• TÜBİTAK

  TÜBİTAK'ın Evrimle ve Bilimle İmtihanı

  TÜBİTAK Nedir?TÜBİTAK… Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu. Ülkemizin en önde gelen bilim kurumu olması gereken yer kendisi. Ancak özellikle son 3 yıldır adını, bilim ve teknoloji alanında yaptığı çalışmalardan çok, ülkemizde

  Devamı...
 • İşbirliği, Çatışma ve Karmaşık Hayvan Toplumlarının Evrimi

  İşbirliği, Çatışma ve Karmaşık Hayvan Toplumlarının Evrimi

  Amiplerden fillere kadar çeşitli canlılar çoğunlukla gruplar halinde yaşarlar. Bunlar ve başka pek çok hayvan neden karmaşık toplumlar oluştururlar?Canlılar doğaları gereği rekabetçidir; fakat işbirliği de yaygındır. Genler, genomlarda işbirliği yaparlar; hücreler, dokularda işbirliği yaparlar; bireyler, toplumlarda işbirliği

  Devamı...
 • Türkiye

  Türkiye'de Bilim Okuryazarlığı Üzerine Genel Bir Değerlendirme

  Türkiye’de bilimin gelişmiyor olmasının sebebi, bilimsel bir kültürün toplumumuzda bulunmuyor olmasıdır. Bilim, sanılanın aksine üstün zekâlı insanların bir araya gelerek ürettikleri, kimsenin anlayamayacağı formüller ve metinler bütünü değildir. İşin resmi tarafının bir kısmı karmaşık formüller ve uzun akademik metinlerden oluştuğu

  Devamı...
 • Tür Çeşitliliğinin Nötral Teorisi

  Tür Çeşitliliğinin Nötral Teorisi

  Doğadaki niş farklılıkları, ya da her bir türün “kendi hayatını kazanma yolları”, Darwin zamanından beri ekologların dünyadaki çeşitliliği açıklamak için kullandıkları klasik bir tanımlamadır. Daha açık olmak gerekirse, bir türün nişi o türün büyümesinden üremesine kadar gereken

  Devamı...
 • Milankovitch Döngüleri, Paleoiklim Değişiklikleri ve İnsansıların Evrimi

  Milankovitch Döngüleri, Paleoiklim Değişiklikleri ve İnsansıların Evrimi

  Dünya’nın yörüngesindeki değişiklikler, binyıllardır iklim değişimlerinin zamanını belirlemede etkili olmuşlardır. Paleoiklim, uzak geçmişteki bu iklim değişikliklerin araştırılması ve modellenmesini konu alan bir bilim dalıdır ve günümüzde paleoiklimbilimciler bu değişimlerin uzak atalarımızın yaşam alanlarını değiştirip değiştirmediklerini ve değiştirdilerse nasıl değiştirdiklerini araştırmaktadırlar. İnsan

  Devamı...