Puan Ver
0
Puan Ver
225
You'll Never Know
Teşekkür Et
Sonra Cevapla
Takip Et
Cevap
Puan Ver
1
Puan Ver

hayır göstermez diyelim ki elinizde bir cep telefonu aldınız ve o cep telefonunu çekiç gibi kullandığımızı ve bu sayede masalar sandalyeler yapmış olalım şimdi burada cep telefonuınun asıl amacı cebimize sığabilecek kadar iletişim aracı olması biz onla iletişim kurmayıp bu doğrultuda kullanmaz isek bu doğru olmaz

Teşekkür Et
Devamını Göster
Puan Ver
-1
Puan Ver
Teşekkür Et
Sonra Cevapla
Takip Et
Sezgisel ve görsel olarak eşit olacağı bir sürü yerde yazıyor ancak matematiksel olarak aynı değere yakınsayacaklarını nasıl gösteririz? Teşekkürler.
Cevap
Puan Ver
0
Puan Ver

Bu söylediğiniz her fonksiyon için doğru değil ki, yazdığınız şey bir özellik. Bu özelliği sağlayan fonksiyonlara Riemann integrallenebilir fonksiyonlar deniyor. Bu koşulu sağlamayan fonksiyon örnekleri de var.

Teşekkür Et
Devamını Göster
Puan Ver
0
Puan Ver
Teşekkür Et
Sonra Cevapla
Takip Et
Cevap
Puan Ver
1
Puan Ver

Bilimsel herhangi bir bulgu teori vs, kendisine inanılması için sunulmaz. Bulgu, gözlem deney sonucu ortaya konan evrensel bir bilgi olgudur. Bu nedenle inanıyor olma ile değil, kavrıyor olup olmama üzerinden değerlendirilir.

Evrim de, bilimsel gözlemlere dayalı bir teori olup, inanç üzerinden bakılamaz tanım gereği.

Teşekkür Et

Kaynaklar

 1. Kaynak
Devamını Göster
Puan Ver
0
Puan Ver
225
You'll Never Know
Teşekkür Et
Sonra Cevapla
Takip Et
Mesela kütle çekiminin var olması kütle çekimini uygulayan birinin olmadığını göstermez fakat uygulayan yasanın kendisiymiş gibi anlatılıyor.
Cevap
Puan Ver
6
Puan Ver

Bilim anlatılırken, bilimsel bulguya anlam yüklenemez. Tanrı yapar ya da tanrı yapmamıştır diye bilimsel bir argüman olmaz. Bilim etiği, bilimsel bulguyu bütün inanç inançsızlık bakış acılarının faydalanacağı şekilde yorumsuz olarak sunar. Bir konunun bilimsel olarak açıklanıyor olması, onun bir tasarımcıya ait olmadığını göstermez. Bilim evrenseldir. Tanrısal ya da aksi bir anlam sonradan, o bilgiye ulaşan kişi tarafından yüklenir ve özneldir. Genele ait gibi sunulamaz. Öyle olursa, bizim gibi inanmayanlara taraflı bir bilgi sunmuş oluruz

Teşekkür Et
Devamını Göster
Puan Ver
3
Puan Ver
220
Kerem Üllenoğlu
Teşekkür Et
Sonra Cevapla
Takip Et (2)
Daha önce okuduğum bir yazıda kılların vücut sıcaklığıyla ilgili olduğunu öğrenmiştim. Bugün öğretmenimle konuşurken kılların işlevi konusu açıldı ve ben kılların vücut sıcaklığını koruma işlevi olduğunu söyledim ve o da bana bu soruyu sordu ve araştırmamı istedi.
Puan Ver
0
Puan Ver
52K
Ersals Krononot
Teşekkür Et
Sonra Cevapla
Takip Et
Somut kanıt var mı, yoksa hepimiz dolaylı nedenlerle mı sonuca gidiyoruz. Neden kabul edemiyoruz bir türlü? Yok
Cevap
Puan Ver
2
Puan Ver

İnançlı kimselerin de, inançsız kimselerin de, inanmak veya inanmamak için çok kuvvetli ve neredeyse eşit delilleri vardır. Ancak, bana kalırsa neredeyse hiçbir delil inanmak veya inanmamak için yeterli değildir. Açıkçası ben bugüne kadar kusursuz olan hiçbir delil duymadım. Bu durumda en az mantıksız olanı seçmek, en mantıklı iş oluyor. Gazali, imanın akıl işi değil, bir nasip ve vicdan meselesi olduğunu söylüyor. Çünkü, bir delili inceleyen birçok kimse, farklı farklı sonuçlara ulaşmaktadır. Halbuki hepsi aynı delili inceliyor. Fakat, doğruya ulaşmak için yetmiyor. Kaldı ki, aynı veya farklı sonuçlara ulaşmak, delili inceleyen kişilerin elinde değildir. Çünkü, bir kimseye bir delil, aynı derecede mantıklı ve mantıksız geliyor ve o kimse bunlardan birini seçiyor değildir. Ya mantıklı ya da mantıksız geliyor.

