• Trombosit

  Trombosit, kan pıhtılaşmasında önemli bir rol oynayan ve kemik iliğinde üretilen küçük kan bileşenleridır. Trombositlerin temel işlevi yaralı kan damarlarındaki kanamayı durdurmaktır. Memelilerde trombositler çekirdeksiz, platelet denilen hücrelerdir. Memeli olmayan omurgalıların çekirdekli trombositleri, sadece çekirdekleri olup B lemfositlerine benzemeleri değil, aynı

  Devamı...
 • Multipl skleroz

  Multipl skleroz (MS) merkezi sinir sisteminin öngörülemeyen, sakat bırakıcı etkisi olabilen bir omurilik ve beyin hastalığıdır. Beyindeki ve beyin ve vücut arasındaki bilgi akışını bozar. MS'de bağışıklık sistemi, sinir hücrelerini kaplayan miyeline saldrırır ve beyin ve vücut arasında iletişim sorununa sebep olur. MS sonunda sinir hücrelerinin

  Devamı...
 • Fikobilin

  Fikobilinler fotosentetik pigmentlerdir. Suda çözünebilirler ve bu nedenle sitoplazmada veya kloroplastın stromasında bulunurlar. Sadece Siyanobakteri ve Rhodophyta'da bulunur. Diğer fotosentetik pigmetler, klorofil ve karotenoidlerdir. Kaynak: Berkeley

  Devamı...
 • Karatenoid

  Karotenoidler genellikle kırmızı, turuncu veya sarı pigmentlerdir. Havuçlara renklerini veren bileşik karoteni içerirler. Bu bileşikler, karbon atomlarının bir zincir ile bağlandıkları iki küçük altı karbon halkasından oluşur. Suda çözünmezler ve hücredeki zarlarına tutumak zorundadırlar. Karotenoidler güneş ışığının enerjisini doğrudan fotosentetik yola aktaramaz, emdikleri enerjiyi

  Devamı...
 • Fotosentetik Pigmentler

  Pigmentler, görünür ışığın sadece belirli dalga boylarını yansıtan kimyasal bileşiklerdir. Bu da onları "renkli" görünmlerine sebep olur. Çiçekler, mercanlar ve hatta hayvan derisi onlara renk veren pigmentler içerir. Işığı yansıtma özelliklerinden daha önemli olanı, bazı dalga boylarını emme kabiliyetleridir. Belli dalga boylarını emebildikleri ve

  Devamı...
 • Fotosentez

  Fotosentez, yeşil bitkiler ve bazı diğer organizmaların ışık enerjisini organik bileşikleri oluşturmada kullandıkları tepkime. Yeşil bitkilerdeki fotosentez sırasında ışık enerjisini kullanarak; su, karbondioksit ve mineralleri oksijene ve enerjiden zengin organik bileşiklere dönüştürmek için kullanılır. Kaynak:Brittanica

  Devamı...
 • His Demeti

  Sağ atriyumdaki atriyoventriküler düğümden septum aracılığıyla sağ ve sol ventriküle geçen ve kalp atışının normal düzenini kormuasına yardımcı olan koruduğu modifiye edilmiş özellemiş kas demeti. Kaynak: Merriam Webster

  Devamı...
 • Sinoatriyal Düğüm

  Kalbin doğal pacemakerı olarak bilinir. SA düğüm, kalp atış hızınızı ve ritmini ayarlar. Normal kalp ritmine normal sinüs ritmi denir, çünkü SA (sinüs) düğüm düzenli olarak uyarı oluşturur. Kaynak: Cleveland Clinic

  Devamı...
 • Pulmoner Döngü / Küçük Kan Dolaşımı

  Pulmoner Döngü, Küçük Kan Dolaşımı ya da Akciğer dolaşımı, kalp ile akciğerler arasında kapalı devre oluşturan kan damar sistemi. Kalp ile diğer tüm vücut dokuları arasındaki sistemik döngüden farklıdır.  Kaynak: Brittanica

  Devamı...
 • Ventrikül/Karıncık

  Kalbin alt kısmında, vücudun anterior bölgesinde bulunan iki adet odacığın adıdır. Karıncık da denir.  Bazı omurgasız hayvanlarda bulunur. Omurgalıların arasında, balıklar ve amfibiler genelde tek bir ventriküle sahipken, sürüngenler, kuşlar ve memelilerin iki tane vardır. İnsanlarda, karıncıklar kalbin altındaki iki odacıktır. Odacıkların

  Devamı...
 • Kalp Atışı

  Kalp atışlarını kalpteki özel elektriksel uyarılarla tetiklenir: 1. SA düğüm (sinoatriyal düğüm) Atım, sağ atriyumda SA düğüm adı verilen özelleşmiş hücreler ile başlar. Elektriksel aktivite, atriyumun duvarları boyunca yayılır ve kasılmalarına neden olur. Bu kasılma kanın ventriküllere (karıncık) geçmesini sebep olur. .

  Devamı...
 • Sistemik döngü / Büyük Kan Dolaşımı

  Kalp ile diğer tüm vücut dokuları arasındaki döngüye denir. Kalp ile akciğerler arasındaki pulmoner döngüden farklıdır.  Sistemik döngü, akciğerlerden gelen oksijen açısından zengin kanın sol kulakçığa girişiyle başlar. Kulakçık dolduğunda, mitral kapağı bastırarak açar ve kanın sol karıncığa akmasını sağlar. Kalp atışı sırasında karıncıklar

  Devamı...
 • Glukoz

  Basit şekerler (monosakkaritler) olarak bilinen bir grup karbonhidrat. Glikoz (Yunanca glykys, "tatlı") C6H12O6 molekül formülüne sahiptir. Meyvelerde ve balda bulunur ve hayvanlarda kan dolaşımında serbest olarak bulunan bir şekerdir. Hücrenin işlevinde enerji kaynağıdır ve metabolizmasının düzenlenmesi büyük önem taşır (bkz. Fermantasyon; glukoneogenez). Nişasta molekülleri, bitkilerin en büyük enerji

  Devamı...
 • Floem (Soymuk Borusu)

  Bitkilerde yapraklarda üretilen besinleri bitkinin diğer tüm bölgelerine yönlendiren dokulardır.  Ksilem ile iligili detaylı bilgiye ulaşabilirisniz.  Kaynak: Brittanica

  Devamı...
 • Kordalılar

  Kordalılar (Chordate), gelişimlerinin bir kısmında notokord bulunduran canlılardır.  Notokord, tamamen geliştiğinde vücut boyunca uzanan bir çubuktur. Vücudunu sertleştirir ve hareket esnasında destek görevi görür. Tüm kordalılar omurgalı değildir.  Tüm kordalıların, hayatlarının bir noktasında aşağıdaki özellikleri vardır (insanlar ve diğer bir çok omurgalıların durumunda, bu

  Devamı...
 • Pozisyon Etkisi

  Genin ekspresyonunun (ve fenotipe olan etkisinin) genellikle komşu genlerle olan etkileşiminden etkilendiği ve genlerin mekansal yerleri değiştiğinde (translokasyonda olduğu gibi) ekpresyonunun da değiştiği genetik etki. Kaynaklar: Merriam Webster Common Terms in Evolutionary Biology and Genetics

  Devamı...
 • Memeliler

  Memeliler, gençlerini meme bezleri tarafından üretilen sütle besleyen omurgalı hayvanlardır. Hayatlarının herhangi bir noktasında, yalnızca birkaç tane olsa bile (çoğu balina gibi), saçları vardır. Genellikle endotermiktirler (sıcakkanlı), vücut ısılarını kendileri üretirler. Foklar gibi bazı türler, ürettikleri metabolik ısıya ek olarak düzenli olarak güneşi

  Devamı...