Evrim Ağacı Soru & Cevap
Reklamı Kapat
Puan Ver
11
Puan Ver

Evrim teorisi, islam dini ile çelişir mi?

Daha önce okuduğum bir makalenizde, ilk insanın asla var olmadığını öğrendim. Ama islam dinine göre ilk insan hz adem'dir. Bu durumda islam dini ile evrim teorisi çelişiyor mu?

10
9,960 görüntülenme
Teşekkür (3)
Hatırla (1)
Takip
Paylaş
Reklamı Kapat
10 Cevap

Bu, cevaplaması çok zor bir soru ve ben de çok sık karşılaşıyorum bu soruyla. Ama cevaplamanın zor olması, Evrim Teorisi'nin net olmaması ya da belirsizliğinden değil; geride bıraktığımız yıllarda bunu net olarak anladım. Bu soruyu soran kişinin anladığı İslam dini ile, cevabı verecek kişinin, sokaktan geçen birinin, televizyonlarda çıkan kişilerin, okullarda anlatan kişilerin, vs. anladığı İslam dini arasında dağlar kadar fark var. Bir kişinin mezhebi, ailesi, okudukları, eğitimi, hayat görüşü, dine ne kadar önem verdiği, dinin spesifik detaylarından anladıkları, bu detayların yoruma açıklığı hakkındaki görüşleri vb., bu soruya almayı beklediği cevabı dikkate değer miktarda etkiliyor. Bu nedenle soruya cevap vermek çok zor; yoksa Evrim Teorisi dediğiniz nedir, en nihayetinde bir türün gen ve özellik değişimlerinin nesiller içinde değişmesi demek evrim. Teorisi de bu yasayı açıklayan bilimsel bilgiler bütünü. Bu niye çelişsin ki İslam dini ya da bir başka şey ile? Ama o kadar basit değil işte.

Dolayısıyla bu bana sorulduğunda, benim ilk sorduğum şey şu oluyor: Hangi din? ya da Hangi İslam? Kişi bana dinden anladığını net olarak anlatacak ki, bilimsel bir gerçek olarak evrimle o inanç sistemi çelişiyor mu, çelişmiyor mu anlayalım. Çünkü din ile çelişecek olan şey evrim olamaz; evrim bir doğa yasası. Bir şeylerle çelişemez. Evrimi ya anlarsınız, ya anlamazsınız. Mesela kütleçekimi ya da katlı oranlar yasası ya da Makina Teorisi ya da Devre Teorisi İslam dini ile çelişir mi? Çelişemez. Çelişebilecek olan şey, bir kişinin dini görüşleri çerçevesinde inandığı şeylerin bilimsel gerçeklerle örtüşmüyor olmasıdır. Bu durumda soru, evrimi anlatanlara yöneltilmemeli, dini inanca sahip olup bunun evrimsel biyolojinin ortaya koyduğu gerçeklerle ne kadar uyuştuğunu merak eden kişilere yöneliltilmeli.

Bu durumda kişi kendine şunu sormalı: Benim inandığım dini sistem, bana türlerin değişebileceğini, insanın son haliyle var edilivermediğini, doğada bir var oluş süreci olduğunu ve insanın da bunun parçası olduğunu, doğadaki canlılar arasında akrabalık ilişkisi olduğunu, türlerin statik (değişmez) olmadığını ve dinamik bir şekilde olduğunu öğretiyor mu? Bunu açıkça öğretmiyorsa da, ben bunların gerçekliğini anladığımda, inanç sistemimin anlattıkları ile örtüştürebiliyor muyum?

Çünkü evrim ya da kimya ya da kuantum fiziğini eğip bükemiyoruz, gerçekler neyse o. Ancak bir kişinin inandığı din ile, o kişinin kardeşinin ya da babasının ya da halasının inandığı din bile tamamen farklı olabiliyor. Yüzlerce mezhep olmasının, dinler ve bu mezhepler (veya sektler) arasında asırlardır, milenyumlardır bitmek bilmez kavgaların olması bu nedenle. Dolayısıyla bilimsel gerçekleri kendi inancına uydurmamalı; kendi inancını bilimsel gerçeklere göre şekillendirmeli.