Delilleri inceleyip, %100 doğruya ulaştığını düşünenleri hiçbir zaman anlayamamışımdır.

Celal Şengör'ün, (eğer bir Tanrı varsa çok iyi saklanıyor) sözü bana çok mantıklı geliyor.

Teşekkür Et
Devamını Göster
Puan Ver
0
Puan Ver
Teşekkür Et
Sonra Cevapla
Takip Et
Cevap
Puan Ver
1
Puan Ver

Bilim öldükten sonra olacaklara çare arar.

Bu önerme ye sahip bir kişinin kendini ciddi anlamda geliştirmesi gerek.

Bilimi reddeden, karşısına alan, önemsiz zanneden hicbir kültür ayakta kalamaz. Hicbir birey gelişemez bilim üretmeden.

Yaşlanma ya büyük anlam yükleyebilir kişi. Iyi isler yaparak yaşlanmak gerektiğini ifade edebilir. Bunu inançlı da inançsız da ifade edebilir.

Ancak inançlı kişi, daha iyi yaşlanmayı bilim ifade edemez derse, inançsız da, biyolojik temel kurallara uymamanın da inançlı açısından manevi olarak suç olacağını, din in de yaşlılığa çare bulamıyor olmasına rağmen bilimden hesap sorulduğunu ifade edebilir.

Dini de bilimi de anlamamış kişiler, din in yaptığını düşündükleri üzerinden bilimi yargılayacak kapaliliga sahip olabiliyor buradaki gibi.

Burada temel sorun, bir yaşam biçimini üstün, onun dışındakileri aşağı görme yanılsaması.

Ikincisi, bilimi hakir gören kişi, bilim insanlarının inançlı inançsız ayrımının olmadığını nasıl düşünemiyor.

Ayrıca inanç referanslarını bilimi yanlislamak için öne süren kişi, biyolojik genetik gerekliliklerini bilmiyor, temel yaşam kurallarını uygulamıyor. Bu ne yaman çelişkidir. Din literatüründe FITRAT olarak geçen öz varoluşa zıt yaşayıp bilimin ölüme yaşlılığa çare bulamadığı üzerinden prim yapmak ilginç bir varoluşsal çelişki.

Genelde Bu tarz hatalı sorulara cevap vermem ancak kültürel kapalılık ve kutuplasmislik hastalığına sahip düşünceleri görme sıklığı konuşmayı gerekli hale getiriyor...

Teşekkür Et

Kaynaklar

 1. Kaynak
Devamını Göster
Puan Ver
0
Puan Ver
175
Mustafa Güzel
Teşekkür Et
Sonra Cevapla (1)
Takip Et
ÇÜNKÜ teist inançlarında direk ol dedi oldu der. Evrimse zamanla olan bir şey yani yalnızca bu açıdan baktığımızda bile evrim yaratılışı çürütür.
Cevap
Puan Ver
0
Puan Ver

Nasılki gayet mahir bir san'atkâr; ziyade kolay bir tarzda, elini işe dokundurur dokundurmaz, makine gibi işler.

Ve o sür'at ve mahareti ifade için denilir ki:

O iş ve san'at, ona o kadar musahhardır ki;

güya emriyle, dokunmasıyla işler oluyor; san'atlar vücuda geliyor.

Öyle de:

Kadîr-i Zülcelal'in kudretine karşı eşyanın nihayet derecede musahhariyet ve itaatine ve o kudretin nihayet derecede külfetsiz ve suhuletle iş gördüğüne işareten,

ﺍِﻧَّﻤَٓﺎ ﺍَﻣْﺮُﻩُٓ ﺍِﺫَٓﺍ ﺍَﺭَﺍﺩَ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﺍَﻥْ ﻳَﻘُﻮﻝَ ﻟَﻪُ ﻛُﻦْ ﻓَﻴَﻜُﻮﻥُ

ferman eder.

Teşekkür Et
Devamını Göster
Puan Ver
1
Puan Ver
115
Yusuf Tunarın
Teşekkür Et
Sonra Cevapla
Takip Et
Cevap
Puan Ver
4
Puan Ver

Adaptasyon: Canlıların ortamlarında başarılı bir şekilde yaşamasını sağlayan kalıtsal değişikliktir.

İnsan vücudu 3 bin metre yükseğe çıktığında bulunduğu ortama uyum sağlamaya çalışır. Yükseklere çıkıldığında normal bir solukta alınan oksijen miktarı normal seviyeden daha az miktara gelir. Bu nedenle kalbimiz bulunduğu ortama uyum sağlayarak daha fazla çalışır.

Ancak bu bir adaptasyon değildir. Çünkü adaptasyonlar kalıtsal değişikliklerdir. Kalbimizim daha fazla çalışması ise havadaki oksijen miktarına göre belirlenen ve genleri etkilemeyen bir değişikliktir.

Teşekkür Et

Kaynaklar

 1. Kaynak
 2. Kaynak2
Devamını Göster
Puan Ver
0
Puan Ver
175
Mustafa Güzel
Teşekkür Et
Sonra Cevapla
Takip Et
Bir arkadaşımız bana genlerdende anlayabiliyoruz dese bile bu soruyu merak ediyorum.
Cevap
Puan Ver
1
Puan Ver

Fosil kayıtlarına bakarak homo erectusların varlığını bilebiliyoruz. Aşağıdaki fosiller gibi birçok fosil örneği mevcuttur. Araştırarak sizde çeşitli fosiller bulabilirsiniz.

Bir homo erectus fosili
Bir homo erectus fosili
WikiPedia
1,5 milyon yıllık ayak izleri
1,5 milyon yıllık ayak izleri
Evrim Ağacı
Teşekkür Et

Kaynaklar

 1. Kaynak
 2. Kaynak2
Devamını Göster
Puan Ver
0
Puan Ver
50
Rosa Rosarum
Teşekkür Et
Sonra Cevapla
Takip Et
Örneklersek; A ve B tek yumurta ikizi iki kadın. Y ve Z de tek yumurta ikizi iki erkek. K, A ve Y'nin çocuğu. L, B ve Z'nin çocuğu. K ile L'nin birbirlerine genotip ve fenotip açıdan tek yumurta ikizi gibi benzemelerinin olasılığı nedir, neden?
Puan Ver
0
Puan Ver
15
Hamit Kaya
Teşekkür Et
Sonra Cevapla
Takip Et (1)
Bilim gerçeği arar ama dün uçuk bir teori okudum replitianlar ile ilgili Tanrı fikrine inanmayanlar bunu daha gerçekçi bulmuş ona inanıyorlar
Cevap
Puan Ver
0
Puan Ver

Halk arasında yaygın olarak kullanılanın aksine "teori" sözcüğü bilimde "ispatlanmamış veya asılsız düşünce" anlamına gelmez. Tam tersine, uzun süreli, çok açılı, çok disiplinli gözlemler ve incelemeler sonucunda elde edilen verilerin "neden" ve "nasıl" o şekilde olduğunu açıklayabilen bilgi bütünleri anlamına gelir.

Sizin dediğiniz teori değildir, hipotezdir. Hatta "Dünyayı reptilanlar yönetiyor, aslında onlar insan değil, kılık değiştirdiler." tarzında bir şeyi kast ediyorsanız bu komplo teorisidir. Bilimsel anlamda teori ile ilgisi yoktur.

Teşekkür Et

Kaynaklar

 1. Kaynak 1 Tanımı buradan aldım.
 2. Kaynak 2 Hipotez, teori, kanun gibi kavramlar için buna da bakabilirsiniz.
 3. Kaynak 3 Bilimsel yöntemin örnekler ile açıklanması için bakabilirsiniz.
 4. Kaynak 4 Komplo teorileri için de buraya bakabilirsiniz.
Devamını Göster
Puan Ver
0
Puan Ver
85
Ümit Sancaklı
Teşekkür Et
Sonra Cevapla
Takip Et
Ben Bilgisayar Mühendisliği okuyorum fakat her zaman biyolog olmak isterdim. Ülkemizde iş bulma sıkıntısı olduğundan bir diğer sevdiğim alan olan yazılıma yöneleyim dedim fakat yazılım dersleri hariç hiçbir ders ilgimi çekmiyor. Gerçekten hakkıyla biyoloji bölümünü bitiren birinin iş bulma olasılığı nedir Türkiye'de?
Puan Ver
0
Puan Ver
Teşekkür Et
Sonra Cevapla
Takip Et
Işık hızında hareket eden bir canlının kendisi tarafından gönderdiği ışığın o anki hızı kaç kmdir?
Cevap
Puan Ver
1
Puan Ver

Kütle ışık hızına ulaşamaz.

