kesinlikle mümkün değildir. 

4,369 görüntülenme
4
Teşekkür (2)
Paylaş
4

Kaynaklar

Bal gibi de çelişir. Kuranda ki ayetleri ve ilk insanlari okumamış kişiler yazı yazmış. Bunun yorumlarla veya mezheplerle alakası yok. Sadece Kuranda ki ayetleri alsanız bile görülüyor.

Öncelikle şuan gördüğünüz insanlar, insan evrimin geldiği son noktadır. Dil, kıyafetler, utanma duyguları vs. Hep sonradan kazanılmıştır.

Bi de Kuran ayetlerine bakalım.( Ayetlerden yola çıkacağım. Kaynak kısmından hangi ayetler olduğunu görebilirsiniz.)

İlk insanların -Adem ve Havva- çamurdan yaratıldiğini söylüyor. Bu yanlış ve evrime taban tabana ters. Tabii çeşitli yorumlarla burada mecazi olarak insanın kökeninden bahsettiği söyleniyor. Fakat böyle bir sonuç çıkarmak için bin takla atmak gerek. Ayetler açık.

İblis, Adem ve Havva ağaçtan yediklerinde birden mahrem yerleri birbirlerine görüldü ve yapraklarla kapatmaya başladıkları geçiyor. Fakat ilk insanlar da utanma gibi bir duygu yok. Çıplak geziyorlar ve vucudlarini kapatmalarinin sebebi de utanmak değil.

Habil ve Kabil hikayesine gelelim. Kuranda bir karganın geldiğini ve Kabile, öldürdüğü kardeşini nasıl gömeceğini öğrettiği yazıyor. Yine bir yanlış. Insanların ölü gömme tarihi 100.000 yıl önceye dayanıyor. Hadi diyelim ki daha önce olan ama bulunmamış mezarlar da var. Olsun size 120.000 yıl önce. Oysa en sosyal ve akıllı insan türü olan homo sapienslerin ortaya çıkışı bile 300.000 yıl önce. Ki homo sapiensler ilk insan türü bile degiller. Insan türleri 2,5 milyon önceye uzanıyor.

Tabii bunların yanında habil ve kabilin tarım ve hayvancılıkla uğraşmaları fakat tarım 10.000 yıl öncesine dayanmadi felan da var ama bunlar Kuranda yazmıyor. Sonra bunların Kuran yorumu olduğunu söyleyip kabul etmiyorsunuz.

1,681 görüntülenme
3
Teşekkür (1)
Paylaş
3

Kaynaklar

Saygı değer dostlar bu soru için ilk önce islamda anlatılan yaradılış sürecini çok detaylı ve bağlantılı olarak değerlendirmek gerekir çünkü şuanda kuranda hadislerde izah edilen yaradılış insanlarca tam olarak anlaşılmış değil kısım kısım bazı bölümleri anlaşılıp eksik veya anlaşılmayan  parçalar tamamlanmaya çalışılıyor.

İlk olarak evrim kompleks organik canlıların basit tek hücrelilerden oluştuğunu cansız olarak nitelendirilen inorganik maddelerinde evrende bing bang patlaması artıkları ile oluştuğunu ve zamanla herşeyin evrim geçirerek günümüze ulaştığını açıklar  islam da ise  canlı cansız herşeyin esir(yaradılış hamuru) denilen akışkan,yoğun, çok hassas en küçük madde ile evrenin her yerine sınırını bilmediğimiz uzayın dışına bile (ki buna şuan gözle görünen şahit olunan evren ve gayb denen bilinmeyen ahiret canlıları mekanları cennet cehennem de dahil)  deniz gibi, yaratıcı tarafından her yere dağıtılarak bu sayede sair maddeler ilk olarak canlı cansız bundan yaratılmış en küçük yapı taşı olarak bildiğimiz atom altı parçacıklar da  dahil.Yani bing bang patlamasıyla ile evren,uzay bu esir maddesi içinde oluşmuş. Ve sonra bunlar birbirine yaratıcının isteğiyle  dönüşmüş şekil almış ve derece kazanmıştır.İslama göre uzay boşluğu yoktur.Esir maddesini deniz olarak düşünürsek yıldızlar ve diğer her şey bu deniz içindeki balıklar olacaktır.Şayet ışık ve ısısı dünyaya bu çözülemeyen ispatlanamayan esir maddesi ile taşındığını söyler.Ve bu esir maddesinin gelecekte yüksek teknoloji ile keşfedilmesi uzay zaman kavramının sırlarını,yaradılış ile gerçekleri, cennet ve cehennem denilen hesap günün olgularının  insanlara görünmesiyle insanların artık inanmak isteyecekleri fakat  hemen sonrasında  kıyametin kopmasıyla bunun imkansız olacağına inanırlar.Yani islama göre cennet cehennem evrenin bir köşesinde var edilmiştir oraya ulaşmak şuan sadece ruhaniyet mertebesinde ruh süratiyle  mümkün olabilmektedir.Gelecekte insanların uzayın derinliklerine esir maddesinin keşfiyle ulaşarak ,hissettikleri ama göremedikleri her türlü nurani ve ruhani  varlık ve mekanları görebileceklerini ama artık dönüş için çok geç olacağını söyler.ÖZETLE esir maddesiyle herşeyin birbiriyle bağlantılı olduğu ve sayede genetik geçişlerin mümkün olabileceğini söyler.Soyu devam eden veya tükenen yada Adem ve Havva nın yartılışından beri çeşitlenen insan türü özenle yaratıcı tarafından esir öz maddesi çamurdan şekil verilerek ruh üflenip (ruh ve hayat kavramları birbirinden farklı olmak ile birlikte ayrıda değillerdir.)genetik yapısı ve geçireceği değişikler programlanıp yaratılmıştır.Evrim ile ortaya çıkan özellik ve yeteneklerin her türün ilk yaratılışından itibaren aslında genetik yapısında olduğunu idda eder. 

