Behçet Hastalığı

Behçet Hastalığı Art
Pedram Türkoğlu Editör Pedram Türkoğlu
6 dakika
12,040 Okunma Sayısı
Notlarım
Reklamı Kapat
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al

Genel Bilgiler: Patoloji ve Mekanizma

Behçet hastalığı veya Behçet sendromu bir otoimmün hastalıktır ve temelinde inflamasyona (yangı) uğrayan kan damarları yatar. Yani bağışıklık sisteminin kendi kendine saldırması anlamına gelir. Literatürde buna vaskülit adı verilir. Bildiğiniz gibi Latince -it eki o organın veya dokunun inflamasyonu anlamına gelmektedir. Vücudun savunma sistemi kan damarlarına karşı bir tepki oluşturur. Tam olarak sebebi bilinmemektedir; ancak diğer otoimmün hastalıklar gibi çeşitli ajanlara, enfeksiyonlara veya genetik yatkınlığa bağlı olarak bağışıklık sisteminin anormal uyarılmasına bağlı görüldüğü düşünülüyor.

Belirti ve Semptomlar

Başlıca tekrarlayan oral aftöz ülserler, genital lezyonlar ve göz bulguları ile kendini gösterir. Ayrıca nörolojik, artiküler ve vasküler tutulumlar da görülebilir. Pek çok klinik bulgu Behçet hastalığının bir vaskülit tipi olduğundan yanadır. Fakat diğer sistemik vaskülitlerin aksine Behçet hastalığı hem venöz hem de arteriyel dolaşımdaki bütün damar boyutlarında (küçük, orta, büyük) tutulum yapabilmesi ile dikkat çekicidir. Çünkü genelde diğer sistemik vaskülitler sadece tek bir damar boyutunda tutulum yaparlar. Bu da sınıflandırma ve tanı açısından kolaylık sağlar. Fakat Behçet hastalığı diğer birçok sisteme ait bulgu barındırabilir.

Behçet hastalığının ana klinik bulguları.
Behçet hastalığının ana klinik bulguları.
Grepmed
 1. Oral Lezyonlar: Behçet hastalığının en erken bulgusudur ve genelde diğer tüm bulgu ve semptomlardan önce ortaya çıkar. Ağız içerisinde ağrılı, şiş, derin, yuvarlak veya oval lezyonlar oluşturur: Genelde beyaz veya sarı tabanlı etrafında kırmızı halka bulunur.
 2. Genital Lezyonlar: Oral lezyonlardan daha az görülebilirler ve ortalama %75 hastada görülür.
 3. Deri Lezyonları: Ortalama %60-90 hastada görülür. Eritema nodozum yani, subkütanöz dokunun yağlı tabakasında inflamasyona, deri altında sert kırmızı nodüllere sebep olur. Eritema nodozum sadece Behçet hastalığına özgü değildir; sarkoidoza, tüberküloza, kanserlere ve çeşitli ilaçlara bağlı görülebilir.
 4. Göz Bulgular: Göz inflamasyonu, Behçet hastalığının karakteristik özelliklerindendir ki hastalığın 1937 yılında tanımlanması da bu sayede olmuştur. Hem anterior (ön), hem de posterior (arka) üveit (gözün damarsal tabakasının inflamasyonu) yapma kapasitesine sahip olan sayılı otoimmün hastalıklardan biridir. Gözde ağrı, bulanık görme, sulanma ve ışık hassasiyeti ile kendini gösterebilir.
 5. Eklem Bulguları: Periferal artrit (eklem inflamasyonu) ortalama %50 hastada görülür. Tek eklem veya birden çok eklemi tutabilir. Artrit, eklemde ağrı, şişlik ve hareket kısıtlanması görülür. Eklem ağrısı günlerden haftalara kadar sürebilir. Kalıcı hasara yol açmaz ve en sık diz eklemi tutulur.
 6. Akciğer Bulguları: Nadir de olsa akciğer tutulumu gözlenebilir. Öksürük, nefes almada zorluk ve çok nadiren pulmoner arter anevrizmasına sebep olabilir. Anevrizma demek, kan damarında oluşan balonlaşma şeklinde tarif edilebilir. Behçet hastalığında ölümün en sık sebebidir.
 7. Gastrointestinal Bulgular: Sindirim sistemi ile ilişkili bulgular anlamına gelir. Ortalama %25 hastada görülür. Hastalığın zamanında bağımsız olarak herhangi bir dönemde ortaya çıkabilir. Karın ağrısı, ishal veya kanama görülebilir. Kanamanın sebebi de sindirim sistemi yolunda oluşan ülserlerdir. GIS (Gastrointestinal) tutulum, crohn veya ülseratif kolit gibi diğer inflamatuar bağırsak hastalıklarına benzeyebildiği için sadece bu bulgu üzerinden ayırt etmek çok zordur.

Hastalıkla İlişkili Genler, Etken Faktörler ve Risk Faktörleri

HLA (Human Leukocyte Antigen) genindeki belirli varyasyonlar, Behçet hastalığının gelişmesi ile ilişkilidir. HLA-B geni immün sistemde önemli rol oynayan proteinlerin yapımı için gerekli talimatlar sağlar. HLA-B geni, HLA kompleksi denen gen ailesinin bir üyesidir. HLA kompleksi, immün sisteme vücudun kendi proteinleri ile yabancı istilacı (virüs/bakteri) proteinleri ayırt etmesinde yardımcı olur. HLA-B geninde patoloji (hastalık) yaratmayan birçok varyasyon mevcuttur. Bu sayede her insanın bu geniş aralıktaki yabancı proteinlere immün yanıt oluşturmasını sağlar. Fakat HLA-B geninde HLA-B51 denen bir varyasyon, Behçet hastalığı riskinde 720 kat artışa neden olduğu tespit edilmiştir. Ancak bunun mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Behçet hastalığı olanların 3'te 1'i ila 3'te 2'sinde HLA-B51 varyasyonu vardır, ama bu varyasyona sahip her insanda hastalık gelişmemektedir. Ayrıca 7. kromozomdaki GIMAP genleri ve bakterilerin HSP'leri (Heat Shock Protein) önemli bir başlatıcı etken olarak biliniyor.