İşte bu noktada da yorumlanabilirlik konusu devreye giriyor. Kimi dindar kişiye göre kutsal kitaplarda yazan cümleler hiçbir şekilde yoruma açık değildir. Cümlenin ilk ve ana anlamı, gerçek anlamdır ve o şekilde uygulanmalıdır. Kimi diğerine göre ise kutsal kitapların anlattıkları sadece metaforlardır, öykülerdir, ahlaki dersler vermeye çalışan masallardır. Aslolan, o masalda, öyküde, metaforda anlatılan "özü" anlayabilmektedir. Ancak birçok "koyu dindar" ve hatta ateistlerin de bir kısmı, dinin bilimsel gerçekler karşısında "eğilip bükülerek" reforme edilmesine karşıdır. Bu nedenle de çoğu yayın organında evrim gibi canlılığın ve insanlığın kökenine dair gerçekleri ortaya koyan bilimsel konularla inanç sistemlerinin çeliştiği iddiasını görürüz.

Bu sadece evrim için de geçerli değil; Büyük Patlama Teorisi, Çoklu Evrenler Kuramı ve hatta yakın gelecekte bilince yönelik birçok sinirbilim teorisi dini inançlarla karşı karşıya gelecek. Bazı dindar kitlenin "natüralizm-karşıtlığı"nı hortlatma çabası da bu yüzden. Her şeyin doğal kaynaklarla açıklanabilmesi, insanların dini inançlara duyduğu ihtiyacı azaltmakta. Ben yakın vadede tamamen ortadan kaldıracağına inanmıyorum; çünkü bir baba figürü, bir sığınacak liman, insanların mantığa dayalı yaptığı bir şey değil. Duygusal bir ihtiyaç ve tüm var oluşu mekanistik bir şekilde açıklasak da, zor bir dönemden geçen veya anlamadığı şeyler olan bir insan, her şeyi yoluna koyacak bir üst bilince sığınmak isteyecektir; bu son derece temel (ve anlaşılır) bir içgüdü. Her şeye gücümüz yetmediği için, her şeye gücü yeten bir varlık istencindeyiz.

Her neyse, sonuç olarak, bana kalırsa "evrim ile İslam dini çelişir" ya da "çelişmez" gibi bir genelleme yapılamaz. Yapılabilecek olan şudur: Evrim gibi bilimsel gerçekler ile İslam'ın bazı yorumları çelişir, bazı diğer yorumları çelişmez. Önemli olan, kişinin bu yorumlardan hangisine inandığıdır.

Ve günün sonunda en önemli olan, her neye inanıyor olursanız olun, inancınızın bilimin ilerlemesine engel olmadığından emin olmak ve mümkünse o inancı, doğaya dair gerçekleri öğrenmek için motivasyona kanalize edebilmek. Örneğin ben "Evrimi Allah'ın canlılığı yaratma mekanizması olarak görüyorum ve anlamak istiyorum." diyen birinden hiçbir rahatsızlık duymuyorum (rahatsızlık, oradan yola çıkıp kendi inancını başkalarına dayatma noktasında baş gösteriyor ama bu ayrı bir konu). Sonuçta birçok insan evrenin fiziksel bir süreçten geçerek, yıldızların fizikokimyasal bir süreçten geçerek, gezegenlerin jeolojik bir süreçten geçerek, karmaşık moleküllerin kimyasal süreçlerden geçerek var olduğunu biliyor ve bunları "Allah'ın muhteşem yaratma yöntemleri" olarak görüyor. Biyolojideki yaratma yönteminin de sıradan bir süreç olan evrim olarak algılamak önünde herhangi bir engel göremiyorum. Ama tabii bu yalnızca ve yalnızca kutsal kitapların esnekliğini ve yoruma açıklığını kabul ederek mümkün olan bir şey. Başta anlattığım ve bence en kritik olan nokta da o. 

8,464 görüntülenme
Kabul Edilen Cevap
Puan Ver
48
Puan Ver
Teşekkür (13)
Paylaş
48

Kaynaklar

 1. Nonoverlapping Magisteria Stephen Jay Gould tarafından yazılan, bilim ve dinin birbiriyle örtüşmeyen alanlar olduğunu iddia ettiği makalesi. Tamamen katılmıyorum ama okumaya değer.
 2. Stanford Üniversitesi Stanford'un efsanevi felsefe ansiklopedisi bu konuyu etraflıca ele alıyor.

