• Evrim çürütülebilir mi?

  Hayır. Bütün diğer doğa yasaları gibi evrim de, bir doğa yasası olduğu için çürütülemez. Çünkü doğa yasaları bir argümana ya da izaha dayanmaz. Duyu organlarımız ve teknik ekipmanlar kullanarak yaptığımız gözlemlere dayanır. Doğa yasaları, var olanın bildiriminden ibarettirler. Evrimi gözlemek isteyen herkes

  Devamı...
 • Evrimin kanıtları nelerdir?

  Evrim, diğer birçok bilimsel konu gibi, tek bir kanıtı olan veya var olan kanıtların tek başlarına bir anlam taşıdığı bir doğa yasası değildir. Teoriler olmaksızın kanunlar bizlere pek fazla bilgi veremezler. Örneğin, en azından Newton'un Kütleçekimi Teorisi olmaksızın kütleçekimini anlamlandırmak

  Devamı...
 • Evrim (Teorisi) sadece bir teori midir?

  Evet. Ve hayır. Nasıl sorduğunuza göre değişir.Günlük dilde teori, bir “önsezi” veya “tahmin” anlamına gelebilir. Bilim insanları için teori, iyi desteklenmiş bir açıklama anlamına gelir. Bilimsel teoriler ve bilimsel kanunlar sıkça karıştırılır. Teoriler, bir şeyin “neden” ve “nasıl” olduğunu açıklar.

  Devamı...
 • Görme engelli insanlar rüya görebilir mi?

  Görme engelinin başladığı yaşa göre değişir.Genel kanının aksine her görme engelli, görsel rüyalar göremiyor diye bir genelleme yapmak doğru değildir. Görme engelli insanlar, bu engellerinin başladığı yaşa bağlı olarak normal veya yarı-normal şekilde görsel rüyalar görebilirler. Dahası bir rüyanın görülme

  Devamı...
 • Abiyogenez çürütülmüş bir teori midir?

  Kesinlikle hayır!Türkiye'deki okullarda halen bilimdeki temel kavramlarla ilgili çok ciddi kafa karışıklıkları ve büyük hatalar mevcuttur. Bunların en bilineni, "hipotez-teori-kanun" üçlemesi ve bunların sözde hiyerarşisi hakkında ardı arkası kesilmek bilmeyen hatalardır. Bir diğer yaygın hata da, biyokimyanın en güçlü

  Devamı...
 • Bilimde ''hipotez-teori-kanun'' hiyerarşisi var mıdır?

  Hayır."Gözlemler sonucu hipotezler geliştirilir, hipotezler ispatlanınca teori olur, teoriler daha da ispatlanıp daha fazla kişi kabul edince kanun olur." şeklinde özetlenebilecek söz konusu hiyerarşi, günümüzde halen Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda okutuluyor olsa

  Devamı...
 • Evrim teori mi, kanun/yasa mı?

  Evrim bir doğa yasasıdır (kanun/ilke). Bu doğa yasasının neden ve nasıl çalıştığını açıklayan bilgiler bütününe Evrim Teorisi adı verilir.   Halk arasında yaygın olarak kullanılanın aksine "teori" sözcüğü bilimde "ispatlanmamış veya asılsız düşünce" anlamına gelmez. Tam tersine, uzun süreli, çok

  Devamı...
 • Yakın Sebep ile Nihai Sebep arasındaki fark nedir?

  Temel bilimler ve özellikle biyoloji söz konusu olduğunda, bir olayın neden ve nasıl gerçekleştiğini açıklayan teoriler, belli bir konuya iki farklı seviyede yaklaşırlar: yakın sebep (proximate cause) ve nihai sebep (ultimate cause). Yakın (yaklaşık) sebep, bir yapının, davranışın veya organın o

  Devamı...
 • Gen benzerliği (genetik benzerlik) ne anlama gelir?

  Genetik benzerlik, ele alınan iki türün ya da tür grubunun genomlarının (var olan bütün genlerinin toplamının) birbirlerine olan benzerlik oranı olabileceği gibi, bu tür veya tür gruplarının sadece belli başlı gen bölgelerinin birbirine benzerliği anlamına da gelebilmektedir.Gen benzerliğinden söz ederken,

  Devamı...
 • Yaşayan fosiller evrimi çürütmez mi?

  Eğer yaşayan fosiller, aynı canlının günümüzdeki hâli arasında fark bulunmayan veya pek az fark bulunan fosiller olarak tanımlanıyorsa, hayır evrimi çürütmez. Evrim teorisi canlıların morfolojik olarak evrimleşmek zorunda olduğunu söylemez. Hatta değişmeyen bir ortamda dengelenmiş (sabitleyici) seçilim, canlıyı olabildiğince değişmemiş

  Devamı...
Geri Bildirim

Göster

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close