İnsan Maymundan Mı Evrimleşmiştir? Günümüzde Neden Hala Maymunlar Vardır? Onlar Neden İnsana Evrimleşmez?

Yazdır İnsan Maymundan Mı Evrimleşmiştir? Günümüzde Neden Hala Maymunlar Vardır? Onlar Neden İnsana Evrimleşmez?

Evrim Ağacı olarak (ve genel olarak Evrim ile ilgilenen her insanın sıklıkla karşılaştığı gibi), aralıklarla başlıktaki soruyu almaktayız. Bu soru, açık bir şekilde, Evrimsel Biyoloji'nin anlaşılmamasından, kulaktan dolma bilgilere dayandırılmasından ve çarpıtılmasından kaynaklanmaktadır. Biz de, okurlarımızdan bazılarına verdiğimiz cevaplardan derlediğimiz bu yazıyı, geleceğe yönelik bir referans olarak sizlere sunuyoruz. Esasında bu soruya ilk cevabımızı Evrim Ağacı'nın internet sayfasının açılmasından bir hafta kadar sonra, 29 Nisan 2011 tarihinde vermiştik. 


O "cevap notumuzu" yayınlamamızdan bu yana geçen kısacık sürede bile bilim camiasında, Evrim Ağacı'nda, insanlıkta neler değişti neler... Ancak bilimin 150 yıl önce açıkladığı ve geride bıraktığı bu soru, halk arasındaki "kahve muhabbetlerinde" halen değişmedi: "Madem insan maymundan geliyor, şimdiki maymunlar neden insan olmuyor?" Artık bir motto, bir mısra gibi akıllarımıza işlendi bu kalıp. Bu makalemizde, bir defa ve tamamiyle bu soruyu izah edelim ve arkamızda bırakalım. Bilim bu kadar güzel ve bu kadar enginken, bu kadar çocuksu ve asırlar öncesinin tozlu sayfalarında sıkışıp kalmış bir soruya takılmak, hayatı boşa harcamak olacaktır. Umarız faydalı olur.
İnsan-Maymun İlişkisini Anlamak İçin "Evrim Ağacı"nı Anlamak...


Evrimsel süreç içerisinde bütün canlılar tek bir atadan dallanarak evrimleşmiştirler. Her yeni türün farklı popülasyonları, nesiller içerisinde, daha fazla sayıda türün evrimine neden olmuştur. Evrim, bu şekilde dallanarak, her bir türden, yüz binlerce ve milyonlarca yıl içerisinde yeni türlerin evrimleşmesiyle ilerleyip gitmektedir. Basit yapılı canlılardan, kademeli olarak, seçilim mekanizmalarının etkisi altında giderek karmaşık türler evrimleşmiştir. Ki insan, şempanze, martı, orkide, çam ağacı, Platypus, gergedan gibi oldukça karmaşık türlerin evrimleşmesi, tüm türlerin ortak atası olan tek hücrelilerden sonra milyarlarca yıl almıştır ve bu süreçte on milyonlarca tür yok olmuş, farklılaşmış, türleşmiştir. 


Evrimsel Biyoloji'de, türler arasındaki ilişkiler genetik, morfolojik, fizyolojik, anatomik, davranışsal, gametik, embriyolojik ve daha nice farklı analiz sonucunda ortaya çıkarılır ve bizim de ismimizi veren "Evrim Ağaçları" inşa edilir. Bu ağaçlar takip edilerek, türlerin birbirleriyle olan ilişkileri ortaya çıkarılır. Bu ağaçların nasıl yaratıldığıyla ilgili olarak ""Evrim Ağacı" Nedir, Nasıl Tasarlanır? Soy Ağaçları ile Evrim Ağacı Arasındaki İlişki Üzerine..." ve "Evrim Ağacı Nasıl Yaratılır?" başlıklı makalelerimizi okuyabilirsiniz.