Evrimin İslam'la veya diğer İbrahimi dinlerle çeliştiği fikri birkaç temele dayanır:

Birincisi, Kur'an'ın da tasdik ettiği bir kutsal kitap olan Tevrat'ın, Tekvin/Yaratılış kitabının ilk  bölümünde Tanrı'nın bitkileri üçüncü günde ve hayvanları beşinci günde, insanı da altıncı günde ve kendi suretinde yarattığı yazmaktadır. Bu bölümde anlatılan "6 günde yaratılış" Kur'an'da Araf Suresi 54. Ayetinde de doğrulanmaktadır. Buhari ve Muslim gibi iki önemli hadis kaynağında ise şöyle bir hadis geçmektedir: "Sizden birisi kardeşiyle dövüşürken yüzüne vurmaktan sakınsın çünkü Allah Adem'i kendi suretinde yarattı". Bu hadis de Tekvin'deki anlatımla paralellik göstermektedir. Bu da semavi inançlar da İnsanın bir gelişim ve değişim sonucu değil de sabit bir formda yartıldığını göstermektedir. Üç kutsal kitapta da ademn balçıktan şekil verilerek yartılması da evrim fikriyle uyuşmamaktadır

İkinci bir konu, Kur'an'da ve diğer kutsal kitaplarda; gün doğumu/batımı, fırtına, sel, yıldırım gibi doğal süreçlerden sıkça bahsedilirken bunlardan çok daha çarpıcı ve etkileyici bir doğa olayı olan Evrim ve Türden türe geçişten hiç bahsedilmiyor oluşudur. Bu kadr önemli bir konudan tek bir ayette bile açık ve anlaşlır biçimde bahsedilmiyor olması İslam'da böyle bir fikrin temellerinin olmadığını gösteriyor. örneğin "biz yarattıklarımızı sürekli bir değişime tabi tuttuk, ta ki onlar yepyeni suretlere bürününceye kadar" şeklinde bir ayet ile karşılaşmış olsaydık, Kur'an'da doğrudan evrim teorisini destekleyen ve inkar edilmesi mümkün olmayan bir ayetle karşılaşmış olurduk fakat Kur'an'da böyle bir ayet bulunmamaktadır

4,273 görüntülenme
Puan Ver
3
Puan Ver
Teşekkür (1)
Paylaş
3

Evrim bütün dinlerle çelişir."Yaratılış" hikayesi tamamen evrime ters birşeydir."İlk insan" olayıda evrime ters birşeydir.Bütün dinlerdeki reformistler kutsal kitaplarındaki ayetleri evire çevire durur fakat hakikat asla değişmez.

3,565 görüntülenme
Puan Ver
1
Puan Ver
Teşekkür (1)
Paylaş
1

https://www.youtube.com/watch?v=s79aeGWLInA şunu kesinlikle izle islamiyet evrimle çelişmez hatta adem deyince yanında siz eklemesi homo spaiesnsi gösteriyor yani bir nebze evrimide anlatıyor ve 1400 yıl önce homo sapiensten bahsetmesi allahın yazdığına bir kanıttır dediklemi videoyu izledikten sonra daha iyi anlarsın

2,816 görüntülenme
Puan Ver
1
Puan Ver
Teşekkür
Paylaş
1

Kaynaklar

 1. https://www.youtube.com/watch?v=s79aeGWLInA izle kanalın tamamınıda bak

Aslında insan harici hayvanlar ve bitkiler açısından baktığımızda bir sorun yok gibi gözüküyor fakat konu insana geldiğinde kayışlar kopuyor.

1- Ben kesinlikle çeliştiğini düşünüyorum. Kuran'da ilk insanın yaratılışına detaylı bir şekilde değinilir.(1) Fakat ilk insan zaten var olmamıştır.(2)

2- Aynı zamanda insanın yaratılış hikayesine çok detaylı şekilde değinen Kuran'da(1) insanın kuyruksuz maymun olmasına(3) ve milyon yıllık evrimsel sürece(4) değinilmemesi mümkün değildir!

Not- Bu ilk yazım o yüzden kaynak kısmında gözleriniz kanarsa kusura bakmayınız.

162 görüntülenme
Puan Ver
0
Puan Ver
Teşekkür
Paylaş
0

Kaynaklar

 1. 1- İlgili Ayetler biraz araştırırsanız Adem'in kupkuru bir balçıktan,cıvık bir çamurdan yaratıldığına dair ayetlere de ulaşabilirsiniz.
 2. 2- İlk İnsan
 3. 3- Kuyruksuz Maymun
 4. 4- Evrimsel Süreç

ek olarak;

evrim hangi "islam" ile çelişir?

bir çoğu ile çelişir.

ancak kaynak kitaptaki (Kur'an) adem ilk yaratılan değil, ilk bilgilendirilen (..kendinden bir parça(nutfe) ruh üfledi..) varlıktır. yani adem bir isim değil bir sıfat oluyor aslında. "bilgilendirilmiş insan" = "adem"

insanın ortaya çıkış süreci "bilgilendirilmesi" ile başlıyor, insan biyolojisini oluşturan henüz bilgilenmemiş bir oluşum insan olarak nitelenmiyor.

ancak bu bile bir çok "inanç" sahibi tarafından kabul görmemekte.

bilgi, bu varlığı "insan" yapan temel etmen olmakta.