Evrim olayı ise bunlardan çok farklı olmakla birlikte kısmen ortak noktalarından biri olan sonradan geliştirilen özellikleri teorisi islam ile örtüşebilmektedir. Şöyle ki evrim ortaya çıkan kazanım yada kaybetmeleri zamanla oluştuğunu söylerken islam ise olan her değişimin kazanımın veya kaybetmenin önceden yaratıcı tarafından programlandığını genetiğinde kodlandığını hepsinin bir amaca hizmet ettiğini söyler.Tabi bunlar sebeplere; çevresel şartlara, uzay kanunlarına, adaptasyon süreçlerine bağlanarak yaratıcı tarafından doğrudan müdahil olunmayarak; imtihana tabi tutulan insan için  bu şekilde gösterilir.(imtihan sırrı) Evrim islamda kısmen kabul edilir.Şöyle ki canlıları hangi şartlar zorlarsa canlılar  o yönde direnç göstererek kendileri için en uygun hal ve vaziyeti alırlar yani evrimleşirler.Kısmen evrim ile bağlantısı olan tilki örnekğini vermek gerekirse  kutup tilkisinin kulaklarının kıllı ve küçük olması çöl tilkisinin kulaklarının geniş ve büyük olması ilk yaradılışta genetik kodlarına konulmuştur gerekli şartlar gerçekleştiğinde  türe olumlu etkiyecek özellik  ortaya çıkarak  türün diğer ilk türlerinden  farklılaşmasına evrimleşmesine neden olur.Yani evrim yeni bir türün ortaya çıkması değildir genotip veya fenotipte çeşitlenen farklılıklardır.

Evrim ağacı ailesinde evrim nedir sorusu daha açıklayıcı bilgiler verecektir.

4,706 görüntülenme
1
Teşekkür (1)
Paylaş
1

Kaynaklar

https://www.youtube.com/watch?v=s79aeGWLInA şunu kesinlikle izle islamiyet evrimle çelişmez hatta adem deyince yanında siz eklemesi homo spaiesnsi gösteriyor yani bir nebze evrimide anlatıyor ve 1400 yıl önce homo sapiensten bahsetmesi allahın yazdığına bir kanıttır dediklemi videoyu izledikten sonra daha iyi anlarsın

4,221 görüntülenme
1
Teşekkür
Paylaş
1

Kaynaklar

  • Yazar Yok. Https://Www.youtube.com/Watch?V=S79Aegwlina. (16 Haziran 2019). Alındığı Tarih: 16 Haziran 2019.

Ben bilime fazlası ile saygı duyan inançlı bir Müslüman olarak Kuran’da sembolik bir dil kullanıldığının çok açık olduğunu düşünüyorum. Yaşamın suyla karanın birleştiği yerde başladığı, Hz Adem’in de çamurdan yaratıldığı belirtiliyor, ben burada aslında insanın dünya üzerindeki macerasının başlamasının anlatıldığını düşünüyorum, bunu yaşamın başlangıcından itibaren yapıyor gibi. Aynı şekilde hem diğer kutsal kitaplarda hem Kuran’da değinilen, Habil ile Kabil hikayesi mesela, bana tarım toplumunun ve homosapienlerin hayatta kalmasını anlatıyor, ben öyle algılıyorum. Bilim zaten bana bunu söylüyor, kanıtlıyor, gerçek olduğunu belirtiyor. Evet böyle olaylar olmuş, sonrasında homosapien dünyaya egemen olmuş mesela. Tamam süper. Bu bir fact. Bu bir gerçek. Teşekkür ederim bilim. Sen olmasan nasıl bilecektik bunu, adı üstünde. Bulunduğumuz dünyadaki en geçerli gerçeklik katmanısın. Fakat işte bu sadece bu dünyaya inanmıyorsanız, başka bir boyut/alem neyse ona inanıyorsanız da bu gerçekliğin arkasında neyin olduğunu din bana anlatıyor. Olay sadece inanç meselesine dönüyor. İnanç, adı üzerinde. Ha, bütün inanan kadınlar ve bütün inanan erkekler bilim öğreniniz diye üstüne basarak söyleyen, müthiş derin bir inanç sisteminin sözde inananları bu dini hurafeler topluluğu haline getirdi mi, getirdi, orası ayrı.