Örneğin insanlar ve yaşayan en yakın akrabalarının Evrim Ağacı'nı şöyle verebiliriz:İnsanlar ve Yakın Akrabaları
Görebileceğiniz gibi, en soldaki Homo cinsi insanı, bir yanındaki Pan cinsi şempanze ve bonoboları, bir yanındaki Gorilla cinsi gorilleri, bir yanındaki Pongo cinsi orangutanları ve son olarak Hylobates olarak isimlendirilenler gibonları temsil etmektedir. Bunlar arasındaki evrimsel ilişki, verilen ağaç figüründen anlaşılabilir. Geriye doğru gittikçe, bu türlerin yukarıda bahsettiğimiz analizleri giderek birbirlerine benzer olur ve sonunda tek bir ortak atada buluşurlar. Örneğin insanlar ile şempanzelerin son ortak atası Orrorin tugenensis isimli bir maymun türüdür. Bu tür, 6 milyon yıl kadar önce Afrika'da yaşamıştır ve bu tür yaşarken, ortada ne insan vardır, ne de şempanze. Bu türün popülasyonunun izolasyon mekanizmaları ve sonrasında gelen seçilim mekanizmalarıyla birbirinden ayrışması sonucu, 6 milyon yıllık bir süre zarfı sonunda "insan" ve "şempanze" dediğimiz türler evrimleşmiştir. Ki bu da bir anda olmamıştır. Örneğin Orrorin dediğimiz ortak atadan, insana giden yolda şu anda 30 farklı tür bilmekteyiz ve muhtemelen daha fazlası da gelecek. Şempanzelere giden kolda da 14 civarında farklı tür bilmekteyiz. Bunlardan anlaşılabileceği gibi, evrimsel süreçte birçok dallanma ve birçok yeni tür oluşur, birçokları başarısız olarak elenir, sadece bazıları günümüze ulaşabilir. Örneğin insana giden kolda sadece "modern, düşünen insan (Homo sapiens)" türü hayatta kalmışken, şempanzelere giden kolda 2 tür, Pan troglodytes (şempanze) ve Pan paniscus (Bonobo) hayatta kalabilmiştir. Daha iyi anlamanız için, o 6 milyon yıl önceki atadan, sadece insana giden kola dair bir görsel sunalım. Modern İnsana Giden Soy Hattındaki Diğer İnsanlar ve İnsansılar...
Hatırlayacak olursanız, ilk görselde şempanzeler ile insanın ortak atasından, insana giden kol tek bir çizgi olarak gösterilmekteydi. Çünkü Evrim Ağacı'nın o dalına yeterince yakınlaşılmamış, yeterince detay aranmamaktaydı (ağaçların tek bir ekrana sığdırılabilmesi için). Ancak o Evrim Ağacı dalına daha yakından bakacak olursanız, yani adeta o kol içerisine "zoom" yaparak girecek olursanız, bu yukarıdakine benzer daha detaylı bir ağaç göreceksinizdir. Bu, son 6 milyon yıldaki ana insan türlerini göstermektedir. Ki burada, birçok türe yer verilmemiş, sadece ana duraklar gösterilmiştir (30 tür konulacak olsaydı ağacın okuması zor olurdu).


Hazır yeri gelmişken, Evrim Ağacı'nın ve Evrimsel Biyoloji'nin açıklayıcı ve bilimleri bütünleştirici gücüne de değinmeden geçmeyelim ve şu soruyu soralım: Peki ya bu son Evrim Ağacı üzerinde, en altta kalan ve Homo sapiens türüne giden dala "zoom" yaparsak ne olur? O zaman ne görürüz? İşte bilimin, özellikle de Evrimsel Biyoloji'nin açıklayıcı gücü bu noktada net bir şekilde yüzümüze çarpmaktadır: bu dala daha yakından bakacak olur, dalın en uç noktasına kadar kademeli olarak gidecek olursanız, bugüne kadar Dünya üzerinde yaşamış ve yaşamakta olan her bir insanın soy ağacını görürsünüz. Yani sadece o ufacık dal üzerinde, Milattan Önce 50.000 senesinden bu yana yaşamış olduğu varsayılan 107.602.707.191 (107 küsür milyar!) insanın her birinin birbiriyle akrabalık ilişkilerini gösteren devasa bir soy ağacı bulunmaktadır. Ancak bunun hepsinin tek bir ekranda gösterilmesi imkansız olduğu için, Evrim Ağacı üzerinde tek bir dal olarak gösterilir. İşte Evrim Ağaçları, her bir tür içerisindeki her bir bireyi, farklı geçmişlerde birbirine bağlayan, yaşamış her bir canlı parçasını tek bir şema (Evrim Ağacı) üzerinde toplayan, baş döndürücü açıklamalardır. Bize bu açıklamaları veren bilim dalı ise Evrimsel Biyoloji'dir.