Teoride kabul etsek bile, ışığı gönderecek aksam dan bahsedeceğiz, ışık hızına ulaştığı için bu da mümkün olmayacaktır. Madde olmaktan çıkmıştır artık. Ve bizim boyutumuzda kütle sonsuz olmuştur. Bu hiç olmadığı için aslında tanımsız demek daha doğru olur.

Bu sorunları görmezden gelirsek, ışığın hızının kaynağına göredeğişmemesi prensibi dolayısıyla yine değişen bir şey olmayacaktı. Işık yine fizik evrendeki hızıyla devam edecekti.

Teşekkür Et

Kaynaklar

 1. Kaynak
Devamını Göster
Puan Ver
1
Puan Ver
52K
Ersals Krononot
Teşekkür Et
Sonra Cevapla
Takip Et
Bizim gerçek olarak hissettiğimiz duyguları şartlar belirliyorsa gerceklik bizim bir yanılsama biçimimiz olabilir mi...
Puan Ver
0
Puan Ver
Anonim
Anonim
Teşekkür Et
Sonra Cevapla
Takip Et
Cevap
Puan Ver
1
Puan Ver

Motorlarıdır.

Motorlar uçakların maliyetlerinin yaklaşık %25 civanını tek başlarına karşılayan parçalar olduğu için en pahalı parçalardır. 325 milyon dolar civarında satış fiyatı olan bir uçağın (787-10) motorları 50 milyon dolar tutmaktadır.

Teşekkür Et
Devamını Göster
Puan Ver
1
Puan Ver
Teşekkür Et
Sonra Cevapla
Takip Et
Cevap
Puan Ver
0
Puan Ver

Kaynaktaki makalesinde adım adım nasıl çıkardığı var. Doğrudan E=mc^2 biçiminde yazmasa da, açıklama notu yeterli olacaktır.

Burada Maxwell-Hertz dönüşümlerinden (Laplace dönüşümü, fakat özel bir durum) başlayarak adım adım ilerliyor. Her ne kadar ilk çıkarımı bu olsa da, daha kolay anlaşılan çıkarımlarını da bulabilirsiniz.

Teşekkür Et
Devamını Göster
Puan Ver
0
Puan Ver
2,170
Antigravity 74100
Teşekkür Et
Sonra Cevapla
Takip Et
Bu tür örnek anlatım uzun bir zamandır, bir çok bilimsel makalelerde şüphe duyulmayacak bir örnek gibi anlatılmaktadır. Halbuki bu örnekte mantık dışı bir durum söz konusuyken, kimse bu konuda bir açıklama yapmıyor.
Cevap
Puan Ver
1
Puan Ver
Ömer Deveci , Evrim Ağacı & Kozmik Anafor Hayranı

Sorunun içinde "gidip dönme" olduğu için biraz da genel göreliliğe giriyor ama sormak istediğin soru şu sanırım: "ışık hızında 1 yıl seyahat edersem 1 ışık yılı uzaklığa gitmiş olmaz mıyım, dünyaya göre 10 yıl geçmiş olsa bile nasıl 10 ışık yılı uzaklığa gitmiş oluyorum ? 1 yıl * c = 1 ışıkyılı değil mi ? Ama dünyaya göre de 10 yıl * c oluyor o zaman 10 ışık yılı olması lazım. KİM HAKLI ? "

Bu son soru ("kim haklı?") zaten göreliliğin çıkış noktası. Cevap: İkisi de haklı.

Öncelikle sorunun hatalı kısmını değiştirelim. Işık hızındayken zaman geçmez. ışık hızıyla ilerlediğinde zaman evren senin için durur. Bu yüzden soruyu (biraz da 3-4-5 üçgenini kullanmak amacıyla :) ) şöyle değiştirelim. Eğer ışık hızının %80 i ile 10 yıl ilerlersem ne olur ?

t' = t * kök(1-(v/c)^2) = t* kök(1-0.64) = t* kök(0.36) = t * 0.6 = 10*0.6 = 6 yıl.

