Matematik

Puan Ver
-2
Puan Ver
3,908
Heraklitos Kutuzov
Favorilerime Ekle
Sonra Cevapla
Takip Et
bir ortamın sonsuza kadar sabit bir hızla genişlediğini varsayalım bizde bu genişleme hızından düşük bir hızla belli bir yönde sabit bir hızla ilerlediğimizi düşünelim bu ilerleme sonsuza kadar gidecek ve aldığımız yol sonsuz olacaktır bu sonsuzlukla tam sayılar sonsuzluğunu karşılaştırmak mümkünmü
Cevap
Puan Ver
0
Puan Ver
Selim Dönmez , İstatistik bölümünde doktora yapan araştırma görevlisi

Soruda hangi sonsuzlukları kıyasladığını anlamadım ama cevapsız ve kaynak istemeyen bir sorunun cevapsız kalması bana doğru gelmedi. Gene de kaynak da vereceğim (kaynak ekle'de yazmadan). İki sonsuz büyüklükte kümeler kıyaslanırken, birinde olup diğerinde olmayan bir eleman bulmamız gerekir çünkü basitçe açıklamak gerekirse bu kural sonlu eleman içeren kümeler için de geçerlidir. Örneğin, İki tane sınıf düşün ki birinde diğerinden fazla sayıda öğrenci bulunsun. Sayıları bilmeyen bir insan getirseydik ona kestirme çözüm olarak sınıflardaki 2 sıra halinde dizip aynı sınıf öğrencileri aynı sıraya sokabilirdik. Böylece 1. sınıftaki her öğrenciyi 2. sınıftaki ile eşleştirir ve eşleşmenin bittiği yerden sonra öğrencilerin hangi sınıfta devam ettiğine bakarak hangi sınıfın daha fazla öğrenci barındırdığını o insana öğretirdik. Şayet her sınıfa sadece birer öğrenci ekler ve bitmeksizin devam ettirirsek, sonlu'dan sonsuza geçiş yapar ve tümevarım yöntemi burada işe yarardı. Orhan Hançerlioğlu'nun felsefe sözlüğü kitabında tümevarımın karşılığına bakıldığında, "tekil ve tikelden tümeli, özelden geneli çıkaran uslamlama yöntemi" olarak geçer. Bundan bahsetmemin sebebi, tümevarım yönteminin sonsuz büyüklükler hakkında iyi sonuçlar verebilmesidir. Soruyu başta verdiğim örneğe benzetirsek, soru sayı bilmeyen insana sürekli artan iki sınıfın büyüklüklerini kıyaslayarak sonuca vardırmak olacaktır. Ne zamanki o insan öğrenci eşleşmelerin birbirlerine yetişmediğini görürse o zaman hangi sınıfın diğerinden daha farklı olduğunu anlayacak. Tabi o insan, bu durumda sonsuzu kavramış olmuyor ama sonuçta büyüklüklerin anlaşılması için sonsuzluğa ihtiyaç yoktur. Sadece doğru bilgiye ve doğru yönteme ihtiyaç vardır.

Dolayısıyla senden hızlı giden ve sonsuza dek hareket eden bir kuvvet, daha yavaş giden ve sonsuza dek hareket eden bir kuvvetten farklıdır ve bu zamana göre kıyaslanabilir durumdadır. Çünkü zaman kesikli bir şekilde ifade edilebilir ve kesikli şekilde ifade edilen her olgu, tümevarım yöntemiyle sonuca bağlanabilir.