Yani insan türü evrimleşene kadar, sadece birkaç milyon veya birkaç on milyon öncesine kadar gidecek olursak bile, birçok ara tür evrimleşmiştir ve çeşitli sebeplerle (iklim, avcılar, adaptasyon sorunları, diğer türlerin etkisi, hastalıklar, vs.) yok olmuşlardır. Eğer Evrim Tarihi için önemsenmeyecek kadar kısa, insan yaşamı için akıl almaz derecede uzun bir zaman dilimi olan 6 milyon yıl öncesine kadar gidecek olursak, yolda toplamda 30 civarında insan ve insansı tür ile karşılaşırız. Homo sapiens bu süreçteki şimdilik en başarılı türdür, bu yüzden hayatta kalmıştır. 20 milyon yıl kadar geriye gidersek, ortak atalarımızdan ayrılan bazı diğer türlerin de, birçok ara türden geçtikten sonra günümüze kadar ulaştığını, "başarılı" olduğunu görürüz: şempanzeler, goriller, orangutanlar bunlardan bazılarıdır. Bir diğer yazımızda aktardığımız sebeplerle, insanın evrimi oldukça yavaşlamış olsa da, eninde sonunda değişecek ciddi çevre koşulları sonucunda insan da türleşebilecek, tıpkı kendi atalarında olduğu gibi, yeni türler evrimleştirecektir. Muhtemelen sadece bir kısmı başarılı olacak ve evrim böyle sürüp gidecektir. Bu bağlamda, insan da bir "ara tür"dür. Esasında, bir diğer yazımızda açıkladığımız gibi, her tür bir "ara tür"dür. Bu yüzden bilim düşmanlarının literatüre soktukları bu kavram, bilimsel bir anlam ifade etmemektedir.


Dolayısıyla, Evrimsel Süreç içerisinde her türün ata türleri bulunabilir. Örneğin aşağıdaki görselde, bütün türlerin birbirleriyle olan evrim ilişkilerine yer verilmektedir. Bu devasa ağacı takip ederek, her türlü tür arasındaki ilişkiyi ve yaklaşık zamanlarını okuyabilirsiniz:Büyük boyda görmek için buraya tıklayınız.Burada o kadar fazla tür vardır ki, isimleri en uca yazılmış olmasına rağmen görmekte zorlanabilirsiniz. Yüksek çözünürlükte birçok görsel bulunabilir, burada bir tanesini vermiş olalım. Ancak önemli olan şudur: Bu devasa ağaçta, her canlının bir diğeriyle farklı bir ortak atası bulunmaktadır. Bu ata, o ikisinin karışımı şeklinde değildir. Genellikle, evrimsel süreçte birbirinden çok ayrılmış iki türü (örneğin muz bitkisi ve insan türünü) ve bunların ortak atasını inceleyecek olursanız, Evrim Ağacı üzerinde oldukça geriye gitmeniz gerekir. Örneğin muz ile insanın ortak atası, günümüzden yaklaşık 1.5 milyar yıl önce yaşamış basit yapılı bakterilerdir. 1.5 milyar yıl öncesinden, bu iki türe ulaşana kadar binlerce, on binlerce ara tür var olmuş ve yok olmuştur; bu ara türlerden evrimleşen başka ara türler, günümüze kadar ulaşabilmiştir. Bugüne ulaşabilen bu türler, muz bitkisine ve insana farklı uzaklıkta akrabalığa sahiptirler. Bu, yaşayan (ve yaşamış) her iki tür için aynen geçerlidir.


Eğer daha yakın türleri seçecek olursanız, ortak türün de ikisine de daha fazla benzemeye başladığını görürsünüz. Buna bir örnek, Orrorin sp. türü ile, insanın ve şempanzenin büyük oranda birbirine benziyor olmasıdır. Muz ile insanın ortak atası milyarlarca yıl önce yaşamış basit yapılı hücrelerken, insan ile şempanzelerin ortak atası, bu iki türe çok daha fazla benzeyen bir diğer maymun türüdür. Modern insan (bizler) ile Neandertal İnsanları'nın ortak atası olan Homo heidelbergensis türü ise bize, Orrorin'in bize benzediğinden kat kat fazla benzemektedir, çünkü sadece birkaç yüz bin yıl önce yaşamıştır. Sadece insan ve şempanze için değil. Örneğin serçe ve martının ortak atası olan tür, serçeye ve martıya, serçe ve iguananın ortak atası olan türden çok daha benzerdir. Serçe ve iguananın ortak atası ise bir serçeye, serçe ile karanfilin ortak atasından kat kat fazla benzeyecektir; çünkü serçe ve karanfilin ortak atası gene milyarlarca yıl önce yaşamış tek hücreliler olacaktır (belki de biz ile muzun ortak atası ile aynı canlı türü veya ona çok yakın bir tür bile olabilir!). 


Tüm bunların sebebi şudur: evrimsel süreçte ele aldığınız türlerden başlayarak, Evrim Ağacı üzerinde geriye gidersiniz ve dalların kesiştiği nokta, türün ortak atasına işaret eder. Evrim Ağaçları, ya da filogenetik ağaçlar, bu şekilde okunur ve yüz binlerce bilim insanı, onlarca ve yüzlerce yıldır bu Evrim Ağacı'nı tamamlamak için çalışmaktadırlar. Daha çok yolumuz var; ancak kat ettiğimiz yol baş döndürücüdür.


Son verdiğimiz Evrim Ağacı'ndan çıkan bir diğer önemli çıkarım da, var olmuş, olan ve olacak olan tüm türlerin ortak atasının 3.8 milyar yıl önce yaşamış ilkin yapılı bir canlı (muhtemelen bir bakteri) olduğudur. Bu canlılara biz "koaservatlar" (ya da "ön hücreler") diyoruz. Bunun nasıl cansızlıktan doğal süreçlerle evrimleştiğini merak ediyorsanız, Makale Arşivi'mizdeki Abiyogenez yazı dizisini okumanızı tavsiye ederiz. 
Maymun Nedir? Genetikten Önce Taksonomik Tanımlar ve Halk Tepkisi, Bilimsel Terminolojiye Müdahale Ederse...


 Eskiden yaygın olarak kabul edilen bir ekole göre "maymunlar", taksonomi dahilinde parafiletik bir grupturlar. Parafiletik gruplar, ortak bir ataya ait tüm torun türleri içerisine almayan taksonomik gruplardır. Yukarıdaki görselde bu görülmektedir. Görselde Eski Dünya Maymunları (Cercopithecoidea) ile Yeni Dünya Maymunları'na (Platyrrhini) hep birlikte "maymun" adı verilmekte, "İnsansı Maymunlar" veya daha doğru bir şekilde "Kuyruksuz Maymunlar" olarak bildiğimiz Hominoidea ise bunun dışında bırakılmaktadır. İşte bu yüzden, böyle bir dışlanma yapıldığı için maymunların "parafiletik" bir taksonomi grubu olduğu söylenmektedir. Yani incelenen grupların ortak atasından evrimleşmiş tüm torunlar aynı gruba alınmamaktadır (bu durumda kuyruksuz maymunlar dışlanmaktadır). 


Bu ekole göre "İnsansılar" veya "İnsansı Maymunlar" veya kısaca "İnsaymunlar" (Ape) olarak bilinen ama daha doğru isimlendirmenin "Kuyruksuz Maymunlar" olacağı Hominoidea; yani insanlar, insansı ataları ve yakın akrabaları (şempanzeler, bonobolar, goriller, orangutanlar) birer maymun değildir! Biz her ne kadar bir şempanzeye düşünmeden "maymun" diyor olsak da, eskiden yaygın olarak kabul edilen bilimsel terminoloji açısından şempanze de, tıpkı insan, orangutan ya da goril gibi bir maymun değildir. Bunlar "insansı maymun" olarak bilinirler. Evet, "maymun" değil, "insansı maymun". Hani adeta bu ekolü savunan bilim insanları, "Tamam, insanın, şempanzenin, gorilin, orangutanın da maymun olduğunu biliyoruz ama, biraz ayrı tutalım onları, böyle biz de varız ya içerisinde, daha bir üstün olmalıyız sanki?" demektedirler. Açıkçası Evrim Ağacı olarak biz, pek bir bilimsel arkaplanı olmayan, halk tepkisini önlemeye yönelik bu "korkak" tutumu bilim insanların yakıştıramamaktayız.


Eskiden yaygın olarak kabul edilen, günümüzde giderek terk edilmekte olan bu aynı ekole göre, Yeni Dünya Maymunları arasında bulunan marmosetler, tamarinler, kapuçin maymunları, sincap maymunları, baykuş maymunları, titiler, saki maymunları, uakariler, örümcek maymunları, bağıran maymunlar; Eski Dünya Maymunları arasında bulunan babunlar, makaklar, vervetler, kolobus maymunları, lutunglar, surililer, langurlar, doklar, proboskisler, domuz-kuyruklu maymunlar isimlerinden de anlaşılabileceği üzere birer maymundur. Bunlardan başka onlarca maymun türü bulunmaktadır, biz sadece bazı örnekler verdik.


Ne var ki, bu kullanım kafaları karıştırabilmektedir. Çünkü insanların dahil olduğu İnsaymunlar (İnsansı Maymunlar veya Kuyruksuz Maymunlar), Eski Dünya Maymunları ile yakın, Yeni Dünya Maymunları ile daha uzak akrabadır. Dolayısıyla, Eski Dünya Maymunları ve Yeni Dünya Maymunları içine alan "maymun" sözcüğü, insanları ve yakın akrabaları olan Kuyruksuz Maymunları dışlamaktadır (her ne kadar "insansı maymun" derken "maymun" sözcüğünü kullansak da). Modern taksonomide sınıflandırmalar en küçük gruptan başlayarak, en yakın akrabaları içine alarak genişleyerek yapılmaktadır; buna rağmen "maymun" sözcüğü bu genel yaklaşıma ters bir isimlendirme olarak karşımıza çıkmaktadır.


Bunun sebebi, ne yazık ki bilim insanlarının günümüzden on yıllar önce şahsi görüşlerinin yanılgılarına düşmeleridir. Tıpkı bilim düşmanı olan kitlelerin kendi düşüncelerinden yola çıkarak doğayı kafalarına göre yorumlayıp isimlendirme merakları gibi, bu şekilde çok çok nadir de olsa bilimin içerisinden gelen insanlar da, düşünceleri, ahlaki yaklaşımları, şahsi inançları ve kimi zaman da insanları korkutup galeyana getirmeme meraklarından ötürü bilimsel tarafsızlıklarını yitirmektedirler. İnsanları, "maymun" olarak saymamak ve isimlendirmemek adına, maymun sözcüğü insanları içine alan bir grup olarak kullanılmamış ve tamamen anlamsız ve kafa karıştırıcı bir şekilde sadece Eski Dünya Maymunları ile Yeni Dünya Maymunları'nı kapsamıştır. Bunun kültürel sebepleri oldukça anlaşılırdır; ancak bilimsel bakıldığında bu tam bir saçmalıktır.


Bunun bir diğer sebebi de, genetik bilimi güçlenmeden önceki zamanlarda yapılan taksonomik sınıflandırmaların sadece kemiklere ve antropolojiye göre yapılmış olmasıdır. Ancak sonradan genetiğin güç kazanması ve yaygınlaşmasıyla, evrimsel biyoloji ile bir araya gelmesiyle birlikte, gerçek çok net bir şekilde ortaya çıkmıştır: insanların da içerisinde bulunduğu İnsansu Maymunlar da, Eski Dünya Maymunları ve Yeni Dünya Maymunları ile birlikte bir bütün olarak "Maymunlar" infratakımının bir üyesidirler. Dolayısıyla biyolojik olarak bir insan Memeli (Memeliler Sınıfı'ndan) olduğu kadar, Hayvan (Hayvanlar Alemi'nden) olduğu kadar, bir Maymun'dur da (Maymunlar infratakımından)... Bu gerçeğe alışmakta fayda var.


Ancak neyse ki bilim hatalarından ders almayı bilen ve kendini geliştirmekten çekinmeyen bir bilgi türü olduğu için günümüzde, modern ve gerçekçi bilim insanları, bu kavramı değiştirmeye başlamışlardır. Evrim Ağacı olarak biz de, bu korkusuz, gerçekçi ve modern bilim insanları arasında, onlara destek olmaktayız. Yazılarımızda insanın bir "maymun türü" olduğunu açıkça belirtmekteyiz, çünkü bu sadece bir isimlendirmedir ve "maymun" kelimesi sanılanın ve düşünülenin aksine bir hakaret değil, bilimsel bir terimdir.


Maymun kelimesi günümüzde artık parafiletik bir grubu değil, monofiletik bir grubu ifade etmektedir (ki evrimsel biyolojide ulaşılmak istenen hedef tüm grupları monofiletik olarak gruplandırabilmektir): yani tüm ataları ve torunlarıyla birlikte, evrimsel süreçteki birbiriyle yakın akraba olan türlerin, hiçbiri dışlanmaksızın tamamı aynı gruba dahildir. Filogenetik olarak anlamlı olabilmesi için "Simiyen" (Simiiformes = Simiyen) infratakımı ile eşanlamlı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yukarıdaki fotoğrafta Simiiformes'in kapsadıklarını görebilirsiniz. Bu sayede "maymun" sözcüğü, Eski Dünya Maymunları, Yeni Dünya Maymunları ve İnsansı Maymunlar gruplarını kapsayacak hale gelmiştir. Evrim Ağacı olarak bizler, bu bilimsel duruşun Türkiye'de yayılmasını sağlayacak kaynak olmak üzere çalışıyoruz.


İnsan türü olarak, kendimizi diğer hayvanlardan ve maymunlardan dışlamaya çalışmanın anlamı yok. İnsan türü, yeni gelişen ve benimsenen bilimsel terminolojiye göre bir primattır, bir "maymun" türüdür ve daha spesifik olarak bir İnsansı Maymun'dur. Bunda alınacak, darılacak, bozulacak bir taraf bulunmamaktadır ve bulunmamalıdır da. Böylece insanın maymunlardan gelmediği, diğer maymunlarla ortak atası bulunduğu ve kendisinin de zaten bir maymun türü olduğu daha net anlaşılabilecektir. Eğer çok rahatsız oluyorsanız, kendinizi bir "insansı maymun" olarak görebilir ve diğer "aşağılık, zavallı, acınası, tipsiz, şebelek" hayvanlardan ayırabilirsiniz. Ancak sizin duygularınızın kırılması veya rahatsız olmanız, ne yazık ki gerçekleri değiştirmeyecektir.


Bu taksonomiyle ilgili daha fazla bilgi alabilmek için "İnsanlar ve Yakın Akrabalarının Taksonomik Sınıflandırılması Üzerine..." başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.


Yani insan zaten maymundur. İnsanın "geldiği" yer, şempanze ile ortak atası olan Orrorin'dir. Hatta daha yakın zamana gidilecek olursa, yukarıdaki ikinci Evrim Ağacı'ndan görülebileceği gibi, Neandertaller ile ortak atası olan Homo heidelbergensis'ten gelmektedir. Bunlar, şempanzelerden çok daha uzak olan, insana oldukça benzeyen canlılar olmakla birlikte, halen Simiiformes (Maymunlar) infratakımı altındadırlar.
Peki İnsan Bir Maymun Türü İse, Diğer Maymun Türleri Neden İnsan Olmuyor?


İlk olarak, bilmeniz ve hatırlamanız gereken nokta şudur: İnsan günümüzdeki hiçbir maymundan gelmemektedir. Hiçbir bilim insanı bunu iddia etmemiştir, etmeyecektir ve böyle bir düşünce, komik olmanın yanısıra Evrim Kuramı'yla, dolayısıyla Biyoloji ile, dolayısıyla da bilim ile çelişmektedir. Çünkü maymunlar, bizden daha az "modern" olan canlılar değillerdir. Şu anda var olan bütün canlılar moderndir ve hiçbiri, bir diğerinden meydana gelmemiştir, gelmeyecektir. Çünkü bu canlıların tamamı, aynı zaman diliminde varlıklarını sürdüren canlılardır. Modern türler birbirlerinden evrimleşmezler; sadece ortak birer ataya sahiptirler. Dolayısıyla insan da, günümüzdeki maymunların hiçbir türünden gelmemektedirİnsanın yaşayan en yakın kuzenleri, bonobo maymunları ve şempanzelerdir. Günümüzde yaşamayan türler arasındaki en yakın kuzenleri ise Neandertaller gibi diğer insan türleridir. Ancak genellikle yaşayan türlerden bahsedildiği için, insanın ismi şempanzelerle birlikte anılır. Daha sonra goriller gelir ve bu böyle, geriye doğru gider. İnsan, muz bitkisiyle de, kaplanla da, kaplumbağa ile de kuzendir. Ancak bu, teyzenizin halasının babasının anneannesinin 6. göbekten kuzeninin kardeşinin 7. dereceden kuzeninin görümcesinin baldızı gibi bir durumdur. Çünkü herhangi bir bitki ile (örneğin papatyalar ile) olan atamız, hayvanlarla bitkilerin ortak atası olan ve en son, milyarlarca yıl önce yaşamış olan bir ilkel bakteridir. Günümüzde bu bakteriler ve onlardan evrimleşmiş torunları, binbir farklı türün evrimine sebep olmuşlardır ve artık yaşamazlar. Ancak onlara ait iki devasa kol (daha doğrusu krallık, kingdom), "hayvanlar" ve "bitkiler", binbir türü içerisinde barındıracak şekilde, varlığını sürdürmektedir. Benzer şekilde, kaplanlarla da ortak atamız vardır ve bu ata, papatyalarla olan ortak atamızdan çok daha yakın bir zamanda yaşamıştır (yine de bu ata için yüz milyonlarca yıl önceye gitmemiz gerekir). 