Yani dünyadaki biri seni 10 yıl boyunca gözlemlerken, uzay aracındaki biri için 6 yıl geçer. Peki o zaman biz şu an neredeyiz ? Dünyadan 10 ışıkyılı uzakta mı 6 ışıkyılı uzakta mı ?

Tabi ki cevap 10 ışıkyılı uzakta. Ama uzay aracındaki arkadaş 6 yıl ilerledi, o nasıl olacak ?

Burada unutulan kısım şu, sen ışık hızının %80 i ile ilerlerken evren senin için, ilerleme doğrultunda %60ı kadar büzülür :)) yani sen gerçekten o anda sana göre dünyadan 6 ışıkyılı uzaktasındır ama o sırada dünya güneşe 150 milyon km değil 90 milyon km uzaktadır, ay dünyaya 300.000 değil 180.000 km uzaktadır (tabi bunlar eğer ay-dünya ve dünya-güneş sana göre tam olarak aynı hizada ise geçerli. ) tekrarlamak gerekirse evren senin için senin ilerleme doğrultunda %60ı kadar sıkıştırılmıştır. bu oranlar eğer sen ışık hızının 12/13 ü kadar hızla ilerlersen zaman dünyadakine göre 5/13 oranında yavaşlar, mesafeler 5/13 oranına kadar daralır (bize göre 13 metre olan mesafe araçtakine göre 5 metre olur). (5-12-13 üçgeni)

Teşekkür Et (2)
Devamını Göster
Puan Ver
0
Puan Ver
870
Je’ Löve
Teşekkür Et (2)
Sonra Cevapla
Takip Et
Cevap
Puan Ver
3
Puan Ver

Tüm öğrenci, bilim meraklıları, bilim insanları, akademisyenler vb. kişilerin favori yeri tabii ki "Google Akademik"tir. İstediğin konudan, istediğin dilden, Dünya'nın her yerindeki makalelere ulaşabilirsin.

Teşekkür Et (2)
Devamını Göster
Puan Ver
0
Puan Ver
3,768
Turgay Aydın
Teşekkür Et
Sonra Cevapla
Takip Et
Cevap
Puan Ver
2
Puan Ver
Haluk Çalışı , Kitabı yeni okuyan bir okuyucu.

İş Bankası Yayınları arasından çıkan, Yer Kürenin En Güzel Tarihi adlı kitabı öneririm. Söz konusu kitap; 3 bilim insanı ile yapılan söyleşiler şeklinde sunulmuş. Söyleşiyi: Jacques Girardon adlı gazeteci yapmış. Seride başka kitaplar da var ve benzer formatlar kullanılmış. An itibarı ile kitap tükenmiş görünüyor, ancak kısa sürede tekrar basılacağını sanıyorum.

André Brahic: Astrofizikçi, Paris VII Üniversitesi profesörlerinden ve UFR bünyesindeki bir astrofizik laboratuvarının yöneticisi. (1942-2016) Neptünün etrafındaki halkayı keşfetmiş.

Paul Tapponnier: Jeofizikçi, Singapur Tektonik ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü Başkanı. (1947-) Çok sayıda bilimsel makalesi ve alanda verilmiş ödülü mevcut.

Lester R. Brown: ABD Tarım Bakanlığı’nda uzman, Washington Worldwatch Enstitüsü kurucusu. Dünyayı Nasıl Tükettik’in yazarı.(1934-) Çok sayıda ödül sahibi.

Yazar: Andre Brahic, Çeviren: Saadet Özen

Teşekkür Et
Devamını Göster
Puan Ver
0
Puan Ver
25
Dilara Özata
Teşekkür Et
Sonra Cevapla
Takip Et
verdiği ingilizce eğitiminin kalitesi gerekçesiyle odtü ama çok da revaçta olmayan bir bölüm mü yoksa ortalama okul daha revaçta olan bi bölüm mü?
Puan Ver
1
Puan Ver
55
Semih Uzun
Teşekkür Et
Sonra Cevapla
Takip Et
Cevap
Puan Ver
0
Puan Ver