"inanmak" nedir?

güvenilen bir bilgiyi sorgulamadan kabul etmek mi?

peki "dört-işlem" bilmeyen birine 5*5=100 eder bilgisi verildiğinde bu inanç ne kadar doğru olur?

yada "5*5=25" eder ve ...şu şu şu.... sebeplerden dolayı ... işte bu matematik oluyor...". inanç doğru bilgi ile temellendirilemediği sürece içi boş bir halde kalıyor.

inanmak için biraz daha bilgiye ihtiyaç var

1,184 görüntülenme
Puan Ver
0
Puan Ver
Teşekkür
Paylaş
0

Kaynaklar

 1. adem, ruh vs...

Saygı değer dostlar bu soru için ilk önce islamda anlatılan yaradılış sürecini çok detaylı ve bağlantılı olarak değerlendirmek gerekir çünkü şuanda kuranda hadislerde izah edilen yaradılış insanlarca tam olarak anlaşılmış değil kısım kısım bazı bölümleri anlaşılıp eksik veya anlaşılmayan  parçalar tamamlanmaya çalışılıyor.

İlk olarak evrim kompleks organik canlıların basit tek hücrelilerden oluştuğunu cansız olarak nitelendirilen inorganik maddelerinde evrende bing bang patlaması artıkları ile oluştuğunu ve zamanla herşeyin evrim geçirerek günümüze ulaştığını açıklar  islam da ise  canlı cansız herşeyin esir(yaradılış hamuru) denilen akışkan,yoğun, çok hassas en küçük madde ile evrenin her yerine sınırını bilmediğimiz uzayın dışına bile (ki buna şuan gözle görünen şahit olunan evren ve gayb denen bilinmeyen ahiret canlıları mekanları cennet cehennem de dahil)  deniz gibi, yaratıcı tarafından her yere dağıtılarak bu sayede sair maddeler ilk olarak canlı cansız bundan yaratılmış en küçük yapı taşı olarak bildiğimiz atom altı parçacıklar da  dahil.Yani bing bang patlamasıyla ile evren,uzay bu esir maddesi içinde oluşmuş. Ve sonra bunlar birbirine yaratıcının isteğiyle  dönüşmüş şekil almış ve derece kazanmıştır.İslama göre uzay boşluğu yoktur.Esir maddesini deniz olarak düşünürsek yıldızlar ve diğer her şey bu deniz içindeki balıklar olacaktır.Şayet ışık ve ısısı dünyaya bu çözülemeyen ispatlanamayan esir maddesi ile taşındığını söyler.Ve bu esir maddesinin gelecekte yüksek teknoloji ile keşfedilmesi uzay zaman kavramının sırlarını,yaradılış ile gerçekleri, cennet ve cehennem denilen hesap günün olgularının  insanlara görünmesiyle insanların artık inanmak isteyecekleri fakat  hemen sonrasında  kıyametin kopmasıyla bunun imkansız olacağına inanırlar.Yani islama göre cennet cehennem evrenin bir köşesinde var edilmiştir oraya ulaşmak şuan sadece ruhaniyet mertebesinde ruh süratiyle  mümkün olabilmektedir.Gelecekte insanların uzayın derinliklerine esir maddesinin keşfiyle ulaşarak ,hissettikleri ama göremedikleri her türlü nurani ve ruhani  varlık ve mekanları görebileceklerini ama artık dönüş için çok geç olacağını söyler.ÖZETLE esir maddesiyle herşeyin birbiriyle bağlantılı olduğu ve sayede genetik geçişlerin mümkün olabileceğini söyler.Soyu devam eden veya tükenen yada Adem ve Havva nın yartılışından beri çeşitlenen insan türü özenle yaratıcı tarafından esir öz maddesi çamurdan şekil verilerek ruh üflenip (ruh ve hayat kavramları birbirinden farklı olmak ile birlikte ayrıda değillerdir.)genetik yapısı ve geçireceği değişikler programlanıp yaratılmıştır.Evrim ile ortaya çıkan özellik ve yeteneklerin her türün ilk yaratılışından itibaren aslında genetik yapısında olduğunu idda eder. 

Evrim olayı ise bunlardan çok farklı olmakla birlikte kısmen ortak noktalarından biri olan sonradan geliştirilen özellikleri teorisi islam ile örtüşebilmektedir. Şöyle ki evrim ortaya çıkan kazanım yada kaybetmeleri zamanla oluştuğunu söylerken islam ise olan her değişimin kazanımın veya kaybetmenin önceden yaratıcı tarafından programlandığını genetiğinde kodlandığını hepsinin bir amaca hizmet ettiğini söyler.Tabi bunlar sebeplere; çevresel şartlara, uzay kanunlarına, adaptasyon süreçlerine bağlanarak yaratıcı tarafından doğrudan müdahil olunmayarak; imtihana tabi tutulan insan için  bu şekilde gösterilir.(imtihan sırrı) Evrim islamda kısmen kabul edilir.Şöyle ki canlıları hangi şartlar zorlarsa canlılar  o yönde direnç göstererek kendileri için en uygun hal ve vaziyeti alırlar yani evrimleşirler.Kısmen evrim ile bağlantısı olan tilki örnekğini vermek gerekirse  kutup tilkisinin kulaklarının kıllı ve küçük olması çöl tilkisinin kulaklarının geniş ve büyük olması ilk yaradılışta genetik kodlarına konulmuştur gerekli şartlar gerçekleştiğinde  türe olumlu etkiyecek özellik  ortaya çıkarak  türün diğer ilk türlerinden  farklılaşmasına evrimleşmesine neden olur.Yani evrim yeni bir türün ortaya çıkması değildir genotip veya fenotipte çeşitlenen farklılıklardır.

Evrim ağacı ailesinde evrim nedir sorusu daha açıklayıcı bilgiler verecektir.

2,930 görüntülenme
Puan Ver
0
Puan Ver
Teşekkür
Paylaş
0

Kaynaklar

 1. risale-i nur karşılaştırma yapıldı

İslam ile Evrim çelişir. Caner Taslaman gibi insanları izleyip kendinizi kandırmanıza hiç gerek yok. İlk insanların Adem ve Havva olması, soyun bu iki kişiden devam etmesi tamamen evrime zıttır. Ayrıca belirtmek isterim ki, doğal şartlarda (insan koruması olmadan) bir türün neslinin devamı için en az 80 birey gerekir. Yani 2 kişiden soyun devam etmesi kesinlikle mümkün değildir. 

2,009 görüntülenme
Puan Ver
0
Puan Ver
Teşekkür
Paylaş
0

Kaynaklar

 1. Video

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki evrim kuramı insan türünün bir anda iki kişiden başladığını kesinlikle söylemiyor bu kesinlikle çelişir fakat kuranda birçok mezhebe göre yaygın olan görüş dediğiniz ilk insanı allahın yoktan yaratması görüşüdür fakat bu kimi reformist ilahiyatçılar kuranda evrimin olduğunu söylüyor yani kısacası kuranı okuyup tefsirlemenize bağlı çelişip çelişmediği.

1,826 görüntülenme
Puan Ver
0
Puan Ver
Teşekkür
Paylaş
0

Kaynaklar

 1. bbbbbbb

sevgili dostum ilk önce şunu anlaman gerekiyor ki türkiyede yaşadıgımız için kuranı örnek alalım kuran bırakın bilimle çelişmeyi kendisiyle çelişen bir kitaptır bir yerde yasak ettigini bir yerde helal kılmıştır bunu kuranı mantıken okudugun zaman görüceksindir şunuda bilmen gerekiyor ki hz.adem ile hz.havva aynı dönemde yaşamamıştır :D malesef ki insan elinden çıkma olan Semavî dinler bir çok yanlış bilgi vermektedir 

sana soruyorum yıldızlar nedir? neyden oluşur? şekli nedir? kurana göre kandil 

insanların dini ile bir derdim yok ancak bağzı şeyleri sorgulayan inanlara sende sorguluyorsun sanırım senin gibi  insanlara sadece su anda mensup olduğun dinin kitabını okumanı saçmalıkları görmeni söyleye bilirim sadece insanlık din denilen şeylerin etkisi altında çok kaldı artık çıkması gerek bilmenide isterim ki ben ateistim 

ve evet ilk insan yoktur din bilimle  her zaman çatışır bir hadis vereyim

''dünya balığın sırtındadır, balık kımıldadıkça deprem olur'' 

1,795 görüntülenme
Puan Ver
0
Puan Ver
Teşekkür
Paylaş
0

Kaynaklar

 1. kuran mantık :)
Cevap Ver
Bu soruya cevap vermek için lütfen
İlgili Yazılarımız
Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Reklamı Kapat
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Türkiye'deki bilimseverlerin buluşma noktasına hoşgeldiniz!

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
“Uygulamalı bilimler diye bir bilim yoktur. Bilimler ve uygulamaları vardır ve bunlar, bir ağaç ve meyvesi gibi birbirine bağlıdır.”
Louis Pasteur