Teşhis Yöntemleri

Tanı için Behçet hastalığına özgü bir laboratuvar testi yoktur. ESR ve CRP gibi inflamasyon belirteçleri yükselebilir. Bu yüzden hastalığın tanısı ancak klinik bulgulara göre yapılabilir. Bunun için 1990 yılında uluslarası bir komisyon tarafından tanı kriterleri belirlenmiş ve günümüzde de halen kullanılmaktadır.

Reklamı Kapat

 1. Bir yıl içinde en az 3 kere tekrarlayan oral (ağız) ülserler olmalıdır.
 2. Ek olarak aşağıdakilerden en az iki tanesi olmalıdır:
 • Tekrarlayan genital ülserler
 • Göz lezyonları
 • Deri lezyonları
 • Pozitif paterji testi

Paterji testi: Behçet hastalığından şüphelenildiğinde paterji fenomeni denilen olguyu ortaya çıkarmayı hedeflenir. Kişinin ön kolundaki herhangi bir bölgede deri altına steril bir iğne yerleştirilir. Daha sonra 24 veya 48 saat beklenildiğinde steril iğnenin olduğu alanda immün yanıta bağlı olarak kırmızı şişlik veya püstül denilen iltihaplı kabarcık oluşmuşsa test pozitif (+) kabul edilir.

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

Tedavideki ana amaç, diğer birçok otoimmün hastalık gibi semptomatiktir. Yani hastanın yaşam kalitesini yükseltmek ve rahatsızlık veren bulguları ortadan kaldırmaktır. Kronik bir hastalık olduğu için kendi kendine geçici olarak gerilediği dönemler olabilir. Hastalık mukokütanöz yani deri, genital ve ağız içi bölgede ise topikal steroidler verilebilir. Fakat sistemik tutulum varsa yüksek doz kortikosteroidler (immünsüpresif) kullanılabilir. Infliximab gibi anti-TNF ilaçların üveit tedavisinde başarılı olduğu biliniyor. Genital ve oral ülserler için interferon alfa-2a tercih edilir. Duruma göre artrit ve ülserler için azathioprine veya kolşisin eklenebilir. Komplike vakalara immünoglobülin tedavi (IVIG) uygulanabilir. Anevrizma gibi gelişen komplikasyonlar için cerrahi uygulanabilir.

Müddet Tahminleri (Prognoz)

Hastalığın seyriyle ilgili süre ve zaman tahminlerini ve bu tahminlerin neye dayandığını, hangi şartlarda nasıl değiştiğini burada anlatabilirsiniz.

Görülme Sıklığı ve Dağılımı (Epidemiyoloji)

Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Doğu Asya ülkelerinde sık görülür. Bu bölge Doğu Asya ve Avrupa arasındaki ulaşım ve ticaret yolu olan İpek yolu'na karşılık gelir. Hastalıktan sorumlu tutulan genlerin filogenetik olarak atalarımız ile bu şekilde yolculuk ettiği düşünülmektedir. En sık Türkiye'de görülür ve prevalansı, yani her yıl yeni vaka görülme sıklığı 100.000'de 80 ile 370 arasındadır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

İpek Yolu'nun Çin'den çıkışı.
İpek Yolu'nun Çin'den çıkışı.
Time Turk

Cinsiyetler arasında görülme sıklığı açısından fark yoktur ve genelde 25-30 yaşlarında görülmeye başlanır. Bazı çalışmalara göre doğu ve batı toplumları arasında görülme sıklığı açısından fark bulunmuştur. Ayrıca Behçet hastalığı, orta ve uzak Doğu Asya'daki genç erişkinlerde daha ağır seyrettiği rapor edilmiştir.

Etimoloji

Hastalığın ismi, Hulusi Behçet isimli Türk dermatoloji profesöründen gelir. Kendisi 1937 yılında bu hastalığı inflamasyonlu kan damarlarında tanımlamıştır. Daha öncesinde 1922 yıllarında sifiliz (frengi) üzerine birçok araştırma ve uluslararası makale yayımlayan Behçet, vaskülit (inflame kan damarı) ve immünolojik hastalıklar üzerinde uzmanlaşmıştı.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 8
 • Muhteşem! 4
 • Merak Uyandırıcı! 4
 • Bilim Budur! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Umut Verici! 2
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 19/05/2021 05:52:09 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/7913

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Reklamı Kapat
Güncel
Karma
Agora
Yeni Koronavirüs
Ağız Sağlığı
Normal Doğum
Deniz
Aminoasit
Nasa
Bebek Doğumu
Beyin
Avrupa
Eşeyli Üreme
Afrika
Sahtebilim
Karanlık Madde
Vaka
Yakınsak Evrim
Richard Dawkins
İletişim
Kök Hücre
Kan
Ecza
Hayvan
Felsefe
Burun
Yeme
Jeoloji
Daha Fazla İçerik Göster
Daha Fazla İçerik Göster
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın