Neoteni

Yazdır

Yetişkin hayvanlarda yavruluk özelliklerinin korunması durumu. 

Neotenide, bir hayvanın veya organizmanın fizyolojik (veya somatik) gelişimi yavaşlar veya gecikir.

Omurgalı biyolojisinde, neoteni en kolay; cinsel olarak olgunlaşmış, tamamen yaşayabilir yavru veya larva bulunduğu zaman tanımlanır.

Common Terms in Evolutionary Biology and Genetics

Science Daily

 

0 Yorum