Favorilerime Ekle
Devamını Göster
Puan Ver
0
Puan Ver
25
Yaşar Durmuş
Favorilerime Ekle
Sonra Cevapla
Takip Et
Cevap
Puan Ver
0
Puan Ver
Selim Dönmez , İstatistik bölümünde doktora yapan araştırma görevlisi

Bu soru Poisson(a) dağılımından çözülür. Soruda geçen saatte 3 uçak, 1 saatte ortalama uçak sayısıdır. Dolayısıyla a=3'tür. 2'den az uçak inmesi demek hiç uçak inmemesi veya tek uçak inmesi demektir. Soruda 1 saat içinde x tane uçak inmesi f(x)=(exp(-3)*3x)/(x!) ile ifade edilir. Bizim cevabımız ise f(0)+f(1) olup şu şekilde hesaplanır:

f(0)+f(1)=((exp(-3)*3(0))/(0!))+((exp(-3)*3(1))/(1!))=0.049787+0.149361=0.199148

Favorilerime Ekle
Devamını Göster
Puan Ver
2
Puan Ver
953
Alim Karaçay
Favorilerime Ekle
Sonra Cevapla
Takip Et
8.999 da bu arlıkta ama sonu dokuzla biten ve virgül den sonra 8 içermeyen değerleri bir türlü elde edemiyorum (sınır değerden bahsediyorum) neyi gözden kaçırıyorum mesela yukarıdaki örnekte 8,9 8,99 8,99999 gibi değerleri nasıl elde edeceğim hazır bunu sormuşken (a,b)+(c,d)=(a+c,b+d) eşitliğinin kanıtlayabilir misiniz
Puan Ver
-1
Puan Ver
Favorilerime Ekle
Sonra Cevapla
Takip Et
Sezgisel ve görsel olarak eşit olacağı bir sürü yerde yazıyor ancak matematiksel olarak aynı değere yakınsayacaklarını nasıl gösteririz? Teşekkürler.
Cevap
Puan Ver
0
Puan Ver

Bu söylediğiniz her fonksiyon için doğru değil ki, yazdığınız şey bir özellik. Bu özelliği sağlayan fonksiyonlara Riemann integrallenebilir fonksiyonlar deniyor. Bu koşulu sağlamayan fonksiyon örnekleri de var.

Favorilerime Ekle
Devamını Göster
Puan Ver
0
Puan Ver
60
Ertugrul Zeytin
Favorilerime Ekle
Sonra Cevapla
Takip Et
Kabul Edilen Cevap Kabul Edilen Cevap
Puan Ver
2
Puan Ver
Selim Dönmez , İstatistik bölümünde doktora yapan araştırma görevlisi

Video ikinci dereceden denklem çözümünün mantığını 07.21'e kadar anlatıyor ve sonra onu 07.21'de özetliyor. 07.21'de olmayan şey ise sıfırdan farklı a için denklemin her iki tarafını sadeleştirmek gerektiğidir. Bunu yapınca ikinci dereceden denklem ax2+bx+c , x2+Bx+C'ye dönüştürülmüş oluyor. a sıfırdan farklı değilse denklem birinci dereceye düşeceği için bunu kabul etmemizde bir sıkıntı yoktur. 07.21'de anlattığı şey şöyle ifade edilebilir:

  1. Şayet toplamı -B ve çarpımı C olacak şekilde r ve s bulursanız bunlar denklemin çözümleridir.
  2. Toplamları -B olduklarından ötürü, r ve s 'yi \frac{-B}{2} + u ile \frac{-B}{2} - u olarak kabul edelim.
  3. r ve s'nin çarpımlarının C olduklarını biliyoruz ve dolayısıyla \frac{B2}{4} - u2 =C'ye eşit oluyor ve dolayısıyla u2 = C - \frac{B2}{4} olmaktadır. Böylelikle u çözülebilir hale gelir.
  4. u değeri hesaplandıktan sonra bulduğumuz \frac{-B}{2} + u ile \frac{-B}{2} - u çözümlerimizi verir.

Not: 3. adımın bu şekilde çıkması, 2. adımdaki formülleri kabul etmemizden kaynaklanır. (a-b) ile (a+b) 'nin çarpımı (a-b)(a+b)=a2+ab-ba-b2=a2-b2 olmaktadır.

Favorilerime Ekle
Devamını Göster
Puan Ver
0
Puan Ver
953
Alim Karaçay
Favorilerime Ekle
Sonra Cevapla
Takip Et
0,666... + 0,333... tam olarak 1 e eşit mi yoksa 1e çooooooook yakın bir değer mi
Kabul Edilen Cevap Kabul Edilen Cevap
Puan Ver
2
Puan Ver
Burada kısaca limit kullanılmadan anlatılmış.
Burada kısaca limit kullanılmadan anlatılmış.

Ayrıca belirtmek isterim ki kaynakta verdiğim örnek ile buradaki örnekler birer yaklaşım değildir. "1'e çok yakın olduğu için öyle kabul ediyoruz." diye bir şey söylenemez. Cevap tam olarak 1'e eşittir.

Favorilerime Ekle
Devamını Göster
Puan Ver
0
Puan Ver
953
Alim Karaçay
Favorilerime Ekle
Sonra Cevapla
Takip Et
*(0,66666666666666666666666666666667‬) + */2 = 1 olmalı bunun için */2 inin sonucunun son basamağı 3 olmalı ama hesap makinesinde bu değere gelinceye kadar her sonuç 5 ile bitiyor [''0,667/2''... ''(*iki tane altı çıkmış hali)/2=... 5''] tam o değere gelince sonu 3 oluyor hesap makinesi biz mi kandırıyor? (bir öncekinde de 4 ile bitiyor)
Cevap
Puan Ver
0
Puan Ver

Dediğin işlemi kendi telefonumda yaptım. Sonuçu 1 buldum. Hesap makinanızda sorun olabilir ya da 0 dan sonraki 6 sayısını eksik giriyor da olabilirsiniz. Hesaplamayı iphone hesap makinası uygulamasından yaptım.

2/3
2/3
3/2
3/2
3/2.2/3
3/2.2/3
Favorilerime Ekle

Kaynaklar

  1. Hesap makinası
Devamını Göster
Puan Ver
0
Puan Ver
Favorilerime Ekle
Sonra Cevapla
Takip Et
Bir avukat olarak hukuk eğitimimde yabancı dil dersi olup matematik olmamasını çok eksik buluyorum. Sosyal, ticari ilişkilerin yanında siyasi konularda karar veren hâkimlerin ve bireylerin haklarını savunan avukatların hayatlarında yaptıkları son dört işlem 18 ‘inde üniversite sınavında olmamalı...
Cevap
Puan Ver
0
Puan Ver

Matematik akıl yürütme ile ilgili, bir takım kurallardan yola çıkıp onların sonuçlarını elde etmeye, ortaya atılan bir iddianın elimizdeki kurallara göre doğru mu yanlış mı olduğunu anlamaya yarar. Bu yüzden hukukçular da aslında matematik yaparlar, ancak ülkemizde matematik dersleri matematiğin bu yanını ıskaladığı, sadece matematiksel hesaplardaki teknik becerileri geliştirdiği için matematiği dört işlem sanan nesiller yetişiyor. Eğitimde sebeplere, gerekçelere, kanıtlara yer yok, sadece kaynağı belli olmayan 'bilgi'lere yer var. Bu haliyle olacaksa hukukta gösterilmesi de bir işe yaramaz, matematiğin kendisi öğretilecekse tabi ki de olmalı.

Favorilerime Ekle
Devamını Göster
Puan Ver
0
Puan Ver
2,092
Recep Enes Şahin
Favorilerime Ekle
Sonra Cevapla
Takip Et
Cevap
Puan Ver
1
Puan Ver

Bilimin ve matematiğin tanımını yaparsak karar vermesi çok kolay. Ne yazık ki ikisi de iyi tanımlı değiller. Örneğin bilimden istediğiniz kriterlere doğa ile ilgili gözlemler ve deneyler yapmayı eklerseniz matematik bir bilim değil, çünkü bunları yapmaz. Buradaki önemli bir nokta kullandığınız 'gerçekten' ifadesi. Ortada böyle bir gerçek yok, bunlar bizim kafamızdaki sınıflandırmalar. İstersek matematiği dışlayacak bir bilim tanımı da verebiliriz, kapsayacak bir bilim tanımı da.

Favorilerime Ekle

Kaynaklar

  1. Wikipedia İngilizce wikipedia sayfasında bilimin evrenle ilgili bir şeyler söylemesi gerektiği yazıyor
Devamını Göster
Puan Ver
0
Puan Ver
120
Oğulcan Ünal
Favorilerime Ekle
Sonra Cevapla
Takip Et
Günümüz kompleks iktisadi sorunsallarına çözümsel algoritmaları üretmek için, ''Neo-klasik iktisat'' mı yoksa ''Klasik iktisat'' anlayışını mı tercih etmeliyiz ? neden ?
Cevap
Puan Ver
1
Puan Ver

Günümüz dünyasının iktisadi ilişkileri oldukça kompleks yapıya sahiptir. Bu karmaşık iktisadi, parasal ve sosyal ilişikileri anlamak, anlamlandırmak için tek bir iktisadi ekolün hiçbir zaman yeterli olacağını düşünmüyorum. Bu nedenle ekonomilerin ihtiyaçlarına uygun olarak, sürdürülebilir programların ve istikrarlı ekonomilerin oluşturulmasının 'Karma Ekonomik Sistem' anlayışı altında mevcut durumlara en uygun çözümleri geliştirebilmek için gerekirse bütün ekol ve düşünce disiplerinden faydanılması gerektiğini düşünüyorum.

Favorilerime Ekle
Devamını Göster
Puan Ver
0
Puan Ver
35
Tugba Eren Demir
Favorilerime Ekle
Sonra Cevapla
Takip Et
Cevap 7 sınıf rasyonel konularla olmalı.
Cevap
Puan Ver
1
Puan Ver

7.sınıfta nasıl çözülüyor emin değilim ama çözüm şöyle:

(360*2/5)/(3/4)= (720/5)/(3/4) Bölmeyi çarpmaya çevirirsek; 144*(4/3)= 576/3=192

Burada kesir çizgisi yapılmıyor. O yüzden böyle yazdım. Umarım anlayabilirsiniz.

Favorilerime Ekle

Kaynaklar

  1. Kaynak 1
Devamını Göster
Puan Ver
0
Puan Ver
Favorilerime Ekle
Sonra Cevapla
Takip Et
16 yaşındayım ve geçen uyurken aklıma geldi. Aslına bakarsanız çok basit bir şey. Fakat kareler toplamı zorluğunu ortadan kaldırıyor. c^2=2ab + (a-b)^2. a kare + b kareyi elde etmenin kanımca daha kolay bir yolu.
Kabul Edilen Cevap Kabul Edilen Cevap
Puan Ver
2
Puan Ver

Terim farkının karesini açtığımız zaman "c2= 2ab+a2-2ab+b2" geliyor. "2ab" ile "-2ab" birbirini götürür ve "c2=a2+b2" kalır. Bazı sorularda belki kullanışlıdır, bilemedim ama bana göre biraz daha uğraştırıcı. Genelde sorular da "c2=a2+b2" ye göre yapılıyor. Belki de alışık olmadığım için bana biraz daha uğraştırıcı geldi. Tabi ki kolaylık kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Bu arada Almanca Wikipedia'da şöyle bir şey gördüm. Sanırım ispatı yapılırken yazılmış. Sizin yolunuza benziyor. "(a+b)2=2ab+c2". Matematiğin güzel yanı da çoğu zaman birçok farklı yolu olması. Hatta terim farkının karesi yerine terim toplamının karesi ile de yapabilirsiniz. "(a+b)2-2ab". Birçok farklı yol bulunabilir. Deneyip pratiklik açısından değerlendirmek size kalmış.