bengi dönüş hakkında çok fazla bilgim var diyemem onun için kendi bildiğimi açıklayıp ona göre bir yorum yapacağım. benim bildiğime göre bengi dönüş hayat kendisini sonsuz kez tekrar ettirecek hepimiz aynı hayatı aynı şeyleri sonsuz kez tekrar tekrar yaşayacağız düşüncesi üzerine kurulu bir hayatı olumlama fikri gibi bir şey. eğer senin kastettiğin şey bu ise kesinlikle bilimde doğru kabul edilmiş bir şey değil bu, zaten doğru olsa kulağımıza gelmez miydi böyle bir şey? bir kaç yerde evrenin yavaş yavaş yeniden kendi içine göçeceğini ve big bangın yeniden oluşacağını okumuştum ama onlarda kesin bir şeylerden bahsetmiyordu diye hatırlıyorum, kısacası bilimde kesin olarak böyle bir şeyin kabulu söz konusu değil ama big bangın tekrarı vs olaylarının araştırmalarına incelemelerine fikirlerine bakılarak fikir sahibi olunabilir

Teşekkür Et
Devamını Göster
Puan Ver
-1
Puan Ver
6K
Diyojen 1
Teşekkür Et
Sonra Cevapla
Takip Et
Ben Çağrı Abinin ne düşündüğünü daha çok merak ediyorum. Cevap verirsiniz umarım :)
Cevap
Puan Ver
4
Puan Ver

Bence izlemeye bile gerek yok çünkü bu kanalın özellikle bu tarz: ''ona cevap verdik.'' vb. videolar yayınladığını düşünüyorum. Amaçları olası bir tartışma yaratıp kendi popülerliklerini artırmak bence. Zaten bir dini savunuyorlar evrim ağacı gibi bir oluşumla aslında ilgileri yok. Kendileri evrim karşıtı olmasa da altaki yorumları okuduğunuzda kitlelerinin evrim karşıtı, koyu inanırlar hatta laiklik karşıtı olduklarını görebilirsiniz. Yaptıkları ''kırmızı asa'' serisi de laik eğitim karşıtlığını savunuyordu. Bazı videolarındaki kapak resimlerinin de özellikle tartışma yaratmak için saldırgan olduğunu görebilirsiniz. Bu oluşumlar kendi düşünceme göre tartışma ile besleniyorlar. Ayrıca eleştirdikleri insanların temel görevleri onların iddialarının tersine dinsizliği yaymak değil. Evrim ağacı bir bilim oluşumu ve din olarak bir fikri bize pompalamıyor, bu oluşumda dindar insanlar da var inançsızlar da. Celal Şengöre baktığınızda 5-6 teke tek programını izlemiş biri olarak konuşmalarının belki sadece yüzde %5'inde dinden bahsediyordur. Sadece 2 saat bir doğa tarihi müzesi üzerine konuştuğu bir programı dahi vardır. Öte yandan Efe Aydal ateizmi savunan biridir ama son 10 videosuna baktığında bunların, filmler, günlük olaylar ile ilgili olduğunu görebilirsiniz yani kendilerine rakip olarak gördükleri insanlar şu anda aktif olarak din eleştirisi yapmamaktır ama bu kanal sürekli bir dini tartışmaya girmek istemektedir. Bunun nedeninin en başta söylediğim gibi tartışmadan beslenmek ve izlenmelerini artırmak istemlerine bağlıyorum.

Yani bence evrim ağacı gibi bilim oluşumlarının sadece körü körüne dinin bir yorumunu videolarla bizlere sunan bir kanalla tartışması gereksizdir. Öte yandan inanırlar da onların düşündüğü ve bahsettiği şekilde inanmak zorunda değillerdir. Ve yine bana göre bu tarz tartışmalar da videolar da vakit kaybı.

bazı videolarının kapak resimleri
bazı videolarının kapak resimleri
Teşekkür Et
Devamını Göster
Puan Ver
-1
Puan Ver
5
Hamit Severge
Teşekkür Et
Sonra Cevapla (1)
Takip Et
Kolu kesik bir insanın çocuğu; kolu kesik doğmuyorsa büyük değişimler, evrim nasıl olabilir?

Toplam 3918 soru

Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Türkiye'deki bilimseverlerin buluşma noktasına hoşgeldiniz!

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
“Beni harekete geçiren iki temel düşünce vardır: Dün, yaşam hakkında ne kadar biliyor idiysen, bugün daha fazlasını öğren ve diğerlerinin acısını azalt. Bu düşüncelerin seni ne kadar ileriye taşıdığını görünce şaşıracaksın.”
Neil deGrasse Tyson
Geri Bildirim Gönder