444 görüntülenme
0
Teşekkür
Paylaş
0

Kaynaklar

Dinler doğmatiktir,değişmezler. İnanıyorsanız, ne diyorsa kabul zorundasınız. Dinin en temel kitabı Kuranı Kerim'i ele alalım. Son din ve değişmediğine inanıldığı için. Kuranın ayetleride ilk insanın Adem olduğu açıkca belirtilir. Bu konuda, sorularla islamiyet sitesi sizi hemen ilgili ayetler ulaştırıyor. Daha kapsamlı bilgi için Kuran okuyabilirsiniz

718 görüntülenme
0
Teşekkür
Paylaş
0

Kaynaklar

Evet çelişir En'Am 38 inci ayette mealen:Yeryüzünde hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi ümmetler olmasın. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık, sonra onlar Rablerine toplanacaklardır.

Ümmet dediğine göre Türler arası geçiş olamaz yoksa hepsi bir ümmeti teşkil ederdi zaten fosil kayıtlarıda bize türler arası geçiş olmadığını göstermektedir

778 görüntülenme
0
Teşekkür (1)
Paylaş
0

Kaynaklar

  • Allah. (2020). En'am.

Aslında insan harici hayvanlar ve bitkiler açısından baktığımızda bir sorun yok gibi gözüküyor fakat konu insana geldiğinde kayışlar kopuyor.

1- Ben kesinlikle çeliştiğini düşünüyorum. Kuran'da ilk insanın yaratılışına detaylı bir şekilde değinilir.(1) Fakat ilk insan zaten var olmamıştır.(2)

2- Aynı zamanda insanın yaratılış hikayesine çok detaylı şekilde değinen Kuran'da(1) insanın kuyruksuz maymun olmasına(3) ve milyon yıllık evrimsel sürece(4) değinilmemesi mümkün değildir!

Not- Bu ilk yazım o yüzden kaynak kısmında gözleriniz kanarsa kusura bakmayınız.

1,384 görüntülenme
0
Teşekkür (1)
Paylaş
0

Kaynaklar

ek olarak;

evrim hangi "islam" ile çelişir?

bir çoğu ile çelişir.

ancak kaynak kitaptaki (Kur'an) adem ilk yaratılan değil, ilk bilgilendirilen (..kendinden bir parça(nutfe) ruh üfledi..) varlıktır. yani adem bir isim değil bir sıfat oluyor aslında. "bilgilendirilmiş insan" = "adem"

insanın ortaya çıkış süreci "bilgilendirilmesi" ile başlıyor, insan biyolojisini oluşturan henüz bilgilenmemiş bir oluşum insan olarak nitelenmiyor.

ancak bu bile bir çok "inanç" sahibi tarafından kabul görmemekte.

bilgi, bu varlığı "insan" yapan temel etmen olmakta.

"inanmak" nedir?

güvenilen bir bilgiyi sorgulamadan kabul etmek mi?

peki "dört-işlem" bilmeyen birine 5*5=100 eder bilgisi verildiğinde bu inanç ne kadar doğru olur?

yada "5*5=25" eder ve ...şu şu şu.... sebeplerden dolayı ... işte bu matematik oluyor...". inanç doğru bilgi ile temellendirilemediği sürece içi boş bir halde kalıyor.

inanmak için biraz daha bilgiye ihtiyaç var

2,282 görüntülenme
0
Teşekkür (2)
Paylaş
0

Kaynaklar

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki evrim kuramı insan türünün bir anda iki kişiden başladığını kesinlikle söylemiyor bu kesinlikle çelişir fakat kuranda birçok mezhebe göre yaygın olan görüş dediğiniz ilk insanı allahın yoktan yaratması görüşüdür fakat bu kimi reformist ilahiyatçılar kuranda evrimin olduğunu söylüyor yani kısacası kuranı okuyup tefsirlemenize bağlı çelişip çelişmediği.

2,716 görüntülenme
0
Teşekkür
Paylaş
0

Kaynaklar

Cevap Ver
Bu soruya cevap vermek için lütfen
İlgili Yazılarımız
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Reklamı Kapat
Türkiye'deki bilimseverlerin buluşma noktasına hoşgeldiniz!

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
“Al elmaya taş atan çok olur.”
Türk Atasözü
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Takipçi UP İçerik Soru Cevap

Devamını Oku