Favorilerime Ekle
Devamını Göster
Puan Ver
3
Puan Ver
115
Barış Kahraman
Favorilerime Ekle
Sonra Cevapla
Takip Et
Araştırmak öğrenmek beni çok heyecanlandırır fakat pozitif bilimlerde mesafe katedebilmek için gereken sayısal altyapı maalesef bende çok zayıf özellikle biyolojiye çok meraklıyım sizden sayısal donanımımı geliştirmek ve genel olarak bilimi anlayabilmem için uygulamam gereken metodlar hakkında tavsiye istiyorum şimdiden teşekkürler :)
Cevap
Puan Ver
0
Puan Ver

merhabalar dostum öncelikle pozitif bilimlere ilgi duyman çok güzel birşey sayısal altyapıya gelecek olursak bu göründüğü kadar zor birşey değil sadece biryerlerden başlamayı denemelisin bana soracak olursan matematik diğer bütün dallardan çok daha farklı ve basit aslında sadece hayatında önemli bir rolü olacağını kabullenmen gerek tek yapman gereken bu.Matematik çözmeye başladığın an çok mutluluk verici ve ilgi çekici bir hal almaya başlıyor tek yapman gereken kararlı bir şekilde ilk adımı atman fakat unutma başlarda çok zorlanabilirsin ama bir kere yapmaya başladınmı aslında ne kadar basit ve hayata anlam katan birşey olduğunu farkedeceksin pozitif bilimlere gelecek olursak kuramsal fizikte seni özellikle matematiğe teşvik edeceğini düşündüğüm birkaç konu var hubble kanununu,özel görelilik ve m kuramına bir göz atmanı isterim fazlasıyla teşvik edeceğine inanıyorum. iyi günler...

Favorilerime Ekle

Kaynaklar

  1. wikizero vpn kullanıyorsan bu konuların hepsini vikipedi den araştırmanı isterim
Devamını Göster
Puan Ver
0
Puan Ver
22k
Serhat İbin
Favorilerime Ekle
Sonra Cevapla
Takip Et
bildiğiniz gibi π sayısı sonsuz olduğundan tam olarak bilmiyoruz ve tam olarak bilmediğimiz bir sayının içinde herhangi bir doğum tarihi veya şiir olduğunu söylemek yanlış olur mu ?
Cevap
Puan Ver
0
Puan Ver
Bilal Deniz Aslan , Bilal Deniz ASLAN İ.C.A.L. 12/A

önce pi sayısı nedir ondan bahsediyim

bi çember düşün çapı R olsun bu çemberin çevresi de A olsun bu çemberin çevresinin çapına oranı yani A/R bize değeri yaklaşık 3,1415926... olan pi sayısını verir. bu sayı irrasyoneldir. yani payı ve paydası birer tam sayı olan kesir şeklinde ifade edilemeyen bir sayıdır (tıpkı e sayısı ve 2 nin kare kökü gibi) pi sayısının basamakları teknik olarak sonsuzdur 0.9999 devreden sayısı nasıl sonsuz ise pi de sonsuzdur (biz bunu lisede bi formülle yuvarlarız o tamamen kolaylık olsun diye yoksa bu sayı hem bire eşit hemde birden küçüktür) neticede bir sayı sonsuza kadar bölünebilir.(pire paradoksu)

şimdi bu sayıda bir şeler kodlanmışmıdır diye soruyordun bi kere şuna kodlanmış dersek yanlış olur kodlanma yok insan yapımı birşey değil bu bunu denk gelmiş midir diye algılıyorum ve devam ediyorum öncelikle tabiki denk gelebilir bu günkü bilgisayarlarla pi sayısının yüz milyonlarca basamağını bulabiliyoruz bu karmaşık sayı dizilerinin içinde telefon numaranı bulman bile olası ama olası

(burda olasılığa girmek zorundayım hilesiz bir paranın yazı ya da tura gelme olasılığı teknik olarak 1/2 dir ama bu demek değil ki iki atıştan biri yazı biri tura. bi oyun oynadığını farz et yazı gelirse oyun biter tura gelirse oyun devam eder şimdi kendine bi sor bu oyunun birinci atışta bitme olasılığı nedir yada oyunun hiç bitmeme olasılığı varmıdır ?