Maymunlardan geriye doğru gidersek, dört ayaklı başka canlıların, en sonunda da küçük, fareye benzeyen ve 65 milyon yıl önce yaşayan atalarımızın (Teinolophos, Thrinaxodon, vb.), bütün memelilerin atası olduğunu görebiliriz. Kısacası, var olan bütün canlılar ile ortak atamız mevcuttur ki bunlar arasındaki ilişkiye biz, "Evrim Ağacı" (Darwin "Yaşam Ağacı" demiştir) diyoruz. 


Peki, maymunlar neden insana evrimleşmemektedir? Buna bir miktar cevap verdik (modern maymunlar, modern insanın atası değildir ve modern maymunlar da en az insanlar kadar modern türlerdir). Şimdi bu cevabı şu soruyla biraz daha geliştirelim ve irdeleyelim: Neden evrimleşsinler ki? 


İnsana evrimleşmek veya insanların özelliklerini kazanmak evimsel açıdan ekstra bir avantaj mı sağlamaktadır? İnsanlar, bir şempanze gibi ağaca tırmanabilir mi? Kaç tane insan, saatte onlarca kilometre hızla bir ağaçtan diğerine sıçrayarak avcıdan kaçabilir? Kaç tane insan, orman dokusunda bir maymun kadar iyi saklanabilir? Kaç tane insanın vücudu, maymunların yaşam ortamında yaşamaya elverişlidir (anatomi, fizyoloji, vb. açılardan)? Bunların cevabı açıktır: neredeyse hiçbiri. Bu durumda, evrim neden bu tür bir evrimi, istisnasız her tür için desteklesin ki? Her canlı, yaşadığı ortama ve o ortamın zaman içerisinde değişen koşullarına adapte olacak şekilde evrimleşir. İnsanların ataları da, Orrorin tugenensis gibi bir atadan ayrıldıktan sonra, değişen çevreyle birlikte belli bir yönde evrim geçirmişlerdir ve bu evrimin sonucunda bizler, Homo sapiens ortaya çıkabilmiştir. Ancak bu evrim, her diğer türde aynı şekilde gerçekleşmez ve gerçekleşmek zorunda da değildir. Bunun neden böyle olduğunu "İnsan Zekasının Evrimi: Neden Sadece İnsanın Beyni Bu Kadar Evrimleşmiştir?" başlıklı makalemizde detaylarıyla ele almaktayız.


İnsana evrimleşmek, evrimin nihai bir amacı değildir. Bu, böyle görüldüğü müddetçe, tüm canlıların yöneldiği noktanın insan olduğu yanılgısına düşülür. Halbuki evrimsel süreçte bir toprak solucanı ne ise, insan da odur. Beynimizin gelişmesinin evrim ya da doğa açısından hiçbir önemi veya faydası yoktur (hatta görüldüğü üzere, çok ciddi düzeyde zararı vardır), zaten evrimin "kendisine yararlı olan türler üretmek" gibi bir amacı da yoktur. Hatta basitçe, evrimin bir amacı bile yoktur. 