şöyle söyliyim oyun sen ölene kadar bitmeyede bilir ilk atışta da bitebilir bunun asla bi tanımını yapamayız bu arada bi paranın asla hileli olup olmadığını deneme yoluyla anlayamayız çünkü aynı şeyler hilesiz paradada olabilir dedik ya hep yazı gelebilir işte olasılık üstten anlatımıyla bu şekilde )

şimdi o zaman bu sayı satırlarında senin adının harflerinin alfabedeki sıra sayıları dizilmiş olabilir atıyorum 43857342 sayısı olabilir ama olabilir anlatmaya çalıştığım bu olabilir ama olmayada bilir sonuçta 43857342 sayısı olmadanda sonsuz bi dizi elde edebilirsin ve şiiri nasıl kodloyacak bunu belirtmelisin

Favorilerime Ekle
Devamını Göster
Puan Ver
4
Puan Ver
770
Fırat Oğhan
Favorilerime Ekle
Sonra Cevapla
Takip Et
bildiğiniz gibi kök içinde 100 10'a kök içinde 4 2'ye eşit ama bunları hep ezber olarak biliyoruz neden bunların bir formülü yok.
Cevap
Puan Ver
2
Puan Ver
Janberk Okan , Doktora Öğrencisi

Üslü sayı olarak yazıldığında formülize etmek gerekmeyecektir. Kök işareti gösterimi kolaylaştırmak için kullanılan bir sembol. Bu ve buna benzer gösterimleri Matematik Sembollerinin Kısa Tarihi - Joseph Mazur kitabında tarihsel olarak nasıl yerleştiği anlatılıyor. Kare işlemi sembolik bir gösterim, yazımı ve işlemi kolaylaştırmak için kullanılır. (Kısıtlı bilgim ve düz mantık yoluyla verdiğim bir cevaptır.)

Favorilerime Ekle
Devamını Göster
Puan Ver
0
Puan Ver
25
Ali Yılnazer
Favorilerime Ekle
Sonra Cevapla
Takip Et
Cevap
Puan Ver
2
Puan Ver

Tam olarak emin olmamakla beraber sadece fikrimi belirtmek istiyorum.

(x+y)² = x² + y² + 2xy

x² + y² + 2xy = z² olduğundan eşitliğin sağlanabilmesi için 2xy ifadesinin 0(sıfır) olması gerekiyor. Bunun için de x'in veya y'nin sıfır olması gerekli. Bunlar da denklemi sağlamadığı için eşitlik sağlanamaz.

Favorilerime Ekle
Devamını Göster
Puan Ver
2
Puan Ver
450
Mahsun Yaşar
Favorilerime Ekle
Sonra Cevapla
Takip Et
Ortalama mutlak sapmanın bize vermediği hangi bilgiyi sağlıyor?
Cevap
Puan Ver
0
Puan Ver

Bir veri grubunda bulunan sayılan birbirine olan yakınlığını ve uyumunu ölçen yönteme standart sapma denir. Veri grubundaki sayıların aritmetik ortalamaya göre nasıl bir yayılım gösterdiğini anlamamızı sağlar.İki farklı veri grubunun aritmetik ortalaması aynı ise; açıklığı büyük olanın standart sapması büyük, küçük olanın ise standart sapması küçük olur.Standart sapma sıfıra yaklaştıkça gruptaki verilerin farklılıkları azalır.Standart sapma veri grubundaki elemanların aritmetik ortalamaya yakınlığını ya da uzaklığını verir. Standart sapma küçüldükçe veri grubundaki değerler aritmetik ortalamaya yaklaşır.

Favorilerime Ekle
Devamını Göster
Puan Ver
-4
Puan Ver
Favorilerime Ekle
Sonra Cevapla
Takip Et
Acil lütfen
Kabul Edilen Cevap Kabul Edilen Cevap
Puan Ver
2
Puan Ver
Boss Virus , Lise Öğrencisi

a*b kumesinin elamaları

1*3

1*4

2*3

2*4

b*a kumesinin elemanları

3*1

3*2

4*1

4*2

asasslklkdlkdkelkmvekokokooveojvjvıjevıjvkdjvkvkvkjkjvkjvkjkjvkdjvkjvkjdkjdvokokdodkvodovdoojvjvjvojvodjojovjofjvovoff

Favorilerime Ekle
Devamını Göster
Puan Ver
-2
Puan Ver
Favorilerime Ekle
Sonra Cevapla
Takip Et
Cevap
Puan Ver
1
Puan Ver
Ömer Kürşat Yanık , Sadece kara kara düşünüyor, Ama neyi düşünmesi gerektiğinide bilmiyor...

2 onluk 4 birlikten oluşan sayı (2.10+4.1=24 dür.) Bir düzine sayısal olarak 12'ye eşittir. o halde 2 onluk ve 4 birlikten oluşan sayının "24" içerisinde 2 düzine vardır. Soruda kaynak zorunluluğu vardı sitede henüz yeniyim bu zorunluluğun sebebini bilmediğim için açıkçası soruda başka bir şey mi sormaya çalışıyorsunuz diye düşündüm. Fransızca'm iyi değil fakat kaynakta belirttiğim translate'e girerseniz on iki sayısının Fransızca karşılığının "douze" olduğunu göreceksiniz. Tabii ben bir dilbilimci değilim , dilimize aktarımı belki de farklı bir sebeple veya nicelik ile meydana gelmiştir ; bunları bilemiyorum. Fakat benim tahminim dilimize Fransızcadan geçmiş olduğu. Umarım bu konuda daha iyi bilgisi olan biri bu bu meseleyi açıklığa kavuşturabilir.

Favorilerime Ekle

Kaynaklar

  1. Google Translate translate ile on iki sayısının Fransızca karşılığına bakabilirsiniz
Devamını Göster
Puan Ver
0
Puan Ver
105
Selim Demir
Favorilerime Ekle
Sonra Cevapla
Takip Et
40 bin TL için belirlenen 40 adet bilet numarasının yalnız son 4 rakamı için çekiliş yapılıyor ve ikramiye diğer 3 rakamın alacağı tüm değerler için geçerli. Bu üç rakam 10x10x10=1000 farklı değer alabiliyor. Dolayısıyla 40 adet şanslı numaranın her biri için 1000 farklı bilet numarası ikramiye kazanıyor. Yani..Devamı URL'de.Teşekkür eder
Puan Ver
0
Puan Ver
25
Ecem Yılmaz
Favorilerime Ekle
Sonra Cevapla
Takip Et
Cevap
Puan Ver
0
Puan Ver

Uzman değilim ama eğer soruda da bir hinlik yoksa :)

2 farklı sonuc olur voleybolda. 8 mac için toplam 16 farklı sonuc. kombinasyonla 12870 yapıyor. yani bu kadar tahminden birinde bütün galibiyetleri bilebilmis oluyoruz diye dusunuyorum

Favorilerime Ekle

Kaynaklar

  1. wikipedia
Devamını Göster
Puan Ver
1
Puan Ver
85
Esra Koşucu
Favorilerime Ekle
Sonra Cevapla
Takip Et
Az çok geometriye ilgisi olan bilir. Hipotenüs teoremine göre bir üçgende dik açının gördüğü kenarın yanındaki iki kenarın kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşit. Peki bu neden sadece bir teori?
Cevap
Puan Ver
0
Puan Ver
Alper Erdem , Ege Üniversitesi Psikoloji Öğrencisi

Bunun cevabı için kanun ve teori arasındaki farka bakmanız yeterli olacaktır. Kanun dediğimiz şey aslında evrenimizin dokusu yüzünden oluşur. Mesela bir şeyi yere bıraktığımızda o şeyin yere düşmesi doğanın bir kanunudur. Bunun nedenini açıklayan hipotezler geliştirilir. Bu hipotezler defalarca ve hiç sonu olmaksızın test edilir. Bu hipotezlerden yanlışlanamayanlar artık teori olmuş olur.

Yani teori dediğimiz şey günlük hayatta kullandığımız anlamında değildir aslında. Bilimsel bir hipotezin varabileceği en yüksek nokta zaten teori olmasıdır. Kanun dediğimiz şey bilimsel bir açıklama değildir. Bilim kanun üretmez kanunları açıklar. Bilimde kanun diye bir şey yoktur.

Yani hipotez gelişir sonra teori olur sonra kanun olur diye bir olay yoktur. Bu 3'lü arasındaki asıl ilişki şöyledir. Bir kanun zaten vardır. Sen bunun üzerine bir hipotez geliştirirsin. Mesela canlıların nesiller boyunca geçirdiği değişimler doğanın evrim yasasından kaynaklanır. Bunun üzerine bir hipotez kurulur. Mesela canlılar şu veya bu sebeplerle evrim geçirmektedir diye bir hipotezimiz olsun. Bu hipotez defalarca test edilir ve yanlışlanamadığında artık teori olur. Ve bu süreç bu kadardır. Tabii ki bu teori test edilmeye devam edilecektir ama teoriden daha ileri bir basamak zaten yoktur. "Sadece bir teori" demek hatalıdır çünkü zaten bilimde varılabilecek en üst nokta odur.

Favorilerime Ekle
Devamını Göster
Puan Ver
1
Puan Ver
7k
Tarık Sonmez
Favorilerime Ekle
Sonra Cevapla
Takip Et
Cevap
Puan Ver
1
Puan Ver

Üssü 0 olan bir sayı 1'dir

Ama sıfırın tüm üsleri sıfırdır

Böyle bir ikilemde kalmak yerine tanımsız demek daha mantıklıdır.

0 = 0 üssü 0 = 1 olması lazım ancak Bununla 0=1 demektir.

Sıfır 1'e eşit olamaz

Favorilerime Ekle
Devamını Göster
Puan Ver
0
Puan Ver
Anonim
Anonim
Favorilerime Ekle
Sonra Cevapla
Takip Et
Cevap
Puan Ver
0
Puan Ver

Pi sayısı diye tabir ettiğimiz sayı bir çemberin veya dairenin çevre uzunluğunun çapına bölümünden bulunan irrasyonel bir sayıdır.

3,14159265358979323846264338327950288419716939937510… şeklinde devam eder günümüzdeki çember ve dairelerle ilgili hesaplamalarda büyük önem arz etmektedir ve çok sıkça kullanılmaktadır.

Favorilerime Ekle
Devamını Göster

Toplam 44 soru

Evrim Ağacı Soru & Cevap Platformu, Türkiye'deki bilimseverler tarafından kolektif ve öz denetime dayalı bir şekilde sürdürülen, özgür bir ortamdır. Evrim Ağacı tarafından yayınlanan makalelerin aksine, bu platforma girilen soru ve cevapların içeriği veya gerçek/doğru olup olmadıkları Evrim Ağacı yönetimi tarafından denetlenmemektedir. Evrim Ağacı, bu platformda yayınlanan cevapları herhangi bir şekilde desteklememekte veya doğruluğunu garanti etmemektedir. Doğru olmadığını düşündüğünüz cevapları, size sunulan denetim araçlarıyla işaretleyebilir, daha doğru olan cevapları kaynaklarıyla girebilir ve oylama araçlarıyla platformun daha güvenilir bir ortama evrimleşmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Türkiye'deki bilimseverlerin buluşma noktasına hoşgeldiniz!

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
“Doğa, nazik veya gaddar değildir. Zulmü sevme ya da sevmeme gibi bir tercihi de yoktur. Bir konu DNA'nın korunumunu ilgilendirmediği sürece doğa tamamen nötrdür.”
Richard Dawkins
Geri Bildirim Gönder