Dolayısıyla, hiçbir maymun insana evrimleşmez ve evrimleşmeyecektir! İnsan bir türdür, diğer modern maymunlar başka türlerdir ve birinin bir diğerine evrimleşmesini sormak, bilimsel bir soru dahi değildir, çünkü Evrim Kuramı'nın anlaşılmadığını gösterir. Evrimsel Biyoloji'de, aynı çağda yaşayan çağdaş türler birbirlerine evrimleşemezler!

Özet

Kısaca özetleyecek olursak, tek bir soru sorulur: "Neden evrimleşsinler ki?" Yukarıda anlattıklarımız anlaşıldığında, insan ile şempanzenin (ve gorilin ve orangutanın ve gibonun ve diğer türlerin) arasında ata-torun değil, kuzen-kuzen ilişkisi olduğu görülecektir. Bu da, maymunların, örneğin şempanzelerin neden insana evrimleşmediğini net bir şekilde gösterecektir: Çünkü onlar farklı türdürler ve insana evrimleşmek gibi bir amaçları bulunmamaktadır! Onlar bizim filogenetik (evrimsel) kuzenlerimizdirler ve doğrudan bizimle bir ilgileri yoktur. Bir ayı, bir ata neden evrimleşmiyorsa, bir şempanze de bir insana o yüzden evrimleşmemektedir ve asla da evrimleşmeyecektir! 


Şempanzeler, gelecekte belki bizler kadar zeki olabilirler. Ancak o zaman bile "insan" olarak anılmayacaklardır. İnsandan farklı, yeni bir türe evrimleşmiş olacaklardır; bu durumda "Artık insan gibi zeki iki tür var." denilecektir, "Şempanzeler artık insan oldu." denmeyecektir. Tarihte, insana oldukça yakın zekaya sahip birçok ata ve kuzen türü bulunmuştur (Neandertaller, Heidelberg insanı, Erectus, Ergaster, vs.). Ancak bunların hiçbiri Homo sapiens değildir. Homo sapiens de onlar değildir, onların torunları veya kuzenleridir. Bu atasal türler de "İnsan" olarak anılırlar, ancak "İnsan" kelimesi bile, tıpkı "Maymun" kelimesi gibi bir gruba işaret eder: Homo cinsinin tamamı "insan"dır. Bizler, var olmuş tek insan türü değiliz. Onlardan sadece bir anesiyiz. Bir zamanlar, diğer insan türleri ile (özellikle Neandertaller, Denisovanlar ve Heidelberg insanı ile) bir arada yaşadık, veri aktarımında bulunduk, mücadele ettik. Ancak onlar, tamamen farklı insan türleriydi!


İşte Evrimsel Biyoloji'nin bize kattığı bilgiler, böylesine derin bir anlayışı kazandırmış ve bin yıllardır sorulan "Biz nereden geldik?" sorusuna tek bilimsel ve tek gerçek ve tek tatmin edici cevabı verebilen dal olmuştur.


Umarız açık ve net olmuş, bu sorunun tamamen ve sonsuza kadar cevaplanmasını sağlamıştır.


Yazan: ÇMB (Evrim Ağacı)


Kaynaklar ve İleri Okuma:


 1. http://evolution.berkeley.edu/ 
 2. http://www.talkorigins.org/faqs/homs/species.html
 3. http://www.pnas.org/content/early/2009/06/01/0811730106.abstract
 4. PRB
 5. Groves, C. P. (2005). Wilson, D. E.; Reeder, D. M. eds. Mammal Species of the World (3rd ed.). Baltimore: Johns Hopkins University Press. pp. 181–184.
 6. Andrew Hill & Steven Ward (1988). "Origin of the Hominidae: The Record of African Large Hominoid Evolution Between 14 My and 4 My". Yearbook of Physical Anthropology 31
 7. Dawkins R (2004) The Ancestor's Tale.
 8. Srivastava (2009). Morphology Of The Primates And Human Evolution. PHI Learning Pvt. Ltd. p. 87
 9. Watson, E. E. et al. (2001). "Homo genus: a review of the classification of humans and the great apes". In eds. Tobias, P. V. et al.. Humanity from African Naissance to Coming Millennia. Florence: Firenze Univ. Press. pp. Pp. 311–323.
 10. Schwartz, J.H. (2004b) Issues in hominid systematics. Zona Arqueología 4, 360-371
 11. Heyes, C. M. (1998). "Theory of Mind in Nonhuman Primates". Behavioral and Brain Sciences 21

6 Yorum